Sluit [X]   
 

Wachter Kruishaar in 1906: uitgeschreven in bevolkingsregister naar Amersfoort

Donateur worden?

© 1999-2024, René G.A. Ros
Laatst gewijzigd 7-5-2024

Nieuwsbrief Stelling van Amsterdam

Nieuwsbrief 47

E-Nieuwsbrief Website Stelling van Amsterdam, nummer 47
(6 september 2001)

Beste lezer,

Bij deze een nieuwe e-nieuwsbrief over de website Stelling van Amsterdam.
<https://www.stelling-amsterdam.nl/>

Deze nieuwsbrief is, met meer verwijzingen, te vinden op:
<https://www.stelling-amsterdam.nl/nieuwsbrief/>
Daar is ook meer informatie over deze nieuwsbrieven, het aanmelden en het archief te vinden.

Heb jij informatie die via deze nieuwsbrief aan geïnteresseerden gezonden kan worden? Stuur de informatie dan aan <e-mail adres vervangen door formulier>.

Stuur de nieuwsbrief door aan anderen!

VIJFTIGDUIZEND BEZOEKERS!!!
In nieuwsbrief 40 van mei dit jaar kon ik de 40.000ste bezoeker melden en ik hoopte toen om in nieuwsbrief 50 de 50.000ste te kunnen melden. Maar helaas, al in deze nieuwsbrief moet ik dit heugelijke feit melden! :-) Vanwege de Nationale Fortenmaand en Open Monumentendag is momenteel het bezoek op verschillende dagen met zo'n 70 procent gestegen van 70 naar rond de 120 bezoekers.
Naar verwachting zullen de beide Nedstat tellers, voor de Nederlandse en Engelse versie, zal op de avond van vrijdag of ochtend van zaterdag samen de 50.000 grens gepasseren. Iets minder dan 10 percent van de bezoekers gaat naar de Engelse versie, de rest naar de Nederlandse.
<http://v1.nedstatbasic.net/stats?AAtaLAtfshZyy0PMF/f978A6Hzkw>
<http://www.fortenmaand.nl/>
<http://www.openmonumentendag.nl/>

OPEN MONUMENTENDAG SPIJKERBOOR (4)
Als fortofiel en fortoloog kan je op Open Monumentendag (komende zaterdag 8 september) het beste een fort bezoeken dat normaal slecht toegankelijk is. Zie de Forten Site en Fortenmaand website voor meer informatie. Ook de Toeristische Tips pagina op de Stelling-site geeft je aanwijzingen over opengestelde forten.
Het Fort bij Spijkerboor, het laatste en meest bewoonde fort van Nederland met een unieke geschutskoepel, is normaal eens per maand open. Niet al te vaak dus. Maar alleen deze keer kan je in het fort de website rustig bezoeken en eens de grote virtuele tour bekijken. Maar ook worden de bodemvondsten van Jurgen voor het eerst aan het publiek getoond. En de aarden dekking is nog van de geschuttoren en poterne af zodat je eens kunt zien hoeveel beton er eigenlijk onder de grond zit. Die kans krijg je de komende 100 jaar niet meer. En met twee verdiepingen vermaak je je er zelfs als het regent.
Aan jou de keus om te komen! En als je komt en mij eens wilt spreken, aarzel niet. Ik ben de langste van het stel en vanwege de T-shirts zijn alle medewerkers goed te herkennen. Maar omdat ik inmiddels boven de dertig ben hoop ik wel dat je even duidelijk je naam en e-mail adres noemt en eventueel waarover we ooit e-mail contact hebben gehad...
<http://www.summix.nl/>
<http://www.openmonumentendag.nl/>
<http://www.fortenmaand.nl/>
<https://www.stelling-amsterdam.nl/algemeen/toerist.htm>
<https://www.stelling-amsterdam.nl/forten/spijkerboor/>
<https://www.stelling-amsterdam.nl/evenementen/>
<https://www.stelling-amsterdam.nl/evenementen/omd2001/>

STENEN BEER MUIDEN
Het Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht laat weten dat de Steenen Beer te Muiden op zaterdag a.s. van 10:00 tot 13:00 uur ter gelegenheid van Open Monumentendag geopend is voor bezoekers. Medewerkers van DWR zijn aanwezig voor uitleg. De toegang via het Muiderslot is tot 13:00 uur gratis.
De tekst van een folder over de beer is op de (nieuwe) website te vinden zijn onder Nieuws en informatie > Historisch archief> Documentatie.
<http://www.dwr.nl/smartsite.dws?id=1805>
<http://www.hhs-agv.nl/>

FORT BIJ HEEMSTEDE
Op 28 augustus meldde René Dolfsma dat er gegraven werd op het terrein van het Fort bij Heemstede. Met graafmachines was men op het terrein bezig zonder dat duidelijk was of dit nou een positieve of negatieve ontwikkeling was. Navraag bij de provincie leerde dat op last van diezelfde provincie een illegaal gestort gronddepot werd verwijdert.
Na een nader onderzoekje door René Dolfsma schreef hij me:
"Het eindresultaat van twee weken scheppen en schuiven is dat een kwart-cirkelsegment (dus ongeveer het halve fort?) herkenbaar is gemaakt als een droge gracht van ca. 1,5 m diep en 10 m breed op de bodem, met aan de binnenzijde een strak smal dijkje (1 m kruinbreedte op 1 m boven terreinhoogte) en aan de buitenzijde een bredere dijk (ca. 5 m "kruin"breedte) met vloeiend verlopende flauwe taluds.
Aan de kant van het hek stopt de gracht vrij abrupt bij een forse heuvel, maar ik kan me zogauw niet meer herinneren of daar nou wel of niet een betonnen schuilplaats lag. Het hele terrein is kaal afgewerkt, met behalve de heuvels nog enkele verspreid staande bomen en struiken. Over enige tijd zal het wel keurig met gras begroeid zijn en ik hoop dat ze het dan beter gaan bijhouden dan tot nu toe. Het was behoorlijk verwilderd en overwoekerd met veel struikgewas en braamstruiken."
Gisteren ontving ik van de Stichting Stelling van Amsterdam een krantenartikel uit het Haarlems Dagblad van 14-8. Daaruit blijkt dat de Gemeente Haarlemmermeer zelf de grond, afkomstig van een bouwplaats in buurgemeente Amstelveen (!), er gestort heeft. In juni was al 1100 kubieke meter grond uit de gracht gegraven maar ca. 1500 kubieke meter was blijven liggen. De provincie dreigde met een dwangsom als het niet voor 15 september alsnog werd afgevoerd. Een deel van de grond wordt gebruikt om de scherfvrije schuilplaatsen weer fatsoenlijk met aarde af te dekken.
<https://www.stelling-amsterdam.nl/forten/heemstede/>
<http://www.stelling-van-amsterdam.nl/>
<http://www.haarlemmermeer.nl/>
<http://www.amstelveen.nl/>

FORT EDAM VERANDERT IN WIJNPROEVERIJ
(Bron: www.webregio.nl met dank aan Frank Reijn)
WATERLAND - Jansen, een voormalig wijnimporteur, was al langer op zoek naar een geschikte huisvesting voor een wijnproeverij. Bij het bekijken van een loods bij het Fort, kwam hem ter ore dat het hele pand te huur was. Na onderhandelingen met Staatsbosbeheer, de gemeente Edam-Volendam en Stichting 'De Stelling van Amsterdam' stond het licht op groen.
De Stelling van Amsterdam krijgt een ruimte in het Fort [huh?]. Daar zal een expositie worden uitgestald over Edam als scheepsbouwplaats. Zo'n 300 jaar geleden telde Edam namelijk minstens 25 scheepswerven. De daar vervaardigde VOC-schepen voeren ondermeer naar Zuid-Afrika, zodat de link van VOC naar wijn historisch verantwoord is. Aan boord waren namelijk veel Hugenoten, die wijngaarden aanlegden in Zuid-Afrika.
<http://www.staatsbosbeheer.nl/>
<http://www.edam-volendam.nl/>
<http://www.stelling-van-amsterdam.nl/>
<https://www.stelling-amsterdam.nl/forten/edam/>
<http://allserv.rug.ac.be/~sdconinc/VOC/>

STREEKARCHIEF WATERLAND
Tijdens mijn ziekteverlof heb ik maar eens rustig de trein gepakt om een middagje niet achter de computer te zitten. Vlakbij het station van Purmerend staat, net als het gebouw van de Opzichter der Fortificatiën, het Waterlandhuis waarin het Streekarchief Waterland is gevestigd (in 2003 verhuisd en hernoemd tot Waterlands Archief). Met een kleine, eenvoudige leeszaal die redelijk gevuld werd door bezoekers. Ik heb er diverse inventarissen van waterschappen nagekeken en de meeste dossiers over landsverdediging e.d. opgevraagd en doorgebladerd. Het aardige van de waterschaparchieven is dat ze weliswaar alleen over de waterstaatkundige kant gaan maar dan vaak wel een geheel dossier vormen. Zowel de aanleg als de sloop komt aan bod.
Twee brieven die we nu met groot vermaak zouden lezen zal ik later nog eens publiceren. Het gaat om een brief uit 1936 van het Centraal Bureau voor Aanneming Marine-personeel aan de burgemeester van Oosthuizen. Daarin werd gevraagd naar de antecedenten en gezinsachtergrond van iemand die zich bij de Marine had aangemeld.
De drie hieronder staande stukjes doen verslag van de meest interessante zaken. Een overzicht van de geraadpleegde archieven en dossiers is te vinden op https://www.stelling-amsterdam.nl/algemeen/bron/lijst-archief.htm>
<https://www.stelling-amsterdam.nl/forten/purmerend/>
<http://www.inter.nl.net/users/SAW/>

Posten van Kraijenhoff
In het oud-archief van de Polder Oostzaan (1600-1862) werd in moeilijk handschrift verslag gedaan hoe twee hoge heren van polder en de genie in 1848 opnieuw de grenzen vaststelden van de Rijksmilitaire grond in de polder. Het ging hier om de Post nummer 1 aan de Kouhorner Braak welke tegenwoordig geheel verdwenen is.
Het was echter leuker om een vermoeden bevestigd te zien. Bij Durgerdam is het Blauwe Hoofd, waar de hoogspanningskabels het Buiten-IJ oversteken. Buiten de dijk ligt een driehoekig stukje land met een aarden wal. Een tekening in het ARA deed me al vermoeden dat deze wal het enige restant van de Post nummer 11 de Kustbatterij bij Durgerdam was die vooral binnen de dijk lag. Maar in een dikke stapel tekeningen uit 1919 over de verbetering en verzwaring van de zeedijk zat het bewijs: precies in die wal staat "voormalige batterij" geschreven. Dus van vier van de 55 posten zijn er dus restanten, hoe weinig ook...
<https://www.stelling-amsterdam.nl/forten/posten/>

WEGEN IN DE POLDER WORMER, JISP EN NEK
Om langs de hoofdverdedigingslijn van goede wegen verzekerd te zijn lagen er sinds 1896 enkele militaire wegen in de Polder Wormer, Jisp en Nek. Samen met een drijvende brug over het Nood Hollands Kanaal waren de forten in de Beemster daardoor bereikbaar. De Weg langs de Knollerdammervaart en de Weg langs het Noord Hollands Kanaal lagen onder aan de voet van de dijk om als bedekte weg te fungeren. En daar liggen de wegen nog. Er was ook een weg dwars door de polder die de twee wegen langs het water verbond. De twee houten klapbruggen daarin waren in 1920 echter vervallen en besloten werd om de weg te sluiten en de bruggen te slopen. De weg staat aangegeven op een kaart uit 1912 en op een moderne gedetailleerde kaart is het tracé nog te herkennen. Of er nog iets over is van de brughoofden en de twaalf grenspalen is onbekend.
<https://www.stelling-amsterdam.nl/forten/werk-wegen/>

SLUIPGANG BIJ FORT BIJ SPIJKERBOOR
De voor mij nieuwe term "sluipgang" vond ik in het archief "Waterschap de Beemster 1928-1981". Uit de correspondentie leid ik af dat het hier ging om een bijzondere vorm van een bedekte weg. Vanaf een aanlegplaats (voor de drijvende brug?) aan het Noord Hollands Kanaal liep aan de voet van de dijk een weg naar het Fort bij Spijkerboor en deze was circa 900 meter lang. Doordat dat fort op een ongunstig vooruitgeschoven positie ligt kon die weg - ik probeer nu even logisch te redeneren - echter door vijandig vuur vanuit het gehele bereik west tot noordoost beschoten worden. Van west tot noord was dit enigszins verholpen doordat de weg achter de dijk lag. Het zicht op de weg vanaf noord tot noordoost werd blijkbaar ontnomen door wilgen.
Deze weg moet rond 1895 aangelegd zijn. Maar Defensie had de sluipgang zwaar verwaarloosd en het waterschap wilde in 1975 de verwilderde wilgenbomen en opslag rooien. Defensie wilde de weg en bomen voor 10.000 gulden / 4.538 euro afkopen en het waterschap wilde pas voor 15.000 gulden / 6.806 euro onderhouden of rooien. Uit de besluiten van de vergadering blijkt dat een kleine meerderheid van het polderbestuur de bomen wilde rooien. Natuur- of cultuurwaarden werden niet in de motivaties genoemd.
Maar voor 15.000 gulden / 6.806 euro ging Defensie uiteindelijk toch akkoord. Zodoende moet in 1976 de weg en de bomen verdwenen zijn. Ik zal er nog eens kijken maar het tracé is in ieder geval nog te volgen. Vlakbij de woning van het fort is nog heel goed een stukje te zien.
<https://www.stelling-amsterdam.nl/forten/spijkerboor/>

WIJZIGINGEN
Gelijk met deze nieuwsbrief is versie 1.6 van de website de lucht in gegaan. Daarin zijn sinds versie 1.5 de volgende wijzigingen aangebracht:

Voor de volledige lijst met links ga je naar <https://www.stelling-amsterdam.nl/colofon/wijzigingen/> of naar deze nieuwsbrief op de website:
<https://www.stelling-amsterdam.nl/algemeen/nieuwsbrief/nieuwsbrief-47.htm>

OVERIG
(m.m.v. Hans Baas)
- Tussen 23 en 27 september is het 89 jaar geleden dan de manoeuvres rond Uithoorn plaatsvonden. Wellicht een leuke gelegenheid om alle krantenverslagen ervan eens te lezen? Er is een korte en volledige versie te vinden op https://www.stelling-amsterdam.nl/stelling/stukken/oefening/ te vinden.
- De N201 wordt om Uithoorn heen gelegd en zal over de Amstel gaan tussen de forten Uithoorn en Waver-Amstel en daarmee de hoofdverdedigingslijn van de Stelling kruisen. De keuze tussen brug, viaduct en aquaduct is nog niet gemaakt. Een aquaduct scoort landschappelijk beter dan een brug, maar niet financieel gezien. (Nieuwe Meerbode, 1 augustus)
- Het leger was dinsdag 4 september weer even terug in de Vesting Weesp en het Fort aan de Ossenmarkt. Een eenheid uit Roosendaal ging er met boten te water voor een oefentocht over de Vecht.

Met vriendelijke groet,
René Ros

Stelling van Amsterdam op Twitter Stelling van Amsterdam op Facebook Doc.centrum Stelling van Amsterdam op LinkedIn
Stelling van Amsterdam op foto-site Instagram Stelling van Amsterdam op video netwerk YouTube

Deze website wordt verzorgd door particuliere experts en is geen website van een overheid.
Alle rechten voorbehouden, o.a. gebruik door commerciële partijen alleen met voorafgaande toestemming.
Stelling van Amsterdam. Een stadsmuur van water.
UNESCO Werelderfgoed sinds 1996
ReneRos.biz voor ontwikkeling, advies & expertise en opleidingen voor Filemaker database-toepassingen. (Advertentie)
 
 
 
'Kennismaken met de Stelling van Amsterdam' is een gratis interactief e-book over de Stelling. (Advertentie)