Sluit [X]   
 

Gevangene van Berge in 1945: vader Kees wordt gearresteerd

© 1999-2021, René G.A. Ros
Laatst gewijzigd 8-5-2019

Historische kalender Stelling van Amsterdam.Historische Kalender

Als u een link vanaf een andere pagina heeft gebruikt, dan ziet u hier een overzicht van de bekende gebeurtenissen van een fort, kazerne, bunker enzovoort.
In ieder geval toont deze pagina de bekende gebeurtenissen die op deze dag en deze maand in het verleden plaatsvonden. Op enkele van onze sociale media kanalen worden de gebeurtenissen op de bewuste dag automatisch geplaatst.

Rijks Militair Hospitaal

Over Rijks Militair Hospitaal zijn 14 gebeurtenissen bekend:

TijdstipOmschrijving
1868 begin bouw (bouwvergunning van bouwpolitie)
ca. 1868 gebruik ('s Rijks) Kweekschool voor Militaire Geneeskundigen? uit Utrecht
24 september 1868 bestek t.w.v. 250.000 gulden/2.736.700 euro
1870 in gebruik genomen
ca. 1885 bouw magazijn voor ambulance materieel (zuidoosthoek)
ca. 1887 bouw "Gebouw tot verpleging van lijders aan besmettelijke ziekten" (west van hoofdgebouw)
ca. 1920 verhuizing hospitaal
ca. 1920 dependance van naastgelegen Rijks Magazijn van Geneesmiddelen
1929-1973 Nederlands Kanker Instituut / Anthonius van Leeuwenhoekhuis
1938-1939 bureel voor Munitiepark?
1940 sprake van Militair Hospitaal te Amsterdam, dit gebouw?
ca. 1940-ca. 1945 Ordnungspolizei bataljon 254
≥1973 Rijkspolitie, daarna Marechaussee
ca. 1988 verbouwd voor jongerenhuisvesting en urban villas op leeggesloopt achterterrein

Dag 9 mei

Voor vandaag 9 mei zijn 6 gebeurtenissen bekend:

Maand mei

Voor de huidige maand mei zijn 226 gebeurtenissen bekend:

1 mei

2 mei

3 mei

4 mei

5 mei

6 mei

7 mei

8 mei

9 mei

10 mei

11 mei

12 mei

13 mei

14 mei

15 mei

16 mei

17 mei

18 mei

19 mei

20 mei

21 mei

22 mei

23 mei

24 mei

25 mei

26 mei

27 mei

28 mei

29 mei

30 mei

31 mei

Digitalisering dagboek Stellingcommandant: Joop de Vries†, Spaarndam.
Gegevens Koninklijke Besluiten: m.n. Paul Kamps†, Amersfoort.

Als een bedrag zowel in guldens als in euros wordt genoemd, dan is het bedrag in guldens het oorspronkelijke bedrag en het bedrag in euros op basis van consumentenprijsindex omgerekend naar het meest recent bekende prijspeil.

Deze gegevens mogen als bron gebruikt worden maar, net als de rest van de website volgens de Auteurswet en Databankenwet, niet overgenomen worden in eigen databanken zonder voorafgaande toestemming.

RSS Feed met nieuws over de Stelling Stelling van Amsterdam Twitter Stelling van Amsterdam op sociaal netwerk Facebook Doc.centrum Stelling van Amsterdam op LinkedIn
Stelling van Amsterdam op foto-site Instagram Stelling van Amsterdam op video netwerk YouTube

Deze website wordt verzorgd door particuliere experts en is geen website van een overheid.
Alle rechten voorbehouden, o.a. gebruik door commerciële partijen alleen met voorafgaande toestemming.
Stelling van Amsterdam. Een stadsmuur van water.
UNESCO Werelderfgoed sinds 1996
Het Fort bij Edam kan een groot deel van het jaar bezocht worden. (Advertentie)
 
 
 
Maas+deNatris verrichten militair-historisch onderzoek op het snijvlak van defensie en samenleving en vertalen dat naar gedrukte en digitale media. (Advertentie)