Sluit [X]   
 

Dirk Marinus Trampen in 1912: herhalingsoefening

© 1999-2021, René G.A. Ros
Laatst gewijzigd 15-9-2021

Historische kalender Stelling van Amsterdam.Historische Kalender

Als u een link vanaf een andere pagina heeft gebruikt, dan ziet u hier een overzicht van de bekende gebeurtenissen van een fort, kazerne, bunker enzovoort.
In ieder geval toont deze pagina de bekende gebeurtenissen die op deze dag en deze maand in het verleden plaatsvonden. Op enkele van onze sociale media kanalen worden de gebeurtenissen op de bewuste dag automatisch geplaatst.

Fort bij Penningsveer

Over Fort bij Penningsveer zijn 28 gebeurtenissen bekend:

TijdstipOmschrijving
1883 post in de Posten van Krayenhoff
1886 aanleg aardwerk
1894 aanleg verdedigbaar aardwerk
14 augustus 1897 vestingwerk van de eerste klasse
1898-1901 bouw bomvrije gebouwen
22 september 1909-1 mei 1931 Fortwachter van Assema fortwachter
september 1911 in hoogste staat van paraatheid n.a.v. Tweede Marokkaanse Crisis
1913-1922 permanente vredesbezetting
3 mei 1915 feestavond van 'Comité voor Ontwikkeling en Ontspanning voor de Gemobiliseerde Troepen, Afdeling voor de Forten in Haarlem'
27 juli 1918 krantenbericht over Spaanse Griep, 150 zieken
1 augustus 1918 Kanonnier de Vries opkomst voor mobilisatie
1924 tweede bergloods in vervallen en onbruikbare toestand
28 mei 1926 vestingwerk van de tweede klasse
1939 munitie voor mortieren, lichte en zware mitrailleur en 35-ponder met wagens en gevorderde paarden overgebracht naar Haarlem
18 mei 1945 schotenwisseling tussen Duitse en Canadese militairen
11 november 1946-1 april 1948 Bewarings- en Verblijfkamp, 2 doden
20 december 1946 Gevangene Wiegel overgeplaatst naar kamp
1 januari 1947-31 maart 1948 Bewaker Stam bewaker en chauffeur? Bewarings- en Verblijfskamp "Fort Penningsveer"
15 maart 1948 laatste acht gevangenen naar andere kampen overgebracht
31 maart 1948 Bewaker Stam getuigschrift met eervol ontslag bewaker
25 oktober 1951 vestingwerk van geene klasse
ca. 1953 bouw drie loodsen
ca. 1953-ca. 1980 opslag springstoffen/trotyl, koperblokken en munitiekisten MAAP/MGDM/Mundepcie
23 januari 1958 aanvang gebruik lokalen 5 en 6 bergloods afd. Munitie van Directoraat Materieel Landmacht
23 juni 1960 opheffing als vestingwerk
27 april 1990 opening uitbreiding ruimten Stichting Buitenverblijf aan de Binnen-Liede door mr. H.A.F.M.O. (Hans) van Mierlo, Min. van Defensie
≥1993 sloop twee van de drie loodsen
augustus 2018-april 2019 restauratie fortwachterswoning

Dag 23 september

Voor vandaag 23 september zijn 9 gebeurtenissen bekend:

Maand september

Voor de huidige maand september zijn 183 gebeurtenissen bekend:

1 september

2 september

3 september

4 september

5 september

6 september

7 september

8 september

9 september

10 september

11 september

12 september

13 september

14 september

15 september

16 september

17 september

18 september

19 september

20 september

21 september

22 september

23 september

24 september

25 september

26 september

27 september

28 september

29 september

30 september

Digitalisering dagboek Stellingcommandant: Joop de Vries†, Spaarndam.
Gegevens Koninklijke Besluiten: m.n. Paul Kamps†, Amersfoort.

Als een bedrag zowel in guldens als in euros wordt genoemd, dan is het bedrag in guldens het oorspronkelijke bedrag en het bedrag in euros op basis van consumentenprijsindex omgerekend naar het meest recent bekende prijspeil.

Deze gegevens mogen als bron gebruikt worden maar, net als de rest van de website volgens de Auteurswet en Databankenwet, niet overgenomen worden in eigen databanken zonder voorafgaande toestemming.

RSS Feed met nieuws over de Stelling Stelling van Amsterdam Twitter Stelling van Amsterdam op sociaal netwerk Facebook Doc.centrum Stelling van Amsterdam op LinkedIn
Stelling van Amsterdam op foto-site Instagram Stelling van Amsterdam op video netwerk YouTube

Deze website wordt verzorgd door particuliere experts en is geen website van een overheid.
Alle rechten voorbehouden, o.a. gebruik door commerciële partijen alleen met voorafgaande toestemming.
Stelling van Amsterdam. Een stadsmuur van water.
UNESCO Werelderfgoed sinds 1996
Bezoek Paviljoen Uit & Meer op Fort Uitermeer bij Weesp! (Advertentie)
 
 
 
ReneRos.biz voor ontwikkeling, advies & expertise en opleidingen voor Filemaker database-toepassingen. (Advertentie)