Sluit [X]   
 

Sergeant de Jong in 1886: geboren te Amsterdam, Noord-Holland

Donateur worden?

© 1999-2024, René G.A. Ros
Laatst gewijzigd 7-5-2024

Nieuwsbrief Stelling van Amsterdam

Nieuwsgierig? Lees deze nieuwsbrief maar!Nieuwsbrief 452

Nieuwsbrief Stelling van Amsterdam
Een nieuwsbrief over militair erfgoed in de regio Groot-Amste-rdam.
19de jaargang, nummer 452, 18 september 2017

 

Inhoud

In deze nieuwsbrief:

 

Inleiding

Beste lezer,

Het eerste artikel van deze nieuwsbrief wijst u de laatste kans om u aan te melden voor de dagexcursie van 30 september aanstaande. Verder aandacht aan Koude Oorlog schuilplaatsen in de Volkskrant waaraan we meegewerkt hebben.
En uiteraard een kort verslag van onze donateursdag die onlangs op Fort Uitermeer plaatsvond. De online verkoop van onze luchtfoto's wordt binnenkort beëindigd, zie het vierde artikel.
Tenslotte, het leukste artikel onderaan, over een wandeling langs de dorpen Leimuiden en Bilderdam die ooit de Voorstelling aan de Drecht vormden.

Lees deze nieuwsbrief op: https://www.stelling-amsterdam.nl/nieuwsbrief/2017/nieuwsbrief-452/
Overig kort nieuws op het Stelling Forum: https://forum.stelling-amsterdam.nl/

De volgende nieuwsbrief zal waarschijnlijk op 18 oktober verschijnen.

Veel leesplezier!
René Ros
https://doccentrum.stelling-amsterdam.nl/

Tip: houd de cursor boven elke afbeelding om een beschrijving te zien.

 

Dienstberichten

- Onlangs ontvingen we informatie dat Hans Pothoven op 9 september 2016 is overleden. Hij werkte voor de Koninklijke Luchtmacht op Fort bij Spijkerboor vanwege de aanwezige straalzender. In 2010 heb ik hem mogen interviewen. Zijn informatie en foto zijn gebruikt in de biografie van zijn, inmiddels ook overleden, collega Piet Pennekamp.
Biografie Radiotechnicus Pennekamp

- Van oud-marechaussee Hans Verhoog ontvingen we een uitgebreide beschrijving van de gebouwen van de Marechaussee Kazerne Badhoevedorp voor de Brigade Schiphol. Daardoor is nu duidelijk wat tot de oorspronkelijke bebouwing behoorde en gesloopt is. En wat er aanvullend gebouwd is en nog bestaat.
Marechaussee Kazerne Badhoevedorp

 

Tweede dagexcursie Stelling van Amsterdam 2017 (H)

LET OP! AANMELDEN UITERLIJK TOT EN MET 22 SEPTEMBER MOGELIJK!

De dagexcursie naar Spaarndam en Haarlemmerliede gaat nogmaals verzorgd worden! Er waren reacties van mensen die niet in juni mee konden en we hopen voldoende aanmeldingen te krijgen voor een tweede excursie. "Zeer geslaagde dag. Heel veel verschillende objecten gezien en toch ontspannen." schreef een van de deelnemers over de vorige excursie.

Deelnemers bekijken een magazijn op het MMC Spaarndam.Op zaterdag 30 september as. zal voor de tweede maal de zestiende editie van de geheel verzorgde, unieke dagexcursie naar een deel van de Stelling van Amsterdam plaatsvinden. Deze keer bezoeken we het Recreatiegebied Spaarnwoude en de forten daarlangs.

We beginnen met een bezoek aan het normaal niet toegankelijke munitiemagazijn Spaarndam uit de Koude Oorlog om het verval van gebouwen en beplanting te bekijken.
Verder bezoeken we het Fort bezuiden Spaarndam, Fort bij Penningsveer en Fort bij de Liebrug. Ook maken we gedurende de dag een aantal fotostops bij kleinere bezienswaardigheden in het gebied. En we eindigen met een wandeling langs de Voorstelling bij Spaarndam.
De dag begint om 9.30 uur bij Villa Westend bij Velserbroek en duurt tot ongeveer 16.30 uur.

U bent van harte welkom om deel te nemen en u kunt zich vanaf heden aanmelden! En neem gerust een familielid, kennis of collega mee.
Het aantal deelnemers is beperkt (vier busjes) en door voorinschrijving door donateurs is een deel van de plaatsen al geboekt. Meer informatie is te vinden op de webpagina over de dagexcursie en daar kunt u zich ook aanmelden.

Dagexcursie Stelling van Amsterdam
Magazijn Spaarndam
Fort bij Penningsveer
Luchtafweerbatterij Halfweg
Fort bij de Liebrug
Fort bij De Liede
Fort bezuiden Spaarndam
Voorstelling bij Spaarndam

 

Artikel Volkskrant over schuilkelders

Tekst en foto: René Ros.

Toegang BB Commandopost RijswijkIn het artikel 'In Rijswijk is de bunker klaar voor de bom van Kim Jong-un' in de Volkskrant van 16 september 2017 probeert verslaggever Mark Misérus een recent vaak gestelde vraag te beantwoorden: waar zijn we veilig als hier de bom valt?

Nu de atoomdreiging niet meer van de Soviet-Unie komt maar Noord-Korea de nieuwe dreiging is, willen mensen weer weten waar 'hun' schuilkelder is. Die zijn er nooit voor iedereen geweest en nu al helemaal niet meer. Een directe treffer zouden ze sowieso niet overleven maar de secundaire gevolgen van de hitte- en drukgolf wel.
Raphaël Smid (Museum Bescherming Bevolking) en René Ros (Documentatiecentrum Stelling van Amsterdam) vertelden waar de schuilkelders te vinden zijn en wat je er nog aan hebt.

artikel 'In Rijswijk is de bunker klaar voor de bom van Kim Jong-un'
Koude Oorlog Schuilplaatsen
Museum Bescherming Bevolking
Documentatiecentrum Stelling van Amsterdam

 

Donateursdag Documentatiecentrum

Tekst: René Ros.
Foto's: Otto Bodemeijer.
Met dank aan: Stichting Uiteraard Uitermeer en Restaurant Uit & Meer.

Infocentrum Fort Uitermeer.Minimaal eenmaal per jaar wordt er voor donateurs van het Documentatiecentrum Stelling van Amsterdam een activiteit georganiseerd waar ze kosteloos aan deel kunnen nemen. Vaak was dat een bijzondere openstelling van Fort bij Uithoorn, soms een uniek bezoek aan een schuilkelder in het Amsterdamse Bos. Maar dit jaar was Fort Uitermeer dé plek.

Op Fort bij Uithoorn staan de grote spullen uit onze collectie en omdat het een verlaten en verstofte uitstraling heeft is het bijzonder om daar in alle rust rond te kunnen lopen. Sinds anderhalf jaar hebben we ook een dépendance op Fort Uitermeer waar de bibliotheek is gevestigd. Een derde locatie is uitsluitend opslag van waardevolle spullen, soms aangeschaft dankzij de donateurs.

Gastheer met een deel van de bezoekers.Voor de donateursdag op 9 september jl. waren een aantal bijzondere voorwerpen uit de opslag gehaald en tentoongesteld in de bibliotheek. Uiteraard in goede samenwerking met stichting Uiteraard Uitermeer die op dezelfde dag activiteiten had georganiseerd.
In een vitrinetafel waren diverse drukwerken en kleine voorwerpen tentoongesteld. De bezoeker kon met een barcodelezer een barcode scannen en kreeg dan informatie te horen. Verder waren de oude webserver, scherm met luchtfoto's, kennisgeving-posters, oude kaarten, soldaten kist, trotyl-kist en dergelijke te zien.

Om half twaalf was er een 'aftrap-momentje' en tot verbazing stond de bibliotheek vol met mensen. Die werden geïmproviseerd welkom geheten, kregen een toelichting op de tentoonstelling en maakten er een gezellig samenzijn van. Bij vertrek kreeg men een muntje voor een drankje in het op het fort gevestigde Restaurant Uit & Meer. Ook gedurende de rest van de dag bleef er genoeg aanloop van donateurs en relaties waaronder een zeer gewaardeerde delegatie van Fort aan Den Ham.

Dank aan alle donateurs voor hun steun!

Documentatiecentrum Stelling van Amsterdam
Stichting Uiteraard Uitermeer
Restaurant Uit & Meer
Fort Uitermeer
Doneren

 

De hele Stelling van boven (H)

Tekst en foto: René Ros.
Met dank aan: Free Lancelot, Luchtverkeersleiding Nederland, Militaire Inlichtingen en Veiligheidsdienst en Oscar Luchtvaartbedrijf.

LET OP! LAATSTE KANS!
DE ON-LINE VERKOOP AAN PARTICULIEREN VAN (LUCHT)FOTO'S WORDT PER 1 JANUARI 2018 BEËINDIGD!

Piloot in cockpit boven Uithoorn.Er waren vijf vluchten in drie jaar voor nodig maar we hebben daarmee de gehele Stelling van Amsterdam vanuit de lucht vastgelegd. En die delen we met u.

Een selectie van 277 foto's is in de fotowinkel te bekijken. Door aankoop van luchtfoto's, digitaal maar ook op canvas, muismat e.d., kunt u de forten van boven bekijken hoe en wanneer u dat wilt én draagt u bij in de vliegkosten.
Nieuwe donateurs krijgen één digitale luchtfoto naar eigen keuze kosteloos toegezonden.

We hebben de foto's met veel plezier gemaakt en we hopen dat u de foto's met plezier bekijkt.

Online fotowinkel
Fotoalbum 'Recente Luchtfoto's'
Doneren

 

Vechten om vreedzame dorpjes aan de Drecht

Tekst en foto's: René Ros.

Brug in Bilderdam"In Leimuiden troffen wij het neusje van den zalm: de aanvaller was opgedrongen tot vlak bij het dorp; de verdediger had de brug, welke toegang geeft tot het plaatsje, vernield. Daar zaten ze tegenover elkaar, met de Drecht er tusschen in." Met deze tekst uit een krantenartikel in het hoofd reed ik daar 105 jaar later rond.

Een gezinslid moest op een belachelijk tijdstip op een zondag voor een sportwedstrijd in de buurt zijn en zo liep ik door de vroege ochtendmist. Het is een uithoek met weinig bebouwing maar vormde als Voorstelling langs de Drecht een eerste verdedigingslijn van de Stelling. Het lag voor inundaties en de forten bij Kudelstaart en De Kwakel. In een krantenverslag van een oefening uit 1912 komt Leimuiden maar ook Bilderdam aan bod.

Het oude stoomgemaal 'Gemaal van den Breggen' (anno 1880) is verbouwd tot woning en is bedekt met zonnepanelen. De boerderijen Zeillust, 's-Gravenhage en Engeland hebben nog steeds de naam waarmee ze op de oude topografische kaart staan maar waarschijnlijk zijn de gebouwen vervangen. De brug in Leimuiden is in 1972 vervangen en die in Bilderdam is nog van een authentiek model.
Achttien jaar geleden was bij Leimuiden nog een aarden wal te vinden die wellicht als infanteriepost is aangelegd. Door de lopende dijkverzwaring van de polderdijk zal die inmiddels wel verdwenen zijn.

Stoomgemaal 'Gemaal van den Breggen'Enkele jaren geleden heb ik een oproep in het tijdschrift van Stichting Oud Leimuiden-Rijnsaterwoude gedaan. De bedoeling was om te kijken of iets bekend is over ingekwartierde militairen tijdens de mobilisatie 1914-1919. Daar kwamen helaas weinig reacties op zodat we nu niet zeker weten of die voorstelling daadwerkelijk ingericht en bezet is geweest.

"De eerste strijd is gestreden, duizenden dooden en gekwetsten bedekken de polders en dijkglooiïngen. Dit eerste gevecht heeft al dadelijk het bloedige karakter van een polderoorlog doen uitkomen, waarin één goed opgestelde mitrailleur een geweldige uitgestrektheid terrein onveilig maakt."

Zo rustig, afgelegen en vredig een klein plaatsje als Bilderdam is, kan je je moeilijk voorstellen dat er door militairen geoefend is als onderdeel van de Nederlandse neutraliteitspolitiek tegen de omringende grootmachten. Lees het verslag van de fortmanoeuvres 1912 en ga er zelf eens kijken.

Voorstelling langs de Drecht
Fortmanoeuvres 1912

 

Deze nieuwsbrief is een uitgave van het Documentatiecentrum Stelling van Amsterdam. De redacteurs en auteurs aanvaarden geen aansprakelijkheid, op welke wijze ontstaan, door het gebruik van de inhoud van de website, nieuwsbrief of andere publicatie, door welke persoon en voor welk doel dan ook. Wij hebben ons best gedaan om alle rechthebbenden op deze website / nieuwsbrief te achterhalen. Eenieder die meent dat zijn/haar materiaal zonder voorafgaande toestemming hier is gebruikt, verzoeken wij om zich tot ons te wenden. Bij gebruik als bron voor publicaties en andere uitingen is bronvermelding verplicht en tevens wordt deskundige begeleiding, door bijvoorbeeld de redacteur of auteur, aanbevolen. In de nieuwsbrieven weergegeven meningen zijn een deel van een column of strikt persoonlijk tenzij expliciet anders is aangegeven. 'Majoor Van Hall' en 'Soldaat Troelstra' zijn fictieve militairen uit het verleden die dienen als pseudoniemen voor verschillende personen. Activiteiten zoals rondleidingen worden mogelijk door andere partijen georganiseerd en de verantwoordelijkheid voor inhoud, uitvoering e.d. ligt geheel bij de betreffende partij. De inhoud van een nieuwsbrief wordt na publicatie niet meer gewijzigd en kan later onjuist zijn gebleken of niet meer van toepassing zijn. De auteursrechten berusten bij René G.A. Ros tenzij anders is aangegeven.

 

Stelling van Amsterdam op Twitter Stelling van Amsterdam op Facebook Doc.centrum Stelling van Amsterdam op LinkedIn
Stelling van Amsterdam op foto-site Instagram Stelling van Amsterdam op video netwerk YouTube

Deze website wordt verzorgd door particuliere experts en is geen website van een overheid.
Alle rechten voorbehouden, o.a. gebruik door commerciële partijen alleen met voorafgaande toestemming.
Stelling van Amsterdam. Een stadsmuur van water.
UNESCO Werelderfgoed sinds 1996
ReneRos.biz voor ontwikkeling, advies & expertise en opleidingen voor Filemaker database-toepassingen. (Advertentie)
 
 
 
Bureau Meerzijdig let op meerdere zijden bij support, mediation, procesbegeleiding en trainingen. (Advertentie)