Sluit [X]   
 

Milicien-Korporaal Bander in 1895: geboren te Amsterdam, Noord-Holland

Donateur worden?

© 1999-2024, René G.A. Ros
Laatst gewijzigd 7-6-2024

Nieuwsbrief Stelling van Amsterdam

Nieuwsgierig? Lees deze nieuwsbrief maar!Nieuwsbrief 509

Nieuwsbrief Stelling van Amsterdam
Een nieuwsbrief over militair erfgoed in de regio Groot-Amsterdam.
24ste jaargang, nummer 509, 3 januari 2022

 

Inhoud

In deze nieuwsbrief:

 

Inleiding

Allen gegroet in dit nieuwe jaar 2022, het 141ste Stelling-jaar, 26ste Werelderfgoed-jaar en de 24ste jaargang van deze nieuwsbrief! Precies 24 jaar geleden werd onze Stelling-website gepubliceerd en wat is er veel gedaan en gebeurd in die jaren. Weest gerust, daar komt geen uitgebreid overzicht over.

Deze nieuwsbrief begint met een zeer actueel artikel over de verdergaande sloop van Fort bij Velsen. Dat is niet echt een fijn eind van 2021 en begin van 2022...
Daarna een nieuwjaarswens en een artikel over de hoogtepunten in het afgelopen en het komend jaar. Vervolgens de vaste jaarrubrieken met onze statistieken over 2021 en wat er dit jaar een eeuw geleden in de Stelling gebeurde. Waaronder de samenvoeging tot Vesting Holland.

Lees deze nieuwsbrief op: https://www.stelling-amsterdam.nl/nieuwsbrief/2022/nieuwsbrief-509/
De volgende nieuwsbrief zal waarschijnlijk op 26 januari verschijnen.
Wil jij een artikel over militaire historie schrijven voor deze nieuwsbrief? Of heb je tips en wensen voor artikelen? Laat het ons dan weten!

Tip: houd de cursor boven elke afbeelding om een beschrijving te zien.

 

Dienstberichten

- Gevangene Klarenbeek heeft een korte biografie op de website gekregen. Hij was genoemd door de in 2009 geïnterviewde Dirk van Berge†, als een gevangene die in 1945 overleed in Fort bij Spijkerboor. Er was geen bijzondere aanleiding, behalve dat zijn naam toevallig weer langs kwam en zijn overlijdensakte én rouwadvertentie online werden gevonden. De rouwadvertentie spreekt over "een noodlottig ongeval" en dat staat in schril contrast met wat Van Berge erover verteld heeft. Zowel de kale feiten uit de documenten als de herinneringen van Van Berge komen in de biografie aan bod.
Gevangene Klarenbeek

- In december heeft René Ros, als onderdeel van zijn werk voor het Kenniscentrum Waterlinies, de Woensdag Weetjes verzorgd voor de officiële sociale media van de Stelling. Uiteraard veel aandacht voor de menselijke verhalen waarvan we er veel hebben, maar niet altijd voor de bewuste dag.

- Dank aan allen die de moeite namen om een papieren kerstkaart naar de postbus te sturen! Omgekeerd zijn kerstpakketten gegeven aan een aantal vrijwilligers die zich afgelopen jaar bijzonder hebben ingezet. Overigens, (nu komt een grapje) de wijnvoorraad van mijn vrouw is weer goed op peil!

 

Fort bij Velsen nog verder gesloopt

Tekst: René Ros.
Foto's: Edwin Kapitein.
Met dank aan: Simon Dekker, Edwin Kapitein, Conny van Rijn (gemeente Beverwijk).

Graafmachine en vrachtwagen op Fort bij Velsen.Op woensdag 29 december om 16.50 uur kwam er een melding binnen, over zware werkzaamheden op het Fort bij Velsen. We hebben diverse partijen hiervan op de hoogte gebracht en ondanks de kerstvakantie was de gemeente in staat snel een onderzoek te starten. Mogelijk waren de werkzaamheden die maandag begonnen en al bijna klaar.

De melding kwam van nieuwsbrief-abonnee Simon Dekker, die werkzaam is op de binnenvaart. Die avond en de volgende ochtend is vrijwilliger Edwin Kapitein ter plekke gaan kijken en kon hij de melding bevestigen. Die ochtend was onze melding ook bij de gemeente Beverwijk binnengekomen en opgepakt.

Het terrein binnen de gracht is vrijwel geheel ontdaan van begroeiïng, de frontwal is afgegraven, het hele terrein geëgaliseerd en met 30-40 cm granulaat verhoogd en verstevigd. In beperkte mate is grond de gracht in geschoven. Het nog aanwezige frontgebouw staat nu in een dorre vlakte...

Inmiddels weten we dat het fort nieuwe eigenaren* heeft en dat voor de graafwerkzaamheden een vergunning nodig was. Die vergunning was niet aangevraagd en de werkzaamheden zijn op 30 december door de gemeente Beverwijk stilgelegd en een bouwstop opgelegd. Het is niet bekend met welk doel de eigenaren dit hebben laten doen. Het lijkt erop dat de eigenaren geen ervaring met monumenten hebben. Dat het je is verkocht als industrieterrein zonder monumentstatus, wil niet zeggen dat het dat ook is...

In het hele drama van Fort bij Velsen is dit weer een stap met grote schade aan het fort. Hadden de overheden het in 1980 nou maar wél gekocht. Misschien moeten ze overwegen om het fort nu alsnog te kopen. En een landschapsplan te laten maken. Het is onderdeel van het Werelderfgoed-monument 'Hollandse Waterlinies' en de UNESCO en ICOMOS kijken mee. Dit zal toch ongedaan gemaakt moeten worden? We kopen toch ook voor 150 miljoen euro een Rembrandt?

* Waarschijnlijk is het fort toch niet verkocht is, in het Kadaster schijnt het nog op naam van de erven Kruk te staan. (5-1-2021 13:10)

Fort bij Velsen
Herinneringen aan een sloopbedrijf
'Fort bij Velsen is weer te koop' in Nieuwsbrief 463 (2018)
'Zeer geslaagde open dag Fort bij Velsen' in Nieuwsbrief 470 (2019)

De nieuwe dorre vlakte van Fort bij Velsen.

Voorspoedig 2022!

Kerstkaart met gebouw Fort Uitermeer in de sneeuw.Mede namens de andere betrokkenen van het Documentatiecentrum Stelling van Amsterdam wens ik alle lezers een voorspoedig 2022!

We hopen met de inzet van veel vrijwilligers een leuk en interessant 141ste Stellingjaar te gaan beleven. Doe je mee?

René Ros

Team
Sponsors

 

24 Jaar later

Tekst: René Ros.
Foto's: René Ros (Doc.centrum StvA), zelfontspanner (Kenniscentrum Waterlinies.)

"Wat goed gaat hoeft geen verbetering en geen aandacht" heeft tot gevolg, dat er vooral aandacht is voor wat er verkeerd is. In dit nieuwjaarsbericht maar eens proberen te kijken wat er voor het Documentatiecentrum goed is gegaan en goed lijkt te gaan. Het gaat dan niet over de normale werkzaamheden, maar over de wat omvangrijkere zaken. Daarmee staan we ook even stil bij de 24ste verjaardag van de website Stelling van Amsterdam.

Tekst in de poterne van Rang's Fort benoorden Spaarndam.Eerst over de publicatie 'Beste Nederlanders' uit oktober 2020 over de Stay Behind organisaties. Die is in 14 maanden tijd 1.600 keer gedownload en dat is uitermate goed. Vanwege het geheime onderwerp kunnen betrokkenen niet met complimenten reageren. Een kort bericht dat ze het gelezen hebben, is het grootste compliment dat je kan krijgen en dat is gelukkig ook gebeurd.
Het onderzoek en schrijven was niet eenvoudig, maar heeft naar volle tevredenheid uitgepakt. Ook de lezing erover tijdens het platform Militair Erfgoed van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed was erg leuk om te doen. De publicatie had een raakvlak met de Stelling maar ging er niet volledig over.

Daarom is het echte hoogtepunt van 24 jaar Stelling-onderzoek de publicatie in mei 2021 van de mobilisatie herinneringen van Lolke Rang. Het zijn de meest omvangrijke en nauwkeurig beschreven herinneringen van een militair tijdens het hoogtepunt van de Stelling. De publicatie is zo omvangrijk dat het aantal pagina's mensen vermoedelijk heeft afgeschrikt. Met 'slechts' 340 downloads lijkt het vooral door echte liefhebbers te zijn gedownload. Dat is niet erg, het was niet als een publieksboek bedoeld maar als uitgebreide, betrouwbare bron.
De veldtochten ervoor, en met name de foto-dag rond Spaarndam, waren een extra genot tijdens de pandemie. Er is heel veel werk van heel veel mensen in gaan zitten. Trots op het werk en het resultaat.

Dat waren de twee grootste tevredenheids-punten van de afgelopen jaren. Voor het komende jaar lijken de omstandigheden gunstig te zijn, alhoewel we natuurlijk nog niet weten welke nieuwe verrassingen er gaan komen. Deze maand januari staan een paar grote werkzaamheden op de agenda, maar daar komen we later nog op terug. Twee gunstige tekens worden hierna genoemd.

Het stemt zeer tevreden dat een, niet nader te noemen en door anderen uitgegeven, boekenserie inmiddels in de uitverkoop ligt. Mét een gratis errata over bronvermelding enzovoort. En het dus beperkt blijft tot één druk met elk een oplage, die zeker niet meer zal zijn dan het aantal bezoekers dat onze website in een halve maand ontvangt. Het zal duidelijk zijn dat wij er geen plezier aan hebben beleefd en het nog even zal duren voordat het vergeten is.

Medewerkers van het Kenniscentrum Waterlinies.Veel leuker is om te kunnen vertellen dat dit jaar mijn (René's) vijfde jaar wordt als specialist Stelling van Amsterdam bij het Kenniscentrum Waterlinies (KCW). Het verzamelen en publiceren van historische informatie over de Stelling blijft een onbetaalde hobby. Maar het uitdragen van die informatie valt gedeeltelijk onder mijn werk voor het KCW. Dat KCW wordt onderdeel van de dit jaar op te richten organisatie die als site-holder van de Hollandse Waterlinies zal optreden en waarin de betrokken provincies samenwerken.

Binnenkomende vragen en verzoeken over de Stelling zijn er voldoende, zoals medewerking aan een 3D-fototentoonstelling. Maar ook minder zichtbare maar tijdrovende zaken, zoals het redigeren van de provinciale monumentbeschrijvingen die geactualiseerd worden. Nog minder zichtbaar zijn de vragen van overheden naar aanleiding van vergunningaanvragen door fort-exploitanten. Mooi om aan dat soort zaken een historische bijdrage te kunnen leveren.

Dus kom maar op met 2022. Ook in het nieuwe jaar is iedereen van harte welkom in de bibliotheek om boeken te raadplegen, bij te praten, ideeën op te doen en leuke plannen te smeden. En gaan we gewoon verder met onderzoek en publiceren.
Laten we hopen dat er in de volksgezondheidstoestand weer wat meer verbetering komt ten opzichte van de afgelopen jaren. We zetten een paar stappen vooruit en gaan dan weer een paar stappen achteruit. Maar uiteindelijk wordt het langzaam beter.

Beste Nederlanders
Mobilisatie Herinneringen
Documentatiecentrum Stelling van Amsterdam
- Bibliotheek
Kenniscentrum Waterlinies

 

Statistiek 2021

Tekst en afbeelding: René Ros.

In heel 2021 werden er ruim 78.000 bezoeken aan de website Stelling van Amsterdam gebracht. In totaal zijn er ruim 1,8 miljoen bezoeken aan de website gebracht sinds de eerste publicatie op 3 januari 1999. De website is 238 MB groot en bestaat uit 1.163 webpagina's inclusief de nieuwsbrieven.

Grafiek van bezoeken per jaar sinds 1999.De bezoeken zijn met 20 procent gedaald en dat zal vooral komen doordat voor de officiële website meer geld aan Google wordt betaald. Daardoor zijn wij gedaald als er gezocht wordt op de namen van forten.
Per maand waren er gemiddeld 6.500 bezoeken oftewel 213 per dag. Deze keer was mei de drukste maand en december de rustigste maand, terwijl de andere maanden vrij stabiel rond het gemiddelde zaten.

Er waren 13 (+2) nieuwsbrieven terwijl het gemiddelde op 22 nieuwsbrieven per jaar ligt. De enige thema-nieuwsbrief, over de herinneringen van Lolke Rang is erg goed gelezen maar twee nieuwsbrieven scoorden nog een slag beter door een aantal aankondigingen erin.

Het aantal nieuwsbrief-abonnees is het afgelopen jaar gedaald naar 771 (-29). Maar de verschuiving naar sociale media is voortgezet: 721 (+25) volgers op Twitter, 368 (-14) op Facebook, 368 (+131) op Instagram en 53 (+3) op LinkedIn. Bij elkaar 2.281 (+116) personen.

Via de website zijn 67 vragen ontvangen, maar per e-mail nog veel meer. Er zijn 19 (+8) activiteiten georganiseerd of aan bijgedragen, merendeels online, met 632 deelnemers.
De foto-collectie over de Stelling en ander militair erfgoed omvat nu 96.400 digitale opnamen (453 GB). Aan de collectie zijn 1.275 items toegevoegd. De website over het Documentatiecentrum werd ongeveer 20.000 keer bezocht. Er werd 2.400 km voor gereden en in de bibliotheek zijn 47 mensen ontvangen of online gesproken.

Nieuwsbrief
Thema-nieuwsbrief Mobilisatie Herinneringen

 

Dit jaar een eeuw geleden...

Tekst: René Ros.
Foto: Delpher Arnhemse Courant d.d. 6-9-1922, collectie Documentatiecentrum Stelling van Amsterdam.

In dit jaarlijks terugkerende artikel kijken we naar gebeurtenissen in de Stelling die in dit nieuwe jaar honderd jaar geleden plaatsvonden. Tussen 1920 en 1929 was het kazematloze tijdperk, zodat er weinig over de bouw van verdedigingswerken te melden is.

Dit jaar een eeuw geleden...

De stelling Amsterdam opgeheven in de Arnhemse Courant d.d. 6-9-1922.... werd het commando Stelling van Amsterdam opgeheven en ging de Stelling met drie andere waterlinies op in de Vesting Holland,

... werd op het Marinevliegkamp Schellingwoude een tweede hangar gebouwd,
... werd de Marechaussee Kazerne Beverwijk in gebruik genomen,
... werden de magazijnen A en B van het Garnizoen Kleding Magazijn in de Conradstraat te Amsterdam opgeleverd,

... werd de sinds 1913 bestaande permanente vredesbezetting van Fort aan de St. Aagtendijk, Fort bij Velsen, Fort Zuidwijkermeer, Fort benoorden Spaarndam, Fort bezuiden Spaarndam en Fort bij Penningsveer beëindigd,

... werden de Depots Cavalerie op de Ripperda Kazerne opgeheven,
... werd de Schoolcompagnie van Korps Motordienst gevestigd op de Ripperda Kazerne,
... begon de ombouw van de maneges en stallen op de Ripperda Kazerne tot garages,

... kreeg fortwachter Pijl een aanstelling voor zes jaar als wachter der Artillerie in Indië,
... begon de fortwachter Alberts bij het Regiment Kustartillerie,
... werd kanonnier Gaveel overgeplaatst van het 2e naar het 1e Regiment Vestingartillerie,
... werd kanonnier Cohen ingedeeld bij het Korps Luchtdoelartillerie,
... werd genieofficier Van Dooden waarnemend commandant III Bataljon van het Regiment Genietroepen.

Het gehele jaar zijn deze en 3.600 andere historische gebeurtenissen te vinden in de Historische Kalender. Op de bewuste datum worden ze automatisch gepubliceerd op onze Twitter en FaceBook kanalen.

Luchtfoto van de Ripperda Kazerne te Haarlem.

 

Deze nieuwsbrief is een uitgave van het Documentatiecentrum Stelling van Amsterdam. De redacteurs en auteurs aanvaarden geen aansprakelijkheid, op welke wijze ontstaan, door het gebruik van de inhoud van de website, nieuwsbrief of andere publicatie, door welke persoon en voor welk doel dan ook. Wij hebben ons best gedaan om alle rechthebbenden op deze website / nieuwsbrief te achterhalen. Eenieder die meent dat zijn/haar materiaal zonder voorafgaande toestemming hier is gebruikt, verzoeken wij om zich tot ons te wenden. Bij gebruik als bron voor publicaties en andere uitingen is bronvermelding verplicht en tevens wordt deskundige begeleiding, door bijvoorbeeld de redacteur of auteur, aanbevolen. In de nieuwsbrieven weergegeven meningen zijn een deel van een column of strikt persoonlijk tenzij expliciet anders is aangegeven. 'Majoor Van Hall' en 'Soldaat Troelstra' zijn fictieve militairen uit het verleden die dienen als pseudoniemen voor verschillende personen. Activiteiten zoals rondleidingen worden mogelijk door andere partijen georganiseerd en de verantwoordelijkheid voor inhoud, uitvoering e.d. ligt geheel bij de betreffende partij. De inhoud van een nieuwsbrief wordt na publicatie niet meer gewijzigd en kan later onjuist zijn gebleken of niet meer van toepassing zijn. De auteursrechten berusten bij René G.A. Ros tenzij anders is aangegeven.

 

Stelling van Amsterdam op Twitter Stelling van Amsterdam op Facebook Doc.centrum Stelling van Amsterdam op LinkedIn
Stelling van Amsterdam op foto-site Instagram Stelling van Amsterdam op video netwerk YouTube

Deze website wordt verzorgd door particuliere experts en is geen website van een overheid.
Alle rechten voorbehouden, o.a. gebruik door commerciële partijen alleen met voorafgaande toestemming.
Stelling van Amsterdam. Een stadsmuur van water.
UNESCO Werelderfgoed sinds 1996
ReneRos.biz voor ontwikkeling, advies & expertise en opleidingen voor Filemaker database-toepassingen. (Advertentie)
 
 
 
Het Kenniscentrum Waterlinies (KCW) verzamelt, onderzoekt, borgt en verspreidt kennis over de Hollandse Waterlinies: de Nieuwe Hollandse Waterlinie en de Stelling van Amsterdam. (Advertentie)