Sluit [X]   
 

Fortwachter Oushoorn in 1910: detachering bij Oost Indisch Leger voor 3 jaar

Donateur worden?

© 1999-2024, René G.A. Ros
Laatst gewijzigd 7-6-2024

Historische kalender Stelling van Amsterdam.Historische Kalender

Als u een link vanaf een andere pagina heeft gebruikt, dan ziet u hier een overzicht van de bekende gebeurtenissen van een fort, kazerne, bunker enzovoort.
In ieder geval toont deze pagina de bekende gebeurtenissen die op deze dag en deze maand in het verleden plaatsvonden. Op enkele van onze sociale media kanalen worden de gebeurtenissen op de bewuste dag automatisch geplaatst.

Vliegkamp Schiphol

Over Vliegkamp Schiphol zijn 19 gebeurtenissen bekend:

TijdstipOmschrijving
1914 aanleg en gebruik terrein ten zuidoosten van Zaandam
1914-1916 zoektocht andere locatie nabij Marinevliegkamp Schellingwoude of bij Halfweg
17 december 1915 goedkeuring Minister van Oorlog voor aankoop grond nabij Halfweg
9 maart 1916 goedkeuring Minister van Oorlog voor aankoop grond nabij Fort aan het Schiphol
21 april 1916 aankoop grond en aanleg nabij Fort aan het Schiphol t.w.v. 55.229 gulden/576.400 euro
19-22 september 1916 in gebruik genomen met oefening in de Stelling
1 mei-29 november 1917 vordering percelen
1918 bouw kazerne met keuken
17 mei 1920 eerste K.L.M. vlucht naar Londen
21 augustus 1920 opslag geïnterneerd Duits oorlogsmaterieel nl. vliegtuigen
ca. 1921 opheffing detachement, alleen in- en uitgaand vliegverkeer
1926 eigendom naar Gemeente Amsterdam
28 januari 1928 aangewezen als 'Luchtvaartterreinen in de zin der Luchtvaartwet' voor militair en civiel gebruik
1936 overplaatsing Jachtvliegtuigafdeling naar Schiphol i.v.m. decentralisatie
1939 verbetering wegen en bruggen voor verspreide opstelling t.w.v. 150.000 gulden/1.742.400 euro
1940-1945 Befehlstand bunker gebouwd
februari-april 1940 aanleg verspreide opstelplaatsen
mei 1940 bombardement door Duitse Luftwaffe en bezetting
13 december 1943 vliegveld zwaar beschadigd na derde Amerikaans bombardement

Dag 18 juni

Voor vandaag 18 juni zijn 6 gebeurtenissen bekend:

Maand juni

Voor de huidige maand juni zijn 133 gebeurtenissen bekend:

1 juni

2 juni

3 juni

4 juni

5 juni

6 juni

7 juni

8 juni

9 juni

10 juni

11 juni

12 juni

13 juni

14 juni

15 juni

16 juni

17 juni

18 juni

19 juni

20 juni

21 juni

22 juni

23 juni

24 juni

25 juni

26 juni

27 juni

28 juni

29 juni

30 juni

Digitalisering dagboek Stellingcommandant: Joop de Vries†, Spaarndam.
Gegevens Koninklijke Besluiten: m.n. Paul Kamps†, Amersfoort.

Als een bedrag zowel in guldens als in euros wordt genoemd, dan is het bedrag in guldens het oorspronkelijke bedrag en het bedrag in euros op basis van consumentenprijsindex omgerekend naar het meest recent bekende prijspeil.

Deze gegevens mogen als bron gebruikt worden maar, net als de rest van de website volgens de Auteurswet en Databankenwet, niet overgenomen worden in eigen databanken zonder voorafgaande toestemming.

Stelling van Amsterdam op Twitter Stelling van Amsterdam op Facebook Doc.centrum Stelling van Amsterdam op LinkedIn
Stelling van Amsterdam op foto-site Instagram Stelling van Amsterdam op video netwerk YouTube

Deze website wordt verzorgd door particuliere experts en is geen website van een overheid.
Alle rechten voorbehouden, o.a. gebruik door commerciële partijen alleen met voorafgaande toestemming.
Stelling van Amsterdam. Een stadsmuur van water.
UNESCO Werelderfgoed sinds 1996
'Kennismaken met de Stelling van Amsterdam' is een gratis interactief e-book over de Stelling. (Advertentie)
 
 
 
ReneRos.biz voor ontwikkeling, advies & expertise en opleidingen voor Filemaker database-toepassingen. (Advertentie)