Sluit [X]   
 

ingenieur van Rijsbergen in 1892: vonnis door Krijgsraad, veroordeeld tot boete van 10 gulden vanwege...

© 1999-2023, René G.A. Ros
Laatst gewijzigd 1-12-2023

Historische kalender Stelling van Amsterdam.Historische Kalender

Als u een link vanaf een andere pagina heeft gebruikt, dan ziet u hier een overzicht van de bekende gebeurtenissen van een fort, kazerne, bunker enzovoort.
In ieder geval toont deze pagina de bekende gebeurtenissen die op deze dag en deze maand in het verleden plaatsvonden. Op enkele van onze sociale media kanalen worden de gebeurtenissen op de bewuste dag automatisch geplaatst.

Fort bij IJmuiden

Over Fort bij IJmuiden zijn 24 gebeurtenissen bekend:

TijdstipOmschrijving
1876 Noordzeekanaal gereed
1880-1882 grondwerken uitgevoerd
1884-1888 spoorlijn station Velsen - Fort bij IJmuiden
17 juni 1884 classificatie als vestingwerk van de eerste klasse voor de Kringenwet
1885-1888 gebouwen uitgevoerd (m.n. C.J.Kalis Jzn., IJmuiden)
juli 1911 in hoogste staat van paraatheid n.a.v. Tweede Marokkaanse Crisis
1914 onderdeel van Positie van IJmuiden, met batterijen
1-4 maart 1914 Soldaat Klinkenberg ingelijfd bij Pantserfort Artillerie IJmuiden bij Korps Pantserfortartillerie, 2e Compagnie
15 januari 1918 Koningin van Oranje Nassau aanwezig op feestavond van 'Comité voor Ontwikkeling en Ontspanning voor de Gemobiliseerde Troepen, Afdeling voor de Forten in Haarlem'
1920 uit de Stelling en wordt onderdeel van de kustverdediging
1923 opgenomen in Vesting Holland (Westfront)
1927 geen bezetting meer
1929 aanleg Noordersluizen en Noorderbuitenkanaal zodat eiland ontstaat
1939 aanvullingen met S-kazematten
1939 kazernebouw begroot
1942-1944 Duitse uitbreidingen als Kernwerk WN 73, onderdeel Atlantikwall
1945-1946 Krijgsgevangenkamp Duitse soldaten
mei 1950 drie kazematten ingericht als batterij gezagshandhaving
onbekend-1962 saluutbatterij met vier kanonnen
1963 vertrek laatste fortwachter
28 november 1963 classificatie als vestingwerk opgeheven voor de Kringenwet
1967 deel noordzijde van het eiland afgegraven
1972 sloop geweergalerij en uitkijkpost
1996 renovatie

Dag 2 december

Voor vandaag 2 december zijn 5 gebeurtenissen bekend:

Maand december

Voor de huidige maand december zijn 139 gebeurtenissen bekend:

1 december

2 december

3 december

4 december

5 december

6 december

7 december

8 december

9 december

10 december

11 december

12 december

13 december

14 december

15 december

16 december

17 december

18 december

19 december

20 december

21 december

22 december

23 december

24 december

25 december

26 december

27 december

28 december

29 december

30 december

31 december

Digitalisering dagboek Stellingcommandant: Joop de Vries†, Spaarndam.
Gegevens Koninklijke Besluiten: m.n. Paul Kamps†, Amersfoort.

Als een bedrag zowel in guldens als in euros wordt genoemd, dan is het bedrag in guldens het oorspronkelijke bedrag en het bedrag in euros op basis van consumentenprijsindex omgerekend naar het meest recent bekende prijspeil.

Deze gegevens mogen als bron gebruikt worden maar, net als de rest van de website volgens de Auteurswet en Databankenwet, niet overgenomen worden in eigen databanken zonder voorafgaande toestemming.

Stelling van Amsterdam op Twitter Stelling van Amsterdam op Facebook Doc.centrum Stelling van Amsterdam op LinkedIn
Stelling van Amsterdam op foto-site Instagram Stelling van Amsterdam op video netwerk YouTube

Deze website wordt verzorgd door particuliere experts en is geen website van een overheid.
Alle rechten voorbehouden, o.a. gebruik door commerciële partijen alleen met voorafgaande toestemming.
Stelling van Amsterdam. Een stadsmuur van water.
UNESCO Werelderfgoed sinds 1996
Reizend restaurant SterkWater strijkt neer langs de Hollandse Waterlinies. In de grootste, oudste en prachtigste forten genieten haar gasten van een bijzondere avond uit, met een heerlijk 5-gangen diner en meeslepende verhalen. (Advertentie)
 
 
 
ReneRos.biz voor ontwikkeling, advies & expertise en opleidingen voor Filemaker database-toepassingen. (Advertentie)