Sluit [X]   
 

Soldaat Cornelissen in 1927: inlevering van Rijksgoederen te Haarlem op Koudenhorn Kazerne

© 1999-2021, René G.A. Ros
Laatst gewijzigd 28-11-2021

Historische kalender Stelling van Amsterdam.Historische Kalender

Als u een link vanaf een andere pagina heeft gebruikt, dan ziet u hier een overzicht van de bekende gebeurtenissen van een fort, kazerne, bunker enzovoort.
In ieder geval toont deze pagina de bekende gebeurtenissen die op deze dag en deze maand in het verleden plaatsvonden. Op enkele van onze sociale media kanalen worden de gebeurtenissen op de bewuste dag automatisch geplaatst.

Fort bij de Liebrug

Over Fort bij de Liebrug zijn 24 gebeurtenissen bekend:

TijdstipOmschrijving
1799 post in de Linie van Noord-Holland
1886 aanleg aardwerk
1894-1895 aanleg verdedigbaar aardwerk
14 augustus 1897 vestingwerk van de eerste klasse
1898-1900 bouw bomvrije gebouwen door Aart de Groot Czn. t.w.v. 171.000 gulden/2.489.900 euro
september 1911 in hoogste staat van paraatheid n.a.v. Tweede Marokkaanse Crisis
8 januari 1915 Soldaat Henrij naar fort overgeplaatst
7 juli 1915 Soldaat Henrij "Gedurende het werk geluierd", 2 dagen kwartierarrest (get. fortcmd.)
24 augustus 1915 Soldaat Henrij "Wederom gedurende het werk geluierd", 4 dagen kwartierarrest (get. fortcmd.)
19 december 1916 Soldaat Henrij van fort overgeplaatst?
11 april 1917 oprichting Luchtafweerafdeeling
12 april 1918 Soldaat? Infanterie van Boordt "in onderhoud te fort Liebrug"
12 augustus 1918 krantenbericht over Spaanse Griep, 1 dode
11 december 1918 Soldaat? Infanterie van Boordt "over naar fort Liebrug"
28 mei 1926 vestingwerk van de tweede klasse
≤1940 opslag verrekijkers en verbindingsmateriaal
≥29 mei 1940-onbekend wachtlopen Nederlandse militairen (1 onder-officier en 8 manschappen van School voor Reserve-officieren Infanterie) in opdracht van Duitse bezetter
juni 1946-≥1948 Militair Magazijn van Levensmiddelen nr. 2
25 oktober 1951 vestingwerk van geene klasse
3 februari 1958 aanvang gebruik bergloods C.-150 Int. Basisgroep
23 juni 1960 opheffing als vestingwerk
ca. 1970 in gebruik genomen door Brink's Gerlach (later Brink's Nederland B.V.)
ca. 2001 ING Bank hoofdgebruiker geworden
ca. 15 november 2003 gebruik als waardeopslag beëindigd

Dag 6 december

Voor vandaag 6 december zijn 5 gebeurtenissen bekend:

Maand december

Voor de huidige maand december zijn 131 gebeurtenissen bekend:

1 december

2 december

3 december

4 december

5 december

6 december

7 december

8 december

9 december

10 december

11 december

12 december

13 december

14 december

15 december

16 december

17 december

18 december

19 december

20 december

21 december

22 december

23 december

24 december

25 december

26 december

27 december

28 december

29 december

30 december

31 december

Digitalisering dagboek Stellingcommandant: Joop de Vries†, Spaarndam.
Gegevens Koninklijke Besluiten: m.n. Paul Kamps†, Amersfoort.

Als een bedrag zowel in guldens als in euros wordt genoemd, dan is het bedrag in guldens het oorspronkelijke bedrag en het bedrag in euros op basis van consumentenprijsindex omgerekend naar het meest recent bekende prijspeil.

Deze gegevens mogen als bron gebruikt worden maar, net als de rest van de website volgens de Auteurswet en Databankenwet, niet overgenomen worden in eigen databanken zonder voorafgaande toestemming.

RSS Feed met nieuws over de Stelling Stelling van Amsterdam Twitter Stelling van Amsterdam op sociaal netwerk Facebook Doc.centrum Stelling van Amsterdam op LinkedIn
Stelling van Amsterdam op foto-site Instagram Stelling van Amsterdam op video netwerk YouTube

Deze website wordt verzorgd door particuliere experts en is geen website van een overheid.
Alle rechten voorbehouden, o.a. gebruik door commerciële partijen alleen met voorafgaande toestemming.
Stelling van Amsterdam. Een stadsmuur van water.
UNESCO Werelderfgoed sinds 1996
Bezoek Paviljoen Uit & Meer op Fort Uitermeer bij Weesp! (Advertentie)
 
 
 
Forten Info over verdedigingswerken en militair erfgoed zoals forten en bunkers. (Advertentie)