Sluit [X]   
 

Fort aan de St. Aagtendijk in 1897: vestingwerk van de eerste klasse te Beverwijk

© 1999-2022, René G.A. Ros
Laatst gewijzigd 10-7-2022

Historische kalender Stelling van Amsterdam.Historische Kalender

Als u een link vanaf een andere pagina heeft gebruikt, dan ziet u hier een overzicht van de bekende gebeurtenissen van een fort, kazerne, bunker enzovoort.
In ieder geval toont deze pagina de bekende gebeurtenissen die op deze dag en deze maand in het verleden plaatsvonden. Op enkele van onze sociale media kanalen worden de gebeurtenissen op de bewuste dag automatisch geplaatst.

Vesting Weesp

Over Vesting Weesp zijn 29 gebeurtenissen bekend:

TijdstipOmschrijving
≤1355 aarden en houten omwalling
≥1517 stenen stadsmuren
1530 stadsmuren gedeeltelijk aanwezig
17e eeuw sloop stadsmuren Oude Gracht en Smal Weesp
1613 ontwerp Lucas Jansz Sinck, niet uitgevoerd
1672 graven buitengrachtje, ontstaan Ossenmarkt-terrein
1673 aanleg aarden bastions voor Oude Hollandse Waterlinie
18e eeuw van stadsmuur alleen rondelen aanwezig nl. Muiderpoort, Waag (sloop 1826) en Olymolen
1816 van Oude Hollandse Waterlinie naar Nieuwe Hollandse Waterlinie
1816-1817 aanleg nieuwe sluis
1822-1823 verbreden sluis
8 juli 1844 vestingwerk van de eerste of tweede klasse
25 januari 1854 vestingwerk van de eerste klasse zonder Batterij De Roskam
1860 wallen verzwaard
1877 bouw artillerieloods op Bakkerschans t.w.v. 7.200 gulden/80.300 euro
1891 kleine verbeteringen
1892 officieus bij Stelling ingedeeld
1901 officieel bij Stelling ingedeeld
1922 toegevoegd aan Vesting Holland (Oostfront)
ca. 1922 herbouw fortwachterswoning
1933 aanleg jachthaven Bastion Rozeboom
27 september 1947 vestingwerk van geene klasse voor het deel op de westelijke Vechtoever
27 september 1947 vestingwerk van de eerste klasse voor het deel op de oostelijke Vechtoever
voorjaar 1948 onthulling gedenkplaat kringenwet op rioolgemaal
19 augustus 1959 opheffing als vestingwerk
1983 verkoop Bastion Bakkerschans
1986 opening Theetuin op Bastion Bakkerschans
2005-2006 sloop fortwachterswoning, nieuwbouw aan restant stadspoort
2010-2011 reconstructie zuidelijke helft Bastion Nieuw Achtkant

Dag 14 augustus

Voor vandaag 14 augustus zijn 47 gebeurtenissen bekend:

Maand augustus

Voor de huidige maand augustus zijn 286 gebeurtenissen bekend:

1 augustus

2 augustus

3 augustus

4 augustus

5 augustus

6 augustus

7 augustus

8 augustus

10 augustus

11 augustus

12 augustus

13 augustus

14 augustus

15 augustus

16 augustus

17 augustus

18 augustus

19 augustus

20 augustus

21 augustus

22 augustus

23 augustus

24 augustus

25 augustus

26 augustus

27 augustus

28 augustus

29 augustus

30 augustus

31 augustus

Digitalisering dagboek Stellingcommandant: Joop de Vries†, Spaarndam.
Gegevens Koninklijke Besluiten: m.n. Paul Kamps†, Amersfoort.

Als een bedrag zowel in guldens als in euros wordt genoemd, dan is het bedrag in guldens het oorspronkelijke bedrag en het bedrag in euros op basis van consumentenprijsindex omgerekend naar het meest recent bekende prijspeil.

Deze gegevens mogen als bron gebruikt worden maar, net als de rest van de website volgens de Auteurswet en Databankenwet, niet overgenomen worden in eigen databanken zonder voorafgaande toestemming.

RSS Feed met nieuws over de Stelling Stelling van Amsterdam Twitter Stelling van Amsterdam op sociaal netwerk Facebook Doc.centrum Stelling van Amsterdam op LinkedIn
Stelling van Amsterdam op foto-site Instagram Stelling van Amsterdam op video netwerk YouTube

Deze website wordt verzorgd door particuliere experts en is geen website van een overheid.
Alle rechten voorbehouden, o.a. gebruik door commerciële partijen alleen met voorafgaande toestemming.
Stelling van Amsterdam. Een stadsmuur van water.
UNESCO Werelderfgoed sinds 1996
'Kennismaken met de Stelling van Amsterdam' is een gratis interactief e-book over de Stelling. (Advertentie)
 
 
 
Bezoek Paviljoen Uit & Meer op Fort Uitermeer bij Weesp! (Advertentie)