Sluit [X]   
 

Korporaal Haije in 1977: overleden

© 1999-2024, René G.A. Ros
Laatst gewijzigd 29-1-2024

Donateur worden?

Historische kalender Stelling van Amsterdam.Historische Kalender

Als u een link vanaf een andere pagina heeft gebruikt, dan ziet u hier een overzicht van de bekende gebeurtenissen van een fort, kazerne, bunker enzovoort.
In ieder geval toont deze pagina de bekende gebeurtenissen die op deze dag en deze maand in het verleden plaatsvonden. Op enkele van onze sociale media kanalen worden de gebeurtenissen op de bewuste dag automatisch geplaatst.

Fort bij Uithoorn

Over Fort bij Uithoorn zijn 35 gebeurtenissen bekend:

TijdstipOmschrijving
1885 aanleg aardwerk
1894 aanleg verdedigbaar aardwerk
14 augustus 1897 classificatie als vestingwerk van de eerste klasse voor de Kringenwet
1909-1911 bouw bomvrije gebouwen door G.J. van Slingerland
9 januari 1913-11 januari 1916 Fortwachter Boortman tijdelijke wachter
19 januari 1914 Koningin van Oranje Nassau brengt bezoek tijdens rondrit?
22 augustus 1914 Korporaal Thijssen "Vorige week hebben we Zondagsavonds onderling een soiree georganiseerd en een van de nummers was het aanbieden van twee reusachtige kransen met linten in de nationale kleuren aan de beide officieren, namens de bezetting. ... het plan was uitgegaan van de gewone manschappen; geen wonder dan ook dat de twee heren werkelik getroffen waren."
12 september 1914 Korporaal Thijssen "Het militaire werk is absoluut afgelopen, we doen niets anders meer dan ons de verveling van 't lijf houden door een marsch, of voetballen, of wat oefenen. Maar met dat moderne geschut is zo weinig te oefenen, in 10 minuten weet zelfs een leek er al alles van."
17 september 1914 Korporaal Thijssen "Het mooie weer is op; vandaag bovendien een idioot drukke dag gehad, want de majoor is ziek, en nu heb ik de zaakjes waargenomen. Naar rangen wordt hier niet erg meer gekeken, heel prakties zorgen we alleen dat alles in orde komt ..."
29 november 1914 Korporaal Thijssen "Maar wel heb ik mij meester gemaakt van een analfabeet, 'n kerel van 34 jaar die lezen noch schrijven kan, en 't stilgehouden had!"
1915 beide 6 cm Kazemat kanonnen revers permanent of tijdelijk elders als luchtdoelkanonnen
29 januari 1915 Kanonnier Gaveel detachering in Uithoorn
12 februari 1915 Korporaal Thijssen "Intusschen wordt ons land hoe langer hoe meer 'n katje dat niet zonder handschoenen aan te pakken is, en dat sleept ons misschien overal zonder kleerscheuren doorheen."
2 april 1915 Korporaal Thijssen "... innerlik zijn we geen van allen zo ontzettend erg huisvader, als we dachten; er kunnen omstandigheden komen, zoals de oorlog ze in 't buitenland al gebracht heeft, en waarvan wij hier al 't begin hebben, dat er in de mannen oer-instinkten wakker worden, die alle familiebanden doen verslappen ..."
2 april 1915 Korporaal Thijssen "In 't begin heb ik het dwaas gevonden, toen de lui zeiden en schreven: dat niets doen veel moeiliker is dan vechten; maar nu begin ik het te begrijpen. Als alles zonder oorlog hier afgelopen is, hoeft men heus niet te denken dat de Hollandse soldaten geen krachtproef hebben afgelegd ..."
12 april 1915 Kanonnier Gaveel kwartierarrest wegens ontbreken op appél
21 september 1915 Kanonnier van Vliet gedetacheerd
14 januari 1916-28 augustus 1933 Fortwachter Boortman fortwachter
1 juli 1916 Fortcommandant Segov fortcommandant
11 april 1917 oprichting Luchtafweerafdeeling?
1924 lokaal in gebruik voor opslag materieel
28 mei 1926 classificatie als vestingwerk van de derde klasse voor de Kringenwet
1929-1936 sloop magazijnknecht woning
1944 tweede toegangsdam aanwezig
1944-1945 gebruikt t.b.v. Vorderen Wasserstellung
juni 1945 ongeval handgranaat, 1 dode
25 oktober 1951 classificatie als vestingwerk van geene klasse voor de Kringenwet
1953 in gebruik bij "12 Zw Mr Cie" (Zware Mitrailleur Compagnie) en "12 Cie 8 tp" (12 Compagnie 8 tegen pantser)
20 augustus 1956 overgave van Territoriaal Bevelhebber West aan Genie
ca. 1958-1960 opslag diversen MAAP/MGDM/Mundepcie
19 februari 1959 classificatie als vestingwerk opgeheven voor de Kringenwet
1960-1975 Fortwachter Uidam fortwachter
ca. mei 1963-november 1964 fortwachterswoning vervangen
ca. 1967-ca. 1992 gebruik door Operaties / Organisatie A
7 mei 2014 Duitse granaat onschadelijk gemaakt

Dag 13 april

Voor vandaag 13 april zijn 5 gebeurtenissen bekend:

Maand april

Voor de huidige maand april zijn 181 gebeurtenissen bekend:

1 april

2 april

3 april

4 april

5 april

6 april

7 april

8 april

9 april

10 april

11 april

12 april

13 april

14 april

15 april

16 april

17 april

18 april

19 april

20 april

21 april

22 april

23 april

25 april

26 april

27 april

28 april

29 april

30 april

Digitalisering dagboek Stellingcommandant: Joop de Vries†, Spaarndam.
Gegevens Koninklijke Besluiten: m.n. Paul Kamps†, Amersfoort.

Als een bedrag zowel in guldens als in euros wordt genoemd, dan is het bedrag in guldens het oorspronkelijke bedrag en het bedrag in euros op basis van consumentenprijsindex omgerekend naar het meest recent bekende prijspeil.

Deze gegevens mogen als bron gebruikt worden maar, net als de rest van de website volgens de Auteurswet en Databankenwet, niet overgenomen worden in eigen databanken zonder voorafgaande toestemming.

Stelling van Amsterdam op Twitter Stelling van Amsterdam op Facebook Doc.centrum Stelling van Amsterdam op LinkedIn
Stelling van Amsterdam op foto-site Instagram Stelling van Amsterdam op video netwerk YouTube

Deze website wordt verzorgd door particuliere experts en is geen website van een overheid.
Alle rechten voorbehouden, o.a. gebruik door commerciële partijen alleen met voorafgaande toestemming.
Stelling van Amsterdam. Een stadsmuur van water.
UNESCO Werelderfgoed sinds 1996
ReneRos.biz voor ontwikkeling, advies & expertise en opleidingen voor Filemaker database-toepassingen. (Advertentie)
 
 
 
Bureau Meerzijdig let op meerdere zijden bij support, mediation, procesbegeleiding en trainingen. (Advertentie)