Sluit [X]   
 

Sergeant de Jong in 1886: geboren te Amsterdam, Noord-Holland

Donateur worden?

© 1999-2024, René G.A. Ros
Laatst gewijzigd 7-5-2024

Lunetten, bunkers en crisisbeheersing

Rijks Olie Depot Nigtevecht

LuchtfotoLocaties:

Ten noorden van Nigtevecht (prov. Utrecht) ligt aan het Amsterdam-Rijnkanaal.

Doel:

"Gedurende de eerste oorlogsfase de voorziening van aardolieprodukten zoveel mogelijk is veilig gesteld."

Personeel:

-

Historie:

Zie Historische kalender.

Omschrijving:

Het depot aardolieproducten in Nigtevecht viel onder het Ministerie van Economische zaken. De aanvankelijke gebruikers waren Shell, Esso en Galtez.
De grote concentratie van aardolie in Nederland bevindt zich in Pernis nabij Rotterdam. In het geval van oorlog of aanslag zou deze opslag vernietigd kunnen worden en de economische en militaire mogelijkheden ernstig beschadigen. In de oorspronkelijke stukken wordt het als volgt omschreven:

"Veruit het grootste deel van de in ons land aanwezige voorraad aardolieprodukten is geconcentreerd te Pernis.
Deze concentratie is bij een mogelijke oorlog bijzonder gevaar vol. Moderne aanvalsmiddelen zouden immers deze voorraad in een klap volledig kunnen vernietigen.
De schade, die hier mede zou worden toegebracht aan het maatschappelijk leven en de economische ondersteuningsmogelijkheden voor de krijgsmacht, zou onaanvaardbaar groot zijn. Dientengevolge worden over het hele land overheids depots voor een gespreide opslag gebouwd, zodat gedurende de eerste oorlogsfase de voorziening van aardolieprodukten zoveel mogelijk is veilig gesteld."

Om de olieopslag beter over het land te spreiden is het aardolie spreidings plan opgesteld. Onder dit plan zijn meerdere depots gebouwd, waaronder als laatste dit depot bij Nigtevecht. Oorspronkelijk was Maarssen gekozen, maar vanwege stedebouwkundige plannen was dit niet mogelijk.
Het werd, als laatste overheids depot, in 1969 opgeleverd.

Er zijn elf tanks met een doorsnede van 23,5 meter en 14 meter hoogte waarin in totaal 66.000 m3 stookolie opgeslagen kan worden.
Het terrein is circa 250 bij 120 meter en herbergt ook een ketelhuis met kantoor, leiding koker, tank fundaties en een weegbrug,
De bouw van de tanks kostte circa 1.550.000 gulden en het ketelhuis circa 550.000 gulden.

In 1993, na de Eerste Golfoorlog, bleek dat het beleid van de depots achterhaald was. Het beleid is gewijzigd en de depots zijn van de hand gedaan.

Zie ook Koude Oorlog Nutsvoorzieningen.

Omgeving:

De originele situatie rond het depot is behouden: open polderlandschap met enige nieuwe woningbouw.

Eigenaar:

Gulf

Gebruiker:

Aanvankelijk Chevron en Esso, tegenwoordig Gulf.

Gebruik:

Aardolieproducten depot

Monument status:

Geen

Torens

Zuidwestaanzicht van het depot met op de voorgrond het Amsterdam-Rijnkanaal.
(Foto: © René Ros, 2003)

Tankplaats

De tankplaats voor de vrachtwagens met enkele tanks op de achtergrond.
(Foto: © René Ros, 2008)

Toegang

Tanks

De toegang tot het depot.
(Foto: © René Ros, 2008)
Zes van de tanks op een rij.
(Foto: © René Ros, 2008)

Stelling van Amsterdam op Twitter Stelling van Amsterdam op Facebook Doc.centrum Stelling van Amsterdam op LinkedIn
Stelling van Amsterdam op foto-site Instagram Stelling van Amsterdam op video netwerk YouTube

Deze website wordt verzorgd door particuliere experts en is geen website van een overheid.
Alle rechten voorbehouden, o.a. gebruik door commerciële partijen alleen met voorafgaande toestemming.
Stelling van Amsterdam. Een stadsmuur van water.
UNESCO Werelderfgoed sinds 1996
'Kennismaken met de Stelling van Amsterdam' is een gratis interactief e-book over de Stelling. (Advertentie)
 
 
 
Het Kenniscentrum Waterlinies (KCW) verzamelt, onderzoekt, borgt en verspreidt kennis over de Hollandse Waterlinies: de Nieuwe Hollandse Waterlinie en de Stelling van Amsterdam. (Advertentie)