Sluit [X]   
 

Korporaal Haije in 1977: overleden

© 1999-2024, René G.A. Ros
Laatst gewijzigd 29-1-2024

Donateur worden?

Historische kalender Stelling van Amsterdam.Historische Kalender

Als u een link vanaf een andere pagina heeft gebruikt, dan ziet u hier een overzicht van de bekende gebeurtenissen van een fort, kazerne, bunker enzovoort.
In ieder geval toont deze pagina de bekende gebeurtenissen die op deze dag en deze maand in het verleden plaatsvonden. Op enkele van onze sociale media kanalen worden de gebeurtenissen op de bewuste dag automatisch geplaatst.

Fort Nieuwersluis

Over Fort Nieuwersluis zijn 18 gebeurtenissen bekend:

TijdstipOmschrijving
1629 aanleg versterking
1673 aanleg diverse versterkingen voor Oude Hollandse Waterlinie
17 en 24 januari 1688 Resolutie der Staten van Utrecht, aangaande het demolieren en restitueren van het fort aan de Nieuwersluis door de Staten van Holland aan die van Utrecht
1745-1746 aanleg vesting
18 december 1745-26 januari 1746 Conventie tussen de Staten van Holland en Westfriesland en Staten van Utrecht, over de herstelling van het fort aan de Nieuwersluis
2 maart 1775 Resolutie der Staten van Utrecht, houdende goedkeuring van het declaratoir, door de gecommiteerde raden van Utrecht afgegeven aangaande de veranderingen, die in de nabijheid van het fort aan de Nieuwersluis gemaakt zouden mogen worden
23 april 1790 Overeenkomst door de Staten van Holland en Westfriesland met die van Utrecht, over de belasting op de voortbrengselen en goederen wordende uit de provincie Utrecht, over de bodem van Holland vervoerd wordende, over de verdediging des lands, de over Holland uitwaterende polders en het dijk- of heemrecht
1816 van Oude Hollandse Waterlinie naar Nieuwe Hollandse Waterlinie
1875 bouw damsluis
1880 en 1881 genoemd in ontwerpbegroting vestingstelsel 1881 als voorgelegen post.
5 april 1922 wijziging van de verboden kringen, ook batterij op de rechter Vechtoever
≥1940 sloop toegangsbrug
≥1940 toegangsdam aangelegd
1951-1952 bouw kokerschietbaan
16 augustus 1960 classificatie als vestingwerk van geene klasse voor de Kringenwet
1964-november 1965 Deels ingericht als Commandopost BB B-Kring Utrecht A
januari 1966 Ingebruikname Commandopost BB
≥1987 Commandopost in gebruik bij KMC

Dag 13 april

Voor vandaag 13 april zijn 5 gebeurtenissen bekend:

Maand april

Voor de huidige maand april zijn 181 gebeurtenissen bekend:

1 april

2 april

3 april

4 april

5 april

6 april

7 april

8 april

9 april

10 april

11 april

12 april

13 april

14 april

15 april

16 april

17 april

18 april

19 april

20 april

21 april

22 april

23 april

25 april

26 april

27 april

28 april

29 april

30 april

Digitalisering dagboek Stellingcommandant: Joop de Vries†, Spaarndam.
Gegevens Koninklijke Besluiten: m.n. Paul Kamps†, Amersfoort.

Als een bedrag zowel in guldens als in euros wordt genoemd, dan is het bedrag in guldens het oorspronkelijke bedrag en het bedrag in euros op basis van consumentenprijsindex omgerekend naar het meest recent bekende prijspeil.

Deze gegevens mogen als bron gebruikt worden maar, net als de rest van de website volgens de Auteurswet en Databankenwet, niet overgenomen worden in eigen databanken zonder voorafgaande toestemming.

Stelling van Amsterdam op Twitter Stelling van Amsterdam op Facebook Doc.centrum Stelling van Amsterdam op LinkedIn
Stelling van Amsterdam op foto-site Instagram Stelling van Amsterdam op video netwerk YouTube

Deze website wordt verzorgd door particuliere experts en is geen website van een overheid.
Alle rechten voorbehouden, o.a. gebruik door commerciële partijen alleen met voorafgaande toestemming.
Stelling van Amsterdam. Een stadsmuur van water.
UNESCO Werelderfgoed sinds 1996
Het Kenniscentrum Waterlinies (KCW) verzamelt, onderzoekt, borgt en verspreidt kennis over de Hollandse Waterlinies: de Nieuwe Hollandse Waterlinie en de Stelling van Amsterdam. (Advertentie)
 
 
 
Fort Resort Beemster herbergt een van de meest luxueuze wellnessresorts met hotel van Nederland. In de karakteristieke sfeer van het fort beleeft u wellness zoals u nog nooit heeft ervaren. (Advertentie)