Sluit [X]   
 

Fort bij Edam in 1945: besluit fort geschikt maken voor 300 vrouwen

© 1999-2023, René G.A. Ros
Laatst gewijzigd 9-6-2023

Historische kalender Stelling van Amsterdam.Historische Kalender

Als u een link vanaf een andere pagina heeft gebruikt, dan ziet u hier een overzicht van de bekende gebeurtenissen van een fort, kazerne, bunker enzovoort.
In ieder geval toont deze pagina de bekende gebeurtenissen die op deze dag en deze maand in het verleden plaatsvonden. Op enkele van onze sociale media kanalen worden de gebeurtenissen op de bewuste dag automatisch geplaatst.

Algemeen Verdedigingspark

Over Algemeen Verdedigingspark zijn 20 gebeurtenissen bekend:

TijdstipOmschrijving
1899 bouw turfloods (nr. 79) en loods/wachtlokaal (nr. 78)
1901 bouw turfloods (nr. 81)
1902 bouw turfloods (nr. 82)
1902-1905 bouw wachtlokaal (nr. 88)
1905 bouw turfloods (nr. 89)
1909 "magazijn Amsterdam" in twee logistieke eenheden gesplitst nl. "Magazijn Stelling van Amsterdam (Amsterdam St.)" en "Magazijn Algemeen Verdedigingspark (Amsterdam AVP)"
1916-ca. 1921 bouw magazijnen
1916-1921 sloop werkplaats, vh. wachtlokaal (nr. 88)
31 mei 1919 turfloodsen overgedaan aan Artillerie Inrichtingen
ca. 1920 magazijncomplex
21 augustus 1920 opslag geïnterneerd Duits oorlogsmaterieel nl. patroontassen en geweerriemen
1921 bouw bureelgebouw en dubbele woning (nr. 6))
1936-1941 sloop loods/wachtlokaal (nr. 78)
2 november 1956 gietstalen koepel overgebracht naar Rijksdorp
1966-1973 sloop turfloodsen (nrs. 79, 81, 82 en 89)
1980-1983 plaats van opkomst 'Hembrug' van Natres?
1986 overwogen als locatie Geleide Wapens Amsterdam
ca. 1987 afstoten deel terrein voor Den Uyl-brug
2000 afstoten terrein door het Ministerie van Defensie
juni-augustus 2003 sloop gebouwen westelijke rand

Dag 10 juni

Voor vandaag 10 juni zijn 3 gebeurtenissen bekend:

Maand juni

Voor de huidige maand juni zijn 130 gebeurtenissen bekend:

1 juni

2 juni

3 juni

4 juni

5 juni

6 juni

8 juni

9 juni

10 juni

11 juni

12 juni

13 juni

14 juni

15 juni

16 juni

17 juni

18 juni

19 juni

20 juni

21 juni

22 juni

23 juni

24 juni

25 juni

26 juni

27 juni

28 juni

29 juni

30 juni

Digitalisering dagboek Stellingcommandant: Joop de Vries†, Spaarndam.
Gegevens Koninklijke Besluiten: m.n. Paul Kamps†, Amersfoort.

Als een bedrag zowel in guldens als in euros wordt genoemd, dan is het bedrag in guldens het oorspronkelijke bedrag en het bedrag in euros op basis van consumentenprijsindex omgerekend naar het meest recent bekende prijspeil.

Deze gegevens mogen als bron gebruikt worden maar, net als de rest van de website volgens de Auteurswet en Databankenwet, niet overgenomen worden in eigen databanken zonder voorafgaande toestemming.

Stelling van Amsterdam op Twitter Stelling van Amsterdam op Facebook Doc.centrum Stelling van Amsterdam op LinkedIn
Stelling van Amsterdam op foto-site Instagram Stelling van Amsterdam op video netwerk YouTube

Deze website wordt verzorgd door particuliere experts en is geen website van een overheid.
Alle rechten voorbehouden, o.a. gebruik door commerciële partijen alleen met voorafgaande toestemming.
Stelling van Amsterdam. Een stadsmuur van water.
UNESCO Werelderfgoed sinds 1996
ReneRos.biz voor ontwikkeling, advies & expertise en opleidingen voor Filemaker database-toepassingen. (Advertentie)
 
 
 
Beleef het zelf: kom ook naar de forten en waterlinies in Nederland! (Advertentie)