Sluit [X]   
 

Fort bij Edam in 1945: besluit fort geschikt maken voor 300 vrouwen

© 1999-2023, René G.A. Ros
Laatst gewijzigd 9-6-2023

Historische kalender Stelling van Amsterdam.Historische Kalender

Als u een link vanaf een andere pagina heeft gebruikt, dan ziet u hier een overzicht van de bekende gebeurtenissen van een fort, kazerne, bunker enzovoort.
In ieder geval toont deze pagina de bekende gebeurtenissen die op deze dag en deze maand in het verleden plaatsvonden. Op enkele van onze sociale media kanalen worden de gebeurtenissen op de bewuste dag automatisch geplaatst.

Rijks Militair Hospitaal

Over Rijks Militair Hospitaal zijn 14 gebeurtenissen bekend:

TijdstipOmschrijving
1868 begin bouw (bouwvergunning van bouwpolitie)
ca. 1868 gebruik ('s Rijks) Kweekschool voor Militaire Geneeskundigen? uit Utrecht
24 september 1868 bestek t.w.v. 250.000 gulden/3.091.700 euro
1870 in gebruik genomen
ca. 1885 bouw magazijn voor ambulance materieel (zuidoosthoek)
ca. 1887 bouw "Gebouw tot verpleging van lijders aan besmettelijke ziekten" (west van hoofdgebouw)
ca. 1920 verhuizing hospitaal
ca. 1920 dependance van naastgelegen Rijks Magazijn van Geneesmiddelen
1929-1973 Nederlands Kanker Instituut / Anthonius van Leeuwenhoekhuis
1938-1939 bureel voor Munitiepark?
1940 sprake van Militair Hospitaal te Amsterdam, dit gebouw?
ca. 1940-ca. 1945 Ordnungspolizei bataljon 254
≥1973 Rijkspolitie, daarna Marechaussee
ca. 1988 verbouwd voor jongerenhuisvesting en urban villas op leeggesloopt achterterrein

Dag 10 juni

Voor vandaag 10 juni zijn 3 gebeurtenissen bekend:

Maand juni

Voor de huidige maand juni zijn 130 gebeurtenissen bekend:

1 juni

2 juni

3 juni

4 juni

5 juni

6 juni

8 juni

9 juni

10 juni

11 juni

12 juni

13 juni

14 juni

15 juni

16 juni

17 juni

18 juni

19 juni

20 juni

21 juni

22 juni

23 juni

24 juni

25 juni

26 juni

27 juni

28 juni

29 juni

30 juni

Digitalisering dagboek Stellingcommandant: Joop de Vries†, Spaarndam.
Gegevens Koninklijke Besluiten: m.n. Paul Kamps†, Amersfoort.

Als een bedrag zowel in guldens als in euros wordt genoemd, dan is het bedrag in guldens het oorspronkelijke bedrag en het bedrag in euros op basis van consumentenprijsindex omgerekend naar het meest recent bekende prijspeil.

Deze gegevens mogen als bron gebruikt worden maar, net als de rest van de website volgens de Auteurswet en Databankenwet, niet overgenomen worden in eigen databanken zonder voorafgaande toestemming.

Stelling van Amsterdam op Twitter Stelling van Amsterdam op Facebook Doc.centrum Stelling van Amsterdam op LinkedIn
Stelling van Amsterdam op foto-site Instagram Stelling van Amsterdam op video netwerk YouTube

Deze website wordt verzorgd door particuliere experts en is geen website van een overheid.
Alle rechten voorbehouden, o.a. gebruik door commerciële partijen alleen met voorafgaande toestemming.
Stelling van Amsterdam. Een stadsmuur van water.
UNESCO Werelderfgoed sinds 1996
Beleef het zelf: kom ook naar de forten en waterlinies in Nederland! (Advertentie)
 
 
 
Maas+deNatris verrichten militair-historisch onderzoek op het snijvlak van defensie en samenleving en vertalen dat naar gedrukte en digitale media. (Advertentie)