Sluit [X]   
 

Fort bij Edam in 1945: tijdelijk Kamp van Bewaring

Donateur worden?

© 1999-2024, René G.A. Ros
Laatst gewijzigd 7-5-2024

Sector Zaandam

Weg dwars door den Polder Wormer, Jisp en Nek

(Weg dwars door den Polder Wormer, Jisp en Neck)

Tevens:

Weg langs het Noord Hollands Kanaal

(Grintweg op de binnenberm langs het Noord Hollands Kanaal onder Wormer, Jisp en Nek)

en

Weg langs de Knollendammervaart

LuchtfotoLocatie:

De Weg dwars door den Polder Wormer, Jisp en Nek ligt nabij de samenkomst van de Knollendammervaart en het Noordhollands Kanaal tussen de wegen langs deze wateren.

Luchtfoto

De militair aangepaste Weg langs het Noord Hollands Kanaal (Kanaalsdijk) loopt vanaf km 21,3 naar 23,9 (aansluiting op de weg door de polder).

Luchtfoto

De militair aangepaste Weg langs de Knollendammervaart (Oudelandsdijkje) loopt van de aansluiting op de weg door de polder naar het dorp Oost-Knollendam.

Doel:

Gemeenschap tussen de hoofdverdedigingslijn langs het Noordhollandsch Kanaal en bij de Starnmeerpolder.

Personeel:

-

Historie:

Zie Historische kalender.

Omschrijving:

In 1896 werd een verharde weg, met een lengte van circa 1.250 meter, dwars door de polder aangelegd en voorzien van twee houten ophaalbruggen. De verharding bestond uit grint en was anno 2012 nog onder een graslaag aanwezig.
Het terrein ten noorden van de weg was niet geschikt om het Fort bij Spijkerboor te bouwen vanwege de slechte bodemgesteldheid van het veen. De aanleg van 800 meter zandweg (het oostelijk deel?) zou al 84.750 gulden gekost hebben hetgeen meer dan 100 gulden per meter is. Langs de wegen moeten telegraaflijnen gelopen hebben.

De bruggen waren in 1920 vervallen en de weg werd gesloten en de bruggen gesloopt. In 1950 werd deze weg nog wordt genoemd als door het Ministerie van Oorlog af te stoten.
Door de weg zijn anno 2012 vier gietijzeren kokers (duikers) aanwezig waarvan één mogelijk niet op de originele locatie. Aan deze dwarsweg zijn geen grenspalen meer aanwezig.
De dwarsweg is uniek omdat de weg sinds de opheffing vrijwel onaangetast is, nog goed herkenbaar is en ook niet is hergebruikt als gewone weg.

Tevens zijn er in dezelfde polder twee wegen die aan de binnenberm van de dijken zijn aangelegd: 'Weg langs de Knollendammervaart' en de 'Grintweg op de binnenberm langs het Noord Hollands Kanaal onder Wormer, Jisp en Nek'. Doordat deze op de binnenberm van de dijk lagen konden de wegen in oorlogstijd fungeren als bedekte weg. Over het Noordhollands Kanaal zou een drijvende brug worden aangelegd. Zie ook Drijvende Brug Zijkanaal C.

Van de twaalf grenspalen zijn er nog twee (O6 en O18) over op de kade van het Noordhollands Kanaal. De ligging van de wegen, aan de voet van de dijk, is nog oorspronkelijk.

Zie ook Wegen.

Omgeving:

De originele situatie rond de weg is vrijwel geheel behouden: een open en waterrijk slagenlandschap.

Eigenaar:

onbekend

Gebruiker:

onbekend

Gebruik:

veeteelt

Monument status:

Geen

Aansluiting Oost

De weg zoals te zien vanaf het Noordhollands Kanaal. Op de voorgrond de restanten van de oostelijke brug.
(Foto: © René Ros, 2002)

Brug

Op de plaats van de westelijke brug is nu een brug voor landbouwverkeer gelegd.
(Foto: © René Ros, 2002)

Aansluiting West

Grenspaal

Polder

Grenspaal

Het uitzicht vanaf de boerderij waar de weg op de Knollendammervaart aansluit (boven). De waterrijke polder met rechts het tracé van de weg (onder).
(Foto's: © René Ros, 2002/2012)
Twee van de vier duikers in de weg (boven) De grenspaal op de kade van het Noordhollands Kanaal (onder).
(Foto: © René Ros, 2012/2004)
Liniewal in de Starnmeerpolder Fort bij Spijkerboor

 

Stelling van Amsterdam op Twitter Stelling van Amsterdam op Facebook Doc.centrum Stelling van Amsterdam op LinkedIn
Stelling van Amsterdam op foto-site Instagram Stelling van Amsterdam op video netwerk YouTube

Deze website wordt verzorgd door particuliere experts en is geen website van een overheid.
Alle rechten voorbehouden, o.a. gebruik door commerciële partijen alleen met voorafgaande toestemming.
Stelling van Amsterdam. Een stadsmuur van water.
UNESCO Werelderfgoed sinds 1996
Het Kenniscentrum Waterlinies (KCW) verzamelt, onderzoekt, borgt en verspreidt kennis over de Hollandse Waterlinies: de Nieuwe Hollandse Waterlinie en de Stelling van Amsterdam. (Advertentie)
 
 
 
ReneRos.biz voor ontwikkeling, advies & expertise en opleidingen voor Filemaker database-toepassingen. (Advertentie)