Sluit [X]   
 

Fort bij Edam in 1945: besluit fort geschikt maken voor 300 vrouwen

© 1999-2023, René G.A. Ros
Laatst gewijzigd 9-6-2023

Historische kalender Stelling van Amsterdam.Historische Kalender

Als u een link vanaf een andere pagina heeft gebruikt, dan ziet u hier een overzicht van de bekende gebeurtenissen van een fort, kazerne, bunker enzovoort.
In ieder geval toont deze pagina de bekende gebeurtenissen die op deze dag en deze maand in het verleden plaatsvonden. Op enkele van onze sociale media kanalen worden de gebeurtenissen op de bewuste dag automatisch geplaatst.

Fort bij de Liebrug

Over Fort bij de Liebrug zijn 26 gebeurtenissen bekend:

TijdstipOmschrijving
1799 post in de Linie van Noord-Holland
1886 aanleg aardwerk
1894-1895 aanleg verdedigbaar aardwerk
14 augustus 1897 vestingwerk van de eerste klasse
1898-1900 bouw bomvrije gebouwen door Aart de Groot Czn. t.w.v. 171.000 gulden/2.812.800 euro
september 1911 in hoogste staat van paraatheid n.a.v. Tweede Marokkaanse Crisis
8 januari 1915 Soldaat Henrij naar fort overgeplaatst
7 juli 1915 Soldaat Henrij "Gedurende het werk geluierd", 2 dagen kwartierarrest (get. fortcmd.)
24 augustus 1915 Soldaat Henrij "Wederom gedurende het werk geluierd", 4 dagen kwartierarrest (get. fortcmd.)
19 december 1916 Soldaat Henrij van fort overgeplaatst?
11 april 1917 oprichting Luchtafweerafdeeling
12 april 1918 Soldaat? van Boordt "in onderhoud te fort Liebrug"
12 augustus 1918 krantenbericht over Spaanse Griep, 1 dode
11 december 1918 Soldaat? van Boordt "over naar fort Liebrug"
28 mei 1926 vestingwerk van de tweede klasse
≤1940 opslag verrekijkers en verbindingsmateriaal
≥29 mei 1940-onbekend wachtlopen Nederlandse militairen (1 onder-officier en 8 manschappen van School voor Reserve-officieren Infanterie) in opdracht van Duitse bezetter
juni 1946-≥1948 Militair Magazijn van Levensmiddelen nr. 2
25 oktober 1951 vestingwerk van geene klasse
1953 in gebruik bij "912 Afd. Lt LuA Terr" (912 Afd. Lichte Luchtafweer Territoriaal)
3 februari 1958 aanvang gebruik bergloods C.-150 Int. Basisgroep
23 juni 1960 opheffing als vestingwerk
ca. 1970 in gebruik genomen door Brink's Gerlach (later Brink's Nederland B.V.)
ca. 2001 ING Bank hoofdgebruiker geworden
ca. 15 november 2003 gebruik als waardeopslag beëindigd
ca. 2018-ca. 2019 restauratie en vrijmaken frontgebouw en deels hefkoepelgebouwen

Dag 10 juni

Voor vandaag 10 juni zijn 3 gebeurtenissen bekend:

Maand juni

Voor de huidige maand juni zijn 130 gebeurtenissen bekend:

1 juni

2 juni

3 juni

4 juni

5 juni

6 juni

8 juni

9 juni

10 juni

11 juni

12 juni

13 juni

14 juni

15 juni

16 juni

17 juni

18 juni

19 juni

20 juni

21 juni

22 juni

23 juni

24 juni

25 juni

26 juni

27 juni

28 juni

29 juni

30 juni

Digitalisering dagboek Stellingcommandant: Joop de Vries†, Spaarndam.
Gegevens Koninklijke Besluiten: m.n. Paul Kamps†, Amersfoort.

Als een bedrag zowel in guldens als in euros wordt genoemd, dan is het bedrag in guldens het oorspronkelijke bedrag en het bedrag in euros op basis van consumentenprijsindex omgerekend naar het meest recent bekende prijspeil.

Deze gegevens mogen als bron gebruikt worden maar, net als de rest van de website volgens de Auteurswet en Databankenwet, niet overgenomen worden in eigen databanken zonder voorafgaande toestemming.

Stelling van Amsterdam op Twitter Stelling van Amsterdam op Facebook Doc.centrum Stelling van Amsterdam op LinkedIn
Stelling van Amsterdam op foto-site Instagram Stelling van Amsterdam op video netwerk YouTube

Deze website wordt verzorgd door particuliere experts en is geen website van een overheid.
Alle rechten voorbehouden, o.a. gebruik door commerciële partijen alleen met voorafgaande toestemming.
Stelling van Amsterdam. Een stadsmuur van water.
UNESCO Werelderfgoed sinds 1996
Maas+deNatris verrichten militair-historisch onderzoek op het snijvlak van defensie en samenleving en vertalen dat naar gedrukte en digitale media. (Advertentie)
 
 
 
Bureau Meerzijdig let op meerdere zijden bij support, mediation, procesbegeleiding en trainingen. (Advertentie)