Sluit [X]   
 

Soldaat Folkert Jonker in 1905: "Tijdens de kermis misbruik gemaakt van verleend nachtpermissie en 6...

Donateur worden?

© 1999-2024, René G.A. Ros
Laatst gewijzigd 7-6-2024

Historische kalender Stelling van Amsterdam.Historische Kalender

Als u een link vanaf een andere pagina heeft gebruikt, dan ziet u hier een overzicht van de bekende gebeurtenissen van een fort, kazerne, bunker enzovoort.
In ieder geval toont deze pagina de bekende gebeurtenissen die op deze dag en deze maand in het verleden plaatsvonden. Op enkele van onze sociale media kanalen worden de gebeurtenissen op de bewuste dag automatisch geplaatst.

Militair Terrein Zeeburg

Over Militair Terrein Zeeburg zijn 50 gebeurtenissen bekend:

TijdstipOmschrijving
1874 aanleg Afsluitdijk Schellingwoude-Stadsrietlanden
1886 doorgraving Afsluitdijk voor Spoorwegbassin en Mond Merwedekanaal
1890 aanleg strekdam in Buiten-IJ (noord)
1894 aanleg sluitende strekdam (zuid)
1894-ca. 1920 bagger bergplaats
1907-1909 bestekken schiet- en exercitieterrein met wachterswoning
1910 droge delen in gebruik als exercitie- en schietterrein, met patroonbergplaats
1912-ca. 1959 overdekte schietbanen
1913 ingebruikname rioolbuis voor lozing in IJsselmeer door Gemeente Amsterdam
1916 aanleg Marinevliegkamp Schellingwoude
1919 plannen aanleg landvliegveld (800x1000m) voor Landmacht en particulieren (o.a. internationaal luchtpostverkeer)
8-9 juni 1920 schietoefeningen naar drijvende schietschijven
ca. 1938-ca. 1939 internering vreemdelingen o.a. Joodse vluchtelingen
1940-1945 Befehlsstand bunker gebouwd
ca. oktober 1940 Gefechtsstand für Fliegerhorst-kommandant' gebouwd
≤1943 bouw hangars door Duitse bezetter
1945-februari 1948 Kaderschool Zeeburg
1945-1968 vestiging Marine-inlichtingendienst in houten gebouwen met vijf radioantennemasten
13 mei 1945 executie Duitse deserteurs
29 januari 1946 uitslaande brand Kaderschool
1947-1957 sloop privaatgebouw schietbaan
ca. 1952-ca. 1957 Basis en Voortgezette opleiding bij Regiment Intendancetroepen
1 januari 1952 Depot Intendancetroepen gevormd
ca. 1954 laboratorium Universiteit aan IJdijk
1954-1961 brandblusschool der Koninklijke Marine
1955 brand bij schietbaan
1956-1957 aanleg Zuiderzeeweg met twee bruggen
≥1957 sloop schuilloods en schijvenloods schietbaan
1957-1958 uitbreidingsplannen Kamp Zeeburg
7 februari 1957 Soldaat Gerrit van Dam opgekomen op Kamp Zeeburg
8 oktober 1959 Soldaat? Frans? prentbriefkaart verzonden
1960 oplevering openbare schuilkelder in Amsterdamsebrug
december 1960 gelegerd bij Regiment Van Heutsz
1961-onbekend Oefenterrein Bescherming Bevolking
1962 aanleg Holland Sport jachthaven
1966-1967 einde gebruik als legering, regiment naar Oranje-Nassau Kazerne
1968 Kamp Zeeburg in gebruik bij Domeinen voor opslag auto's
1975-1980 sloop laatste restanten Ned. schietbaan en Duitse munitieopslag t.b.v. terrein Domeinen
december 1975-januari 1976 sloop Befehlsstand bunker tot op paalkoppen
1977-1982 bouw Rioolwaterzuiveringsinstallatie Oost
1980 of 1983 plaats van opkomst 'Schellingwoude' van Natres?
ca. 1983 einde militair gebruik
1989 aanleg Zeeburgerbrug en -tunnel
ca. 1992 sloop bunker Piet Heyntunnel tracé
1998 aanleg Piet Heyntunnel
1999 sloop laatste gebouw Kamp Zeeburg (kantine?)
2001-ca. 2005 asielzoekerscentrum
ca. 2003 sloop Rood-wit-blauwe houten woning
2004 sloop loods NW-hoek, latere herbouw op fundering van voor 1945
2005 vm. asielzoekerscentrum wordt studentenhuisvesting

Dag 18 juli

Voor vandaag 18 juli zijn 7 gebeurtenissen bekend:

Maand juli

Voor de huidige maand juli zijn 182 gebeurtenissen bekend:

1 juli

2 juli

3 juli

4 juli

5 juli

6 juli

7 juli

8 juli

9 juli

10 juli

11 juli

12 juli

13 juli

14 juli

15 juli

16 juli

17 juli

18 juli

19 juli

20 juli

21 juli

22 juli

23 juli

24 juli

25 juli

26 juli

27 juli

28 juli

29 juli

30 juli

31 juli

Digitalisering dagboek Stellingcommandant: Joop de Vries†, Spaarndam.
Gegevens Koninklijke Besluiten: m.n. Paul Kamps†, Amersfoort.

Als een bedrag zowel in guldens als in euros wordt genoemd, dan is het bedrag in guldens het oorspronkelijke bedrag en het bedrag in euros op basis van consumentenprijsindex omgerekend naar het meest recent bekende prijspeil.

Deze gegevens mogen als bron gebruikt worden maar, net als de rest van de website volgens de Auteurswet en Databankenwet, niet overgenomen worden in eigen databanken zonder voorafgaande toestemming.

Stelling van Amsterdam op Twitter Stelling van Amsterdam op Facebook Doc.centrum Stelling van Amsterdam op LinkedIn
Stelling van Amsterdam op foto-site Instagram Stelling van Amsterdam op video netwerk YouTube

Deze website wordt verzorgd door particuliere experts en is geen website van een overheid.
Alle rechten voorbehouden, o.a. gebruik door commerciële partijen alleen met voorafgaande toestemming.
Stelling van Amsterdam. Een stadsmuur van water.
UNESCO Werelderfgoed sinds 1996
Het Kenniscentrum Waterlinies (KCW) verzamelt, onderzoekt, borgt en verspreidt kennis over de Hollandse Waterlinies: de Nieuwe Hollandse Waterlinie en de Stelling van Amsterdam. (Advertentie)
 
 
 
Bureau Meerzijdig let op meerdere zijden bij support, mediation, procesbegeleiding en trainingen. (Advertentie)