Sluit [X]   
 

Soldaat van de Vrande in 1910: uitstel van eerste oefening

Donateur worden?

© 1999-2024, René G.A. Ros
Laatst gewijzigd 7-5-2024

Colofon - Dankwoord

AlgemeenInformatieIllustratieServer

De volgende bedrijven, organisaties en personen worden hartelijk bedankt voor het ter beschikking stellen van informatie, bronmateriaal, boeken en andere ondersteuning:

Naam Bijdrage of informatie over
Baas, Hans diverse informatie, foto's en veldtochten
Bakker, Alfred (Ingenieurs Bureau Amsterdam) diverse informatie m.b.t. Militair Terrein Zeeburg, Marinevliegkamp Schellingwoude en Inschietplaats van vischtorpedo's
Bakker, Jos Magazijn De Sniep
Ballegooij, Johan van luchtdoelartillerie in Koudenhorn Kazerne en Ripperda Kazerne
Best, Michel van enkele Duitse werken.
Bloemen, Willem van het Sectorpark Ouderkerk, afd. Materieel
Bodemeijer, Otto diverse informatie, (lucht)foto's en veldtochten
Boer, Rob †2017 Schietdoelen bij Schoorl
Boskamp, Kees documentatie Haarlemmermeersporen, zie Spoorwegen

Brakel, Klaas van †2009

Flugwachen
Bruins, Kees diverse informatie m.b.t. de Sector Zaandam en Groepscommandant de Grave
Burger, Dhr. Hens familie-informatie over zijn grootvader Stellingcommandant Ophorst
Buursma, Dhr. J. BRD Post Alfa
Claesen, Peter het bedoelde gebruik van het smalspoor in het Fort aan het Pampus
Cornelisse, Robert (Stadsdeel West, gemeente Amsterdam) Openbare Schuilplaats Leeuwendalersweg
Dijkstra, Freek interface en JavaScript feedback
Dolfsma, René Munitiedepot Schiphol en diverse andere onderwerpen
Doorn, Jeroen van de forten rond Uithoorn en algemene informatie over de Stelling waaronder de tekst van de Eindkeuring Pantserkoepel Fort by Spykerboor.
Drie, Frank van veldonderzoek op sectorparken en diverse locaties in de Sector Ilpendam en verzamelen (orale) informatie
Duisterhoff, dhr. A. informatie en foto van Sergeant Duisterhoff
Eijking, Dennis radiomasten Fort bij Spijkerboor
Erhardt, Lt.kol. b.d. Ron (Koninklijke Luchtmacht) †2009 Geleide Wapense.a.
Gaveel, Raymond brugkazematten, diverse archiefstukken en andere informatie
Geffen, Geo van Inundatiewerken omgeving Nieuwe Waterweg
Gemeente Gooise Meren het graf van Stellingcommandant Fabius op de Algemene Begraafplaats te Bussum
Gemeente Muiden(Dhr. Brons) ontploffingen in de Buskruitfabriek De Krijgsman ná 1950
Gemeente Wormerland(Mw. Leerink) Commandopost Luchtbeschermingsdienst Wormerland
Gieske, Johan informatie over BB-bunkers Hoofddorp en Westzaan
Graaf, Gerard de kopieën uit Op de Rails van artikelen over militaire spoorwegen.
Groenhout, Peter over marechausseekazernes Badhoevedorp, Beverwijk en Nieuwer-Amstel
Groot, S.M. b.d. P. de 490 Verzorgings Detachement / 303 Verzorgings Commando op Sectorpark Sloten, Afdeling Materieel
Hearne, Siobhán controleren van de Engelse vertaling
Hilgers, Martin informatie en archiefstukken Sector Zaandam.
Hospers, Henk over Fortcommandant Hospers.
Jagt, John van der informatie en foto Transformatorstation Vuurlinie, Fort bij De Kwakel e.o.
Kam, Dhr. E.K. (Numaga) Linie van Noord-Holland
Kamps, Paul †2007 het manuscript van Het Reduit Amsterdam met daarin de onderzoeksgegevens van wetten en begrotingen over de vestingwerken van Amsterdam. Tevens informatie over het Vliegkamp Schiphol.
Kemperman, Ida (Gemeentearchief Weesp) informatie over Kamp De Roskam
Kerkum, Dhr. P.C. van †2005 informatie gezag Stellingcommandant, Grens met de Nieuwe Hollandse Waterlinie en vele andere zaken
Kimmenaede, Mark van de RLD installatie in de vm. Militaire Drinkwatervoorziening en de radiobakens Spijkerboor en Pampus
Kingma, Cees diverse Zaanse gebouwen m.n. Stoommeelfabriek De Vrede
Koelman, Dhr. Wim informatie militaire weg en grenspalen in Haarlemmerliede
Koen, Douwe (Utrechts Archief) informatie Fort Nieuwersluis en Inundatiestation Nieuwersluis
Korver, Dhr. K. gebruik Fort bij Hoofddorp
Kralingen, Dhr. Ben van Georgische soldaten op Fort aan de St. Aagtendijk
Kroon, Guus (Historisch Archief Muiden) Vesting Muidene.o.
Kruijsen, Ben (Ecologisch Adviesbureau B. Kruijsen) Flora en fauna informatie Artillerie-Inrichtingenen Algemeen Verdedigingspark, Positie bij Spaarndam, Fort benoorden Spaarndam en Fort bezuiden Spaarndam
Lamers, Jurgen diverse informatie en foto's
Langerijs, Gerlof de Duitse bezetter in Amsterdam en andere zaken in Amsterdam in de jaren 1950 en 1960.
Lemmers, Dhr. A. (Nederlands Instituut voor Militaire Historie) gebruik tekst voor hoofdstuk Het Buiten-IJ en Durgerdam in Mei 1940
Lugtmeijer, Jan †2013 aanvullingen m.b.t. de Atlantikwall
Maas, Jon van der informatie eenheid Oberfeldwebel Ammer
Ministerie van Defensie, Defensie Voorlichting rapporten m.b.t. Hembrugterrein
Muiden Chemie International het gebruik Buskruitfabriek De Krijgsman
Muller, Hans †2020 informatie over Sergeant de Jong en Korporaal Muller
Nauta, Hans bombardementen op Fliegerhorst Schellingwoude en Scheinflugplatz Uitdam
Nigtevecht, Ronald van Archiefonderzoek naar Rijks Olie Depot Nigtevecht
Peters, Bart informatie uit het Spoorboek van 1932 en over de spoorweg Kwadijk-Edam - Edam
Plantenga, Henriette (Dierentuin Artis) informatie Rijkspostduivenstation
Ploegmakers, Eugène (vm. Kazerne Commandant Oranje-Nassau kazerne, 1982-1983) Oranje-Nassau kazerne
programmabureau Stelling van Amsterdam, provincie Noord-Holland diverse informatie en documentatie
projectbureau Stichting Stelling van Amsterdam jaarverslagen, knipselkrant en exemplaren van het kwartaalblad 'Stelling Koerier'
Pronk, Hans Informatie over bergloods Fort in de Botshol
Riel, Dhr. C.J. van (Luchtverkeersleiding Nederland) Zendstation in de Haarlemmermeer
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (vh. Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlandschap en Monumenten) Rijksmonumenten
Ros, Emiel †2015 assistentie m.b.t. het Stadsarchief Amsterdam en vele andere bijdragen
Ros-Doornekamp, Anja taalcontrole van de algemene teksten
Rossum, Jaap van informatie over Eerste Luitenant Grotendorst
Schimmel, Rob diverse informatie en assistentie
Smit-Bult,Willy informatie en foto's van Kunstschilder Cleve
Staats, Saskia informatie en foto van Fortwachter van Assema
Stad, Kees van der †2011 Kamp Rooswijk
Stronck, Co †2007 o.a. Tulpkazerne en Marechaussee Kazerne Wormerveer
Tol, Henk Fort bij IJmuiden
UNESCO Bureau Nederland toestemming voor gebruik van de UNESCO en WHC logo's.
Verbeek, John †2021 het Bureau Registratie Verdedigingswerken
Verhoog, Hans Marechaussee Kazerne Badhoevedorp
Vermeulen, Caspar de Luchtafweerbatterij Halfweg e.d.
Visser, Anne †2004 diverse informatie en assistentie
Vries, Herman de (lid Studiekring Ridderorden en Onderscheidingen) Adjudant Van de Bosch
Waart, Arij M. van Kamp Rooswijk
Wajer, Theo A.J.W. Sluizen te Geestmerambacht
Walraven, Dhr. C. van beëindiging van het gebruik van de Magazijnen Conradstraat
Warmer, Fred (lid raad Korpstraditie van Stichting Bijzondere Vrijwillige Landstorm en het Korps Nationale Reserve) locaties Landstormkorps "Stelling van Amsterdam" en Koninklijke Marechaussee.
Wegman, Wim fortwachterswoning Fort bij Vijfhuizen
Welsen, Jaap van †2014 diverse informatie en assistentie
Werff, Ruud van der het Bureau Registratie Verdedigingswerken en metalen loodsen op ISK Harskamp gelijkend op de bergloods van Fort bij Vijfhuizen
Wies, Jan genealogische informatie over Kampcommandant Peter Schalk
Wijn, Jan Willem de Historisch kaartmateriaal met locaties Post nummer 16 de Rijkeroorter voorpost en Post nummer 17 de redoute van Rijkeroortvan de Posten van Kraijenhoff
Witte, Mark †2013 (Stichting Nationale Collectie Bescherming Bevolking) Bescherming Bevolking, Schuilplaatsen Amsterdam en Noodhospitaal Amsterdam
Wools, Dick diverse informatie over objecten in de omgeving Purmerend en Ilpendam.
Wolters, Ewolt kopieën uit De Omroeper (Historisch Tijdschrift voor Naarden) en zijn bijdragen m.b.t. het Geniespoor bij Fort aan de Nekkerweg.
Zee, Jaap de de Luchtafweer Ouderkerk e.a.
Zomeren, Dick van het Kamp De Roskam

Stelling van Amsterdam op Twitter Stelling van Amsterdam op Facebook Doc.centrum Stelling van Amsterdam op LinkedIn
Stelling van Amsterdam op foto-site Instagram Stelling van Amsterdam op video netwerk YouTube

Deze website wordt verzorgd door particuliere experts en is geen website van een overheid.
Alle rechten voorbehouden, o.a. gebruik door commerciële partijen alleen met voorafgaande toestemming.
Stelling van Amsterdam. Een stadsmuur van water.
UNESCO Werelderfgoed sinds 1996
Bureau Meerzijdig let op meerdere zijden bij support, mediation, procesbegeleiding en trainingen. (Advertentie)
 
 
 
ReneRos.biz voor ontwikkeling, advies & expertise en opleidingen voor Filemaker database-toepassingen. (Advertentie)