Sluit [X]   
 

Genieofficier Cornelis Willem van Dooden in 1904: benoemd tot Sergeant

Donateur worden?

© 1999-2024, René G.A. Ros
Laatst gewijzigd 7-6-2024

Sector Ilpendam

Inundatiekeringen Beemster

LuchtfotoLocatie:

Diverse wegdelen in de zuidelijke helft van de Droogmakerij de Beemster waren ingericht om als inundatiekering te dienen. Zie de omschrijving hieronder voor nadere specificatie van de wegdelen.

Doel:

De wegen dienden tot kering van het inundatiewater in de Droogmakerij de Beemster.

Bezetting:

geen

Historie:

Zie Historische kalender.

Omschrijving:

De Droogmakerij de Beemster werd bij inundatie in drie binnenpolders verdeeld. De zuidoostelijke hoek, met daarin Zuidoostbeemster, zou droog blijven door de kering van het inundatiewater door opgehoogde delen van de wegen Volgerweg en Nekkerweg. Namelijk de Volgerweg vanaf de oostelijke ringdijk tot de kruising Volgerweg - Nekkerweg en vanaf daar naar de zuidelijke ringdijk. In de Volgerweg was een brug, van de tramlijn, over de Oostersloot voorzien van schotbalksponningen om als damsluis te dienen.

De noordelijke inundatiekering liep vanaf de oostelijke ringdijk via de Hobrederweg, Nekkerweg en Rijperweg. In de Rijperweg waren daartoe de vijf bruggen van de in 1895 geopende tramlijn Purmerend - Alkmaar van schotbalksponningen voorzien. Daarmee konden de bruggen als damsluis fungeren. De tramlijn werd aangelegd en geëxploiteerd door de Tweede Noord-Hollandsche Tramwegmaatschappij. Deze lijn werd op 6 september 1931 opgeheven. Alleen de brug in Middenbeemster uit 1899 is nog aanwezig.
Vermoedelijk werd later besloten om het te inunderen gebied te verkleinen door de inundatiekering van de Rijperweg over het trace van de Middenweg tot de Westelijke ringdijk te laten vervallen. Over dit deel werd de dichter bij de forten gelegen Volgerweg als inundatiekering gebruikt en ingericht. Waar de Jispersloot de Volgerweg kruist zit nog een betonnen duiker met gietijzeren windwerk die vermoedelijk in de periode 1914-1918 is aangelegd.

Het noordelijke - en grootste - deel van de droogmakerij zou eventueel dras gezet kunnen worden.

De schotbalken voor de genoemde damsluizen waren opgeslagen in een loods bij het Fort aan de Nekkerweg. Zie ook de Inundatiekering Kwadijk.

De brug in de Purmerenderweg over de Rijperwegsloot, aan de frontzijde van het Fort benoorden Purmerend, is door het polderbestuur op 5 juni 1902 overgedragen aan het Ministerie van Oorlog. Op 8 maart 1924 ging de brug weer terug naar het polderbestuur en is het door een duiker vervangen. Het (beoogde) militaire nut van de brug is onduidelijk.

Omgeving:

De originele situatie in de droogmakerij is behouden: open polderlandschap en water rondom. De Droogmakerij de Beemster is zelf ook tot Werelderfgoed verklaard.

Eigenaar:

Gemeente of waterschap

Gebruiker:

-

Gebruik:

Openbare weg

Monument status:

Wegen: Lijst van Wereld Erfgoed (Beemster)
Brug in Middenbeemster: Provinciaal Monument Noord-Holland en Beschermd Dorpsgezicht
Duiker Jispersloot: Provinciaal Monument Noord-Holland

Middenbeemster

De noordzijde van de brug met schotbalksponningen in Middenbeemster.
(Foto: © René Ros, 2001)

Jispersloot

Het windwerk van de duiker in de Jispersloot door de Volgerweg.
(Foto: © René Ros, 2007)

Volgerweg

Nekkerweg

De verhoogde Volgerweg vanaf de kruising met de Nekkerweg gezien in oostelijke richting.
(Foto: © René Ros, 2000)
De de ook verhoogde Nekkerweg gezien vanaf de zuidelijke ringdijk.
(Foto: © René Ros, 2000)
Fort aan de Nekkerweg Sectorpark Ilpendam Fort benoorden Purmerend

Stelling van Amsterdam op Twitter Stelling van Amsterdam op Facebook Doc.centrum Stelling van Amsterdam op LinkedIn
Stelling van Amsterdam op foto-site Instagram Stelling van Amsterdam op video netwerk YouTube

Deze website wordt verzorgd door particuliere experts en is geen website van een overheid.
Alle rechten voorbehouden, o.a. gebruik door commerciële partijen alleen met voorafgaande toestemming.
Stelling van Amsterdam. Een stadsmuur van water.
UNESCO Werelderfgoed sinds 1996
Het Kenniscentrum Waterlinies (KCW) verzamelt, onderzoekt, borgt en verspreidt kennis over de Hollandse Waterlinies: de Nieuwe Hollandse Waterlinie en de Stelling van Amsterdam. (Advertentie)
 
 
 
ReneRos.biz voor ontwikkeling, advies & expertise en opleidingen voor Filemaker database-toepassingen. (Advertentie)