Sluit [X]   
 

Fortwachter Oushoorn in 1910: detachering bij Oost Indisch Leger voor 3 jaar

Donateur worden?

© 1999-2024, René G.A. Ros
Laatst gewijzigd 7-6-2024

Nieuwsbrief Stelling van Amsterdam

Nieuwsbrief 187

Nieuwsbrief Website Stelling van Amsterdam, nummer 187
(7de jaargang, 21 februari 2005)

Een nieuwsbrief over militair erfgoed in de regio Groot-Amsterdam.
<https://www.stelling-amsterdam.nl/>

Deze nieuwsbrief is, met meer verwijzingen en illustraties, ook te vinden op:
<https://www.stelling-amsterdam.nl/nieuwsbrief/>
Daar is ook informatie te vinden over deze nieuwsbrieven, het aanmelden en het archief.

Heb jij informatie die via deze nieuwsbrief aan geïnteresseerden gezonden kan worden? Stuur de informatie dan aan <e-mail adres vervangen door formulier>.

 

Inhoud

In deze nieuwsbrief:

 

Voorwoord

Geef maar toe, jullie hebben maandag of dinsdag de nieuwsbrief gemist! Die dagen was het op de website 30% drukker dan normaal waardoor het lijkt alsof een groot deel van de abonnees even ging kijken of er toch stiekem een nieuwsbrief was verschenen.

In deze nieuwsbrief een ongebruikelijke commerciële boodschap over Fort Waver-Amstel - waarvoor we niet eens betaald worden. Tevens nieuws over luchtfoto-onderzoek en een recent 'ontdekte' bunker in Amstelveen.
De rubriek 'Overig' is deze keer ruim gevuld met enkele belangrijke stukjes nieuws. Langer is immers niet altijd beter.

En ter herinnering stip ik nog even deze zaken aan:
- aanmelden voor de dagexcursie op 23 april as. <https://doccentrum.stelling-amsterdam.nl/activiteiten/dagexcursie/>
- besloten toegang tot het online Herinneringsalbum 1916 <https://www.stelling-amsterdam.nl/diversen/herinneringsalbum/>

 

Bezoek Fort Waver-Amstel

Beste vrienden en kennissen,

Wijnkoperij Yves Krimpenfort is gevestigd in het Fort Waver-Amstel, ten noorden van Uithoorn bij Nes aan de Amstel. Het fort is zeer slecht toegankelijk voor publiek.
Op zondag 6 maart aanstaande houdt het bedrijf vanaf 15.00 uur een "uitverkoop-proeverij, restanten tegen bijzonder aantrekkelijke prijzen".

Het interieur van Fort Waver-Amstel verkeert in de meest originele staat van alle forten in de Stelling. Met een glas wijn in de hand kan je mogelijk een glimp van het interieur opvangen. Maak gebruik van deze gelegenheid!

Het fort is te bereiken via het pontje bij Nes aan de Amstel of vanaf de N201 bij Fort bij Uithoorn de Tienboerenweg op, dan linksaf de Veldweg op.

<http://www.krimpenfort.com/>
<https://www.stelling-amsterdam.nl/forten/waver/>

 

Weer luchtfoto's bekeken

Afgelopen woensdag is schrijver dezes met Hans Baas naar Wageningen geweest. Voor een gesprek over gebruik van online topografische kaarten maar ook gedurende de ochtend RAF luchtfoto's bekeken. Deze foto's geven een fraai beeld van Nederland in 1944 en 1945.
<https://www.stelling-amsterdam.nl/forten/duits/>

Er waren een flink aantal locaties die we wilden bekijken maar die gebouwen bleken nog niet in 1944 aanwezig. Dat is op zich ook nuttige informatie maar niet echt leuk.
Een van de locaties is die van het Uitzetcentrum Schiphol. Hier is in zomer 2004 een betonnen object gevonden bij de bouw van het hek om het centrum. Tegelijkertijd kwam er een tip binnen dat een bouwbedrijf op Schiphol middels metingen een betonnen object met een holle ruimte. (Zie nieuwsbrieven 153 en 156.)
De luchtfoto's van september 1944 laten echter alleen maar weiland zien. Wel is op grotere afstand de anti-tankgracht met bunkers op de ringdijk te zien. En ook het spoorlijntje dat van de spoorlijn Aalsmeer-Hoofddorp naar Fliegerhorst Schiphol aftakte. Met vlakbij het huidige Uitzetcentrum een emplacement en munitiedepot - nu Aalsmeerbaan.
Zowel Schiphol als het bouwbedrijf reageren niet op verzoeken om nadere inlichtingen over gevonden bunkers.
<https://www.stelling-amsterdam.nl/forten/schiphol-vliegkamp/>

Toch waren er een nog een paar leuke dingen wel te zien.
Tijdens het bladeren was bijvoorbeeld een vreemd regelmatig aardwerk te zien. Uit naast liggende foto's bleek dat het de omgeving van Beverwijk betrof. Het moet om het meest oostelijk gelegen werk van de Linie van Beverwijk gaan. Deze was uitgebreider dan een lunet omdat het op de oever van de Wijkermeer lag. In februari 1945 dus nog goed vanuit de lucht te zien.
<https://www.stelling-amsterdam.nl/forten/lunetten/>

Ook opmerkelijk was de aarden Batterij I in de Linie Kudelstaart-Uithoorn. Het was bekend dat deze ingedeeld was bij de Duitse waterlinie 'Vordere Wasserstellung'. Op de foto waren loopgraven in de wal en het terrein voor de batterij te zien. Nu weten we dat het allemaal voor niets is gemaakt maar toen moet de Duitse bezetter er bloedserieus over gedaan hebben.
Volgens een tip zou er een bunker in die Batterij I zijn ondergewerkt. Eerder gaven de prikstokken geen uitsluitsel, ook de luchtfoto gaf geen aanwijzing.
Op dezelfde foto viel ons een tweede toegangsbrug van het Fort bij Kudelstaart op - bij de rechter keelkazemat. Ook weer een aanwijzing voor het gebruik van het fort als munitiedepot.
<https://www.stelling-amsterdam.nl/forten/thamer/>
<https://www.stelling-amsterdam.nl/forten/kudelstaart/>

Pijn in de ogen kreeg ik van het door een loupe staren naar verschillende foto's van de Vesting Weesp. Werkelijk fraaie en scherpe foto's waarbij de schaatsbaan op de vestinggracht aangeeft dat men in februari 1945 nog plezier zocht.
De Nederlandse anti-tankgracht is prima te zien evenals diverse vechtwagenhindernissen, G-kazematten en piramides. De meeste loopgraven in de bastionwallen zijn geslecht. De reeds bekende G-kazematten in die wallen zijn goed te zien. Maar de theoretisch ontbrekende in Bastion Rozeboom is niet goed op de foto te herkennen. Wel twee verdachte locaties...
<https://www.stelling-amsterdam.nl/forten/weesp-kazemat/>

Het vreemdste object zagen we in de Geniedijk bij het Fort bij Hoofddorp. Hierin lijkt een fundering met drie lengtebalken evenwijdig met de dijk te liggen. Maar door de slagschaduw van de laagstaande zon is te zien dat er een niveauverschil is. Het achterkanaal is ter plekke breder. We hebben geen idee wat het is...
<https://www.stelling-amsterdam.nl/forten/hoofddorp/>

 

Bunker in Amstelveen

(Met dank aan Stefan Toth, Gerlof Langerijs en René Dolfsma)

Zo verdwijnt een bunker bij Schiphol uit het zicht, gelijktijdig komt een andere in beeld. In Amstelveen blijkt nog een bunker van 12 bij 5 meter aanwezig te zijn. Het was bekend dat rond de kruising van de Amsterdamseweg met de Keizer Karelweg een Duits Divisiehoofdkwartier was gevestigd. Uit het archief van het na-oorlogse Bureau Registratie Verdedigingswerken was bekend dat er een tweetal grote bunkers waren gebouwd. In een wijk waar overigens nogal veel NSB-leden woonden. Door anderen werd de naam 'het zwarte dorp' gebruikt naar de kleding van de daar gehuisveste en in zwarte uniformen geklede NSB-ers en ander nazivolk. NSB-leider Mussert kwam er regelmatig bij een familielid van hem met haar actieve NSB-echtgenoot.

Van Stefan Toth, webmaster-editor van Amstelveenweb.com, ontvingen we een vraag over de mogelijke functie van de bunker. Die functie is moeilijk te achterhalen maar de vorm en materiaal is wel erg vreemd. Een helft van de bunker heeft betonnen muren van 70 cm dik. Twee buitenwanden ervan zijn voorzien van 11 cm metselwerk. De andere helft heeft muren van 40 cm metselwerk.
Als functie wordt in na-oorlogse stukken 'telefooncentrale' en 'woonschuilplaats' gebruikt terwijl lokaal wordt gezegd dat het met een radiostation of luchtafweerbatterij te maken had. Kortom, niemand weet het met zekerheid.
Aan de hand van een tekening en foto lijkt het bakstenen deel erg op de Bereitschaftsraum die nog aan de Middenweg te Amsterdam staat.
Omdat de bunker in de nabijheid van de Pauluskerk staat noemen we de bunker "Paulus-bunker".

Al voor 1949 is een andere bunker die ernaast stond gesloopt. Toen waren de twee grote bunkers nog aanwezig maar die zijn later gesloopt.
Sinds september 1967 is de nog bestaande bunker in gebruik als Sociëteit de Bunker voor jongeren. De gemeente Amstelveen wil ze er echter uit hebben. Maar wat te doen met de bunker als het niet gebruikt wordt?

<http://www.amstelveenweb.com/fotodisp&fotodisp=890>
<http://www.socdebunker.com/>
<https://www.stelling-amsterdam.nl/forten/duits/lijst-overig>
<https://www.stelling-amsterdam.nl/forten/adam-brv/>

 

Bezoekerscentrum (B-watch)

Tot maart 2005 in elke nieuwsbrief een stukje over het bezoekerscentrum. Dan is het een jaar geleden dat ik een voorstel over het bezoekerscentrum deed. Ook als er weer niets te melden is...

Je kan het hele voorstel lezen of downloaden op:
<https://www.stelling-amsterdam.nl/diversen/bezoekerscentrum/>

 

Overig

- Fort aan de Ham blijft eigendom van Defensie, het is niet een van de 50 objecten die aan het Ministerie van LNV zijn verkocht. Zie onder andere het artikel 'Vliegveld Bergen krijgt groene bestemming' <http://www.hdc-i.nl/a.php?/Pagina/0,7106,15-1-1--2427937-1322-723605-,00> (CS)

- 'Bunkers Wijk aan Zee uitgegraven' <http://amsterdam.webregio.nl/ga/naar.aspx?ct=a&ci=48575> (CS)

- 'Wovij graaft grote oorlogsbunker uit' <http://www.hdc-i.nl/a.php?/Pagina/0,7106,15-1-4710--2440234-1322-723605-,00> (CS)

- 'Met een broodje bal onder drie meter dik beton' over het feitelijk uitgraven bij Wijk aan Zee <http://www.hdc-i.nl/a.php?/Pagina/0,7106,15-1-4710--2449550-1322-723605-,00> (CS)

- 'Oud Edam wil uitzicht op historische zeesluis kopen' <http://www.hdc-i.nl/a.php?/Pagina/0,7106,15-1-4712--2439104-1322-723605-,00> (CS)

- De Westbatterij zal voor 1 euro verkocht worden aan KNSF. Tevens zal Muiden er 1.350 woningen bij krijgen. <http://www.muider.nl/nieuws/nieuwsbericht.asp?Recid=1345>

- Na de sluis in de Hoofdvaart bij Hoofddorp 'Nog een damsluis opgeknapt' bij Rijsenhout <http://www.hdc-i.nl/a.php?/Pagina/0,7101,11-1-6522--2434910-1488--,00> (CS)

- Hirsi Ali verklaart dat ze op het Marine-etablissement Kattenburg in Amsterdam woonde. <http://www.nu.nl/news/484805/11/Wilders_woont_in_cel%2C_Hirsi_Ali_op_marinekamp.html>

- De fortwachterswoning van het Fort aan de Middenweg (waar Dudok ooit in woonde) wordt door Natuurmonumenten, vanwege oude afspraken van Domeinen/Eurometaal, verkocht aan de huidige bewoner. De grond zelf wordt in erfpacht gegeven. <https://www.stelling-amsterdam.nl/forten/middenweg/>

- De webpagina van mijn vader over de op zijn school in de Spaarndammerbuurt neergestorte Amerikaanse bommenwerper is sterk gewijzigd op basis van het originele Missing Air Crew Report (http://home.hetnet.nl/~emielros/vliegtuig/)

- Minister Dekker (Min. LNV) wil de Bloemendalerpolder (met Radarstation Seeadler) uit het Groene Hart halen maar wil wel in de Nota Ruimte vastleggen dat tenminste twee derde van de polder groen blijft.

- Het Nationaal Restauratiefonds en het Prins Bernhard Cultuurfonds hebben provinciale restauratiefondsen opgericht. Eigenaren van gemeentelijke of provinciale monumenten of panden in beschermde stads- en dorpsgezichten kunnen uit het Cultuurfonds voor monumenten een laagrentende lening verkrijgen. <http://www.restauratiefonds.nl/>

- De biografie van Genieofficier Dudok is aangevuld met gegevens uit de gezinskaart van het bevolkingsregister van de gemeente Beemster. De gezinskaarten voor Amsterdam en Uithoorn worden nog opgezocht. <https://www.stelling-amsterdam.nl/stelling/mensen/genieofficier.htm>

Met nieuwsberichten gesignaleerd door Co Stronck (CS).

 

Deze nieuwsbrief is een uitgave van het Documentatiecentrum Stelling van Amsterdam. De redacteurs en auteurs aanvaarden geen aansprakelijkheid, op welke wijze ontstaan, door het gebruik van de inhoud van de website, nieuwsbrief of andere publicatie, door welke persoon en voor welk doel dan ook. Wij hebben ons best gedaan om alle rechthebbenden op deze website / nieuwsbrief te achterhalen. Eenieder die meent dat zijn/haar materiaal zonder voorafgaande toestemming hier is gebruikt, verzoeken wij om zich tot ons te wenden. Bij gebruik als bron voor publicaties en andere uitingen is bronvermelding verplicht en tevens wordt deskundige begeleiding, door bijvoorbeeld de redacteur of auteur, aanbevolen. In de nieuwsbrieven weergegeven meningen zijn een deel van een column of strikt persoonlijk tenzij expliciet anders is aangegeven. 'Majoor Van Hall' en 'Soldaat Troelstra' zijn fictieve militairen uit het verleden die dienen als pseudoniemen voor verschillende personen. Activiteiten zoals rondleidingen worden mogelijk door andere partijen georganiseerd en de verantwoordelijkheid voor inhoud, uitvoering e.d. ligt geheel bij de betreffende partij. De inhoud van een nieuwsbrief wordt na publicatie niet meer gewijzigd en kan later onjuist zijn gebleken of niet meer van toepassing zijn. De auteursrechten berusten bij René G.A. Ros tenzij anders is aangegeven.

 

Stelling van Amsterdam op Twitter Stelling van Amsterdam op Facebook Doc.centrum Stelling van Amsterdam op LinkedIn
Stelling van Amsterdam op foto-site Instagram Stelling van Amsterdam op video netwerk YouTube

Deze website wordt verzorgd door particuliere experts en is geen website van een overheid.
Alle rechten voorbehouden, o.a. gebruik door commerciële partijen alleen met voorafgaande toestemming.
Stelling van Amsterdam. Een stadsmuur van water.
UNESCO Werelderfgoed sinds 1996
'Kennismaken met de Stelling van Amsterdam' is een gratis interactief e-book over de Stelling. (Advertentie)
 
 
 
Reizend restaurant SterkWater strijkt neer langs de Hollandse Waterlinies. In de grootste, oudste en prachtigste forten genieten haar gasten van een bijzondere avond uit, met een heerlijk 5-gangen diner en meeslepende verhalen. (Advertentie)