Sluit [X]   
 

Radiotechnicus Pennekamp in 2015: overleden te Driebergen-Rijsenburg, Utrecht

© 1999-2024, René G.A. Ros
Laatst gewijzigd 29-1-2024

Donateur worden?

Lunetten, bunkers en crisisbeheersing

Bureau Registratie Verdedigingswerken

LuchtfotoLocatie:

Van Miereveldstraat 7, nabij het Museumplein, te Amsterdam.

Doel:

Huisvesting van het Bureau Registratie Verdedigingswerken.

Personeel:

onbekend;
Hoofd van het Bureau Registratie van Verdedigingswerken: "Generaal Majoor-tit. der Genie b.d. dhr. C.W. van Dooden", zie Genieofficier Van Dooden (5 september 1947); Kolonel M.H.C. Herman (<januari 1949)

Historie:

Zie Historische kalender.

Omschrijving:

Direct na de bevrijding van Nederland in 1945 was het Engelse leger, buiten de Nederlandse overheid om, begonnen met het ontmantelen en slopen van de voor hen bedreigende militaire werken en installaties.
Vervolgens gingen de gemeenten zelf de bunkers, bouwwerken, versperringen, loopgraven en schuilplaatsen opruimen. Vaak omdat ze letterlijk in de weg lagen en bovendien leverde het een aanzienlijke hoeveelheid schaars bouwmateriaal op. Met de gedachte 'nooit meer oorlog' werden ook de schuilplaatsen van de Gemeentelijke Luchtbescherming opgeruimd.

Echter, het Ministerie van Defensie begon de door de Duitse bezetter gevolgde strategie te onderzoeken. In die eerste jaren na de oorlog waren veel bruikbare zaken zoals geschut en vuurleidingsapparatuur door wanbeheer en diefstal grotendeels verloren gegaan. De voorboden van de Koude Oorlog waren de reden dat bekeken moest worden welke Nederlandse en Duitse werken bruikbaar konden zijn in de dreigende nieuwe oorlog. Vanaf dat moment moest de Generale Staf vergunning voor civiel gebruik of sloop verlenen en waren er financiele middelen beschikbaar voor de sloop.
De benodigde inventarisatie werd aanvankelijk uitgevoerd door de Eerst Aanwezend Ingenieurs van de Genie die de gemeenten benaderden. Vervolgens werd door de Genie het Bureau Registratie Verdedigingswerken (B.R.V.) opgericht met als taken het in kaart brengen, opmeten en tekenen van Duitse verdedigingswerken en het verzorgen van de vergunningadministratie.
Het B.R.V. was aanvankelijk in Amsterdam gevestigd met - vanwege de destijds slechte bereikbaarheid - een apart bureau in Zeeland. Later is het bureau naar Den Haag verhuisd. In Amsterdam zaten de medewerkers wel zeer dicht op hun werk, aan de andere kant van het huizenblok stonden sinds 1941-1942 meerdere Duitse bunkers die pas in 1952 zijn gesloopt.

De door het B.R.V. gemaakte tekeningen en verzamelde informatie vormen tegenwoordig een archief dat zeer omvangrijk is maar vaak niet volledig. Zo zijn bunkers die tijdens de inventarisaties al door zand ondergestoven waren niet opgemerkt...

Omgeving:

De originele situatie rond alle drie de locaties is behouden: stedelijk landschap.

Eigenaar:

-

Gebruiker:

-

Gebruik:

-

Monument status:

Onbekend

Voorzijde 1

Voorzijde van het gebouw vanuit het noordwesten gezien.
(Foto: © René Ros, 2002)

Voorzijde 2

De westzijde van het pand.
(Foto: © René Ros, 2002)

Stelling van Amsterdam op Twitter Stelling van Amsterdam op Facebook Doc.centrum Stelling van Amsterdam op LinkedIn
Stelling van Amsterdam op foto-site Instagram Stelling van Amsterdam op video netwerk YouTube

Deze website wordt verzorgd door particuliere experts en is geen website van een overheid.
Alle rechten voorbehouden, o.a. gebruik door commerciële partijen alleen met voorafgaande toestemming.
Stelling van Amsterdam. Een stadsmuur van water.
UNESCO Werelderfgoed sinds 1996
ReneRos.biz voor ontwikkeling, advies & expertise en opleidingen voor Filemaker database-toepassingen. (Advertentie)
 
 
 
ReneRos.biz voor ontwikkeling, advies & expertise en opleidingen voor Filemaker database-toepassingen. (Advertentie)