Sluit [X]   
 

Ripperda Kazerne in 1925: opheffing Paardendepot van de Huzaren

© 1999-2017, René G.A. Ros
Laatst gewijzigd 15-3-2017

Inundaties

De Stelling was voor het onder water zetten, het inunderen, van de polders verdeeld in inundatiestations die middels inundatiewerken de inname, doorvoer en/of inlaat van water verzorgden. Het personeel bestond uit speciaal opgeleide manschappen van de Genie, vaak dienstplichtig civiel waterstaat-personeel. De wettelijke basis voor het inunderen was de Inundatiewet 1896.

De satellietfoto geeft een indruk van alle inundaties met daarin, als blauwe stippen, de binnen de Stelling gelegen coupures en inundatiewerken.
Het overzicht van de inundatiestations eronder geeft toegang tot lijsten met de bijbehorende polders (met geplande en bereikte waterpeilen) en militaire inundatiewerken of aangepaste civiele waterwerken zoals sluizen en gemalen.

Polders in het noord- en westfront zijn vanaf 7 maart 1944 als onderdeel van de Vordere Wasserstellung door de Duitse bezetter geïnundeerd. Tijdens de Koude Oorlog zijn in het gebied meerdere BWO-keringen gebouwd.

Inname en doorvoer

Inundatiestations die voornamelijk dienden om water in te nemen en/of door te voeren naar andere inundatiestations.

Inlaat

Inundatiestations die voornamelijk dienden om water in de inundatiekommen (polders) in te laten.

RSS Feed met nieuws over de Stelling Stelling van Amsterdam Twitter Stelling van Amsterdam op sociaal netwerk Facebook Doc.centrum Stelling van Amsterdam op LinkedIn
Stelling van Amsterdam op foto-site Instagram Stelling van Amsterdam op foto-site Flickr Stelling van Amsterdam op foto-locatie site Panoramio Stelling van Amsterdam op video netwerk YouTube Stelling van Amsterdam op Layar Reality Browser voor smartphones

www.stelling-amsterdam.nl wordt verzorgd door particuliere experts en is geen website van een overheid.
Gebruik door commerciële partijen alleen met voorafgaande toestemming. Geen toegang voor bestuur/medewerkers Stichting Mega.
Stelling van Amsterdam. Een stadsmuur van water.
UNESCO Werelderfgoed sinds 1996
Bureau Meerzijdig let op meerdere zijden bij support, mediation, procesbegeleiding en trainingen. (Advertentie)
 
 
 
Bloed geven, jouw bloed kan levens redden. (Advertentie)