Sluit [X]   
 

Fortcommandant Bloijs van Treslong in 1916: fortcommandant op Fort bij Spijkerboor

Donateur worden?

© 1999-2024, René G.A. Ros
Laatst gewijzigd 7-6-2024

Sector Ouderkerk

Vesting Weesp

(vanaf 1947: Wal van Weesp)

LuchtfotoLocatie:

De vestingstad ligt langs de rivier Vecht met de Wal aan de oost- en zuidzijde van de stad met vier bastions.

Doel:

Afsluiting en verdedigen van de Vecht met kades, tevens de later aangelegde spoorweg Amsterdam - Amersfoort.

Bezetting:

-
Zie Sergeant Bode, Peuter Hioolen en Eerstaanwezend Ingenieur Hioolen.

Bewapening:

Zie Opgave der Bewapening 1910.

Historie:

Zie Historische kalender.

Omschrijving:

Vanaf 1672 werd onder leiding van Johan Maurits van Nassau een viertal bastions aangelegd.
Twee bastions ten oosten van de Vecht, Bakkerschans en Nieuw Achtkant, vormen het 's Gravelandse Front met daarin de (gesloopte) 's Gravelandse Poort. Ten westen van de Vecht, en ten zuiden van de stad, werden de bastions Rozeboom en Draaierschans aangelegd met de (gesloopte) Utrechtse Poort.

De vier bastions om de vesting ook ten noorden en ten westen van de stad af te sluiten, zijn tegenwoordig niet meer aanwezig. Op een kaart uit 1787 staan de twee noordelijke bastions aangegeven en deze zijn nog herkenbaar als de straat Herensingel. Dezelfde kaart toont niet de twee westelijke bastions maar een brede, rechte Achtergracht. Tegenwoordig is het tracé als de straat Singel te herkennen en dit zou betekenen dat de bastions mogelijk nog na 1787 zijn aangelegd.

Naast twee artillerieloodsen, waarvan één gesloopt is, en het Torenfort aan de Ossenmarkt (Gebouw A) werden er drie remises gebouwd en wel op de bastions: Bakkerschans (Gebouw B, gesloopt), Nieuw Achtkant (Gebouw C, bestaand) en Rozeboom (Gebouw D, bestaand in heuvel).

Oorspronkelijk onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie, in 1892 (formeel in 1901) toegevoegd aan de Stelling. Zie ook het hoofdstuk Grens met de Nieuwe Hollandse Waterlinie.
Het Torenfort aan de Ossenmarkt en de Batterij De Roskam behoren ook tot de Vesting Weesp. Vanaf 1939 was het Kamp De Roskam bij de stad gelegen.

Vanaf circa 1939 zijn in de bastions van Weesp de Kazematten Weesp en enkele groepsschuilplaatsen gebouwd.
Na 1945 werd Bastion Bakkerschans gebruikt voor opslag en als kwekerij van de Dienstkring Naarden van de Genie.

Zie Gedenkplaat Kringenwet te Weesp.

Omgeving:

De originele situatie rond de vesting is behouden met uitzondering van nieuwbouwwijken en industrie ten noorden en westen van de vesting. Er is vrijwel geen spoor meer van de remises en andere verdedigingswerken in de bastions.

Eigenaar:

Gemeente Weesp e.a.

Gebruiker:

Bastion Bakkerschans: Theetuin (horeca)
overig: Wandelgebied, jachthavens

Gebruik:

Recreatie

Monument status:

Rijksmonumenten; Beschermd Stadsgezicht

Remise

De remise uit 1876 op het Bastion Nieuw Achtkant.
(Foto: © René Ros, 2003)

Sluis

De voor de inundaties belangrijke sluis tussen het Merwedekanaal en de Vecht.
(Foto: © René Ros, 2003)

Gracht

Schuilplaats

Wal

Loods

De gracht bij Bastion Rozeboom (boven) en de intakte aarden wal op Bastion Bakkerschans (onder).
(Foto's: © René Ros, 1999)
Een groepsschuilplaats van de mobilisatie van 1939 in de wal van Bastion Draaierschans (boven). De artillerieloods uit 1877 is in de loop der tijd wat verandert, het is nu een theehuis (onder).
(Foto's: © René Ros, 1999 & 2003)
Veldstelling Hakkelaars-
brug - Uitermeer
Sectorpark Ouderkerk Torenfort aan de Ossenmarkt

Stelling van Amsterdam op Twitter Stelling van Amsterdam op Facebook Doc.centrum Stelling van Amsterdam op LinkedIn
Stelling van Amsterdam op foto-site Instagram Stelling van Amsterdam op video netwerk YouTube

Deze website wordt verzorgd door particuliere experts en is geen website van een overheid.
Alle rechten voorbehouden, o.a. gebruik door commerciële partijen alleen met voorafgaande toestemming.
Stelling van Amsterdam. Een stadsmuur van water.
UNESCO Werelderfgoed sinds 1996
ReneRos.biz voor ontwikkeling, advies & expertise en opleidingen voor Filemaker database-toepassingen. (Advertentie)
 
 
 
Reizend restaurant SterkWater strijkt neer langs de Hollandse Waterlinies. In de grootste, oudste en prachtigste forten genieten haar gasten van een bijzondere avond uit, met een heerlijk 5-gangen diner en meeslepende verhalen. (Advertentie)