Sluit [X]   
 

Bureau Stellingcommandant in 1914: "Uitvoerverbod uit de Stelling van voedertarwe, raapolie, cocosolie en palmpitolie"

© 1999-2021, René G.A. Ros
Laatst gewijzigd 15-9-2021

Historische kalender Stelling van Amsterdam.Historische Kalender

Als u een link vanaf een andere pagina heeft gebruikt, dan ziet u hier een overzicht van de bekende gebeurtenissen van een fort, kazerne, bunker enzovoort.
In ieder geval toont deze pagina de bekende gebeurtenissen die op deze dag en deze maand in het verleden plaatsvonden. Op enkele van onze sociale media kanalen worden de gebeurtenissen op de bewuste dag automatisch geplaatst.

Fort bij Velsen

Over Fort bij Velsen zijn 20 gebeurtenissen bekend:

TijdstipOmschrijving
1885 aanleg aardwerk
1897-1899 bouw bomvrije gebouwen
14 augustus 1897 vestingwerk van de eerste klasse
1913-1922 permanente vredesbezetting
19 januari 1914 Koningin van Oranje Nassau brengt bezoek tijdens rondrit
2 augustus 1914 Soldaat Jonker "aangekomen te fort bij Velsen"
2 augustus 1914 Soldaat Vlaanderen "in onderhoud Detachement Fort bij Velsen"
8 augustus 1914 Soldaat Jonker "Als schildwacht zijn plicht verzaken en op een desbetreffende vraag van den fort commandant het hoogst ongepaste antwoord gegeven: dan zijn mij die orders te streng", 8 dagen provoost
20 augustus 1915 Soldaat Jonker "Tijdens den rust, gedurende den marsch, misbruik gemaakt van sterken drank, zoodat zij bij het aantreden en tijdens den terugmarsch daarvan onder invloed waren", 2 dagen politiekamer
6 november 1918 Milicien-soldaat Dagloonder overleden door elektrocutie vanwege grap, 1 dode
28 mei 1926 vestingwerk van de derde klasse
ca. 1945-1949 opslag voor de landmacht?
1949-1970 munitiemagazijn Koninklijke Marine
10 april 1953 vestingwerk van geene klasse
14 juli 1956 opheffing als vestingwerk
≥18 juni 1980 verkoop aan G. Kruk b.v. t.w.v. 755.000 gulden/787.400 euro
18 juni 1980 verkoop bij openbare inschrijving door Domeinen
oktober 1981-februari 1983 sloop hoofgebouw en poterne
13 januari-24 februari 2019 gekraakt
3 februari 2019 open dag door krakers

Dag 23 september

Voor vandaag 23 september zijn 9 gebeurtenissen bekend:

Maand september

Voor de huidige maand september zijn 183 gebeurtenissen bekend:

1 september

2 september

3 september

4 september

5 september

6 september

7 september

8 september

9 september

10 september

11 september

12 september

13 september

14 september

15 september

16 september

17 september

18 september

19 september

20 september

21 september

22 september

23 september

24 september

25 september

26 september

27 september

28 september

29 september

30 september

Digitalisering dagboek Stellingcommandant: Joop de Vries†, Spaarndam.
Gegevens Koninklijke Besluiten: m.n. Paul Kamps†, Amersfoort.

Als een bedrag zowel in guldens als in euros wordt genoemd, dan is het bedrag in guldens het oorspronkelijke bedrag en het bedrag in euros op basis van consumentenprijsindex omgerekend naar het meest recent bekende prijspeil.

Deze gegevens mogen als bron gebruikt worden maar, net als de rest van de website volgens de Auteurswet en Databankenwet, niet overgenomen worden in eigen databanken zonder voorafgaande toestemming.

RSS Feed met nieuws over de Stelling Stelling van Amsterdam Twitter Stelling van Amsterdam op sociaal netwerk Facebook Doc.centrum Stelling van Amsterdam op LinkedIn
Stelling van Amsterdam op foto-site Instagram Stelling van Amsterdam op video netwerk YouTube

Deze website wordt verzorgd door particuliere experts en is geen website van een overheid.
Alle rechten voorbehouden, o.a. gebruik door commerciële partijen alleen met voorafgaande toestemming.
Stelling van Amsterdam. Een stadsmuur van water.
UNESCO Werelderfgoed sinds 1996
Bureau Meerzijdig let op meerdere zijden bij support, mediation, procesbegeleiding en trainingen. (Advertentie)
 
 
 
Beleef het zelf: kom ook naar de forten en waterlinies in Nederland! (Advertentie)