Sluit [X]   
 

Gevangene Beers in 1944: gevangene N 980 op Fort bij Spijkerboor

© 1999-2024, René G.A. Ros
Laatst gewijzigd 29-1-2024

Donateur worden?

Lunetten, bunkers en crisisbeheersing - Posten van Kraijenhoff

Noordfront / Front van Noord-Holland

 

Post nummer 1 aan de Kouhorner Braak
(Post te Kouhoorn, Post aan de Koehoornerbraak)

Aangelegd in 1806-1810 doch in 1848 grenzen opnieuw vastgesteld. Geherprofileerd in 1868. Met stenen beer. Bestond nog in 1871. Opgeheven in 1926.

Luchtfoto Locatie

 

Post nummer 2 te Kadoele

Aangelegd in 1806-1810 en geherprofileerd in 1868. Bestond nog in 1871. Opgeheven in 1879 waarna het Kruitmagazijn van de Marine "Kadoelen" is gebouwd en de post werd afgegraven.

Luchtfoto Locatie

 

Post nummer 3 aan de Slochterbrug
(Post aan het Noord Hollandskanaal bij de Slochterbrug)

Gronddepot in 1868 aangelegd. Bestond nog in 1871.

In de nabijheid is later het Sectorpark Ilpendam, afd. Munitie van de Stelling gebouwd. Opgeheven in 1926.

Luchtfoto Locatie

 

Post nummer 4 tegenover de Zwet aan de Slochtermolen

Niet genoemd in K.B. van 1854. Bestond nog in 1871.

Luchtfoto Locatie

 

Post nummer 5 tegenover de Zwet
(Post bij de Slochtermolen)

Niet genoemd in K.B. van 1854. Bestond nog in 1871.

 

Werken aan het Broekmeer

Aangelegd bij Het Schouw maar van weinig betekenis geweest. Na 1871 aangelegd?

Locatie later gebruikt voor Sectorpark Ilpendam, afd. Materiaal van de Stelling.

 

Post nummer 6 bij de Zunderdorperbrug

Niet genoemd in K.B. van 1854. Bestond nog in 1871.

Luchtfoto Locatie

 

Post nummer 7 achter de Zunderdorperbrug

Niet genoemd in K.B. van 1854. Bestond nog in 1871.

Luchtfoto Locatie

 

Post nummer 8 ten noordoosten van Durgerdam

Met stenen beer in de Zeedijk. Weggespoeld bij dijkdoorbraak in 1825 welke veroorzaakt werd door het doorbreken van de Stenen Beer behorende tot deze post. Corrupte aannemer, slechte bouw (te korte heipalen) of verwaarlozing waren de oorzaak.

Luchtfoto Locatie

 

Post aan het Kinselmeer

Staat onder deze naam aangegeven op een militaire kaart uit ca. 1920. Vermoedelijk de vervanger van de weggespoelde Post 8.

Luchtfoto Locatie

 

Post nummer 9 bij de Vuurtoren te Durgerdam
(Werk aan het IJ op het Vuurtoreneiland)

In 1849 overgedragen aan het Departement van Marine. Bestond nog in 1871.
In een plan uit 1813 werd de post 'Fort du canal du Pampus' genoemd.

Vanaf 1883 gebruikt voor Kustbatterij bij Durgerdam van de Stelling. Opgeheven in 1959.

 

Post nummer 10

Bleef ontwerp.

 

Post nummer 11 de Kustbatterij bij Durgerdam
(Post aan het IJ bij Durgerdam, Post aan het Blauwe Hoofd)

Aangelegd in 1799, als post in de Linie van Noord-Holland, gedeeltelijk geherprofileerd in 1868.
In een plan uit 1813 werd de post 'Batterie à l'ouest de Durgerdam' genoemd.
Bestond nog in 1871 waarbij de buitendijkse batterij in de mobilisatie van 1870-1871 is aangelegd. Opgeheven in 1918.

De wal, die buitendijks haaks op de dijk ligt, is volgens een kaart van het waterschap (verzwaring van de zeedijk) een restant van de batterij.

Luchtfoto Locatie

 

Post nummer 12, de kustbatterij bij Schellingwoude
(Post aan het IJ bij de Schinkelhoek)

Bestond nog in 1871. Opgeheven in 1918.
In een plan uit 1813 werd de post 'Batterie à Schellingwoude' genoemd.

Luchtfoto Locatie

 

Werken aan de Nes bij Buiksloot

Twee aardwerken, aangelegd in 1799, als post in de Linie van Noord-Holland, om een mogelijke oproer in Amsterdam te bestrijden.
Op een kaart uit 1803 worden vier posten aangegeven: twee frontaal op de dijk en twee flankerend voorbij de bocht van de dijk.

Opgeheven in 1918.

Luchtfoto Locatie

 

 

 

Westfront Zuidfront

Stelling van Amsterdam op Twitter Stelling van Amsterdam op Facebook Doc.centrum Stelling van Amsterdam op LinkedIn
Stelling van Amsterdam op foto-site Instagram Stelling van Amsterdam op video netwerk YouTube

Deze website wordt verzorgd door particuliere experts en is geen website van een overheid.
Alle rechten voorbehouden, o.a. gebruik door commerciële partijen alleen met voorafgaande toestemming.
Stelling van Amsterdam. Een stadsmuur van water.
UNESCO Werelderfgoed sinds 1996
ReneRos.biz voor ontwikkeling, advies & expertise en opleidingen voor Filemaker database-toepassingen. (Advertentie)
 
 
 
Het Kenniscentrum Waterlinies (KCW) verzamelt, onderzoekt, borgt en verspreidt kennis over de Hollandse Waterlinies: de Nieuwe Hollandse Waterlinie en de Stelling van Amsterdam. (Advertentie)