Sluit [X]   
 

Fort bij Aalsmeer in 2015: brand in vm. brandweer-oefenruimte te Rijsenhout

© 1999-2021, René G.A. Ros
Laatst gewijzigd 11-7-2021

Nieuwsbrief

Nieuwsbrief 91

Nieuwsbrief Website Stelling van Amsterdam, nummer 91
(2 mei 2003)

Een nieuwsbrief over de website Stelling van Amsterdam (StvA); een onafhankelijk particulier initiatief zonder winst-oogmerk.
<https://www.stelling-amsterdam.nl/>

Deze nieuwsbrief is, met meer verwijzingen en illustraties, ook te vinden op:
<https://www.stelling-amsterdam.nl/nieuwsbrief/>
Daar is ook informatie te vinden over deze nieuwsbrieven, het aanmelden en het archief.

Heb jij informatie die via deze nieuwsbrief aan geïnteresseerden gezonden kan worden? Stuur de informatie dan aan <e-mail adres vervangen door formulier>.

 

Inhoud

In deze nieuwsbrief:

 

Verslag Excursie SME

Op zaterdag 26 april was het weer tijd voor een jonge traditie. Die dag werd door de Stichting Militair Erfgoed de derde jaarlijkse excursie naar de Stelling georganiseerd. Deze keer bezochten de 40 deelnemers het stille Noordfront.
Omdat er geen andere vrijwillige verslaggevers zijn zal ikzelf, tevens organisator en gids, een verslagje moeten schrijven - bij deze.
<http://www.rgaros.nl/sme/>

De dag begon met koffie in de keelkazemat van het Fort bij Marken-Binnen. Deze kazemat is ingericht als koffiehoek met hoge tafels en idem stoelen.
Toen iedereen gearriveerd was en de koffie op, volgde in een van de instructielokalen van het brandweeroefencentrum een inleiding. Allereerst Anne Visser over de stichting en daarna uw verslaggever over de excursie. Kees de Wildt, directeur, vertelde over het gebruik als brandweeroefencentrum. Een besloten vennootschap verdient geld met het verzorgen van trainingen en probeert het fort daar optimaal voor te gebruiken. De winst gaat naar een stichting die het behoud en herstel van het fort nastreeft.
Tijdens een korte rondwandeling door en over het fort kregen we een goede indruk van de inrichting en herstel. Zo is recent de frontwal en de terrepleinen weer onder profiel gebracht. Daarbij is de rechter hefkoepel weer geheel van grond ontdaan, aan de linker werd nog gewerkt. Bovendien zijn er plannen voor het herstellen van de nevenbatterij en de herbouw van de bergloods.
<https://www.stelling-amsterdam.nl/forten/marken-binnen/>
<http://www.regiobhv.nl/>

Vervolgens stapten we in vijf personenbusjes en reden langs het Fort bij Spijkerboor en het Fort aan de Jisperweg naar het Fort aan de Middenweg. Daar werden we opgewacht door drie personen van Natuurmonumenten die ons toegang tot het fort gaven en waar nodig vragen beantwoorden. Op diverse plaatsen ontstonden leuke discussies maar er werd vooral door en over het fort gelopen.
De tabellen en schilderingen in de keelkazematten waren leuk om te zien, maar het nog intacte waslokaaltje - inclusief kantelkommen en waterreservoir - was de leukste verrassing.
De aparte vorm van dit volgens Standaardmodel C gebouwde fort - met slechts één hefkoepelgebouw middenvoor - was buiten in het verse gras te zien.
<https://www.stelling-amsterdam.nl/forten/middenweg/>
<https://www.stelling-amsterdam.nl/stelling/extra/fortmodel/>

Daarna reden we een kort stukje de ringdijk over naar de grote inlaatsluis. Deze was geheel ontdaan van begroeiïng en de sluis zelf maar ook de stortkade en ontvangkom waren goed te zien.
Eenmaal terug in de busjes reden we langs het Fort aan de Nekkerweg naar het liefelijke plaatsje Middenbeemster. Het verkeerde echter in Tour de France sferen door een instroom van snelfietsers waarvan bij de inlaatsluis enkele van het chagerijnige type bleken te zijn.
In een plaatselijk bruin café nuttigden we een lunch van warme soep (beetje koud buiten!), koffie en brood. Zodra iedereen weer op krachten was gekomen en een sanitaire stop had gemaakt liepen we naar een brug. Deze brug is voor de Stelling voorzien van schotbalksponningen zodat het water opgehouden kon worden in een zuidelijke strook van de Droogmakerij De Beemster.

Met de busjes was het weer een kort stukje naar het Fort benoorden Purmerend alwaar we ontvangen werden door de heer Bart, de directeur van de in het fort gevestigde wijnimporteur. Na elke twijfel over de juiste naam weggenomen te hebben, vertelde hij in de poterne over het fort en het gebruik. De poterne is sfeervol ingericht als wijnproeverij.
We moesten echter een ongebruikelijke doorgang in de poterne passeren. Aan weerszijden van de poterne zitten namelijk, onder de zanddekking van het hoofdgebouw, twee nieuwe hallen van 1.100 m2 voor de opslag van wijn op pallets. De heftruck kan door de poterne van de ene naar de andere hal rijden. De rechter hal heeft een losdeur naar het rechter terreplein. Op het linker terreplein is een kleine wijngaard ingericht en vanaf daar kon iedereen even vrij wandelen. Ondertussen werd de gastheer vragen gesteld over het fort én over wijn.
<https://www.stelling-amsterdam.nl/forten/purmerend-noord/>
<http://www.wijnimportbart.nl/>

Het begon echter te regenen en mede daarom reden we na het dorp Kwadijk - waar we een verkeersopstopping veroorzaakten - niet naar het Fort bij Kwadijk. Hier zijn alleen de woning en bergloods nog aanwezig.
In plaats daarvan reden we meteen door naar het Fort bij Edam waar we in een regen-sfeer over het fort konden lopen. Binnen was het wel droog maar in enkele delen was de zaklamp vereist. Door de vervallen staat werd dit fort door diverse deelnemers de mooiste van de dag gevonden...
Naar eigen goeddunken kon er ook wat gedronken worden in de opgeknapte ruimten van wijnproeverij Victory Wines. Met name rode- en witte wijn en rose uit Zuid-Afrika werd geschonken. Het was zelfs zo lekker dat iemand de vraag 'wilt u nog een glaasje rode wijn?' beantwoordde met 'doe maar een hele doos!'.
Aldus sloten we de dag af en kregen de deelnemers gedurende de terugrit 20 minuten de tijd om weer sober te worden alvorens in hun auto te stappen.
<https://www.stelling-amsterdam.nl/forten/edam/>
<http://www.victorywines.nl/>

Bij deze wil ik nogmaals alle betrokkenen bedanken voor hun medewerking aan deze geslaagde dag!
Allereerst Kees de Wildt, Annika Langeveld, Henk Bart en Peter Jansen voor hun gastvrijheid op de forten. En Cafe De Oude Munt voor de lunch.
Tevens Anne Visser voor de administratie. En Hans Baas, Eddy de Haes en Jo Noordam voor hun optreden als chauffeur en het schadevrij houden van die ongebruikelijk grote auto's op smalle weggetjes!

Een foto-impressie van de gehele excursie is te vinden op:
<https://www.stelling-amsterdam.nl/algemeen/fotoreportages/excursie-sme2003/>

Volgend jaar met de boot het Buiten-IJ op?

 

Enquete resultaat

In Nieuwsbrief 87 en op de Rondzendlijst Verdedigingswerken had ik een oproep geplaatst om een enquete in te vullen. Het doel ervan was om inzicht te krijgen in de verspreiding en bereikbaarheid via het Internet van begunstigers en vrienden van stichtingen. Er werd gevraagd van welke stichting iemand begunstiger/vriend is en op welke rondzendlijsten iemand is geabonneerd.
Behalve dat de betreffende stichtingen via bestaande rondzendlijsten hun communicatie kunnen verbeteren, zou het ook nieuwe abonnees voor de rondzendlijsten kunnen betekenen en daardoor een betere informatie uitwisseling.

Voor wat deze nieuwsbrief betreft hebben 28 van de 44 respondenten aangegeven abonnee te zijn. Als ik aanneem dat de gegeven antwoorden representatief zijn voor alle abonnees, dan is maar liefst 52% van de vrienden van de Stichting Stelling van Amsterdam abonnee. Daarna volgen Stichting Bunkerbehoud (22%), Stichting Militair Erfgoed (15,6%) en Stichting Menno van Coehoorn (4,8%).

Wat betreft de Rondzendlijst Verdedigingswerken zijn 30 van de 44 respondenten abonnee. De slagorde daar is: Stichting Bunkerbeheer (22%), Stichting Stelling van Amsterdam (19%), Stichting Militair Erfgoed (11,7%) en Stichting Menno van Coehoorn (4,5%).

Er kunnen meerdere conclusies getrokken worden maar vooral dat de twee grootste stichtingen zwaar ondervertegenwoordigd zijn. En de Stichting Stelling van Amsterdam zou een zeer groot deel van hun vrienden bereiken via bijdragen aan deze nieuwsbrief.

Verder werd gevraagd welke waarde de Rondzendlijst Verdedigingswerken heeft. De reacties daarop waren:
13% Heel veel
70% Veel
13% Neutraal
 3% Weinig

En het soort berichten van rondzendlijsten in het algemeen die het meest gewaardeerd worden:
73% Informatie uitwisseling
13% Bezoekverslagen
 8% Over publicaties
 6% Over excursies

Inmiddels is aan de genoemde stichtingen die een publicatie uitgeven, een tekst gezonden ter promotie van rondzendlijsten en met name de Rondzendlijst Verdedigingswerken. Hopelijk publiceren ze die tekst en ziet de uitslag van deze enquete er over een half jaar anders uit.
Voor de Stichting Militair Erfgoed speelt ook nog mee dat zij met hun kwartaalblad Alert gaan stoppen. Mijn inziens betekent het dat er meer gebruik gemaakt zal moeten worden van het Internet - waaronder reeds aanwezige voorzieningen zoals rondzendlijsten.

Maar dat geldt ook voor de andere stichtingen zodat zij op een eenvoudige wijze hun (potentiele) achterban kunnen bereiken. Een eigen rondzendlijst voor mededelingen aan de eigen begunstigers ligt dan ook voor de hand.
Zo heeft de Stichting Stelling van Amsterdam al ruim twee jaar geen Stellingkoerier uitgegeven. En Stichting Menno van Coehoorn publiceert nu wel artikelen uit het kwartaalblad Saillant op hun website maar heeft nog geen manier om het publiek ervan op de hoogte te brengen.

Voor webmasters is er al een jaar een mogelijkheid om op hun website promotie te maken voor de Rondzendlijst Verdegingswerken: http://www.forten.info/index.htm?over/banner.htm

<https://www.stelling-amsterdam.nl/nieuwsbrief/>
<http://www.forten.info/rondzendlijst/>
<http://www.stelling-van-amsterdam.nl/>
<http://www.bunkerbehoud.com/>
<http://www.rgaros.nl/sme/>
<http://www.coehoorn.nl/>

 

Naamlijst voor den Telefoondienst

Een interessant Internet-project is recent afgerond. Namelijk de publicatie van de 'Naamlijst voor den Telefoondienst', 'Uitgegeven door het Hoofdbestuur der Posterijen en Telegrafie, januari 1915'
Een groot aantal vrijwilligers hebben het oude telefoonboek overgetypt en de 75.000 vermelde aansluitingen zijn nu op het Internet te vinden. Op een inwonersaantal van zes miljoen is dat weinig en het zijn dan ook vooral de notabelen, bedrijven en overheidsinstanties die op de lijst voorkomen.
<http://www.de-wit.net/bronnen/tel1915/>

Hieronder volgen een paar toepasselijke vermeldingen, met eventuele opmerkingen tussen blokhaken.

AMSTERDAM
Z4402  Artillerie Commandement, Tweede, 2e Jan Steenstraat 28
Z4152  Cavalerie - Kazerne, Sarphatistraat 112
Z2212  Comandant der Stelling v.Amsterdam, bureelen, Hemonystraat 12
Z2224  Idem, partic., woonhuis, Stadhouderskade 151 [om de hoek van bureel]
Z5298  Geniebureau, Weteringschans 74
Z2390  Geniebureau, Weteringschans 74
Z3223  Intendant in de Stelling v. Amsterdam. (bureel), 2e Jan v. d. Heijdenstr. 36
N2095  Kazerne Oranje-Nassau, Sarphatistr. 128
Z5319  Linden Tol, P.A.R.C. v., Kapt.-adj. v.d. Comm. der Stelling v. Amsterdam, Stadhouderskade 97
       [buurman van de stellingcommandant op 151!]
N10127 Magazijnmeester der Artillerie, Waterlooplein 67 [Arsenaal?]
Z2224  Ophorst, A.R., Gen.Majoor, partic., woonh., Stadhouderskade 151
Z483   Plaatselijk commandant, Woning, Nic. Maesstr. 99 [commandant Amsterdam]
N22    Idem,  Bur. Kon. Paleis, ingang Paleisstr.
Z1935  Reens, I.M., partic., Nic. Maesstraat 99 [ander nummer dan Plaatselijk commandant]
Z4173  Rijks Mag. v. Geneesmiddelen. 's, Sarphatistraat 110a (9-12, 1-4)
N3985  Rijkspostduivenstation, gebouw in "Natura Artis Magistra",  (8-12 en 2-6)

BEVERWIJK
576    Bureel v.d. Comandant v.h. IIe Bat. 2e Reg. Vesting-Art., Fort Aagtensdijk [!]

HAARLEM
75     Cavelerie-Kazerne, Schoterweg 53
74     Infanterie-Kazerne, Koudenhorn
287    Militair Hospitaal, Kinderhuisstr. 2 [nieuw!]

MUIDEN
7      Buskruitmakers v. Noord-Holland, Utrecht en Zeeland, De Gezamenl.

MUIDERBERG
1      Fort Coehoorn, Directiegebouw der Genie [fort in aanbouw]

ZAANDAM
157    Artillerie Inr. a.d. Hembrug
407    Dam, G.Th. v., Dir. der Art. Inricht., Botenmakersstr. 91 [schuin tegenover Mil. Apotheek]

Het betreft hier aansluitingen op het openbare net. De meeste forten en kazernes waren aangesloten op een apart militair net.
Overigens is mij een overzicht uit 1932 bekend van forten en magazijnen met het advies deze wel of niet op het telefoonnet aan te sluiten. Belangrijke factoren waren de soort materialen dat opgeslagen was en de welgezindheid van de plaatselijke bevolking.

 

ICOMOS

Een Koninklijk Lintje zat er dit jaar weer niet in (dit is een inside-grapje!), maar het ICOMOS The Netherlands (International Council on Monuments and Sites) vereerde me op bijna hetzelfde niveau.
<http://www.icomos.org/>

Op 20 juni organiseren zij het besloten symposium 'World Heritage Sites and the Public' in het gemeentehuis van de Beemster. De presentaties zullen voorbeelden geven van het vestigen van aandacht, vergroten van interesse en het betrekken van het publiek bij de ontwikkeling van de monumenten.

Uw webmaster is uitgenodigd een presentatie te geven over de website 'Stelling van Amsterdam' vanwege de wijze waarop deze het publiek informeert. Daarbij zal de totstandkoming en de huidige inhoud aan bod komen maar ook het bereik en de effecten.

Uiteraard heb ik positief geantwoord. Dat de dag wordt afgesloten met een diner in een restaurant dat in een fort is gevestigd speelde ook een kleine rol!

 

Linke links

In elke nieuwsbrief twee verwijzingen naar andere interessante websites.
Deze keer, in het kader van de 4 en 5 mei dagen, twee heel verschillende maar indrukwekkende websites over wat voor effect een oorlog op mensen kan hebben.

- Bunkerslaap <http://www.bunkerslaap.nl/>
- Diensttijd <http://www.diensttijd.nl/>

Meer verwijzingen zijn te vinden op Forten Info <http://www.forten.info/>.

 

Overig

Geen overige zaken deze keer...

 

RSS Feed met nieuws over de Stelling Stelling van Amsterdam Twitter Stelling van Amsterdam op sociaal netwerk Facebook Doc.centrum Stelling van Amsterdam op LinkedIn
Stelling van Amsterdam op foto-site Instagram Stelling van Amsterdam op video netwerk YouTube

Deze website wordt verzorgd door particuliere experts en is geen website van een overheid.
Alle rechten voorbehouden, o.a. gebruik door commerciële partijen alleen met voorafgaande toestemming.
Stelling van Amsterdam. Een stadsmuur van water.
UNESCO Werelderfgoed sinds 1996
ReneRos.biz voor ontwikkeling, advies & expertise en opleidingen voor Filemaker database-toepassingen. (Advertentie)
 
 
 
Onderzoek, studie en informatie met betrekking tot het erfgoed van de waterlinies in Nederland. (Advertentie)