Sluit [X]   
 

Generaal-Majoor Ophorst in 1928: overleden te Amsterdam, Noord-Holland

© 1999-2021, René G.A. Ros
Laatst gewijzigd 12-5-2021

Nieuwsbrief

Nieuwsgierig? Lees deze nieuwsbrief maar!Nieuwsbrief 377

Nieuwsbrief Stelling van Amsterdam
13de jaargang, nummer 377, 14 september 2011

Een nieuwsbrief van het Documentatiecentrum Stelling van Amsterdam met informatie over militair erfgoed in de regio Groot-Amsterdam.
https://www.stelling-amsterdam.nl/nieuwsbrief/

 

Inhoud

In deze nieuwsbrief:

 

Inleiding

Beste lezer,

Jawel, daar ben ik alweer. De Peter R. de Vries die wel doorgaat!
Weinig dienstberichten deze keer. Meer tekst over nog een herhaling van de uitstekende televisiedocumentaire 'Hollandse Wereldwonderen'. Als je gaat kijken, niet schrikken!
Uit de Spaarndamse archieven kwamen een paar citaten die een leuk tijdsbeeld geven van wat er van een Rooms-Katholieke soldaat werd verwacht.
Een nieuwe rubriek is 'De Pluim' waarin iemand in het zonnetje wordt gezet. Deze rubriek zal niet in iedere nieuwsbrief verschijnen, maar wel vaker dan 'De Schandpaal'.
Verder is Majoor Kees weer op pad geweest en deelt zijn enthousiasme over een gerestaureerd fort. Tenslotte ging Soldaat Jan een stuk wandelen op de Geniedijk. Nog een kras en ondeugend mannetje voor zijn leeftijd!

Bekijk deze nieuwsbrief op: https://www.stelling-amsterdam.nl/nieuwsbrief/2011/nieuwsbrief-377/
Overig kort nieuws op het Stelling Forum: https://forum.stelling-amsterdam.nl/nieuw/
Reageren kan door het contact-formulier te gebruiken.

De volgende nieuwsbrief zal waarschijnlijk op 20 september verschijnen.

Met vriendelijke groet,
René Ros

 

Dienstberichten

Vanwege de actuele berichten rond de beslissing over de ontwikkeling van Fort benoorden Spaarndam en het Munitiemagazijn Spaarndam worden de berichten van Stichting Natuurbehoud Fort Benoorden Spaarndam tot nader order ook via de Stelling Twitter doorgegeven.
Uiteraard ben ik niet verantwoordelijk voor de inhoud van de berichten.
Stelling Twitter
Stichting Natuurbehoud Fort Benoorden Spaarndam

Met één telefoontje van de beheerder kon ik een fort van mijn 'zwarte lijst' afvoeren! Heerlijk!

 

Hollandse Wereldwonderen

Bron: persbericht NTR.
Foto: Hans Baas.

Opnamen Hollandse Wereldwonderen op Fort bij Uithoorn.Sinds 2010 is de Amsterdamse grachtengordel toegevoegd aan de lijst van 'wereldwonderen'. Voor de NTR reden om de uit 2007 daterende serie over Hollandse Wereldwonderen opnieuw uit te zenden, aangevuld met een gloednieuwe aflevering over de Amsterdamse grachtengordel. De hele serie wordt vanaf 7 september wekelijks uitgezonden om 19.55 uur op Nederland 2 en start met de nieuwe aflevering.

Wil je de geschiedenis van de mensheid kennen, dan is het behoud van haar erfenis noodzakelijk. Uit die gedachte is de Werelderfgoedlijst van de UNESCO ontstaan. Daarop staan honderden archeologische vindplaatsen, monumenten van kunst en architectuur, steden en cultuurlandschappen die van "uitzonderlijke universele betekenis" zijn voor de wereldgemeenschap. Nederland kent inmiddels acht erkende werelderfgoederen en Curaçao één.

In Hollandse Wereldwonderen is te zien wat de betekenis van deze Nederlandse werelderfgoederen is, wat de voor- en nadelen van deze erkenning zijn en hoe de toekomst er voor onze werelderfgoederen uitziet.

N.B. Op 21 september is de aflevering over de Stelling van Amsterdam.

'Hollandse Wereldwonderen' op website NTR

 

De Roomse diensttijd

Met dank aan: Wim Koelman (Historische Werkgroep Spaarndam).

De feestelijke opening van een andere RK Militair Tehuis in Amsterdam.De Roomse diensttijd volgens enkele artikelen uit het "Huishoudelijk reglement van de R.K. Militairenvereeniging St. Martinus te Spaarndam".
Het reglement werd vastgesteld in de vergadering van 14 december 1913. In dat jaar waren onder andere de drie forten bij Spaarndam al voorzien van een permanente bezetting.

Art. 1
De vereeniging heeft haar zetel te Spaarndam, staat onder bescherming van den H. Martinus en voert tot zinspreuk: voor "God, Koningin en Vaderland."

Art. 2
Het doel der vereeniging is: bevordering van Godsdienst, Zedelijkheid en trouwe plichtsbetrachting onder de R.K. Militairen, die te Haarlemmerliede c.a. en Spaarndam in werkelijke dienst zijn.

Art. 11
Leden kunnen zijn, die R.K. militairen welke blijk geven te willen leven zooals een goed Katholiek en een braaf militair betaamt. Het lidmaatschap is voor de militair kosteloos. De Directeur neemt de gewone leden aan en geeft daarvan kennis aan den raad.
Elk militair die tot de vereeniging toetreedt, moet besloten zijn, in zijn diensttijd een Christelijk, deugzaam leven te leiden, zijn godsdienstplichten trouw te vervullen en zich van alles te onthouden wat gelegenheid kan geven tot zonde.
Elken avond zal hij zoo getrouw mogelijk naar het lokaal der vereeniging komen en daar blijven tot het gemeenschapelijk avondgebed is gebeden.
Moet hij noodzakelijk vroeger vertrekken of is hij wettelijk belet geweest om te komen dan geve hij de reden daarvan op aan de Eerw. Directeur of een raadslid.

Militaire Tehuizen
Fort benoorden Spaarndam
Fort bezuiden Spaarndam
Fort bij Penningsveer

 

Vier linies naar het oosten

Tekst en foto's: Majoor b.d. Kees van Hall (officier 2e Genie Commandement).
Met dank aan: Ruud van der Werff.

Een toespraak in een binnenplaats.Vanuit Amsterdam was de trein al snel buiten de Stelling van Amsterdam. Na Utrecht door de Nieuwe Hollandse Waterlinie (N.H.W.) én de Grebbelinie richting de IJssellinie.
Neen, dit is geen beschrijving van een tegenaanval op Pruisen. Vlak voor de grens lag het reisdoel: Fort bij Pannerden. Een schitterend gelegen fort bij de splitsing van de Rijn in de Waal en het Pannerdensch Kanaal.

Om subsidie-technische redenen wordt het "Fort op den Hoofddam bij Pannerden" sinds 2005 tot de N.H.W. gerekend. Maar het is als zelfstandig fort een van "De werken tot dekking van rivierovergangen en opname van troepen aan IJssel, Waal en Maas".
Door mijn collega's uit Nijmegen werd het in 1869-1871 gebouwd en kreeg het later een extra daklaag van brikkenbeton. Een gering aantal Marine manschappen heeft het fort nog in mei 1940 bemand.
De grootste veldslag vond op 7 en 8 november 2006 plaats toen krakers uit het fort werden gehaald.

Vandaag, 3 september 2011, was de feestelijke oplevering van het gerestaureerde fort. En bovendien de opening van de Nationale Fortenmaand. Zodoende liepen vele mensen op de 'tweede tropische dag van 2011' over de smalle, doodlopende weg naar het fort.

De burgemeester van Lingewaard met de Andrew-sisters.Het fort is werkelijk uniek voor Nederland. Een kruising van Fort bij IJmuiden, Fort Sabina-Henrica en Fort Eben-Emaël (B.). Dat komt mede omdat er niet echt verdiepingen zijn. Maar via vrij brede gebogen trappen en hellingen kom je toch op zo'n zeven niveau's, van de droge gracht tot de uitkijkpost op het dak.
De twee smalle binnenpleinen zijn nu overdekt en het gebouw ertussen is iets te modern ingericht als horeca-voorziening. Het interieur behoefde weinig restauratie en het metselwerk is een kunstwerk op zich. Vreemd is dat in Fort bij Spijkerboor een brede galatrap als noodvoorziening moest komen terwijl hier een smalle trap blijkbaar voldoet.
Het exterieur had wel het nodige restauratiewerk nodig maar gelukkig zijn de meeste beschadigingen door wapens en raket nog zichtbaar.

En zo ben je dus in een dag heen en weer door vier linies gereisd. En dan zijn er nog mensen die alleen het vliegtuig noemen als reden dat permanente verdedigingswerken achterhaald zijn.

Fort bij Pannerden
Fortenmaand
IJssellinie

 

De pluim: Edwin Kapitein

Edwin Kapitein bij een grenspaal.De pluim gaat deze eerste keer naar Edwin Kapitein. Ook hij is een betrokken en gedreven vrijwilliger wiens interesse en inzet voor de Stelling ver gaat.
Door zijn buitenwerk in het ecologisch beheer zit hij letterlijk met zijn voeten in de modder van de Stelling.
Onder andere informatie over gevonden grenspalen deelt hij en draagt zo bij aan hun behoud. En met net zo veel plezier geeft hij rondleidingen.

Met hem elke vierkante meter van een donker fort uitpluizen of het veld in, is altijd een genoegen.
Ik doe nooit tevergeefs een beroep op hem. Zijn aanhangwagen heeft al het nodige militair erfgoed naar een veilige bestemming vervoerd.
En ik hoef niet te vragen of hij breekijzer of zaag meeneemt, dat behoort tot zijn standaard-uitrusting in het busje. Net als doekjes om je handen schoon te maken...

(Ken jij een persoon of organisatie die je een pluim wilt geven of in de schandpaal zetten? Laat van je horen!)

 

Wandeling over de Geniedijk van Hoofddorp naar Aalsmeer v.v., Deel 1/3

Tekst en foto's: Soldaat Jan Troelstra (soldaat 7de Regiment Infanterie).

Geniedijk nabij Batterij aan de Sloterweg.Al enige tijd geleden had ik mij voorgenomen om de Geniedijk van Fort bij Hoofddorp eens af te lopen naar het Fort bij Aalsmeer. Volgens de routeplanner van de ANWB is dit een afstand van 6,9 kilometer. Op zaterdag 20 augustus was het dan eindelijk zover en heb ik de wandelschoenen aangetrokken en de stap gewaagd.

Nadat ik mijn auto geparkeerd had bij Fort bij Hoofddorp ben ik de sluis in de Hoofdvaart overgestoken en aan de andere kant letterlijk de Geniedijk op gelopen. Ik moet zeggen dat het uitzicht mooi is met zowel voor als achter de dijk bomen. Achter de dijk zijn op sommige plaatsen nog de opstelplaatsen voor het geschut te zien. Het is wel vaag maar toch te herkennen.

Na de nevenbatterij van het Fort bij Hoofddorp te hebben bekeken en uiteraard foto’s te hebben gemaakt, kwam ik terecht bij het station Hoofddorp. Op dit punt houdt het even op en moest ik door de bewoonde wereld verder onder het station door. Aan de andere zijde was het uitzicht een stuk mooier. Hier is het schootsveld aan de voorzijde nog open. In de verte doemde inmiddels de Batterij aan de Sloterweg op. Ook hier foto’s gemaakt en daarna de Rijnlanderweg overgestoken.

Werkterrein voor de Geniedijk.Hé, een onaangename verrassing, want er stond een geel bord met de tekst “wegens werkzaamheden gesloten”. Dan kun je twee dingen doen, teleurgesteld terug gaan of denken: nou ik zie wel waar het schip strand. Uiteraard heb ik voor het laatste gekozen en ja hoor, aan het einde van de dijk vlak voor de A4 stond een hek dwars over het fietspad. Maar hekken zijn om overheen te klimmen en dat heb ik dan ook gedaan.

Het fietspad naar het viaduct over de A4 was geheel verdwenen en er bleef niets anders over dan door het opgespoten terrein naar het viaduct te lopen. Ook aan de andere zijde was het fietspad en de bijbehorend brug geheel verdwenen en moest ik door de berm naar de damsluis in de Slotertocht.

Wordt vervolgd...

Geniedijk Haarlemmermeer
Fort bij Hoofddorp
Batterij aan de Sloterweg
Batterij aan de Aalsmeerderweg
Schutsluis bij Aalsmeer
Fort bij Aalsmeer

 

Deze nieuwsbrief is een uitgave van het Documentatiecentrum Stelling van Amsterdam. De redacteurs en auteurs aanvaarden geen aansprakelijkheid, op welke wijze ontstaan, door het gebruik van de inhoud van de website, nieuwsbrief of andere publicatie, door welke persoon en voor welk doel dan ook. Bij gebruik als bron voor publicaties en andere uitingen is bronvermelding verplicht en tevens wordt deskundige begeleiding, door bijvoorbeeld de redacteur of auteur, aanbevolen. In de nieuwsbrieven weergegeven meningen zijn een deel van een column of strikt persoonlijk tenzij expliciet anders is aangegeven. 'Majoor Van Hall' en 'Soldaat Troelstra' zijn fictieve militairen uit het verleden die dienen als pseudoniemen voor verschillende personen. Activiteiten zoals rondleidingen worden mogelijk door andere partijen georganiseerd en de verantwoordelijkheid voor inhoud, uitvoering e.d. ligt geheel bij de betreffende partij. De inhoud van een nieuwsbrief wordt na publicatie niet meer gewijzigd en kan later onjuist zijn gebleken of niet meer van toepassing zijn. De auteursrechten berusten bij René G.A. Ros tenzij anders is aangegeven.

 

RSS Feed met nieuws over de Stelling Stelling van Amsterdam Twitter Stelling van Amsterdam op sociaal netwerk Facebook Doc.centrum Stelling van Amsterdam op LinkedIn
Stelling van Amsterdam op foto-site Instagram Stelling van Amsterdam op video netwerk YouTube

Deze website wordt verzorgd door particuliere experts en is geen website van een overheid.
Alle rechten voorbehouden, o.a. gebruik door commerciële partijen alleen met voorafgaande toestemming.
Stelling van Amsterdam. Een stadsmuur van water.
UNESCO Werelderfgoed sinds 1996
Forten Info over verdedigingswerken en militair erfgoed zoals forten en bunkers. (Advertentie)
 
 
 
Het Fort bij Edam kan een groot deel van het jaar bezocht worden. (Advertentie)