Sluit [X]   
 

Historicus Ros in 2018: digitalisering 'Geschiedenis van de Stelling van Amsterdam' gepubliceerd op Stelling...

© 1999-2022, René G.A. Ros
Laatst gewijzigd 20-11-2022

Historische kalender Stelling van Amsterdam.Historische Kalender

Als u een link vanaf een andere pagina heeft gebruikt, dan ziet u hier een overzicht van de bekende gebeurtenissen van een fort, kazerne, bunker enzovoort.
In ieder geval toont deze pagina de bekende gebeurtenissen die op deze dag en deze maand in het verleden plaatsvonden. Op enkele van onze sociale media kanalen worden de gebeurtenissen op de bewuste dag automatisch geplaatst.

Vesting Muiden

Over Vesting Muiden zijn 28 gebeurtenissen bekend:

TijdstipOmschrijving
ca. 1285 bouw Muiderslot door Graaf Floris V
1296 verwoesting Muiderslot
1373 herbouw Muiderslot
1427 eerste vestingwerken
1577 wal aangelegd
1672 zeesluis gebouwd (in plaats van Hinderdam)
1677 gebastionneerde wallen
1799 aarden batterijen aan weerszijden riviermonding
1816 van Oude Hollandse Waterlinie naar Nieuwe Hollandse Waterlinie
8 juli 1844 vestingwerk van de eerste of tweede klasse
1851 bouw stenen sluisbeer
1852 torenfort (Westbatterij)
25 januari 1854 vestingwerk van de eerste klasse
4 augustus 1874 Eerstaanwezend Officier Hioolen oudste zoon legt eerste steen 'Muizenfort'
1875-1880 barraken, Muizenfort, Kazemat C en E gebouwd
23 september 1875 Peuter Hioolen legt eerste steen van de bomvrije kazerne
1893-1894 verbeteringen
19 januari 1914 Koningin van Oranje Nassau brengt bezoek tijdens rondrit?
3 maart 1914 Fortwachter / Magazijnbeheerder Alberts als milicien onder de wapenen
11 april 1917 oprichting Luchtafweerafdeeling
1923 westelijke wallen geslecht
28 mei 1926 opheffing als vestingwerk voor het deel op de westelijke Vechtoever
25 oktober 1951 vestingwerk van geene klasse
1955 oostelijke wallen opnieuw onder profiel en beplant
1955 sloop bomvrije gebouwen A en B behalve kazemat
ca. 1980-ca. 1983 kazerne en Muizenfort in gebruik als Centraal magazijn Corps Mobiele Colonnes
2001 herstel kazemat B en wallen
8 november 2004-16 april 2005 restauratie zeesluis

Dag 29 november

Voor vandaag 29 november zijn 9 gebeurtenissen bekend:

Maand november

Voor de huidige maand november zijn 143 gebeurtenissen bekend:

1 november

2 november

3 november

4 november

5 november

6 november

7 november

8 november

9 november

10 november

11 november

12 november

13 november

14 november

15 november

16 november

17 november

18 november

19 november

20 november

21 november

22 november

23 november

24 november

25 november

26 november

28 november

29 november

30 november

Digitalisering dagboek Stellingcommandant: Joop de Vries†, Spaarndam.
Gegevens Koninklijke Besluiten: m.n. Paul Kamps†, Amersfoort.

Als een bedrag zowel in guldens als in euros wordt genoemd, dan is het bedrag in guldens het oorspronkelijke bedrag en het bedrag in euros op basis van consumentenprijsindex omgerekend naar het meest recent bekende prijspeil.

Deze gegevens mogen als bron gebruikt worden maar, net als de rest van de website volgens de Auteurswet en Databankenwet, niet overgenomen worden in eigen databanken zonder voorafgaande toestemming.

Stelling van Amsterdam op Twitter Stelling van Amsterdam op Facebook Doc.centrum Stelling van Amsterdam op LinkedIn
Stelling van Amsterdam op foto-site Instagram Stelling van Amsterdam op video netwerk YouTube

Deze website wordt verzorgd door particuliere experts en is geen website van een overheid.
Alle rechten voorbehouden, o.a. gebruik door commerciële partijen alleen met voorafgaande toestemming.
Stelling van Amsterdam. Een stadsmuur van water.
UNESCO Werelderfgoed sinds 1996
Bezoek Paviljoen Uit & Meer op Fort Uitermeer bij Weesp! (Advertentie)
 
 
 
Bezoek Paviljoen Uit & Meer op Fort Uitermeer bij Weesp! (Advertentie)