Sluit [X]   
 

Fort bij Aalsmeer in 2015: brand in vm. brandweer-oefenruimte te Rijsenhout

© 1999-2021, René G.A. Ros
Laatst gewijzigd 11-7-2021

Nieuwsbrief

Nieuwsbrief 33

E-Nieuwsbrief Website Stelling van Amsterdam, nummer 33
(29 januari 2001)

Beste lezer,

Bij deze een nieuwe e-nieuwsbrief over de website Stelling van Amsterdam.
<https://www.stelling-amsterdam.nl/>

Heb jij informatie die via deze nieuwsbrief aan geïnteresseerden gezonden kan worden? Stuur de informatie dan aan <e-mail adres vervangen door formulier>.
Informatie over deze nieuwsbrief, het aanmelden en het archief van de nieuwsbrieven is te vinden op:
<https://www.stelling-amsterdam.nl/nieuwsbrief/>

UITERMEER
In de vorige nieuwsbrief schreef ik over een verdachte heuvel bij het Fort Uitermeer. Toen er sneeuw lag was heel goed op afstand te zien dat er enkele betonnen muurvlakken boven de grond uit staken. Eenmaal in de bosjes bleek duidelijk dat het hier om een Type G kazemat gaat. Aan de plantengroei middenin de kazemat kan afgeleidt worden dat ook van dit exemplaar de gietstalen koepel verwijdert is. De gevonden kazemat noem ik voorlopig "G12" omdat de ernaast gelegen exemplaar "G11" in het beton heeft staan. Als er inderdaad per groep van drie werd gebouwd en bij Uitermeer nu G10-G12 staan, dan betekent dat dat er drie groepjes van drie exemplaren noordelijker van Uitermeer moeten staan: Naarden, Muiderberg/Hakkelaarsbrug of Muiden. Bij Muiden staat er één, verder zijn er geen bij mij bekend. Alleen de "G10", intakt langs de spoorlijn, staat in het monument-register van de Provincie Noord-Holland.
Weet iemand nog andere Type G's met een nummer?

Zijn er mensen die in de omgeving van Weesp wonen en die zich in zeer praktische aard zouden willen inzetten voor het weer zichtbaar maken van de G-kazemat bij de spoorwegovergang?

<https://www.stelling-amsterdam.nl/forten/uitermeer/>
<https://www.stelling-amsterdam.nl/forten/uitermeer-kazemat/>

IJMUIDEN
Zoals eerder besproken zijn enkele studenten bouwkunde van de Technische Universiteit Delft <http://www.tudelft.nl/> bezig met projecten over de Stelling. Michiel de Nijs is er één van en hij heeft een ontvangstpaviljoen voor het Fort bij IJmuiden ontworpen. Het ontworpen paviljoen sluit keurig aan op de oorspronkelijke hoofdingang en ligt op de plaats waar vroeger de toegangsweg was. Een van de ontwerpen brengt het paviljoen zelfs onder een laag zand waardoor het vrijwel geheel opgaat in het forteiland. Het resultaat kan - in tekst en afbeelding - bekeken worden op:
<http://www.bk.tudelft.nl/students/bk615174/internet/port_home.htm> kies dan project A4.

SCHIETKATOENFABRIEK DE OUDE MOLEN
Na het versturen van de vorige nieuwsbrief kreeg ik een reactie van één van de abonnees. Hij, Anne D. Pauptit, is werkzaam bij het architectenbureau dat bij de ontwikkeling van het terrein van de Schietkatoenfabriek De Oude Molen betrokken is. Belangstellend vroeg hij meer informatie over de Post van Kraijenhoff om dit aan de ontwerper te kunnen overleggen. Niet lang daarna ontving ik van hem de volgende informatie over de stand van zaken:

"De situatie op het KNSF-terrein is als volgt:
De bebouwing van ca. 1903 en ouder wordt nu, in fasen, casco gerestaureerd. Zodra met belangstellende bedrijven overeenkomsten worden gesloten kunnen ook de interieurs worden aangepakt. Gestart is met de vanaf de Amstel gezien achterste twee gebouwen: 'salpeterzuur gebouwen nr. 8 en 9'. Naar verwachting zijn deze casco's rond mei gereed. Deze week is gestart met het steigerwerk van alle overige gebouwen behalve het oudere (zeventiende-eeuwse?) poortgebouw langs de Amstel. Te weten: 'nr. 11 werkplaats en kantoor', 'nr. 12 nieuw salpetermagazijn', 'nr. 13 salpetermagazijn', 'nr. 14 laboratorium', 'watertoren', 'nr. 20 pakhuis' en 'boerderij'. Hiermee zal men zeker tot de zomer doende zijn.

Het braakliggende terrein achter (vanaf de Amstel gezien) de laatste gebouwen 8 en 9 wordt nu bouwrijp gemaakt. Vanwege de bijzonder slappe grond wordt het hele terrein eerst voorbelast d.w.z. bedekt met een laag zand van ruim een meter. Het aanbrengen van de voorbelasting is nu in uitvoering. Ik heb de uitvoerder ter plekke gesproken. Hij is op de hoogte van het bestaan van de 'post 12' en heeft opdracht deze met rust te laten. Het verdedigingswerkje staat ook op de kaart van de ontwerpers, en zal worden opgenomen in het ontwerp van het terrein.

Post 12 is een op het eerste gezicht weinig indrukwekkende verhoging in het landschap, enkele meters breed en enkele tientallen meters lang. Het westeinde is iets geknikt van de weg af. De eerste indruk is die van een laag dijkje. De doorsnede is wel onregelmatig: er zijn verdikkingen herkenbaar. Een vergelijking met ontwerptekeningen zal verhelderend werken.
Wat mij tenslotte opviel, is een verzakte achthoekige plaat van grindbeton op het oosteinde. De plaat heeft in het midden een iets verdiepte cirkel met daarin op regelmatige afstand ijzeren bouten of stekeinden. Een fundering voor afweergeschut? Het spijt mij dat ik niet preciezer in de omschrijving ben, maar vanwege de regen en tijdgebrek liet ik na om opmetingen te maken."

Ik deel het vermoeden over de achthoekige plaat. Anne, hartelijk dank voor je bijdrage!
Overigens is deze Post 12 (Zuidfront) één van de vier posten waarvan nog een restant te zien is. Post 6 (Westfront) bij Halfweg is verkleind maar het restant is nog goed onder profiel. En de noordelijke helft van Post 18 (Zuidfront) bij Diemen is enkele jaren geleden opnieuw onder profiel gebracht. Tenslotte is mogelijk een buitendijkse wal het enige restant van Post 11 (Noordfront) bij Durgerdam.
Er zijn, exclusief de vijf forten van na 1840, 44 posten geweest en de meeste zijn tussen 1922 en 1926 als vestingwerk opgeheven.

<https://www.stelling-amsterdam.nl/forten/ouderkerk-molen/>
<https://www.stelling-amsterdam.nl/forten/posten/>

HANS BAAS IN DE KRANT
De "groepscommandant De Nes" Hans Baas heeft aan enkele lokale kranten een brief gezonden om een oproep te mogen plaatsen omtrent de grenspaal bij Fort Waver-Amstel met de inscriptie "BEER 24-3-'45 7b". De Ronde Vener heeft een artikel mét foto geplaatst. Het vermelde e-mail adres klopt niet, maar het werkt wel. Hij heeft inmiddels wel enkele reakties gehad maar niet over de grenspaal. Je kan een scan van het artikel vinden via:
<https://www.stelling-amsterdam.nl/colofon/media/>

HERSTELLING
Op donderdag 22 maart as. organiseren de Stichting Herstelling, Maatwerk Amsterdam en de provincie Noord-Holland een conferentie "Voortbouwen op Herstelling". Een aktief programma van fort bezoeken en lezingen geeft diverse partijen de gelegenheid om van en over Herstelling te leren maar ook de diverse organisaties die belang hebben bij behoud van de forten: dakdekkers, werkgevers, natuurbeheerders, overheid. Het evenement vindt plaats op Fort bij Spijkerboor, Fort bij Marken-Binnen en het Provinciehuis in Haarlem en is alleen voor genodigden.
Het evenement is zeer waarschijnlijk geheel volgeboekt maar als je geïnteresseerd bent om mij te helpen met een mogelijke demonstratie van de website op verschillende computers, dan kan je met mij contact opnemen. Een beginnende bruikbare kennis van de forten is een vereiste en wegwijs weten op de website is een pré. Een psychologische test kan deel uitmaken van de selectieprocedure. Je moet immers bijna net zo gek zijn als ik...

<http://www.herstelling.nl/>
<http://www.maatwerk.nl/>

OVERIG
- De Naarderpoortbrug in de Vesting Muiden, naast het Muizenfort, wordt vanaf februari gerestaureerd. Deze brug is gebouwd door het Ministerie van Oorlog en er was wat moeite om de originele bouwtekeningen terug te vinden. Zowel het Hoogheemraadschap als Domeinen hebben mij nog om tips gevraagd maar ik kon ze niet verder helpen. Blijkbaar is dat nu toch gelukt.
- De rioolzuivering op het vm. Militaire Terrein Zeeburg, bij Amsterdam, wordt verhuisd naar het Westelijk Havengebied. Hierdoor komt ruimte voor woningbouw vrij en is de druk op de drie resterende Duitse bunkers en andere kleine Nederlandse zaken verhoogd.
- Het bungalowpark in het schootsveld van het Fort aan de Winkel, langs de A2, blijkt een verkapte woonwijk te worden. Die wijk blijkt om meerdere redenen nooit door de Gemeente De Ronde Venen toegestaan mogen worden. (Netwerk 28-1 jl.)
- Aerophoto Schiphol heeft scans van luchtfoto's die de afgelopen elf jaar zijn gemaakt op een website gezet: <http://www.aerophoto-schiphol.nl/>. Zoek maar eens op de omschrijving "fort".

Met vriendelijke groet,
René Ros

RSS Feed met nieuws over de Stelling Stelling van Amsterdam Twitter Stelling van Amsterdam op sociaal netwerk Facebook Doc.centrum Stelling van Amsterdam op LinkedIn
Stelling van Amsterdam op foto-site Instagram Stelling van Amsterdam op video netwerk YouTube

Deze website wordt verzorgd door particuliere experts en is geen website van een overheid.
Alle rechten voorbehouden, o.a. gebruik door commerciële partijen alleen met voorafgaande toestemming.
Stelling van Amsterdam. Een stadsmuur van water.
UNESCO Werelderfgoed sinds 1996
Fort Resort Beemster herbergt een van de meest luxueuze wellnessresorts met hotel van Nederland. In de karakteristieke sfeer van het fort beleeft u wellness zoals u nog nooit heeft ervaren. (Advertentie)
 
 
 
Bureau Meerzijdig let op meerdere zijden bij support, mediation, procesbegeleiding en trainingen. (Advertentie)