Sluit [X]   
 

Fort bij Velsen in 2019: gekraakt te Beverwijk

© 1999-2020, René G.A. Ros
Laatst gewijzigd 22-2-2020

Historische kalender Stelling van Amsterdam.Historische Kalender

Als u een link vanaf een andere pagina heeft gebruikt, dan ziet u hier een overzicht van de bekende gebeurtenissen van een fort, kazerne, bunker enzovoort.
In ieder geval toont deze pagina de bekende gebeurtenissen die op deze dag en deze maand in het verleden plaatsvonden.

Fort bij Penningsveer

Over Fort bij Penningsveer zijn 27 gebeurtenissen bekend:

TijdstipOmschrijving
1883 post in de Posten van Krayenhoff
1886 aanleg aardwerk
1894 aanleg verdedigbaar aardwerk
14 augustus 1897 vestingwerk van de eerste klasse
1898-1901 bouw bomvrije gebouwen
22 september 1909-1 mei 1931 Fortwachter Van Assema fortwachter
september 1911 in hoogste staat van paraatheid n.a.v. Tweede Marokkaanse Crisis
1913-1922 permanente vredesbezetting
3 mei 1915 feestavond van 'Comité voor Ontwikkeling en Ontspanning voor de Gemobiliseerde Troepen, Afdeling voor de Forten in Haarlem'
1 augustus 1918 Kanonnier De Vries opkomst voor mobilisatie
1924 tweede bergloods in vervallen en onbruikbare toestand
28 mei 1926 vestingwerk van de tweede klasse
1939 munitie voor mortieren, lichte en zware mitrailleur en 35-ponder met wagens en gevorderde paarden overgebracht naar Haarlem
18 mei 1945 schotenwisseling tussen Duitse en Canadese militairen
11 november 1946-1 april 1948 Bewarings- en Verblijfkamp, 2 doden
20 december 1946 Gevangene Wiegel overgeplaatst naar kamp
1 januari 1947-31 maart 1948 Bewaker Stam bewaker en chauffeur? Bewarings- en Verblijfskamp "Fort Penningsveer"
15 maart 1948 laatste acht gevangenen naar andere kampen overgebracht
31 maart 1948 Bewaker Stam getuigschrift met eervol ontslag bewaker
25 oktober 1951 vestingwerk van geene klasse
ca. 1953 bouw drie loodsen
ca. 1953-ca. 1980 opslag springstoffen/trotyl, koperblokken en munitiekisten MAAP/MGDM/Mundepcie
23 januari 1958 aanvang gebruik lokalen 5 en 6 bergloods afd. Munitie van Directoraat Materieel Landmacht
23 juni 1960 opheffing als vestingwerk
27 april 1990 opening uitbreiding ruimten Stichting Buitenverblijf aan de Binnen-Liede door mr. H.A.F.M.O. (Hans) van Mierlo, Min. van Defensie
≥1993 sloop twee van de drie loodsen
augustus 2018-april 2019 restauratie fortwachterswoning

Dag 24 februari

Voor vandaag 24 februari zijn 2 gebeurtenissen bekend:

Maand februari

Voor de huidige maand februari zijn 96 gebeurtenissen bekend:

1 februari

2 februari

3 februari

4 februari

5 februari

6 februari

7 februari

8 februari

9 februari

11 februari

12 februari

13 februari

14 februari

15 februari

16 februari

17 februari

18 februari

19 februari

20 februari

21 februari

22 februari

23 februari

24 februari

25 februari

26 februari

27 februari

28 februari

1 maart

Digitalisering dagboek Stellingcommandant: Joop de Vries†, Spaarndam.
Gegevens Koninklijke Besluiten: m.n. Paul Kamps†, Amersfoort.

Als een bedrag zowel in guldens als in euros wordt genoemd, dan is het bedrag in guldens het oorspronkelijke bedrag en het bedrag in euros op basis van consumentenprijsindex omgerekend naar het meest recent bekende prijspeil.

Deze gegevens mogen als bron gebruikt worden maar, net als de rest van de website volgens de Auteurswet en Databankenwet, niet overgenomen worden in eigen databanken zonder voorafgaande toestemming.

RSS Feed met nieuws over de Stelling Stelling van Amsterdam Twitter Stelling van Amsterdam op sociaal netwerk Facebook Doc.centrum Stelling van Amsterdam op LinkedIn
Stelling van Amsterdam op foto-site Instagram Stelling van Amsterdam op video netwerk YouTube

Deze website wordt verzorgd door particuliere experts en is geen website van een overheid.
Gebruik door commerciële partijen alleen met voorafgaande toestemming.
Stelling van Amsterdam. Een stadsmuur van water.
UNESCO Werelderfgoed sinds 1996
'Kennismaken met de Stelling van Amsterdam' is een interactief e-book over de Stelling. (Advertentie)
 
 
 
Fort Resort Beemster herbergt een van de meest luxueuze wellnessresorts met hotel van Nederland. In de karakteristieke sfeer van het fort beleeft u wellness zoals u nog nooit heeft ervaren. (Advertentie)