Sluit [X]   
 

Kanonnier Tilburgs in 1911: twee dagen kwartierarrest ???

© 1999-2023, René G.A. Ros
Laatst gewijzigd 9-6-2023

Historische kalender Stelling van Amsterdam.Historische Kalender

Als u een link vanaf een andere pagina heeft gebruikt, dan ziet u hier een overzicht van de bekende gebeurtenissen van een fort, kazerne, bunker enzovoort.
In ieder geval toont deze pagina de bekende gebeurtenissen die op deze dag en deze maand in het verleden plaatsvonden. Op enkele van onze sociale media kanalen worden de gebeurtenissen op de bewuste dag automatisch geplaatst.

Fort bij Velsen

Over Fort bij Velsen zijn 21 gebeurtenissen bekend:

TijdstipOmschrijving
1885 aanleg aardwerk
1897-1899 bouw bomvrije gebouwen
14 augustus 1897 vestingwerk van de eerste klasse
1913-1922 permanente vredesbezetting
19 januari 1914 Koningin van Oranje Nassau brengt bezoek tijdens rondrit
2 augustus 1914 Soldaat Jonker "aangekomen te fort bij Velsen"
2 augustus 1914 Soldaat Vlaanderen "in onderhoud Detachement Fort bij Velsen"
8 augustus 1914 Soldaat Jonker "Als schildwacht zijn plicht verzaken en op een desbetreffende vraag van den fort commandant het hoogst ongepaste antwoord gegeven: dan zijn mij die orders te streng", 8 dagen provoost
20 augustus 1915 Soldaat Jonker "Tijdens den rust, gedurende den marsch, misbruik gemaakt van sterken drank, zoodat zij bij het aantreden en tijdens den terugmarsch daarvan onder invloed waren", 2 dagen politiekamer
1 juni 1918 Kanonnier Bulterman over naar Ft Zuidwijkermeer (doorgehaald vervangen door) bij Velsen
6 november 1918 Milicien-soldaat Dagloonder overleden door elektrocutie vanwege grap, 1 dode
28 mei 1926 vestingwerk van de derde klasse
ca. 1945-1949 opslag voor de landmacht?
1949-1970 munitiemagazijn Koninklijke Marine
10 april 1953 vestingwerk van geene klasse
14 juli 1956 opheffing als vestingwerk
≥18 juni 1980 verkoop aan G. Kruk b.v. t.w.v. 755.000 gulden/889.500 euro
18 juni 1980 verkoop bij openbare inschrijving door Domeinen
oktober 1981-februari 1983 sloop hoofgebouw en poterne
13 januari-24 februari 2019 gekraakt
3 februari 2019 open dag door krakers

Dag 10 juni

Voor vandaag 10 juni zijn 3 gebeurtenissen bekend:

Maand juni

Voor de huidige maand juni zijn 130 gebeurtenissen bekend:

1 juni

2 juni

3 juni

4 juni

5 juni

6 juni

8 juni

9 juni

10 juni

11 juni

12 juni

13 juni

14 juni

15 juni

16 juni

17 juni

18 juni

19 juni

20 juni

21 juni

22 juni

23 juni

24 juni

25 juni

26 juni

27 juni

28 juni

29 juni

30 juni

Digitalisering dagboek Stellingcommandant: Joop de Vries†, Spaarndam.
Gegevens Koninklijke Besluiten: m.n. Paul Kamps†, Amersfoort.

Als een bedrag zowel in guldens als in euros wordt genoemd, dan is het bedrag in guldens het oorspronkelijke bedrag en het bedrag in euros op basis van consumentenprijsindex omgerekend naar het meest recent bekende prijspeil.

Deze gegevens mogen als bron gebruikt worden maar, net als de rest van de website volgens de Auteurswet en Databankenwet, niet overgenomen worden in eigen databanken zonder voorafgaande toestemming.

Stelling van Amsterdam op Twitter Stelling van Amsterdam op Facebook Doc.centrum Stelling van Amsterdam op LinkedIn
Stelling van Amsterdam op foto-site Instagram Stelling van Amsterdam op video netwerk YouTube

Deze website wordt verzorgd door particuliere experts en is geen website van een overheid.
Alle rechten voorbehouden, o.a. gebruik door commerciële partijen alleen met voorafgaande toestemming.
Stelling van Amsterdam. Een stadsmuur van water.
UNESCO Werelderfgoed sinds 1996
Onderzoek, studie en informatie met betrekking tot het erfgoed van de waterlinies in Nederland. (Advertentie)
 
 
 
Bureau Meerzijdig let op meerdere zijden bij support, mediation, procesbegeleiding en trainingen. (Advertentie)