Sluit [X]   
 

Eerstaanwezend Officier Hioolen in 1895: benoemd tot Majoor der Genie

© 1999-2023, René G.A. Ros
Laatst gewijzigd 1-12-2023

Historische kalender Stelling van Amsterdam.Historische Kalender

Als u een link vanaf een andere pagina heeft gebruikt, dan ziet u hier een overzicht van de bekende gebeurtenissen van een fort, kazerne, bunker enzovoort.
In ieder geval toont deze pagina de bekende gebeurtenissen die op deze dag en deze maand in het verleden plaatsvonden. Op enkele van onze sociale media kanalen worden de gebeurtenissen op de bewuste dag automatisch geplaatst.

Fort Waver-Amstel

Over Fort Waver-Amstel zijn 22 gebeurtenissen bekend:

TijdstipOmschrijving
1886-1887 aanleg aardwerk
1895 aanleg verdedigbaar aardwerk
14 augustus 1897 classificatie als vestingwerk van de eerste klasse voor de Kringenwet
1910-1911 bouw bomvrije gebouwen door G.J. van Slingerland
24 september 1912 Soldaat van Kolfschoten prentbriefkaart verzonden
1 augustus 1914 Korporaal Muller opkomst voor mobilisatie bij 2e Regiment Vestingartillerie
1915 beide 6 cm Kazemat kanonnen revers permanent of tijdelijk elders als luchtdoelkanonnen
11 augustus 1915 Soldaat Groennou uitrustingstukken
11 april 1917 oprichting Luchtafweerafdeeling
21 augustus 1920 opslag geïnterneerd Duits oorlogsmaterieel nl. patronen en 28 cM munitie
1924 2/3 van de logiesruimten in gebruik voor opslag materieel
28 mei 1926 classificatie als vestingwerk van de derde klasse voor de Kringenwet
1933 bouw tweede woning
1948 in gebruik als munitiemagazijn
25 oktober 1951 classificatie als vestingwerk van geene klasse voor de Kringenwet
ca. 1958-ca. 1980 opslag explosieven BVVK
1959-heden wijnhandels
28 oktober 1959 classificatie als vestingwerk opgeheven voor de Kringenwet
1970 bouw moderne woning
1981-1988 sloop eerste woning
ca. 1988 sloop bergloods
2011-2013 restauratie

Dag 4 december

Voor vandaag 4 december zijn 3 gebeurtenissen bekend:

Maand december

Voor de huidige maand december zijn 139 gebeurtenissen bekend:

1 december

2 december

3 december

4 december

5 december

6 december

7 december

8 december

9 december

10 december

11 december

12 december

13 december

14 december

15 december

16 december

17 december

18 december

19 december

20 december

21 december

22 december

23 december

24 december

25 december

26 december

27 december

28 december

29 december

30 december

31 december

Digitalisering dagboek Stellingcommandant: Joop de Vries†, Spaarndam.
Gegevens Koninklijke Besluiten: m.n. Paul Kamps†, Amersfoort.

Als een bedrag zowel in guldens als in euros wordt genoemd, dan is het bedrag in guldens het oorspronkelijke bedrag en het bedrag in euros op basis van consumentenprijsindex omgerekend naar het meest recent bekende prijspeil.

Deze gegevens mogen als bron gebruikt worden maar, net als de rest van de website volgens de Auteurswet en Databankenwet, niet overgenomen worden in eigen databanken zonder voorafgaande toestemming.

Stelling van Amsterdam op Twitter Stelling van Amsterdam op Facebook Doc.centrum Stelling van Amsterdam op LinkedIn
Stelling van Amsterdam op foto-site Instagram Stelling van Amsterdam op video netwerk YouTube

Deze website wordt verzorgd door particuliere experts en is geen website van een overheid.
Alle rechten voorbehouden, o.a. gebruik door commerciële partijen alleen met voorafgaande toestemming.
Stelling van Amsterdam. Een stadsmuur van water.
UNESCO Werelderfgoed sinds 1996
'Kennismaken met de Stelling van Amsterdam' is een gratis interactief e-book over de Stelling. (Advertentie)
 
 
 
Maas+deNatris verrichten militair-historisch onderzoek op het snijvlak van defensie en samenleving en vertalen dat naar gedrukte en digitale media. (Advertentie)