Sluit [X]   
 

Soldaat Caun in 1915: twee dagen kwartierarrest wegens "gemankeerd bij een les"

© 1999-2023, René G.A. Ros
Laatst gewijzigd 1-12-2023

Colofon - Bronvermelding

AlgemeenBoekenArchieven

De onderstaande 278 bibliotheken, archieven en beeldbanken zijn gebruikt als bron voor deze website. De gegevens over de 2639 geraadpleegde stukken binnen die archieven e.d., zijn niet meer online beschikbaar, neem voor meer informatie daarover contact op.

Toegang Omschrijving Datering

art hotel Spaander
Gastenboeken Archief 1914-1916 (1940)

Bedrijfshistorisch Archief ING
AOP 51 Postbank Archief

Bibliotheek Wageningen Universiteit en Researchcentrum
RAF Aerial Photographs 1943-1947

Bundesarchiv Abteilung Militärarchiv (DE-1958)
Diversen

Drents Archief (NL-AsnDA)
0203 Rahder

Erfgoed Leiden en Omstreken (NL-LdnRAL)
0516 Stadsarchief van Leiden (SA III) (1359) 1816-1929 (1963)

Gelders Archief (NL-AhGldA)
0258 Gevangenis en Huis van bewaring te Arnhem
2171 Collectie Boeree

Gemeente Diemen
Gemeente Diemen 1813-1987 (1991)
Gemeente Werken Diemen 1931-1987

Gemeente Haarlemmermeer
Archief 1910-1945
Archief 1946-1979

Gemeentearchief Gooise Meren en Huizen
SSAN019.01 Archieven van het Stadsbestuur / gemeentebestuur van Muiden 1470-1811
SSAN036 Familie Fabius Naarden 1850-1980
SSAN047 Commissarissen van de trekvaart Naarden-Muiden 1640-1972 (1991)

Gemeentearchief Zaanstad (NL-ZdGAZ)
Aankopen, verkopen, verruilingen en schenkingen van onroerend goed, Gemeente Wormerveer
Achtersluispolder
Archieven van de Gemeente Oostzaan 1934-1973
Bibliotheek
BVZD (bouwvergunningen)
Collectie Tweede Wereldoorlog
Gemeente Wormerveer 1617-1973
Jan Bruin (Tweede Wereldoorlog)
voormalige gemeente Zaandam 1813
Zaalberg Archief

Het Utrechts Archief (NL-UtUA)
Bibliotheek
80 Kaarten en tekeningen van het Provinciaal Bestuur van Utrecht 1813-1920
18-4 Strafinrichtingen te Utrecht 1814-1978
470 Eerstaanwezend Ingenieur der Genie Amersfoort 1741-1941
471 Eerstaanwezend Ingenieur der Genie Amersfoort, aanvulling 1 1937-1939
564 Eerstaanwezend Ingenieur der Genie Amersfoort, aanvulling 3 1741-1946
650 Collectie Utrechts verzet 1940-1945
900 Nederlandse Spoorwegen (NS): Hollandsche IJzeren Spoorweg-maatschappij 1837-1937
901 Nederlandse Spoorwegen (NS): Nederlandsche Rhijnspoorweg-maatschappij 1845-1890
922 Nederlandse spoorwegen: koopakten en grondplannen 1862-1929
959 Nederlandse spoorwegen: tekeningen infrastructuur en tekeningen objecten 1800-1999
960 Nederlandse Spoorwegen, Dienst van Weg en Werken 1920-1995

Historische Collectie Korps Nationale Reserve
Natresmuseum

Hogeschool voor de Kunsten Utrecht
Bibliotheek

Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht (NL-AsdWAGV)
02 Hoogheemraadschap Zeeburg en Diemerzeedijk 1438-1970
04 Aetsveldsche Polder
0101 Hoogheemraadschap Amstelland
0501 De Bijlmermeer, Heemraadschap 1622-1967

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (NL-HhwHHNK)
Hoogheemraadschap van Uitwaterende Sluizen in Kennemerland en West-Friesland

Hoogheemraadschap van Rijnland (NL-LdnHHR)
Waterschap Groot-Haarlemmermeer
1.1.2 Hoogheemraadschap van Rijnland 1858-1958

Huygens Instituut
Centrale Inlichtingen Dienst 1919-1940

Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (NL-AsdIISG)
Collectie IISG - Beeldmateriaal
Collectie IISG - Boeken en brochures
ARCH00440 Het Daghet. Spijkerboorsch 'Leven onder redactie van 'Freie Jugend' Archives. 1918
ARCH02008 Collectie Cees Wiebes 1923-2005
ARCH02632 L.J. Jordaan (1877) 1891-1979

Kadaster
Archief

Koninklijke Bibliotheek
Bibliotheek

Ministerie van Defensie, Semi-statisch Informatie Beheer
2de Genie Commandement Amsterdam
BABOV
BRV
Chef Luchtmacht Staf
Directie Materieel, Kon. Luchtmacht
Kabinet Chef Luchtmacht Staf
MUD

Nationaal Archief (NL-HaNA)
2.02.32 Kanselarij der Nederlandse Orden 1815-1994
2.03.01 Ministerie voor Algemeene Oorlogvoering van het Koninkrijk (AOK) en van Algemene Zaken (AZ), Kabinet van de Minister-President (KMP) (1924) 1942-1979 (1989)
2.04.125 Binnenlandse Veiligheidsdienst (BVD) en voorgangers van het Ministerie van Binnenlandse Zaken: Persoonsdossiers 1945-1998
2.05.03 Ministerie van Buitenlandse Zaken - A-dossiers 1815-1940
2.08.5012 Ministerie van Financiën: Dienst der Domeinen 1945-1979
2.09.06 Ministerie van Justitie te Londen 1936-1953
2.09.08 Directoraat-Generaal voor de Bijzondere Rechtspleging
2.09.09 Ministerie van Justitie: Centraal Archief van de Bijzondere Rechtspleging (CABR) 1945-1952 (1983)
2.09.16 Nederlands Beheersinstituut (NBI): Beheersdossiers 1945-1967
2.09.22 Ministerie van Justitie, Verbaalarchief, 1915-1955; Kabinetsarchief, 1915-1940
2.09.70 Ministerie van Justitie: Directoraat-Generaal Bijzondere Rechtspleging
2.10.50 Koloniën / Stamboeken Militairen KNIL Oost- en West-Indië
2.11.23.01 Rijksbureau voor de Voorbereiding van de Voedselvoorziening in Oorlogstijd (1936) 1937-1940
2.12.14 Stamboeken Marine 1813-1940
2.12.57 Collectie Marine Luchtvaartdienst 1917-1934
2.13.01 Ministerie van Oorlog: Openbaar Verbaalarchief en Gedeponeerde Archieven (1811) 1813-1945 (1952)
2.13.02 Ministerie van Oorlog, Contracten (Vestingwerken) 1814-1921
2.13.04 Dienststaten en stamboeken van Officieren van de landmacht 1814-1924
2.13.09 Stamboeken van Onderofficieren en minderen na 1813 1813-1924
2.13.15.01 Generale Staf van de Koninklijke Land- en Zeemacht 1813-1913
2.13.16 Hoofdkwartier Veldleger: Commandant (1891) 1907-1942
2.13.18.01 Hoofdkwartier Veldleger: Commandant: Geheim Archief (1900) 1907-1940 (1947)
2.13.24 Bureau der Genie van de Koninklijke Landmacht; Regelingsbureau en Bureau Stellingbouw (1795) 1939-1942 (1946)
2.13.25 Militair Gezag (1939) 1943-1946 (1956)
2.13.37 Genie, Verboden Kringen, Koninklijke Landmacht 1815-1938
2.13.40 Centraal Inundatiebureau Genie 1815-1951
2.13.43 Hoofdintendant van de Landmacht te 's-Gravenhage 1881-1941
2.13.45 Koninklijke Landmacht Genie-archieven (1672) 1813-1945 (1952)
2.13.60 Landmacht Artillerie Eenheden 1851-1940
2.13.61 Chefs der Artillerie 1814-1940
2.13.62.10 K. Metting van Rijn verzameling inzake Rode Kruis-aangelegenheden 1934-1947
2.13.66 Controlelijsten en Straflijsten Militair Personeel 1904-1923 (1939)
2.13.70 Koninklijke Landmacht: Generale Staf en daarbij gedeponeerde archieven (1906) 1914-1940 (1941)
2.13.71 Ministerie van Defensie te Londen [1940-1941]; Ministerie van Oorlog te Londen [1941-1945]; Departement van Oorlog: Bureau Londen [1945-1947] (1933) 1940-1947 (1974)
2.13.85 Ministerie van Defensie; Luchtvaart en -verdediging 1910-1940
2.13.89 Ministerie van Defensie: Collectie Bewapening Kustforten 1907-1936
2.13.96 Dienst Gebouwen, Werken en Terreinen van het Ministerie van Defensie (1862) 1947-1987 (1996)
2.13.137 Ordedienst/Bevelhebber der Nederlandse Strijdkrachten en Binnenlandse Strijdkrachten (ODS/BS) c. 1939-1953
2.13.151 Ministerie van Defensie: Gewoon en Geheim Verbaalarchief en daarbij opgelegde bescheiden 1946-1992
2.13.158 Ministerie van Defensie: Inspecties van de wapens en dienstvakken van de Koninklijke landmacht Defensie / Inspecties 1945-1989
2.13.167 2e Geniecommandement, Bureau Registratie Verdedigingswerken "Bunkerarchief" van het Ministerie van Defensie (1923) 1946-1987 (1992)
2.13.188 Ministerie van Defensie (en de taakvoorganger ministerie van Oorlog), deel 1 (1898) 1945-1996
2.13.192 Depot Algemeen Technisch en Intendance Materieel en zijn voorgangers van de Koninklijke Luchtmacht 1955-1996
2.13.196 Ministerie van Defensie; Generale Staf / Staf van de Bevelhebber der Landstrijdkrachten 1945-1972
2.13.209 Ministerie van Defensie: Fonds 1379 1749-1940
2.13.258 Staten van Dienst van militairen van de Koninklijke Landmacht geboortejaren 1900-1910
2.13.259 Staten van Dienst van militairen van de Koninklijke Landmacht geboortejaren 1911-1920
2.13.260 Staten van Dienst van militairen bij de regimenten van de Koninklijke Landmacht geboortejaren (1871) 1900-1920 (1922)
2.15.38 Geneeskundige Hoofdinspectie (1818) 1902-1952 (1953)
2.21.424 Onderzoeksarchief Frans Kluiters 1931-2009
3.02.25 Militieregisters van de Provincie Zuid-Holland 1881-1941
3.03.46 Krijgsraad in het 1e Militaire Arrondissement te 's-Gravenhage 1875-1923
3.09.19 Linie Hoofdkwartier van de Nieuwe Hollandsche Waterlinie 1883-1923
3.09.20 Hoofdkwartier en de Secties van Vesting Holland 1912-1942
3.09.23 Stelling Amsterdam (1873) 1886-1922
3.09.27 Nieuwe Hollandse Waterlinie 1870-1922
3.09.34 Militair Gezag Zuid-Holland 1944-1947
4.KRF Familie Krayenhoff 18de-19de eeuw
4.LOWH Luchtfoto's van het West- en Oostfront van de Vesting Holland 1918-1932
4.OBGK Binnenlandse Gedrukte Kaarten behorende tot het archief der Genie 17e eeuw-19e eeuw
4.OCVW Collectie tekeningen van militaire werken 1745-1952
4.OGT Oorlog: Afdeling Genie 1793-1953
4.OITB Inspectie der Genie, Technisch Bureau en Centraal Inundatie Bureau van het Departement van Oorlog (1869) 1880-1939
4.OMM Memories der Genie, kaarten, plans, atlassen en verslagen van commissie op het gebied van de defensie afkomstig van het Ministerie van Oorlog 17de-20ste eeuw
4.OPG Plans van Gebouwen en van de Modeltekeningen van het archief der Genie van het Ministerie van Oorlog/Defensie 18e-eeuw-1940
4.OPV Plans van Vestingen van het archief der Genie van het Ministerie van Oorlog/Defensie 1813-1940
4.OSPV Situatieplans van Vestingen van het Archief der Genie van het Ministerie van Oorlog/Defensie (1644) 18de-eeuw-1927
4.RGD Rijksgebouwendienst (tekeningen) (1761) 1824-1945 (1980)
4.TOPO Topografische Dienst en Rechtsvoorgangers: Kaartenarchief 1590-1993

Nationaal Militair Museum (NL-SosNMM)
Collectie

National Archives and Records Administration (US-MdCpNA)
RG498 - 498.3 Records of Headquarters MIS-X (Military Intelligence Service, Escape and Evasion Section) Detachment 1943-47

Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid
Beeldarchief

Nederlands Instituut voor Militaire Historie (NL-HaNIMH)
Beeldbank
Bibliotheek
006 Collectie Van der Staal
057 Losse stukken
082 Collectie Torpedodienst 1870-1978
400 Washington papers
406 Kazernes, Legerplaatsen, Gebouwen DGW&T
407 Verdedigingswerken Koude Oorlog DGW&T 1946-1978
409 Gevechtsverslagen en -rapporten mei 1940
564 Stellingen, Linies en Forten 1900-1995
575 Bureau Inlichtingen / Duitse verdedigingswerken 1939-1947
796 Tiemens

NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies (NL-AsdNIOD)
Periodieken
001 Wehrmachtsbefehlshaber in den Niederlanden
039 Generalkommissariat für Finanz und Wirsschaft
077 Generalkommissariat für das Sicherheitswesen (1938) 1940-1945
215 Collectie Duitse instellingen buiten Nederland (CDI) aka "Washington Kopieën"
244 Dagboeken en Egodocumenten
247 Collectie Correspondentie
298 Wiegel, C.
190a Groep Albrecht
250b Gevangenissen in Nederland 1940-1945
250f Amersfoort, Polizeiliches Durchgangslager
250g Vught, Konzentrationslager Herzogenbusch 1942-1995
249-A0858 Dossier – Verzet – Noord-Brabant (aanvullingen)

Noord-Hollands Archief (NL-HlmNHA)
18 Provinciaal Bestuur 1851-1943
60 Krijgsraden van de Landmacht 1892
84 Eerstaanwezend ingenieurs der Genie
85 Militaire School Haarlem 1886-1897
164 Militaire Hospitalen te Amsterdam, Haarlem en Naarden 1852-1940
187 Rijksmarinewerf Amsterdam 1813-1913
224 Fragmentarisch archief van Duitse Militaire Instanties in 't Gooi 1940-1945
226 Provinciale Waterstaat, Provinciale Wegenplan
228 Rijkswaterstaat, directie Noord-Holland 1931-1951
235 Strafgevangenis "Fort Spijkerboor" te Beemster 1942-1944, 1947-1950
237.1 Commandant der Genie in de 3e Stelling te Amsterdam (1865, 1867-1875)
237.3 Commandant in de 7e Verdedigingsstelling te Amsterdam 1878-1883
238 2e Genie Commandement te Amsterdam (1871) 1883-1940
239 Eerstaanwezend Ingenieur der Genie te Amsterdam (1812) 1842-1941 (1950)
245 Militair Gezag 1945-1946
311 Militaire Afdelingen in Noord-Holland 1860-1922
354 Rijkswaterstaat in Noord-Holland, deel I (regionale directie) 1952-1980
355 Rijkswaterstaat, arrondissementen, dienstkringen en diensten
359 Collectie van prenten en tekeningen van de Provinciale Atlas Noord-Holland 1600-2000
388.2 Garnizoenscommando Amsterdam 1840-1973
388.5 Garnizoenscommando Haarlem 1937-1967
428 Hoofdofficier belast met de dienst der Genie te Amsterdam 1914-1919
456 Kabinet van de Commissaris van de Koningin 1943-1976
466 Parket van de Procureur-generaal te Amsterdam 1940-1949
497 Aktenbestanden Provinciale Griffie
548 Kaarten en tekeningen van de eerstaanwezend ingenieur der Genie Naarden, Haarlem en Den Helder
553 Provinciale Waterstaat 1911-1942
554 Stichting Het Nationale Park de Kennemerduinen
571 Genie aangelegenheden op het Oostfront benoorden de Lek van de Vesting Holland juli-oktober 1940
572 Korps Rijkspolitie District Amsterdam 1955-1992 (1993)
616 Provinciale Waterstaat 1943-1989
790 Genie, losse kaarten 20e eeuw
1038 Polder De Uitgeester- en Heemskerkerbroek onder Uitgeest en Heemskerk
1038 Polder De Uitgeester- en Heemskerkerbroek onder Uitgeest en Heemskerk 1637-1976
1100 Beeldcollectie van de gemeente Haarlem
1478 Collectie van foto's en negatieven van Fotopersbureau De Boer te Haarlem
1597 Gemeentebestuur van Haarlemmerliede en Spaarnwoude (Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude) 1933-1960
1739 Oude Spaarndammerpolder onder Haarlem 1813-1979
1740 Veerpolder onder Haarlem 1820-1979
1752 Houtrakpolder onder Haarlemmerliede en Spaarnwoude 1873-1978
1753 Gemeentebestuur van Uitgeest en Markenbinnen (Gemeente Uitgeest)
1909 Bevolkingsregisters met dienstbodenregisters van de gemeente Uithoorn 1850-1910
2184 Gemeentepolitie te Beverwijk
3030 Zuid- en Noord Spaarndammerpolder onder Velsen 1869-1979
3326 Polder De Velserbroek onder Velsen (1824) 1856-1979
3326 Polder De Velserbroek onder Velsen 1856-1979
3769 Stads- en Gemeentebestuur van Beverwijk (Gemeente Beverwijk) 1298-1817
3795 Waarderpolder onder Haarlem
3796 Verenigde Binnenpolder onder Haarlemmerliede en Spaarndam 1859-1978
3796 Verenigde Binnenpolder onder Haarlemmerliede en Spaarnwoude 1859-1978
JS UG Atlas Gemeente Uitgeest - Atlas

Regionaal Archief Alkmaar (NL-AmrRAA)
20.2.1.002 Gemeente Akersloot 1810-1964
20.2.1.003 Gemeente Akersloot 1931-1980
30.2.1.003 Gemeente De Rijp 1817-1970
30.2.1.004 Banne en gemeente Graft 1607-1970
45.1.1.002 gemeente Heiloo 1817-1927
77.1.2.003 Bescherming Bevolking (B.B.), kring Noord-Holland B te Alkmaar (1949) 1961-1986
82.2.006 Polder Callantsoog 1824-1975 (1975)
84.2.015 Heemraadschap De Eilandspolder 1758-1976
84.2.016.2 polderbestuur van de banne Graft 1857-1924
84.2.017 Polder De Graftermeer 1845-1976
84.2.027 Waterschap De Marker- en Oostwouderpolder 1877-1976
84.2.042 Waterschap De Starnmeer en Kamerhop 1631-1976
86.2.007 Ambacht van West-Friesland, genaamd Het Geestmerambacht 1439-1942
86.2.009 Hoogheemraadschap van de Hondsbossche en Duinen te Petten 1555-1921 (1922)
86.2.010 De Schager- en Niedorperkoggen 1487-1936
86.2.014 Hoogheemraadschap Noordhollands Noorderkwartier (1880) 1920-1993 (2004)

Regionaal Archief Nijmegen (NL-NmRAN)
Collectie Krayenhoff

Regionaal Archief Tilburg (NL-TbRAT)
888 collectie C.A.H.D.J.M. van Hombergh te Tilburg 1945 - 1986

Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen (NL-BklVV)
1654 Woonomgeving Vinkeveen en Waverveen, bouwvergunningen 1903-1970
1655 Woonomgeving Vinkeveen en Waverveen, bouwvergunningen 1971-1988
1700 Woonomgeving Abcoude-Baambrugge, hinderwetvergunningen, 1859-1941

Stadsarchief Amsterdam (NL-AsdSAA)
Atlas, Collectie Jacob Olie (Buitengebieden)
Atlas, Kaarten Dienst Openbare Werken, 1:1000/1:2000 1908-heden
Beeldbank
Bibliotheek
Werkarchief Stadsdeel Bos en Lommer 2015
97 Riekerpolder, voorheen Buitenpolder van Sloten en Rijk, Sloter Buitenpolder of Sloter Bovenpolder 1636-1963
243 Rietwijkeroordpolder
341 Gemeente Sloten
415 Verenigde Polders onder de Gemeenten Sloten, Sloterdijk, Osdorp en De Vrije Geer 1593-1967
425 Hoogheemraadschap de Drie Waterlandsche Meren
470 Tijdelijke afdeling en centrale commissie voor de Belgische uitgewekenen
513 Grote IJ-polder
1054 Volksuniversiteit Amsterdam
1109 Amstel-Hotel-Maatschappij / Amstelhotel N.V.
5007 Vestingsregisters, vertrekregisters, verblijfregisters en nummeringsregisters behorende tot het bevolkingsregister
5032 Commissarissen van de Raad der Stad Amsterdam tot het Defensiewezen
5039 Thesaurieren Ordinaris
5092 Commissie van bijstand in het beheer van de Gemeentelijke Telephoondienst (Telephooncommissie)
5168 Kabinet van de burgemeester 1820-1970
5180 Secretarie; Afdeling Publieke Werken
5182 Commissie van Kazernering sinds 1812, Derde Divisie der Stedelijke Secretarie sinds 1814, Commissariaat voor de Militaire Zaken sinds 1854
5345 Dienst Bescherming Bevolking 1949-1989
5380 Comité tot herdenking van de mobilisatie 1914, Amsterdam 1924-1927
5417 Bevolkingsregister; Woningboeken 1897-1922
5445 Bevolkingsregister; Woningboeken 1924-1953
5458 Dienst Openbare Werken 1977-1992
5501 Ambacht Nieuwer-Amstel, met Ambachten Rietwijk, Rietwijkeroord en Rietwijkeroorderpolder 1601-1811
5502 Gemeente Nieuwer-Amstel 1811-1939
15001 Collectie A.Th. Hartkamp 1800-1914
30355 Gemeente Amstelveen 1940-1972
30486 Persdocumentatie op onderwerp Cat. 151-158

Waterlands Archief (NL-PmWA)
Kranten
0072 Gemeente Landsmeer 1814 - 1935
0090 Dorps- en gemeente bestuur Oosthuizen (Etersheim) 1700 - 1935
0091 Gemeente Oosthuizen (1918) 1936-1970
0131 Gemeente Beemster 1795-1929
0132 Gemeente Beemster, rubriekenarchief 1910-1930
0138 Gemeente Beemster 1930 - 1969
0205 Polder- en dorpsbestuur Beemster 1607-1934
0207 Waterschap de Beemster 1930-1981
0265 Bevolkingsregister Beemster 1862-1939
0281 Bevolkingsregisters betreffende Wijdewormer 1850-1939
0802 Gemeente Edam-Volendam: Bouwvergunningen 1946 - 1970
0829 Vrijwillige Brandweer te Beemster 1858-1903
1009 Heemraadschap Wormer, Jisp en Nek 1793-1934
1015 Hoogheemraadschap Waterland 1929-1980
1033 Polder Oostzaan 1600-1862
1635 Vrijwilligersgroep en gidsengroep van het Fort bij Spijkerboor, archief en documentatie 1880-2017

Stelling van Amsterdam op Twitter Stelling van Amsterdam op Facebook Doc.centrum Stelling van Amsterdam op LinkedIn
Stelling van Amsterdam op foto-site Instagram Stelling van Amsterdam op video netwerk YouTube

Deze website wordt verzorgd door particuliere experts en is geen website van een overheid.
Alle rechten voorbehouden, o.a. gebruik door commerciële partijen alleen met voorafgaande toestemming.
Stelling van Amsterdam. Een stadsmuur van water.
UNESCO Werelderfgoed sinds 1996
Het Kenniscentrum Waterlinies (KCW) verzamelt, onderzoekt, borgt en verspreidt kennis over de Hollandse Waterlinies: de Nieuwe Hollandse Waterlinie en de Stelling van Amsterdam. (Advertentie)
 
 
 
'Kennismaken met de Stelling van Amsterdam' is een gratis interactief e-book over de Stelling. (Advertentie)