Sluit [X]   
 

Fortwachter Marinus Adolph Pijl in 1913: "Overgeplaatst bij de Veldartillerie"

Donateur worden?

© 1999-2024, René G.A. Ros
Laatst gewijzigd 7-6-2024

Sector Sloten

Kazematten Zijkanaal B

LuchtfotoLocatie:

De mitrailleurkazemat ligt op de westoever van Zijkanaal B, tussen Amsterdam en Velsen ter hoogte van Spaarndam.

Doel:

Zijkanaal B vormt het grootste deel van de hoofdverdedigingslijn tussen de Positie bij Spaarndam en Fort Zuidwijkermeer. Tevens het afsluiten van de provinciale weg Velsen - Amsterdam.

Bezetting:

5 of 6 manschappen per V.I.S. kazemat; kanon-kazemat: 1e of 5e Regiment Veldartillerie (<1928), 9e Regiment Veldartillerie (>1928)

Bewapening:

Zie omschrijving.

Historie:

Zie Historische kalender.

Omschrijving:

In 1934 werden twee kazematten, type V.I.S., gebouwd om deze acces in het Westfront van de Vesting Holland naar Amsterdam af te sluiten. De kosten werden door derden gedragen.
Een kanonkazemat langs de rijweg en naast het Noordzeekanaal, inmiddels gesloopt, moest zorgen voor langsvuur naar het noordwesten. Het kanon was een 6 cm Hefkoepel of 6 cm Kazemat kanon dat uit een van de forten van de Stelling kwam.
De nog aanwezige mitrailleurkazemat diende voor flankerend vuur.
Er zijn nog twee grenspalen aanwezig evenals enkele betonnen palen van de omheining.

Oorspronkelijk was nog een derde kazemat gepland doch door het draaien van de schootsvelden kon deze achterwege blijven.
De kanonkazemat is mogelijk gesloopt in verband met de aanleg van de Buskruithaven Buitenhuizen.

In de periode 1932-1936 zijn binnen de voormalige Stelling (in de toenmalige Vesting Holland) soortgelijke V.I.S.-kazematten gebouwd op deze locaties:

Dezelfde betonnen kazematten, naar ontwerp uit 1928, werden op al deze locaties gebruikt. Elke kazemat bestaat uit een ruimte met het kanon of mitrailleur en een afwachtingsruimte met periscoop.

Omgeving:

De originele situatie rond het fort is behouden: open polderlandschap en water rondom met uitzondering van het recreatiegebied m.n. aan de oostzijde van het kanaal.

Eigenaar:

Recreatieschap Spaarnwoude

Gebruiker:

idem

Gebruik:

Recreatie

Monument status:

Geen

Zuidzicht

Het zijkanaal gezien in zuidwestelijke richting, vanaf de dam die het nu scheidt van het Noordzeekanaal. Vierhonderd meter verderop, aan de rechter zijde, staat de resterende mitrailleurkazemat.
(Foto: © René Ros, 1999)

Kazemat

De ingang van de kazemat is nauwelijks zichtbaar tussen de begroeiïng.
(Foto: © René Ros, 2010)

Schietgat

Affuit

Provinciale Weg

Pijpen

Het schietgat van de kazemat zit niet aan de frontzijde maar aan de rechterzijde (boven). De provinciale weg Velsen - Amsterdam, zonder kanonkazemat... (onder)
(Foto's: © René Ros, 2010 & 1999)
De staalplaat rond het schietgat voor de mitrailleur (boven). Een paal van de omheining met grenspaal D4 (onder).
(Foto's: © René Ros, 2010)
Drijvende Brug Zijkanaal C Sectorpark Halfweg Batterij aan het Noordzeekanaal

Stelling van Amsterdam op Twitter Stelling van Amsterdam op Facebook Doc.centrum Stelling van Amsterdam op LinkedIn
Stelling van Amsterdam op foto-site Instagram Stelling van Amsterdam op video netwerk YouTube

Deze website wordt verzorgd door particuliere experts en is geen website van een overheid.
Alle rechten voorbehouden, o.a. gebruik door commerciële partijen alleen met voorafgaande toestemming.
Stelling van Amsterdam. Een stadsmuur van water.
UNESCO Werelderfgoed sinds 1996
ReneRos.biz voor ontwikkeling, advies & expertise en opleidingen voor Filemaker database-toepassingen. (Advertentie)
 
 
 
ReneRos.biz voor ontwikkeling, advies & expertise en opleidingen voor Filemaker database-toepassingen. (Advertentie)