Sluit [X]   
 

Opzichter van Fortificatiën Kamstra in 1940: wachtgeld uitbetaald

© 1999-2021, René G.A. Ros
Laatst gewijzigd 11-7-2021

Nieuwsbrief

Nieuwsgierig? Lees deze nieuwsbrief maar!Nieuwsbrief 391

Nieuwsbrief Stelling van Amsterdam
14de jaargang, nummer 391, 21 maart 2012

Een nieuwsbrief van het Documentatiecentrum Stelling van Amsterdam met informatie over militair erfgoed in de regio Groot-Amsterdam.
https://www.stelling-amsterdam.nl/nieuwsbrief/

 

Inhoud

In deze nieuwsbrief:

 

Inleiding

Beste lezer,

Dankzij een aantal bijdragen en mijn lentekriebels toch alweer na twee weken een nieuwsbrief.
Om te beginnen hoop ik dat je mee gaat voor een excursie naar Fort bij IJmuiden. Voor specifieke lezers is de informatie over advertenties interessant.
Voor allen is het verslagje over ontdekkingen in een militaire weg. En met je smartphone kan je ook zelf op ontdekkingstocht.
Landschap Noord-Holland vertelt over een van de verbeteringen op Fort bij Krommeniedijk. En met twee donateurs ben ik op pad geweest in het Westfront. Lees onze bevindingen en wellicht wil je locaties ook zelf gaan bekijken?

Bekijk deze nieuwsbrief op: https://www.stelling-amsterdam.nl/nieuwsbrief/2012/nieuwsbrief-391/
Overig kort nieuws op het Stelling Forum: https://forum.stelling-amsterdam.nl/
Reageren kan door het contact-formulier te gebruiken.

De volgende nieuwsbrief zal waarschijnlijk op 11 april verschijnen. Bijdragen graag ruim van tevoren toezenden.

Veel leesplezier!
René Ros

Tip: houd de cursor boven elke afbeelding om een beschrijving te zien.

 

Dienstberichten

Sorry, soldaat Jan. Excuus. Stond er toch in de vorige nieuwsbrief "in Fort bij Uithoorn"! Er had moeten staan: "Enkele relikwieën zullen voorlopig tentoongesteld worden op Fort bij Uithoorn." 🙄
In het fort of op het fort?

De navigatie van de hoofdstukken Stelling Extra en Stelling Documenten is grafisch gemaakt en de afbeeldingen in alle onderliggende pagina's zijn vergroot.
Stelling Extra
Stelling Documenten

Schooltheater op bastion Nieuw Achtkant in de Vesting Weesp bijwonen? Speeldata: 24, 25, 26 en 27 april as.
Theater op bastion de nieuwe Achtkant Weesp

Dank aan Staatsbosbeheer! Als loslopende vrijwilliger was het een genoegen om op de vrijwilligersbijeenkomst op Fort bij Edam te mogen zijn!

 

Excursie Fort bij IJmuiden

Tekst: Hans Konijn en René Ros (werkgroep Evenementen, stichting Mega).
Foto's: René Ros.

In een donkere gang van Fort bij IJmuiden.De trouwe lezers zitten al een tijdje te wachten op een aankondiging voor de dag-excursie. Voor het eerst in twaalf jaar zal die dit jaar niet gaan plaats vinden.
Maar een bezoek aan Fort bij IJmuiden is een heel goed alternatief, zeker in goed gezelschap!

Stichting Mega nodigt je dan ook van harte uit om op zondag 22 april as. met ons het Fort bij IJmuiden uitgebreid te bezoeken. Gedurende ruim twee uur laten gidsen van de Vrienden van Fort IJmuiden je het fort, de museumbunker en het eiland zien. Afsluitend wordt door PBN een drankje in de indrukwekkende koepelzaal aangeboden.

Om 13.15 vertrekt de boot vanaf de Noorderpier, zorg daarom dat je op tijd aanwezig bent! Om 16.30 brengt de boot je weer terug naar de Noorderpier en we weten al zeker dat je dan genoten hebt van het bezoek. Zeker als het je eerste bezoek is, maar ook als je al eerder bent geweest.
De deelnamekosten bedragen slechts 17,50 euro per persoon bij vooruitbetaling. Na aanmelden krijg je meer informatie over de betaling. Aanmelden kan tot 16 april.

De grote feestzaal van het Fort bij IJmuiden.De boot vertrekt vanaf de Noorderpier nabij Reyndersweg 2 te Velsen-Noord. Deelnemers die met de auto komen zullen via Beverwijk en Wijk aan Zee moeten rijden. Mensen die met het openbaar vervoer willen komen, kunnen met bus 78 vanaf treinstation Beverwijk naar de halte Julianaweg in Wijk aan Zee reizen en 3,3 km naar de Noorderpier lopen. Indien je met een auto opgehaald zou willen worden, vermeld dat bij het aanmelden en we proberen wat te regelen.

Als je dat wenst kan je voor aanvang van de excursie op eigen gelegenheid de lunch gebruiken in het Restaurant Sea You dat bij de Noorderpier is gevestigd.

Aanmelden bij stichting Mega
PBN Forteiland
Vrienden van Forteiland IJmuiden
Restaurant Sea You
Fort bij IJmuiden

 

Advertenties

Advertentiebord in Weesp.De ruim 100.000 bezoeken die mensen in een jaar aan deze Stelling-website brengen, zijn in de eerste plaats vanwege hun interesse in de Stelling. Maar deze mensen zijn ook ondernemer, werknemer of consument en zijn mogelijk geïnteresseerd in uw producten en diensten. Wat is er dan mooier dan als forteigenaar of -gebruiker je bedrijf of organisatie onder de aandacht van deze bezoekers te brengen?

Het is inmiddels mogelijk om een kleine maar opvallende advertentie te plaatsen bovenin de informatiepagina over het fort waarin het bedrijf of de organisatie gevestigd is. Daarmee neemt het aantal bezoekers en de vindbaarheid toe. En dat voor een zeer gering bedrag.

Geïnteresseerd in de mogelijkheden? Klik dan zeker op de onderstaande link voor meer informatie.

Informatie over adverteren

 

Weg dwars door den Polder Wormer, Jisp en Nek

Uitzicht over het middelste deel van de militaire weg.Het bleek al 10(!) jaar geleden dat ik, met Jan van Drie en wijlen Co Stronck, via een boerderij aan de Knollerdammervaart een oude militaire weg bewandelden. Grotendeels een puinpad, met een bruggetje, naar de weilanden. Een nieuwe sloot weerhield ons toen om door te lopen.
Sindsdien kwam het er niet van om vanaf het Noordhollands Kanaal het andere deel te betreden. Het hielp ook niet om een paar keer bij het verkeerde, verlaten huis aan te bellen...
Na de luchtfoto bekeken te hebben ben ik er op 15 maart jl. weer heen gegaan, toen er tijd over was na een afspraak op Fort aan de Nekkerweg.

Waarom is de 'Weg dwars door den Polder Wormer, Jisp en Nek' fascinerend?
In de eerste plaats vanwege de mooie, beschrijvende naam. Maar het is ook de enige militaire weg die niet meer als weg gebruikt wordt maar wel herkenbaar is. En het had de toegangsweg naar het Fort bij Spijkerboor moeten worden toen dat nog ten zuiden van het Noordhollands Kanaal werd gedacht. Tenslotte is het, zeker op de eerste 'lente-dag' van 2012, een mooi wandelpad door het schitterende, vogelrijke veenweide-gebied Wormer- en Jisperveld.

De twee oostelijke gietijzeren duikers.Van de vriendelijke eigenaar kreeg ik alle medewerking. Uit de familieverhalen wist hij dat het een oude militaire weg was. Er hebben ook grenspalen gestaan maar die liggen al lang ergens in de grond.
De oostelijke gietijzeren duiker, vanaf de weg zichtbaar, was snel gevonden maar het bleken er twee te zijn. De een ligt nu boven het waterpeil met de houten fundering zichtbaar, terwijl de andere op het waterpeil ligt. Van de middelste duiker was een zijde goed herkenbaar en de andere zijde onder gras verstopt. De oostelijke duiker was geheel onzichtbaar.

Terug bij de boerderij vertelde de eigenaar precies waar hij altijd met maaien op zijn hoede moest zijn vanwege die duiker. Wandelen tussen de vogels die eigenlijk 'rot op, rot op' roepen was een genoegen dus nog een keer de weg op. Nu met prikstokken en meetlint.
Het grind blijkt nog, steekproefsgewijs, onder een 5-8 cm dikke graslaag aanwezig te zijn. Op één punt mat ik een breedte van ca. 4,5 meter grind. Bij enkele molshopen zie je grind aan de oppervlakte.
De middelste duiker bleek acht meter lang te zijn. En die afstand was handig om ook de beide zijden van de westelijke duiker onder het gras te vinden. Een zijde is al eens goed door een maaimachine geraakt...

Zeer geacht programmabureau Stelling van Amsterdam van de provincie: is het niet een mooi moment om dit, 100% Stelling-object aan de hoofdverdedigingslijn, op de provinciale monumentenlijst te plaatsen? Geen grenspalen en peilschalen maar wel een tracé met vier gietijzeren duikers zoals in Krommeniedijk en aan de St. Aagtendijk al een beschermde status hebben.

Weg dwars door den Polder Wormer, Jisp en Nek
'Sector Ilpendam' in Nieuwsbrief 70

 

Op je telefoon rondkijken in de Stelling

Nu het weer weer aantrekkelijk wordt om naar buiten te gaan, is het wellicht interessant om een toepassing van de smartphone onder de aandacht te brengen.

Vanaf Fort bij Spijkerboor kan je zien waar Fort bij Marken-Binnen ligt.Het is namelijk mogelijk om de Stelling van Amsterdam via de Layar applicatie op moderne mobiele telefoons te tonen.
Met deze gratis Augmented Reality applicatie voor o.a. Android en iPhone kan je om je heen kijken en op het telefoonscherm zien waar de forten liggen en enige informatie erover krijgen (zie afbeelding rechts).

Omdat in een straal van maximaal 35 kilometer rondom gekeken kan worden, kan je op de Dam gaan staan en met één draai de hele kringstelling 'bekijken'!
Ook handig als je bij een keelkazemat staat om te zien in welke richting het volgende fort ligt. En welk fort ligt daar verderop?

Om het te gebruiken download je de gratis Layar applicatie voor jouw type smartphone. Zoek binnen Layar op 'Stelling' om vervolgens de Stelling-layar te gebruiken. En natuurlijk bij je favorieten plaatsen!
Er is ook een Nieuwe Hollandse Waterlinie-laag beschikbaar, zoek daarvoor op 'waterlinie'.

Stelling op Mobiele telefoon
Download Layar
'Toegevoegde realiteit' op Wikipedia

 

Herstel grachtoever Fort bij Krommendiedijk

Tekst: Anne Dillon (Stichting Landschap Noord-Holland).
Foto's: Lia Vriend (Werkgroep Fort bij Krommeniedijk).
Video: Wim Huisman (Werkgroep Fort bij Krommeniedijk).

De herstelde grachtoever van Fort bij Krommeniedijk.Op zaterdag 10 maart werd de herstelde grachtoever van het Fort bij Krommeniedijk feestelijk opgeleverd. Om 10.30 uur vond een korte ceremonie plaats op de noordelijke flank van het fort nabij de uitgegraven hefkoepel. Jaap van Harlingen, contactpersoon van de Werkgroep Fort bij Krommeniedijk, verwelkomde de genodigden en vertelde kort over het herstelproject.
Daarna nam Walter Menkveld, hoofd afdeling Onderzoek en Advies van Landschap Noord-Holland, het woord over. In zijn toespraak benadrukte hij dat Landschap Noord-Holland zich al meer dan 75 jaar sterk maakt voor behoud en ontwikkeling van natuur, landschap en cultuurhistorie, waarbij de Stelling van Amsterdam (UNESCO werelderfgoed) hoog in de vaandel staat. LNH beheert vijf forten en een aantal kilometers liniedijk van de Stelling. Er wordt ook onderzoek gedaan en provinciebreed geadviseerd over de Stelling.
Fort bij Krommeniedijk is bijzonder omdat het landschap er omheen nog gaaf bewaard is gebleven. En het gebied heeft hoge natuurwaarde voor onder andere weidevogels. LNH wordt in het werk onmisbaar ondersteund door meer dan vierduizend vrijwilligers, waaronder de leden van de Werkgroep Fort bij Krommeniedijk.

Het project Herstel Grachtoever Fort bij Krommendiedijk hield in dat de buitenboordoevers van de fortgracht werden hersteld, omdat deze sterk waren geërodeerd door wind en water. Menkveld bedankte met nadruk de geldschieters, omdat zij het herstel werk mogelijk maakten. Financiële steun werd ontvangen van Provincie Noord Holland in de vorm van een subsidie ILG Stelling van Amsterdam, aangevuld door extra geld van Dinamo Fonds om de grond aan te kopen, de Nationale Postcode Loterij en de beschermers van Landschap Noord-Holland.
Jaap van Harlingen laat Anne Dillon zien hoe je doorwerkt, ook met een openingshandeling.Walter Menkveld vertelt verder in zijn toespraak: “Om de taluds te beschermen heeft de Groenploeg (GP) van LNH een natuurvriendelijke wiepenbeschoeiing aangelegd in maart 2011. Locale ondernemer Ron Mak heeft de ploeg ondersteund met het kraanwerk. De jongens van de GP Midden hebben echte een heldendaad uitgehaald door een weeklang in waterpak te werken onder zeer koude omstandigheden.
In januari 2012 heeft de firma Hes uit Bakkum overtollig riet van de keelzijde van het fort afgegraven om het riet achter de beschoeiing te zetten. Ze hebben pontons in de gracht gelegd om het riet met kraan af te graven en te verplaatsen. De rietpollen moeten langs de herstelde taluds wortelen en uitgroeien tot een volwaardige rietkraag van minstens twee meter breed. Dat zal een buffer vormen en de herstelde taluds van golfwerking ontzien. Hes heeft ook meer dan 550 m3 grond aangevoerd om de erosieschade te herstellen en het historische profiel van de contrescarp (talud van de buitenbordoever) opnieuw getrokken. Als laatst is een palenrij voor afrastering aangelegd om de oevers te beschermen tegen het grazende vee.
De taluds ogen kaal, maar zijn recentelijk ingezaaid met een grasmengsel. Wij verwachten dat het grasmat in een groeiseizoen redelijk dicht groeit om de herstelde oever goed vast te houden en nog beter te beschermen. Omdat de taluds niet meer begraasd kunnen worden, ligt er een extra beheer taak bij om het onderhoud van de herstelde taluds goed te doen. De vrijwilligersgroep neemt deze maaitaak op zich, waarvoor ze ons dank verdienen.”

Jaap van Harlingen nam na de woorden van Walter Menkveld het woord weer over. Hij vertelde over het werk van de werkgroep en de inspanningen van de laatste tijd, waaronder het uitgraven van het hefkoepelgebouw en het open maken van de stormdeuren. Na zijn toespraak nodigde hij Anne Dillon van LNH als projectleider uit om symbolisch ‘het werk’ op te leveren, door de wiepen die er bij staan een beetje af te snoeien. Na de ceremonie kon men deelnemen aan de rondleidingen en/of vogelskijken.

Stichting Landschap Noord-Holland
Werkgroep Fort bij Krommeniedijk
Fort bij Krommeniedijk

 

Veldtocht 9 maart

Tekst: Otto Bodemeijer.
Foto's: Otto Bodemeijer en René Ros.
Video: Wim Huisman (Werkgroep Fort bij Krommeniedijk).

De open gegraven stormdeur van Fort bij Krommeniedijk.Vanuit Weesp hebben we op 9 maart jl. een 'inspectietocht' gemaakt. Met 'we' bedoel ik René Ros, Dirk Vlaar en mezelf, beide laatste als donateur van de website.
Eerst naar het Fort benoorden Uitgeest gereden. Even kijken of het enige restant van het niet gebouwde fort, grenspaal O12, weer goed staat. Helaas niet, twee jaar na het breken ervan is het gemeentelijk monumentje nog niet hersteld.

Via het stoomgemaal van Uitgeest, tevens een inundatiewerk, richting Krommeniedijk gereden. Nadat we de inundatie (jammer dat er niet iets meer water stond) voor Fort aan de Krommeniedijk hadden bekeken hebben we het fort zelf bezocht.
Op het fort waren behoorlijk wat mensen aan het werk om de openstelling die het weekend zou plaatsvinden voor te bereiden.
En er was de laatste tijd veel (grond)werk verzet. De geheel met grond dichtgestorte rechter stormdeur was weer open gegraven. Net als het rechter hefkoepelgebouw wat meteen een heel ander beeld geeft.

Het uitgegraven hefkoepelgebouw op Fort bij Krommeniedijk.Na de koffie zijn we in zuidelijke richting verder gegaan met onderweg de nodige stops en korte wandelingen om grenspalen en andere objecten te bekijken.
Ik verbaas me iedere keer weer over de hoeveelheid parate kennis die bij René aanwezig is. Onderweg kwamen we langs punten waar ik niets bijzonders aan zag, maar die door René uitgebreid gememoreerd werden.

Bij Buskruitmagazijn bij de Dam zagen we onverwachts graafmachines bezig met het ophogen van de inundatiekade. Na Fort bij Veldhuis slingerden we naar Fort aan de St. Aagtendijk waar de stenen beer enige tijd geleden is opgeknapt. Dat is te zien aan de nieuwe voegen maar ook aan het slingeren van de rug van de beer doordat de bakstenen niet netjes uitgelijnd zijn, de Genie zou het vast niet geaccepteerd hebben.
Via liniewal en fort in de Zuidwijkermeerpolder staken we met pontje Buitenhuizen het Noordzeekanaal over. Bij het restaurantje aldaar een onverwachts culinaire hamburger als lunch genoten.

Situatie van Fort benoorden Spaarndam wordt in ogenschouw genomen.Daarna Fort benoorden Spaarndam, het magazijncomplex en de voorstelling bewonderd. En naar Fort bezuiden Spaarndam waar het gebied ook was geïnundeerd - mooi die schuilplaatsen in het water. Het nabijgelegen gemaal draaide maar helaas zat er geen bel aan het hek, anders hadden we gevraagd binnen een kijkje te mogen nemen.
Langs het Fort bij Penningsveer, waar we nog een onbekende grenspaal langs de weg vonden, en de vele grote en kleine objecten - nogsteeds met toelichting van René - naar Halfweg. Binnendoor naar Sloten om een paar blikken te werpen op het Magazijn voor Bijzondere Opkomst en de Militaire Drinkwatervoorziening en dan richting huis.
Al met al een leerzame dag waarop ik weer de nodige foto’s heb kunnen nemen en mijn kennis van de Stelling weer is uitgebreid.

Fort benoorden Uitgeest
Stoomgemaal Uitgeest
Fort bij Krommeniedijk
Inundatiekade van de Nauernasche Vaart tot De Dam
Buskruitmagazijn bij de Dam
Fort aan de St. Aagtendijk
Fort benoorden Spaarndam
Voorstelling bij Spaarndam
Fort bezuiden Spaarndam
Fort bij Penningsveer
Magazijn voor Bijzondere Opkomst
Militaire Drinkwatervoorziening

 

Deze nieuwsbrief is een uitgave van het Documentatiecentrum Stelling van Amsterdam. De redacteurs en auteurs aanvaarden geen aansprakelijkheid, op welke wijze ontstaan, door het gebruik van de inhoud van de website, nieuwsbrief of andere publicatie, door welke persoon en voor welk doel dan ook. Bij gebruik als bron voor publicaties en andere uitingen is bronvermelding verplicht en tevens wordt deskundige begeleiding, door bijvoorbeeld de redacteur of auteur, aanbevolen. In de nieuwsbrieven weergegeven meningen zijn een deel van een column of strikt persoonlijk tenzij expliciet anders is aangegeven. 'Majoor Van Hall' en 'Soldaat Troelstra' zijn fictieve militairen uit het verleden die dienen als pseudoniemen voor verschillende personen. Activiteiten zoals rondleidingen worden mogelijk door andere partijen georganiseerd en de verantwoordelijkheid voor inhoud, uitvoering e.d. ligt geheel bij de betreffende partij. De inhoud van een nieuwsbrief wordt na publicatie niet meer gewijzigd en kan later onjuist zijn gebleken of niet meer van toepassing zijn. De auteursrechten berusten bij René G.A. Ros tenzij anders is aangegeven.

 

RSS Feed met nieuws over de Stelling Stelling van Amsterdam Twitter Stelling van Amsterdam op sociaal netwerk Facebook Doc.centrum Stelling van Amsterdam op LinkedIn
Stelling van Amsterdam op foto-site Instagram Stelling van Amsterdam op video netwerk YouTube

Deze website wordt verzorgd door particuliere experts en is geen website van een overheid.
Alle rechten voorbehouden, o.a. gebruik door commerciële partijen alleen met voorafgaande toestemming.
Stelling van Amsterdam. Een stadsmuur van water.
UNESCO Werelderfgoed sinds 1996
Bureau Meerzijdig let op meerdere zijden bij support, mediation, procesbegeleiding en trainingen. (Advertentie)
 
 
 
Maas+deNatris verrichten militair-historisch onderzoek op het snijvlak van defensie en samenleving en vertalen dat naar gedrukte en digitale media. (Advertentie)