Sluit [X]   
 

Villa Eikenrode in 1990: gekraakt te Heemstede

© 1999-2020, René G.A. Ros
Laatst gewijzigd 20-9-2020

Historische kalender Stelling van Amsterdam.Historische Kalender

Als u een link vanaf een andere pagina heeft gebruikt, dan ziet u hier een overzicht van de bekende gebeurtenissen van een fort, kazerne, bunker enzovoort.
In ieder geval toont deze pagina de bekende gebeurtenissen die op deze dag en deze maand in het verleden plaatsvonden. Op enkele van onze sociale media kanalen worden de gebeurtenissen op de bewuste dag automatisch geplaatst.

Fort bij Velsen

Over Fort bij Velsen zijn 19 gebeurtenissen bekend:

TijdstipOmschrijving
1885 aanleg aardwerk
1897-1899 bouw bomvrije gebouwen
14 augustus 1897 vestingwerk van de eerste klasse
1913-1922 permanente vredesbezetting
19 januari 1914 Koningin van Oranje Nassau brengt bezoek tijdens rondrit
2 augustus 1914 Soldaat Jonker "aangekomen te fort bij Velsen"
8 augustus 1914 Soldaat Jonker "Als schildwacht zijn plicht verzaken en op een desbetreffende vraag van den fort commandant het hoogst ongepaste antwoord gegeven: dan zijn mij die orders te streng", 8 dagen provoost
20 augustus 1915 Soldaat Jonker "Tijdens den rust, gedurende den marsch, misbruik gemaakt van sterken drank, zoodat zij bij het aantreden en tijdens den terugmarsch daarvan onder invloed waren", 2 dagen politiekamer
6 november 1918 Milicien-soldaat Dagloonder overleden door elektrocutie vanwege grap, 1 dode
28 mei 1926 vestingwerk van de derde klasse
ca. 1945-1949 opslag voor de landmacht?
1949-1970 munitiemagazijn Koninklijke Marine
10 april 1953 vestingwerk van geene klasse
14 juli 1956 opheffing als vestingwerk
≥18 juni 1980 verkoop aan G. Kruk b.v. t.w.v. 755.000 gulden/777.300 euro
18 juni 1980 verkoop bij openbare inschrijving door Domeinen
oktober 1981-februari 1983 sloop hoofgebouw en poterne
13 januari-24 februari 2019 gekraakt
3 februari 2019 open dag door krakers

Dag 26 oktober

Voor vandaag 26 oktober zijn 6 gebeurtenissen bekend:

Maand oktober

Voor de huidige maand oktober zijn 164 gebeurtenissen bekend:

1 oktober

2 oktober

3 oktober

4 oktober

5 oktober

6 oktober

7 oktober

8 oktober

9 oktober

10 oktober

11 oktober

12 oktober

13 oktober

14 oktober

15 oktober

16 oktober

18 oktober

19 oktober

20 oktober

22 oktober

23 oktober

24 oktober

25 oktober

26 oktober

27 oktober

28 oktober

29 oktober

30 oktober

31 oktober

Digitalisering dagboek Stellingcommandant: Joop de Vries†, Spaarndam.
Gegevens Koninklijke Besluiten: m.n. Paul Kamps†, Amersfoort.

Als een bedrag zowel in guldens als in euros wordt genoemd, dan is het bedrag in guldens het oorspronkelijke bedrag en het bedrag in euros op basis van consumentenprijsindex omgerekend naar het meest recent bekende prijspeil.

Deze gegevens mogen als bron gebruikt worden maar, net als de rest van de website volgens de Auteurswet en Databankenwet, niet overgenomen worden in eigen databanken zonder voorafgaande toestemming.

RSS Feed met nieuws over de Stelling Stelling van Amsterdam Twitter Stelling van Amsterdam op sociaal netwerk Facebook Doc.centrum Stelling van Amsterdam op LinkedIn
Stelling van Amsterdam op foto-site Instagram Stelling van Amsterdam op video netwerk YouTube

Deze website wordt verzorgd door particuliere experts en is geen website van een overheid.
Gebruik door commerciële partijen alleen met voorafgaande toestemming.
Stelling van Amsterdam. Een stadsmuur van water.
UNESCO Werelderfgoed sinds 1996
Maas+deNatris verrichten militair-historisch onderzoek op het snijvlak van defensie en samenleving en vertalen dat naar gedrukte en digitale media. (Advertentie)
 
 
 
FMTraining - Trainingen en cursussen voor gebruikers en ontwikkelaars van FileMaker (Advertentie)