Sluit [X]   
 

Soldaat van Kampen in 1956: "in werkelijke dienst tot eerste oefening" bij Luchtmacht

© 1999-2022, René G.A. Ros
Laatst gewijzigd 17-8-2022

Historische kalender Stelling van Amsterdam.Historische Kalender

Als u een link vanaf een andere pagina heeft gebruikt, dan ziet u hier een overzicht van de bekende gebeurtenissen van een fort, kazerne, bunker enzovoort.
In ieder geval toont deze pagina de bekende gebeurtenissen die op deze dag en deze maand in het verleden plaatsvonden. Op enkele van onze sociale media kanalen worden de gebeurtenissen op de bewuste dag automatisch geplaatst.

Militaire Drinkwatervoorziening

Over Militaire Drinkwatervoorziening zijn 28 gebeurtenissen bekend:

TijdstipOmschrijving
1887 putboring in Sloten
1890 putboring tot 54 meter, na 7 dagen 100 m3 water
1897 tien boringen op kade ten noorden van fort tussen 42,5 en 52,8 m. diep
1898 600 meter noordelijker tien putten tussen 34,03 en 56,43 m. diep
1899 installatie en bronnen Ringvaart kade gereed, capaciteit 3500 m3/dag
1900 onteigening terrein Riekerpolder
1901 terrein Riekerpolder in bezit
1902 woningen voor machine personeel gebouwd
1902-1903 bouw eerste ontijzeringsinrichting
1904 bezinkvijver en pompstation gereed, capaciteit 15.000 m3/dag
1906-1907 aanleg verbindingleiding
1908 onteigening terrein t.b.v. uitbreiding
1908 uitbreiding met tweede ontijzeringsinrichting, tweede filterinstallatie en tweede reinwaterkelder
25 maart 1914 Koningin van Oranje Nassau brengt bezoek
1935 of 1936 verplaatsing steiger voor waterschepen
1944 gebruiksklaar gemaakt in opdracht van de Duitse bezetter als noodvoorziening
ca. 1945-ca. 1950 motorenwerkplaats K.L.M. in machinegebouw
1948 plaatsing bergloods
1950-1996 bemand complex ("Station van de Luchtvaartdienst")
1953 bouw lage gebouwen op de plaats van filterinstallaties
ca. 1960-≥1980 504-1 Genie Depot en Verzamelplaats Compagnie Detachement Nieuwe Meer
ca. 1970 sloop tweede ontijzeringsinrichting
20 november 1972 niet RLD-deel In gebruik gegeven aan Complexcommandant Haagseweg
1978 bouw poortgebouw
3 september 1989 ontijzeringsinrichting e.a. gekraakt als Rijkshemelvaartdienst
1996-heden onbemand zendercomplex
2003-heden tevens vergader- en cursuslocatie Machinegebouw
zomer 2012 Noodverkeersleiding gerealiseerd?

Dag 3 oktober

Voor vandaag 3 oktober zijn 2 gebeurtenissen bekend:

Maand oktober

Voor de huidige maand oktober zijn 169 gebeurtenissen bekend:

1 oktober

2 oktober

3 oktober

4 oktober

5 oktober

6 oktober

7 oktober

8 oktober

9 oktober

10 oktober

11 oktober

12 oktober

13 oktober

14 oktober

15 oktober

16 oktober

18 oktober

19 oktober

20 oktober

21 oktober

22 oktober

23 oktober

24 oktober

25 oktober

26 oktober

27 oktober

28 oktober

29 oktober

30 oktober

31 oktober

Digitalisering dagboek Stellingcommandant: Joop de Vries†, Spaarndam.
Gegevens Koninklijke Besluiten: m.n. Paul Kamps†, Amersfoort.

Als een bedrag zowel in guldens als in euros wordt genoemd, dan is het bedrag in guldens het oorspronkelijke bedrag en het bedrag in euros op basis van consumentenprijsindex omgerekend naar het meest recent bekende prijspeil.

Deze gegevens mogen als bron gebruikt worden maar, net als de rest van de website volgens de Auteurswet en Databankenwet, niet overgenomen worden in eigen databanken zonder voorafgaande toestemming.

Stelling van Amsterdam op Twitter Stelling van Amsterdam op Facebook Doc.centrum Stelling van Amsterdam op LinkedIn
Stelling van Amsterdam op foto-site Instagram Stelling van Amsterdam op video netwerk YouTube

Deze website wordt verzorgd door particuliere experts en is geen website van een overheid.
Alle rechten voorbehouden, o.a. gebruik door commerciële partijen alleen met voorafgaande toestemming.
Stelling van Amsterdam. Een stadsmuur van water.
UNESCO Werelderfgoed sinds 1996
Onderzoek, studie en informatie met betrekking tot het erfgoed van de waterlinies in Nederland. (Advertentie)
 
 
 
FMTraining - Trainingen en cursussen voor gebruikers en ontwikkelaars van FileMaker (Advertentie)