Sluit [X]   
 

Fortwachter Oushoorn in 1910: detachering bij Oost Indisch Leger voor 3 jaar

Donateur worden?

© 1999-2024, René G.A. Ros
Laatst gewijzigd 7-6-2024

Sector Zaandam

Fort bij Krommeniedijk

LuchtfotoLocatie:

Het fort ligt in de Uitgeesterbroek en Heemskerkerbroek Polder, aan de Inundatiekade van de Nauernasche Vaart tot De Dam.

Doel:

"Afsluiting en verdediging van het acces gevormd door den kunstweg van Uitgeest naar Krommenie en van het wateracces de Krommenie."

Bezetting:

269 (1903), 295 (1913), 296 (1920).
Zie Korporaal? Admiraal, Sergeant Duisterhoff, Fortwachter Van der Klip, Fortwachter Pijl, Geniesoldaat Ploeg en Soldaat? Trampen.

Bewapening:

Zie Opgave der Bewapening 1910.

Historie:

Zie Historische kalender.

Omschrijving:

Vanaf de Lagendijk loopt de toegangsweg naar de keelzijde van het fort. De twee woningen en de bergloods zijn niet meer aanwezig.
Om het gehele fort ligt een gracht, de originele toegangsbrug is niet meer aanwezig en is vervangen door een nieuwere brug.

Het hoofdgebouw is aan de keelzijde voorzien van een deur en twee ramen met stalen luiken naar elke ruimte. De ruimte die leidt naar de poterne heeft een grote dubbele stalen deur. Er zijn twee keelkazematten tegen het hoofdgebouw geplaatst.
De keelzijde van het frontgebouw en de erop aansluitende poterne is naar de terrepleinen aan weerszijden toegankelijk. Ook het frontgebouw is voorzien van deuren en ramen met stalen luiken en de poterne met twee grote dubbele stalen deuren naar elk terreplein.
De frontwal is nog aanwezig en bevat twee geheel vernielde, losstaande hefkoepelgebouwen zonder geschut.

De bomvrije gebouwen zijn ingedeeld als het Type A.
Het hoofdgebouw heeft 25 ruimten maar de tussenwanden die enkele lokalen opdeelden, zijn niet meer aanwezig. Er zijn geen observatieposten aanwezig.
De poterne verbindt het hoofdgebouw, door de aarden dekking ervan, met het frontgebouw.
Het frontgebouw heeft 7 ruimten waarvan de middelste aansluit op de poterne. Er is een observatiepost in het wachtlokaal aanwezig.

Volgens een verzetsgroep (Bureau Inlichtingen Londen) werd het fort vanaf februari 1944 door de Duitse bezetter gebruikt voor de opslag van landmijnen. Deze werden van 1 tot 8 februari dag en nacht ingebracht.
In 1944 waren loopgraven in de zanddekking van het frontgebouw en in de aarden nevenbatterij aanwezig.

Waarschijnlijk vanaf april 1946 tot een onbekende datum, mogelijk 1949, had het fort een functie als Bewarings- en Verblijfkamp "Kamp Fort Krommeniedijk"? voor politieke delinquenten.

Op het dak van het fort was de Post 4S3 Krommeniedijk (geen toren) van het Korps Luchtwachtdienst (KLD) gebouwd. Het lokaal eronder werd ook door de KLD gebruikt.

Omgeving:

De originele situatie rond het fort is behouden: open polderlandschap en een overvloed aan water rond de verdedigingslijn en de loop van de Lagendijk.

Eigenaar:

Landschap Noord-Holland

Gebruiker:

idem en De Heeren van Zorg

Gebruik:

Zorghuisvesting, bezoekerscentrum en natuurgebied

Monument status:

Provinciaal Monument Noord-Holland; Lijst van Werelderfgoed UNESCO

Keel

De keelzijde van het bomvrije gebouw met de hoofdingang en de linker keelkazemat.
(Foto: © Jurgen Lamers, 2000)

Lokaal 19

In lokaal 19 (Officieren) is op de keelwand en een deel van de zijwanden een marmer motief geschilderd.
(Foto: © Jurgen Lamers, 2000)

Projectielen

Paal O17

Tabel

Nevenbatterij

De deur van de opslagruimte voor projectielen (30a, hernummerd) nabij de linker keelkazemat (boven). En een van de tabellen in de rechter keelkazemat (onder).
(Foto's: © Jurgen Lamers, 2000)
Een van de paaltjes van het Departement van Oorlog om het militaire terrein af te bakenen. Deze staat langs de sloot aan de frontzijde (boven). Even ten oosten van het fort ligt de bijbehorende nevenbatterij in de Inundatie kade Nauernasche Vaart - Den Ham (onder).
(Foto boven: © Jurgen Lamers, 1998; foto onder: © René Ros, 2000)
Fort aan Den HamInundatiekade Nauernasche Vaart - De Dam Sectorpark Zaandam Fort bij Marken-BinnenInundatiekade Nauernasche Vaart - De Dam

Stelling van Amsterdam op Twitter Stelling van Amsterdam op Facebook Doc.centrum Stelling van Amsterdam op LinkedIn
Stelling van Amsterdam op foto-site Instagram Stelling van Amsterdam op video netwerk YouTube

Deze website wordt verzorgd door particuliere experts en is geen website van een overheid.
Alle rechten voorbehouden, o.a. gebruik door commerciële partijen alleen met voorafgaande toestemming.
Stelling van Amsterdam. Een stadsmuur van water.
UNESCO Werelderfgoed sinds 1996
Reizend restaurant SterkWater strijkt neer langs de Hollandse Waterlinies. In de grootste, oudste en prachtigste forten genieten haar gasten van een bijzondere avond uit, met een heerlijk 5-gangen diner en meeslepende verhalen. (Advertentie)
 
 
 
'Kennismaken met de Stelling van Amsterdam' is een gratis interactief e-book over de Stelling. (Advertentie)