Sluit [X]   
 

Fortcommandant de Jong in 1920: op verzoek eervol ontslag

© 1999-2021, René G.A. Ros
Laatst gewijzigd 6-10-2021

Colofon - Bronvermelding

AlgemeenBoekenArchieven

De onderstaande bibliotheken, archieven en beeldbanken zijn gebruikt als bron van deze website. De gegevens over de ongeveer 2.500 individueel geraadpleegde archiefstukken zijn niet meer online beschikbaar. Neem contact op voor meer informatie.

Toegang Omschrijving Datering

Bibliotheek Wageningen Universiteit en Researchcentrum
RAF Aerial Photographs 1943-1947

Bundesarchiv Abteilung Militärarchiv (DE-1958)
Diversen

Gemeente Diemen
Archief Gemeente Diemen 1813-1987 (1991)
Archief Gemeente Werken Diemen 1931-1987

Gemeente Haarlemmermeer
Archief 1910-1945
Archief 1946-1979

Gemeentearchief Gooise Meren en Huizen
Archief van de Trekvaart tussen Amsterdam, Muiden en Naarden
Collectie Fabius

Gemeentearchief Zaanstad (NL-ZdGAZ)
Archief Achtersluispolder
Archief BVZD (bouwvergunningen)
Archief Gemeente Wormerveer 1617-1973
Archief van Jan Bruin (Tweede Wereldoorlog)
Archief voormalige gemeente Zaandam 1813
Archieven van de Gemeente Oostzaan 1934-1973
Bibliotheek
Collectie Tweede Wereldoorlog
Semi-statisch archief aankopen, verkopen, verruilingen en schenkingen van onroerend goed, Gemeente Wormerveer
Zaalberg Archief

Historische Collectie Korps Nationale Reserve
Natresmuseum

Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht (NL-AsdWAGV)
Aetsveldsche Polder
Bijlmermeer
Hoogheemraadschap Amstelland
Hoogheemraadschap Zeeburg en Diemerzeedijk

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (NL-HhwHHNK)
Hoogheemraadschap van Uitwaterende Sluizen in Kennemerland en West-Friesland

Hoogheemraadschap van Rijnland (NL-LdnHHR)
Waterschap Groot-Haarlemmermeer

Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (NL-AsdIISG)
Collectie IISG - Beeldmateriaal
Collectie IISG - Boeken en brochures

Koninklijke Bibliotheek
Bibliotheek

Ministerie van Defensie, Centraal Archieven Depot
Archief 2de Genie Commandement Amsterdam
Archief BABOV
Archief Chef Luchtmacht Staf
Archief Directie Materieel, Kon. Luchtmacht
Archief Kabinet Chef Luchtmacht Staf
BRV
MUD

Nationaal Militair Museum (NL-SosNMM)
Bibliotheek

Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid
Beeldarchief

Nederlands Instituut voor Militaire Historie (NL-HaNIMH)
Beeldbank
Bibliotheek

Noord-Hollands Archief (NL-HlmNHA)
archieven voorheen in Aalsmeer: secretarie-archieven van gemeente
archieven voorheen in Uithoorn: secretarie-archieven van gemeente

Regionaal Archief Nijmegen (NL-NmRAN)
Collectie Krayenhoff

Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen (NL-BklVV)
Overzicht van de verleende bouwvergunningen over de periode 1903-1941 en de verleende/geweigerde hinderwetvergunningen over de periode 1859-1939 van de gemeente Abcoude-Baambrugge

Stadsarchief Amsterdam (NL-AsdSAA)
Atlas, Collectie Jacob Olie (Buitengebieden)
Atlas, Kaarten Dienst Openbare Werken, 1:1000/1:2000 1908-heden
Beeldbank
Bibliotheek
Werkarchief Stadsdeel Bos en Lommer 2015

Stichting Menno van Coehoorn
Bibliotheek
Documentatie
Fotocollectie

Waterlands Archief (NL-PmWA)
Kranten

NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies (NL-AsdNIOD)
001 Wehrmachtsbefehlshaber in den Niederlanden

Hoogheemraadschap van Rijnland (NL-LdnHHR)
1.1.2 Hoogheemraadschap van Rijnland 1858-1958

Nationaal Archief (NL-HaNA)
2.03.01 Ministerie voor Algemeene Oorlogvoering van het Koninkrijk (AOK) en van Algemene Zaken (AZ), Kabinet van de Minister-President (KMP) (1924) 1942-1979 (1989)
2.05.03 Ministerie van Buitenlandse Zaken - A-dossiers 1815-1940
2.09.06 Ministerie van Justitie te Londen 1936-1953
2.09.08 Directoraat-Generaal voor de Bijzondere Rechtspleging
2.09.09 Ministerie van Justitie: Centraal Archief van de Bijzondere Rechtspleging (CABR) 1945-1952 (1983)
2.09.16 Nederlands Beheersinstituut (NBI): Beheersdossiers 1945-1967
2.09.22 Ministerie van Justitie, Verbaalarchief, 1915-1955; Kabinetsarchief, 1915-1940
2.09.70 Ministerie van Justitie: Directoraat-Generaal Bijzondere Rechtspleging
2.10.50 Koloniën / Stamboeken Militairen KNIL Oost- en West-Indië
2.10.50.03 Ministerie van Binnenlandse Zaken: Stichting Administratie Indische Pensioenen (SAIP), Stamboekgegevens KNIL-militairen, met Japanse Interneringskaarten 1942-1996
2.12.14 Stamboeken Marine 1813-1940
2.12.57 Collectie Marine Luchtvaartdienst 1917-1934
2.13.01 Ministerie van Oorlog: Openbaar Verbaalarchief en Gedeponeerde Archieven (1811) 1813-1945 (1952)
2.13.02 Ministerie van Oorlog, Contracten (Vestingwerken) 1814-1921
2.13.04 Dienststaten en stamboeken van Officieren van de landmacht 1814-1924
2.13.09 Stamboeken van Onderofficieren en minderen na 1813 1813-1924
2.13.15.01 Generale Staf van de Koninklijke Land- en Zeemacht
2.13.16 Hoofdkwartier Veldleger: Commandant (1891) 1907-1942
2.13.18.01 Hoofdkwartier Veldleger: Commandant: Geheim Archief (1900) 1907-1940 (1947)
2.13.24 Bureau der Genie van de Koninklijke Landmacht; Regelingsbureau en Bureau Stellingbouw
2.13.37 Genie, Verboden Kringen, Koninklijke Landmacht
2.13.40 Centraal Inundatiebureau Genie 1815-1951
2.13.44 Inspectie der Koninklijke Marechaussee (1815) 1841-1941 (1959)
2.13.45 Koninklijke Landmacht Genie-archieven (1811) 1813-1945 (1952)
2.13.60 Landmacht Artillerie Eenheden 1851-1940
2.13.61 Chefs der Artillerie 1814-1940
2.13.66 Controlelijsten Landmacht 1904-1939
2.13.70 Algemeen Hoofdkwartier - Chef Generale Staf 1914-1940
2.13.71 Ministerie van Defensie te Londen [1940-1941]; Ministerie van Oorlog te Londen [1941-1945]; Departement van Oorlog: Bureau Londen [1945-1947] (1933) 1940-1947 (1974)
2.13.85 Ministerie van Defensie; Luchtvaart en -verdediging 1910-1940
2.13.89 Ministerie van Defensie: Collectie Bewapening Kustforten 1907-1936
2.13.96 Dienst Gebouwen, Werken en Terreinen van het Ministerie van Defensie (1862) 1947-1987 (1996)
2.13.137 Ordedienst/Bevelhebber der Nederlandse Strijdkrachten en Binnenlandse Strijdkrachten (ODS/BS) c. 1939-1953
2.13.158 Ministerie van Defensie: Inspecties van de wapens en dienstvakken van de Koninklijke landmacht Defensie / Inspecties 1945-1989
2.13.167 2e Geniecommandement, Bureau Registratie Verdedigingswerken "Bunkerarchief" van het Ministerie van Defensie (1923) 1946-1987 (1992)
2.13.196 Ministerie van Defensie; Generale Staf / Staf van de Bevelhebber der Landstrijdkrachten 1945-1972
2.13.209 Ministerie van Defensie: Fonds 1379 1749-1940
2.15.38 Archief van de Geneeskundige Hoofdinspectie (1818) 1902-1952 (1953)
2.21.424 Onderzoeksarchief Frans Kluiters 1931-2009
3.03.46 Krijgsraad in het 1e Militaire Arrondissement te 's-Gravenhage 1875-1923
3.09.19 Linie Hoofdkwartier van de Nieuwe Hollandsche Waterlinie
3.09.20 Hoofdkwartier Vesting Holland
3.09.23 Stelling Amsterdam
3.09.27 Nieuwe Hollandse Waterlinie
3.09.34 Militair Gezag Zuid-Holland
3.09.23OUD Stelling Amsterdam
4.KRF Familie Krayenhoff 18de-19de eeuw
4.LOWH Luchtfoto's van het West- en Oostfront van de Vesting Holland
4.OBGK Binnenlandse Gedrukte Kaarten behorende tot het archief der Genie
4.OCVW Collectie tekeningen van militaire werken 1745-1952
4.OGT Oorlog: Afdeling Genie 1793-1953
4.OITB Inspectie der Genie, Technisch Bureau en Centraal Inundatie Bureau van het Departement van Oorlog (1869) 1880-1939
4.OMM Memories der Genie, kaarten, plans, atlassen en verslagen van commissie op het gebied van de defensie afkomstig van het Ministerie van Oorlog 17de-20ste eeuw
4.OPG Plans van Gebouwen en van de Modeltekeningen van het archief der Genie van het Ministerie van Oorlog/Defensie 18e-eeuw-1940
4.OPV Plans van Vestingen van het archief der Genie van het Ministerie van Oorlog/Defensie 1813-1940
4.OSPV Situatieplans van Vestingen van het Archief der Genie van het Ministerie van Oorlog/Defensie (1644) 18de-eeuw-1927
4.RGD Rijksgebouwendienst (tekeningen)
4.TOPO Topografische Dienst en Rechtsvoorgangers: Kaartenarchief 1590-1993

Nederlands Instituut voor Militaire Historie (NL-HaNIMH)
006 Collectie Van der Staal

Noord-Hollands Archief (NL-HlmNHA)
18 Provinciaal Bestuur 1851-1943

Regionaal Archief Alkmaar (NL-AmrRAA)
20.2.1.002 Gemeente Akersloot 1810-1964
20.2.1.003 Gemeente Akersloot 1931-1980
30.2.1.003 Gemeente De Rijp 1817-1970
30.2.1.004 Banne en gemeente Graft 1607-1970

NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies (NL-AsdNIOD)
039 Generalkommissariat für Finanz und Wirsschaft

Regionaal Archief Alkmaar (NL-AmrRAA)
45.1.1.002 gemeente Heiloo 1817-1927

Nederlands Instituut voor Militaire Historie (NL-HaNIMH)
057 Losse stukken

Noord-Hollands Archief (NL-HlmNHA)
60 Krijgsraden van de Landmacht 1892

Regionaal Archief Alkmaar (NL-AmrRAA)
77.1.2.003 Bescherming Bevolking (B.B.), kring Noord-Holland B te Alkmaar (1949) 1961-1986

Het Utrechts Archief (NL-UtUA)
80 provinciaal bestuur van utrecht 1813-1920: kaarten en tekeningen

Noord-Hollands Archief (NL-HlmNHA)
81 Commissie van beheer en toezicht over de droogmaking van het Haarlemmermeer 1839-1858

Nederlands Instituut voor Militaire Historie (NL-HaNIMH)
082 Collectie Torpedodienst 1870-1978

Regionaal Archief Alkmaar (NL-AmrRAA)
82.2.006 Polder Callantsoog 1824-1975 (1975)

Noord-Hollands Archief (NL-HlmNHA)
84 Eerstaanwezend ingenieurs der Genie

Regionaal Archief Alkmaar (NL-AmrRAA)
84.2.015 Heemraadschap De Eilandspolder 1758-1976
84.2.016.2 polderbestuur van de banne Graft 1857-1924
84.2.017 Polder De Graftermeer 1845-1976
84.2.027 Waterschap De Marker- en Oostwouderpolder 1877-1976
84.2.042 Waterschap De Starnmeer en Kamerhop 1631-1976

Noord-Hollands Archief (NL-HlmNHA)
85 Militaire School Haarlem 1886-1897

Regionaal Archief Alkmaar (NL-AmrRAA)
86.2.007 Ambacht van West-Friesland, genaamd Het Geestmerambacht 1439-1942
86.2.009 Hoogheemraadschap van de Hondsbossche en Duinen te Petten 1555-1921 (1922)
86.2.010 De Schager- en Niedorperkoggen 1487-1936
86.2.014 Hoogheemraadschap Noordhollands Noorderkwartier (1880) 1920-1993 (2004)

Waterlands Archief (NL-PmWA)
0090 Dorps- en gemeente bestuur Oosthuizen (Etersheim) 1700 - 1935
0091 Gemeente Oosthuizen (1918) 1936-1970

Stadsarchief Amsterdam (NL-AsdSAA)
97 Riekerpolder, voorheen Buitenpolder van Sloten en Rijk, Sloter Buitenpolder of Sloter Bovenpolder 1636-1963

Waterlands Archief (NL-PmWA)
0131 Gemeente Beemster 1795-1929
0132 Gemeente Beemster, rubriekenarchief 1910-1930

Noord-Hollands Archief (NL-HlmNHA)
156 Rijkswaterstaat, directie Noord-Holland 1807-1930
164 Militaire Hospitalen te Amsterdam, Haarlem en Naarden 1852-1940
165 Garnizoenscommandant Amsterdam 1858-1913
165 Garnizoenscommandant te Amsterdam 1858-1913
187 Rijksmarinewerf Amsterdam 1813-1913

Drents Archief (NL-AsnDA)
0203 Rahder

Waterlands Archief (NL-PmWA)
0205 Polder- en dorpsbestuur Beemster 1607-1934
0207 Waterschap de Beemster 1930-1981

NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies (NL-AsdNIOD)
215 Collectie Duitse instellingen buiten Nederland (CDI) aka "Washington Kopieën"

Noord-Hollands Archief (NL-HlmNHA)
224 Fragmentarisch archief van Duitse Militaire Instanties in 't Gooi 1940-1945
226 Provinciale Waterstaat, Provinciale Wegenplan
228 Rijkswaterstaat, directie Noord-Holland 1931-1951
235 Strafgevangenis "Fort Spijkerboor" te Beemster 1942-1944, 1947-1950
237.1 Commandant der Genie in de 3e Stelling te Amsterdam (1865, 1867-1875)
237.2 Commandant in het 1e Geniecommandement te Amsterdam 1875-1878
237.3 Commandant in de 7e Verdedigingsstelling te Amsterdam 1878-1883
238 2e Genie Commandement te Amsterdam (1871) 1883-1940
239 Eerstaanwezend Ingenieur der Genie te Amsterdam (1812) 1842-1941 (1950)

Stadsarchief Amsterdam (NL-AsdSAA)
243 Rietwijkeroordpolder

NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies (NL-AsdNIOD)
244 Dagboeken en Egodocumenten

Noord-Hollands Archief (NL-HlmNHA)
245 Militair Gezag 1945-1946

Waterlands Archief (NL-PmWA)
0265 Bevolkingsregister Beemster 1862-1939
0281 Bevolkingsregisters betreffende Wijdewormer 1850-1939

NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies (NL-AsdNIOD)
298 Wiegel, C.

Noord-Hollands Archief (NL-HlmNHA)
311 Militaire Afdelingen in Noord-Holland 1860-1922
321 Hinderwetvergunningen van het 5e District (Amsterdam) van de Arbeidsinspectie 1890-1960
322 Hinderwetvergunningen van het 6e District (Noord-Holland) van de Arbeidsinspectie 1890-1960

Stadsarchief Amsterdam (NL-AsdSAA)
341 Gemeente Sloten

Noord-Hollands Archief (NL-HlmNHA)
354 Rijkswaterstaat in Noord-Holland, deel I (regionale directie) 1952-1980
355 Rijkswaterstaat, arrondissementen, dienstkringen en diensten
388.2 Garnizoenscommando Amsterdam 1840-1973
388.5 Garnizoenscommando Haarlem 1937-1967

Nederlands Instituut voor Militaire Historie (NL-HaNIMH)
406 Kazernes, Legerplaatsen, Gebouwen DGW&T
407 Verdedigingswerken Koude Oorlog DGW&T 1946-1978
409 Gevechtsverslagen en -rapporten mei 1940

Stadsarchief Amsterdam (NL-AsdSAA)
415 Archief van de Verenigde Polders onder de Gemeenten Sloten, Sloterdijk, Osdorp en De Vrije Geer 1593-1967
415 Sloter Binnen Polder of Gecombineerde Polders
425 Hoogheemraadschap de Drie Waterlandsche Meren

Noord-Hollands Archief (NL-HlmNHA)
428 Hoofdofficier belast met de dienst der Genie te Amsterdam 1914-1919

Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (NL-AsdIISG)
ARCH00440 Het Daghet. Spijkerboorsch 'Leven onder redactie van 'Freie Jugend' Archives. 1918

Noord-Hollands Archief (NL-HlmNHA)
456 Kabinet van de Commissaris van de Koningin 1943-1976
466 Parket van de Procureur-generaal te Amsterdam 1940-1949

Het Utrechts Archief (NL-UtUA)
470 Eerstaanwezend Ingenieur der Genie Amersfoort 1741-1941

Stadsarchief Amsterdam (NL-AsdSAA)
470 Tijdelijke afdeling en centrale commissie voor de Belgische uitgewekenen

Noord-Hollands Archief (NL-HlmNHA)
497 Aktenbestanden Provinciale Griffie

Stadsarchief Amsterdam (NL-AsdSAA)
513 Grote IJ-polder

Noord-Hollands Archief (NL-HlmNHA)
548 Kaarten en tekeningen van de eerstaanwezend ingenieur der Genie Naarden, Haarlem en Den Helder
553 Provinciale Waterstaat 1911-1942
554 Stichting Het Nationale Park de Kennemerduinen

Het Utrechts Archief (NL-UtUA)
564 Eerstaanwezend Ingenieur der Genie Amersfoort, aanvulling 3 1741-1946

Nederlands Instituut voor Militaire Historie (NL-HaNIMH)
564 Stellingen, Linies en Forten 1900-1995

Het Utrechts Archief (NL-UtUA)
571 Eerstaanwezend Ingenieur der Genie Amersfoort, aanvulling 1 1937-1939

Noord-Hollands Archief (NL-HlmNHA)
571 Genie aangelegenheden op het Oostfront benoorden de Lek van de Vesting Holland juli-oktober 1940
572 Korps Rijkspolitie District Amsterdam 1955-1992 (1993)

Nederlands Instituut voor Militaire Historie (NL-HaNIMH)
575 Duitse verdedigingswerken en inundaties van Nederlands grondgebied in de oorlog / Rapporten van militaire aard vanuit bezet Nederland aan Bureau Inlichtingen Londen. 1940-1945

Noord-Hollands Archief (NL-HlmNHA)
616 Provinciale Waterstaat 1943-1989
616 Provinciale Waterstaat 1943-1989
790 Genie, losse kaarten 20e eeuw

Waterlands Archief (NL-PmWA)
0802 Gemeente Edam-Volendam: Bouwvergunningen 1946 - 1970
0829 Vrijwillige Brandweer te Beemster 1858-1903

Het Utrechts Archief (NL-UtUA)
900 Nederlandse Spoorwegen (NS): Hollandsche IJzeren Spoorweg-maatschappij
901 Nederlandse Spoorwegen (NS): Nederlandsche Rhijnspoorweg-maatschappij

Waterlands Archief (NL-PmWA)
1009 Heemraadschap Wormer, Jisp en Nek 1793-1934
1015 Hoogheemraadschap Waterland 1929-1980
1033 Polder Oostzaan 1600-1862

Noord-Hollands Archief (NL-HlmNHA)
1038 Polder De Uitgeester- en Heemskerkerbroek onder Uitgeest en Heemskerk

Stadsarchief Amsterdam (NL-AsdSAA)
1109 Amstel-Hotel-Maatschappij / Amstelhotel N.V.

Noord-Hollands Archief (NL-HlmNHA)
1597 Gemeentebestuur van Haarlemmerliede en Spaarnwoude (Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude) 1933-1960

Waterlands Archief (NL-PmWA)
1635 Vrijwilligersgroep en gidsengroep van het Fort bij Spijkerboor, archief en documentatie 1880-2017

Noord-Hollands Archief (NL-HlmNHA)
1739 Oude Spaarndammerpolder onder Haarlem 1813-1979
1740 Veerpolder onder Haarlem 1820-1979
1752 Houtrakpolder onder Haarlemmerliede en Spaarnwoude 1873-1978
1753 Gemeentebestuur van Uitgeest en Markenbinnen (Gemeente Uitgeest)

NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies (NL-AsdNIOD)
190a Groep Albrecht

Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (NL-AsdIISG)
ARCH02008 Collectie Cees Wiebes 1923-2005

Noord-Hollands Archief (NL-HlmNHA)
2184 Gemeentepolitie te Beverwijk

NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies (NL-AsdNIOD)
250f Amersfoort, Polizeiliches Durchgangslager

Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (NL-AsdIISG)
ARCH02632 Archief L.J. Jordaan (1877-) 1891-1979

Noord-Hollands Archief (NL-HlmNHA)
3028 Vijfhuizerpolder onder Haarlem en Haarlemmerliede en Spaarnwoude 1816-1968
3029 Romolenpolder onder Haarlem en Haarlemmerliede en Spaarnwoude 1677-1968
3030 Zuid- en Noord Spaarndammerpolder onder Velsen 1869-1979
3326 Polder De Velserbroek onder Velsen (1824) 1856-1979
3795 Waarderpolder onder Haarlem 1845-1979
3796 Verenigde Binnenpolder onder Haarlemmerliede en Spaarnwoude 1859-1978

Stadsarchief Amsterdam (NL-AsdSAA)
5007 Vestingsregisters, vertrekregisters, verblijfregisters en nummeringsregisters behorende tot het bevolkingsregister
5032 Archief van de Commissarissen van de Raad der Stad Amsterdam tot het Defensiewezen
5039 Thesaurieren Ordinaris
5092 Commissie van bijstand in het beheer van de Gemeentelijke Telephoondienst (Telephooncommissie)
5168 Archief van het Kabinet van de burgemeester 1820-1970
5180 Secretarie; Afdeling Publieke Werken
5182 Commissie van Kazernering sinds 1812, Derde Divisie der Stedelijke Secretarie sinds 1814, Commissariaat voor de Militaire Zaken sinds 1854
5345 Dienst Bescherming Bevolking 1949-1989
5380 Comité tot herdenking van de mobilisatie 1914, Amsterdam 1924-1927
5417 Bevolkingsregister; Woningboeken 1897-1922
5445 Bevolkingsregister; Woningboeken 1924-1953
5458 Archief van de Dienst Openbare Werken 1977-1992
5501 Archief van het Ambacht Nieuwer-Amstel, met het Archief van de Ambachten Rietwijk, Rietwijkeroord en Rietwijkeroorderpolder 1601-1811
5502 Archief van de Gemeente Nieuwer-Amstel 1811-1939

Noord-Hollands Archief (NL-HlmNHA)
JS BW Gemeente Beverwijk

Stadsarchief Amsterdam (NL-AsdSAA)
15001 Collectie A.Th. Hartkamp 1800-1914
30355 Archief van de Gemeente Amstelveen 1940-1972
30486 Persdocumentatie op onderwerp Cat. 151-158

National Archives and Records Administration (US-MdCpNA)
RG498 - 498.3 Records of Headquarters MIS-X (Military Intelligence Service, Escape and Evasion Section) Detachment 1943-47

Gemeentearchief Gooise Meren en Huizen
SSAN019.01 Archieven van het Stadsbestuur / gemeentebestuur van Muiden 1470-1811

Bedrijfshistorisch Archief ING
AOP 51 Postbank Archief

Noord-Hollands Archief (NL-HlmNHA)
JS HL Atlas Gemeente Haarlemmerliede - Atlas
JS UG Atlas Gemeente Uitgeest - Atlas
JS 32/7 Gemeente Haarlem - Romolenpolder
JS 34/2 Gemeente Haarlem - Waarderpolder
JS 35/1 Gemeente Haarlem - Verenigde Binnenpolder onder Haarlemmerliede en Spaarndam
JS U2-3 Gemeente Haarlem - Atlas Haarlem
JS 307/7 Gemeente Haarlemmerliede - Zuiderpolder
JS 307/8 Gemeente Haarlemmerliede - Luchtbescherming Haarlemmerliede
JS 32/10 Gemeente Haarlem - Vijfhuizerpolder
JS 705/2 Gemeente Velsen - Polder Buitenlanden
JS 705/5 Gemeente Velsen - Marker- Oostwouderpolder
JS 705/7 Gemeente Velsen - Uitgeester- Heemskerkerbroekpolder
JS 705/8 Gemeente Velsen - Wijkerbroekpolder
JS 705/9 Gemeente Velsen - Zuid- en Noord-Spaarndammerpolder
JS 709/1 Gemeente Velsen - Polder Velserbroek
JS 709/2 Gemeente Velsen - Waterstaat, betref. Polder Velserbroek

RSS Feed met nieuws over de Stelling Stelling van Amsterdam Twitter Stelling van Amsterdam op sociaal netwerk Facebook Doc.centrum Stelling van Amsterdam op LinkedIn
Stelling van Amsterdam op foto-site Instagram Stelling van Amsterdam op video netwerk YouTube

Deze website wordt verzorgd door particuliere experts en is geen website van een overheid.
Alle rechten voorbehouden, o.a. gebruik door commerciële partijen alleen met voorafgaande toestemming.
Stelling van Amsterdam. Een stadsmuur van water.
UNESCO Werelderfgoed sinds 1996
Beleef het zelf: kom ook naar de forten en waterlinies in Nederland! (Advertentie)
 
 
 
Het Fort bij Edam kan een groot deel van het jaar bezocht worden. (Advertentie)