Sluit [X]   
 

Artillerie-Inrichtingen in 1679: oprichting affuitmakerij, later Constructiewerkplaatsen, in Delft te Zaandam

© 1999-2021, René G.A. Ros
Laatst gewijzigd 11-7-2021

Sector Ouderkerk

'Muizenfort'

Te overzien vanaf weg

(Caponniere, Gebouw C)

LuchtfotoLocatie:

Als onderdeel van de Vesting Muiden gelegen in de oostwal, op een vooruitgelegen positie ten op zichte van deze wal.

Doel:

Flankerend vuur vanuit de kazematten over de vestinggracht en frontaal vuur (op Naardertrekvaart en wegen) door geschut op de aarden dekking.

Bezetting:

90 (1877)

Bewapening:

Zie Opgave der Bewapening 1910.

Historie:

Zie Historische kalender.

Omschrijving:

Oorspronkelijk was de naam 'caponniere' en werd het erop aanwezige gebouw 'Gebouw C' genoemd.
De naam 'Muizenfort' zou stammen uit de mobilisatie van 1939 toen de soldaten een grijsgroen uniform droegen dat al snel muisgrijs werd (genoemd).

In de frontwal is een groepsschuilplaats en een mitrailleurkazemat Type G aanwezig. Zie Kazematten Muiden.

Op het Muizenfort staat een losse ijzeren uitkijkpost die mogelijk voor het niet gebouwde Fort bij Muiderberg was bedoeld. Het model wijkt af van alle bekende uitkijkposten maar komt overeen met de uitkijkpost van het Fort bij Spijkerboor (1913).

Omgeving:

De originele situatie in en rond het fort is grotendeels behouden: open polderlandschappen. Met uitzondering van een woonwijk ten zuidoosten van het fort, buiten de vestinggracht.

Eigenaar:

Gemeente Muiden

Gebruiker:

O.a. Historische Kring Stad Muiden

Gebruik:

Museum en kantoor

 

Recreatieve Informatie

Monument status:

Rijksmonumenten (m.u.v. G-kazemat); Beschermd Stadsgezicht

Noordzijde

De noordzijde van het fort met drie kazematten.
(Foto: © René Ros, 2003)

Keel

Een enkele keelkazemat aan de keelzijde van het fort.
(Foto: © René Ros, 2003)

Deur

Interieur

Uitkijkpost

Bureau

De deur die vanaf het terreplein naar het bomvrije gebouw gaat (boven). En de losse uitkijkpost met een deel van de loopgraaf(onder).
(Foto's: © René Ros, 2008)
Het interieur van het rechterdeel van het fort (boven). Een bureau bij een van de schietgaten (onder).
(Foto's: © René Ros, 2000/2001)
Vesting Muiden Sectorpark Ouderkerk Westbatterij Muiden

RSS Feed met nieuws over de Stelling Stelling van Amsterdam Twitter Stelling van Amsterdam op sociaal netwerk Facebook Doc.centrum Stelling van Amsterdam op LinkedIn
Stelling van Amsterdam op foto-site Instagram Stelling van Amsterdam op video netwerk YouTube

Deze website wordt verzorgd door particuliere experts en is geen website van een overheid.
Alle rechten voorbehouden, o.a. gebruik door commerciële partijen alleen met voorafgaande toestemming.
Stelling van Amsterdam. Een stadsmuur van water.
UNESCO Werelderfgoed sinds 1996
Maas+deNatris verrichten militair-historisch onderzoek op het snijvlak van defensie en samenleving en vertalen dat naar gedrukte en digitale media. (Advertentie)
 
 
 
ReneRos.biz voor ontwikkeling, advies & expertise en opleidingen voor Filemaker database-toepassingen. (Advertentie)