Sluit [X]   
 

Fort bij Aalsmeer in 1918: krantenbericht over Spaanse Griep, 50 zieken te Rijsenhout

© 1999-2021, René G.A. Ros
Laatst gewijzigd 11-7-2021

Nieuwsbrief

Nieuwsbrief 247

Nieuwsbrief Stelling van Amsterdam, nummer 247
(8ste jaargang, 24 juli 2006)

Een nieuwsbrief over militair erfgoed in de regio Groot-Amsterdam.
<https://www.stelling-amsterdam.nl/>

Deze nieuwsbrief is, met illustraties, ook te vinden op:
<https://www.stelling-amsterdam.nl/nieuwsbrief/>
Daar is ook informatie te vinden over deze nieuwsbrieven, het aanmelden en het archief.

Heb jij informatie die via deze nieuwsbrief aan ge-interesseerden gezonden kan worden? Stuur de informatie dan aan <e-mail adres vervangen door formulier>.

 

Inhoud

In deze nieuwsbrief:

Hierboven staat achter de artikelen, indien van toepassing, welke gemeente het betreft.

 

Inleiding

Het is al een tijdje rustig op de website door het WK en de hittegolven. Per dag zijn er in juli 120 bezoeken gebracht tegen normaal 160. En toch groeit het aantal nieuwsbrief abonnees gestaag naar de 500...
Deze keer het traditionele, dubbeldikke zomernummer want het kan even duren voor de volgende nieuwsbrief verschijnt. De komende weken ben ik met het gezin op vakantie in het buitenland (in Nieuwsbrief 222 zat al een hint). Mogelijk stuur ik nog een bericht over de Stellingmaand website en een electronische vakantiekaart.

Deze bomvolle nieuwsbrief begint met artikelen over de herbestemming van Fort aan de Nekkerweg en Fort Uitermeer. Met aansluitend enige gedachten mijnerzijds over het dillema daarvan. Vervolgens een artikel over een verrassend bezoek aan een Koude Oorlog bunker onder het Gerechtsgebouw in Amsterdam.
De Stellingmaand heeft theater als thema en in deze nieuwsbrief een persbericht over de productie die op veel forten gaat draaien. Wat we ook op veel forten hopen te laten zien zijn de tentoonstellingposters over de Stelling. Afsluitend een weblog citaat over een provinciale wandeling bij Fort bij De Kwakel en potloodteksten op de muur van Fort benoorden Spaarndam.

Lees het allemaal, maar niet achter elkaar!

René Ros

P.S. Fort bij de Liebrug en Fort bij IJmuiden blijken toch niet mee te doen met de Stellingmaand 2006. Maar Fort bij Hoofddorp gaat wel mee doen! De opening van de Fortenmaand en de Stellingmaand zal gezamenlijk op, alweer, het Fort Uitermeer gaan plaatsvinden.

 

Herbestemming Fort aan de Nekkerweg

Met dank aan Lian, Frank en Henk Bart.

Rijkelijk voorzagen de bomen in een koele schaduw op de keelzijde van het verlaten Fort aan de Nekkerweg. Lian, Frank en Henk Bart stonden te wachten op hun streng geselecteerde gasten. Waaronder burgemeester Brinkman van de gemeente Beemster en gedeputeerde Schipper. Maar uw verslaggever had zich ook naar binnen weten te werken...

De poterne was verandert in een koele presentatieruimte en Frank Bart vertelde met lichtbeelden welke plannen de zus en twee broers met het fort hebben.
Ze willen het gebouw gaan inrichten als kleinschalig Werelderfgoed 4-sterren hotel. Hiervoor zullen de lokalen van het hoofdgebouw ingericht worden tot 13-14 hotelkamers. Tevens zal het fort deels openbaar toegankelijk zijn met ruimte voor een bezoekerscentrum. Hiervoor zal het linker zandpakket van het hoofdgebouw afgegraven worden en in het oorspronkelijke profiel een nieuwe hal geplaatst worden.
Ook het rechter zandpakket zal vervangen worden door een hal om ruimte te bieden aan een 'health spa' met de trefwoorden 'leisure, sauna, Spa, Wellness'. De rechter hefkoepel willen ze gaan inrichten als bubbelbad en in de keelkazemat en/of kruitkamers komt een rustruimte of sauna - over 'Zwetende Pantsermannen' gesproken.

Het linker hefkoepelgebouw, linker keelkazemat en een aantal lokalen, waarin de ontijzeringsinrichting, worden in oude luister hersteld en zijn vrij toegankelijk. Het fort zal zeven dagen per week opengesteld zijn, ook het bezoekerscentrum en de bar. Er zal geen restaurant komen. Het plan is om over twee jaar de deuren van het oude nieuwe hotel te openen.

De twee volgende sprekers, burgemeester Brinkman en gedeputeerde Schipper (zie foto met initiatiefnemers), wedijverden op een wat kinderlijk aandoende wijze om een uitnodiging om als eerste het hotel te mogen beslapen. Terwijl er genoeg kamers zijn!
En ikzelf had net zo lief direct dezelfde nacht op een luchtbed blijven slapen. En niet alleen omdat ik door hondenstront van de frontwal gleed en een enkel zwaar verstuikte (Motto: stront en helling, een levensgevaarlijke combinatie).
Schipper liet overigens ontvallen dat er negen plannen voor een bezoekerscentrum zijn ingediend. En dat eind augustus de provincie de drie beste voorstellen zal kiezen.

Het herinrichten van een fort blijft een dilemma waarbij het interieur wordt opgeofferd voor het zeer lange termijn behoud. Maar indien de inrichting sober wordt gehouden en de wanden een sfeervolle naturel uitstraling houden, wil ik er wel een paar nachtjes slapen.
De twee nieuwe hallen zijn uiteraard het gevolg van de economische verhouding tussen aantal medewerkers, omzet en vloeroppervlakte. Op zich logisch, maar je kan je afvragen of het wel een passende herbestemming is als meer dan de aanwezige ruimte nodig is.

Fort aan de Nekkerweg: <https://www.stelling-amsterdam.nl/forten/nekkerweg/>

Noordhollands Dagblad schrijft over 'Slapen en naar de sauna in een fort uit het werelderfgoed': <http://www.nhd.nl/nieuws/stadstreek/waterland/article703335.ece>

 

Herbestemming Fort Uitermeer

Enkele kilometers van mijn huis werd op maandag 17 juli jl. een presentatie gehouden op het Fort Uitermeer. Door het bedrijfsongeval met de enkel (zie hierboven) bleef ik thuis op de bank zitten. En ik vermoedde dat gedeputeerde Schipper me liever niet nog een derde keer in 10 dagen zag.

De vrijdag ervoor had de Stuurgroep Herontwikkeling Uitermeer besloten welke van de voorstellen de voorkeur krijgt. Van de tien voorstellen mochten drie verder uitgewerkt worden. Geen van deze drie voldeed volledig aan de eisen maar 'Uiteraard Uitermeer' krijgt tot december de gelegenheid daar alsnog aan te voldoen. De Stichting Uiteraard Uitermeer i.o. bestaat uit 11 lokale Weesper notabelen die elkaar van het sloeproeien op de Vecht kennen. Boegbeeld is landschapsarchitect Niek Roozen die ook Bastion Bakkerschans in Weesp bezit. Uit persbericht en krantenartikelen (waarin een plattegrond van het plan) is af te leiden waar de plannen uit bestaan.

Op de zuidelijke helft van het fort wordt de wal uit 1673 opnieuw aangebracht, maar niet de gracht. De loodsen van het wegensteunpunt zullen hiervoor verdwijnen maar ook twee grote munitiemagazijnen. Terwijl het bestaande kantoorgebouw aanwezig blijft.
Aan de Vecht zal de wal niet uit aarde bestaan maar een walvormig gebouw voor horeca met erachter een openlucht theater en een vleermuizen infopunt. De aanwezige remise wordt exclusief voor vleermuizen bestemd.

De middenas van het fort zal gevormd worden door het torenfort (1845) en de sluis. De sluis en een deel van de vaart tot bij de huidige ingang wordt uitgegraven. Waarvoor nog een klein en een groot munitiemagazijn gesloopt moet worden waardoor minder dan de helft van de magazijnen overblijft.

De noordelijke helft houdt het bos met de munitiegebouwen met de indeling van de jaren 1950. Het lijkt er op dat de aanwezige magazijnen aan beide kopkanten verlengd zullen worden. Deze vijf magazijnen krijgen de functies van beheerderswoning, botenloods, informatiecentrum (alweer!?) en groepsaccomodatie. Opmerkelijk is dat het gebouw met de meeste ramen, de munitielaboreerwerkplaats, geen beheerderswoning wordt maar gesloopt wordt om ruimte te maken voor een uitkijktoren.
De oorspronkelijke magazijnbeheerderswoning blijft ongewijzigd, het is immers particulier eigendom. De rest van het fort is van de provincie. De investering worden geschat op 3 miljoen euro waaraan de provincie deels zal bijdragen. Maar het fort zal zich, met geschatte exploitatiekosten van 100.000 euro per jaar, zelfstandig moeten redden. Of dat haalbaar is moet in december blijken. En de gemeente Weesp moet de huidige bestemming van 'nutsvoorziening' wijzigen.

In ieder geval zal binnenkort een verbinding tussen de Vecht en de nieuwe gracht rond het torenfort gemaakt worden. Er wordt nog gezocht naar financiele middelen om de sluis te consolideren en zichtbaar te houden.

Fort Uitermeer <https://www.stelling-amsterdam.nl/forten/uitermeer/>

Persbericht 'Ontwikkeling Fort Uitermeer door de regio': <http://www.noord-holland.nl/thema/nieuws/actueel/
Ontwikkeling_Fort_Uitermeer_door_de_regio.asp
>
Gooi en Eemlander schrijft 'Fort Uitermeer naar groep Weespers': <http://www.gooieneemlander.nl/article715010.ece>

 

Dilemma van herinrichten

Alle sprekers bij evenementen over herinrichten en consolideren van forten zijn altijd zonder voorbehoud zo enthousiast over de plannen. Dat is meestal deel van hun beroep maar bij deze enige gedachten en tegengas - met alle risico's vandien.
Het is overigens opmerkelijk dat bij de vele plannen op de forten er 'historisch verantwoord' of 'behoud van cultuurhistorische waarde' geroepen wordt maar in stuurgroep of als adviseur er nooit een historische vereniging plaats neemt. Terwijl vaak blijkt hoe weinig fortgebruikers en overheidsdienaren meer over een fort weten dan de gemiddelde Nederlander.

Heel algemeen kan je concluderen dat de Stelling een imago van verlatenheid, rust en verval heeft. En elk fort dat een nieuwe functie krijgt, profiteert van dat imago maar doet er tegelijkertijd ook afbreuk aan. Een enkel fort verbouwen kan op zich niet veel kwaad maar voordat we het door hebben is de gehele Stelling drastisch verandert waarmee de fortgebruikers zichzelf weer in de vingers snijden.
Tegen plannen zoals die van de familie Bart, Uiteraard Uitermeer, en ook clubs die klaar waren met hun eigen huis te verbouwen, kan je op zich weinig bezwaren hebben. En ik zal ook graag blijven meewerken aan verder historisch onderzoek en ondersteuning voor de vele bezoekerscentra die gaan ontstaan.

Een 'verdisneyficering' van de Stelling zal vermoedelijk niet optreden maar je ziet toch een zekere 'verbouvrieficering' ontstaan. En niet alleen in Naarden door Jan des Bouvrie zelf, maar ook elders worden de forten ingericht zoals VT Wonen flats denkt in te richten als landhuizen. De authentieke sfeer, en volgens sommigen de ziel, verdwijnt van het fort en er had net zo goed elders nieuwbouw gepleegd kunnen worden. Je kan je soms afvragen of er een passend plan bij een fort wordt gezocht, of andersom.
Fort bij Vijfhuizen en Fort aan de Drecht (zie foto's) zijn voorbeelden van 'verbouvrieficering'. Het verval van Fort benoorden Spaarndam en Fort Hinderdam is de andere kant van het spectrum. Fort bij IJmuiden en Fort bij Spijkerboor tonen een fraaie middenweg. En Fort bij Marken-Binnen werkt de laatste jaren aan een andere tussenvorm met een meer originele inrichting.

We moeten ons realiseren dat niet alle forten opgeknapt mogen worden, anders zijn we slechte erflaters. En om dezelfde reden ook niet allemaal kunnen laten vervallen.
Maar er lijkt vooralsnog weinig visie te zijn voor een middenweg tussen 'stuk restaureren' en 'verbrokkelen'. Terwijl je ook kan denken aan het alleen waterdicht en toegankelijk houden zodat ook interieur-elementen behouden blijven. Het bodemarchief laten we immers ook liever ongestoord liggen en kost soms zelfs wat overheidsgeld om het veilig te stellen. Misschien moeten we maar gaan leren toegeven dat die betonklompen op kleine eilandjes voor weinig zaken herbruikbaar zijn. Dat is lastig in een land waar we lang gras al erg vinden...

Fort bij Vijfhuizen: <https://www.stelling-amsterdam.nl/forten/vijfhuizen/>
Fort aan de Drecht: <https://www.stelling-amsterdam.nl/forten/drecht/>
Fort Hinderdam: <https://www.stelling-amsterdam.nl/forten/hinderdam/>
Fort bij IJmuiden: <https://www.stelling-amsterdam.nl/forten/ijmuiden/>
Fort bij Spijkerboor: <https://www.stelling-amsterdam.nl/forten/spijkerboor/>
Fort bij Marken-Binnen: <https://www.stelling-amsterdam.nl/forten/marken-binnen/>

 

Bunker onder het Parnas-complex

Met dank aan Dirk Tang.

Begin juli kon de bunker onder het Gerechtsgebouw aan de Parnassusweg te Amsterdam bezocht worden. Vanaf de openbare weg is er niets van te zien en als het personeelsblad er geen aandacht aan had geschonken was het bestaan in nevelen gehuld gebleven.

Onder begeleiding daalden we de trap af en na de eerste stalen deur stonden we in een halletje met nog drie van deze deuren. Twee ervan geven toegang tot twee volledig ingerichte douche-ruimten met ertussen een tank voor radioactief besmette kleding. De derde deur geeft direct toegang tot het binnenste.
De indeling is een rechthoekige gang met ruimten aan weerszijden van die gang. De ruimten die wij konden bekijken zijn klein en waren voor technische installaties, slaapruimten met stapelbedden voor 6 personen of spreekkamers met kuipstoelen, tafelblad, kast en telefoonaansluiting. Gezien de verhoudingen zijn er meer toiletten voor mannen dan voor vrouwen. En de noodhandpomp voor het water is zeer galant in het mannentoilet.
De toiletten zijn er nog, de watertanks, de handpompen naast de elektrische pompen, de drie dieselaggregaten, de luchtbehandelingsapparatuur met ruimtekoelers, koolfilters en CO2-filters. Opmerkelijk was een bedieningskastje met knoppen 'fallout' en 'luchtalarm'.
Ook de keuken is nog compleet met vier elektrische opwarmovens, wegwerpbekers, koelkast en boiler maar ook de pollepels aan de wand. We vonden de legergroene doosjes met suiker en koffiepoeder. In een andere ruimte stonden nog een aantal bruine dozen met biscuit en met veldrantsoenen o.a. van fabrikant Struik: 'Bruine bonen met varkensvlees', 'Goulash met aardappelen', 'Witte bonen met varkensvlees' en 'Macaroni met gehakt, ham en tomaten saus'.
Er waren twee deuren in de hoofdgang waar we niet door mochten en uit het personeelsblad blijkt dat hierachter het restaurant en de crisisruimte waren met tegenwoordig resp. de KPN telefooncentrale en een automatiseringsruimte.

Gezien de vele kleine ruimten is het zeker niet een openbare schuilplaats van de B.B. Het personeelsblad noemt het 'noodzetel Kantongerecht' maar een aanwezig stuk papier uit december 1993 noemt het 'noodzetel Amsterdam'. Naar mijn mening, gezien de knoppen voor het luchtalarm, is deze bunker de noodzetel van de gemeente Amsterdam en had de burgemeester en staf er moeten verblijven.
Nog onduidelijker is het bouwjaar en hoe het uiteindelijk geintegreerd is in het gerechtsgebouw. Aanwijzing waren de jaartallen op de typeplaatjes op de aggregaten (1973) en waterpomp (1974). Het verhaal gaat dat de bunker al bestond en het gerechtsgebouw eroverheen werd gebouwd en dat lijkt te kloppen met de bouw van de verschillende torens. In 1975 werd de eerste toren gebouwd maar dat is niet de toren die nu bovenop de bunker staat. In 1978 is het Parnas complex met meerdere torens ontworpen en in 1990 opgeleverd.

Nieuwe pagina over Noodzetel Amsterdam: <https://www.stelling-amsterdam.nl/bunkers/diversen/parnas/>
Schuilplaatsen Amsterdam: <https://www.stelling-amsterdam.nl/bunkers/schuilplaatsen/>
Parnas-gebouw: <http://www.rechtspraak.nl/Gerechten/Rechtbanken/Amsterdam/Gerechtsgebouw/>

 

Hoe menswaardig is de mens? Locatietoneel onderzoekt thema oorlog

Bron: Persbericht Theatergroep Pangaea
Foto's: Mijke van der Drift

Theatergroep Pangaea speelt deze zomer in een aantal forten in Noord-Holland, Noord-Brabant en Utrecht de voorstelling Rood, Zwart & Onwetend.

Welke keuzes maken wij, die ons de verheffende naam van ‘mens’ bezorgen – of juist niet? Welke prijs betalen wij om vrijheid en democratie te verwerven? Is het daarvoor nodig het belang van de groep boven het eigen belang te stellen? Biedt de cultuur ons de nodige regels om beschaafd te kunnen handelen, of maakt onze beschaving juist het slechtste in de mens los?

De toneelvoorstelling Rood, Zwart & Onwetend is het eerste deel van de oorlogstriologie The war plays (1985) van regisseur en schrijver Edward Bond. Het stuk schetst passages uit het denkbeeldige leven dat een moeder met een kind in haar buik zou hebben geleid als ze een atoomaanval had overleefd. De moeder verkoopt het monsterkind, het kind gaat naar school, ervaart vriendschap en liefde, zoekt werk en vervult dienstplicht, en eindigt in oorlog met de mensheid – of met de eigen menselijkheid? Bond stond in Engeland vooraan bij de creatie van sociaal-politiek kritisch, onderzoekend en ongecensureerd toneel. De Amsterdamse Theatergroep Pangaea wil die maatschappelijke engagement graag terugzien in theater.

Al lijkt oorlog voor ons in Nederland soms een ver-van-mijn-bed-show, het maakt een wezenlijk onderdeel uit van onze historie en onze huidige maatschappij. In Rood Zwart en Onwetend onderzoekt de uit Iran afkomstige regisseur Alan Yadegarian de voedingsbodem van haat en geweld. Dit maakt het stuk geen naargeestig of belerend relaas over oorlogsgruwelijkheden. Het neemt de toeschouwer middels afwisselende, vaak humoristische scènes mee, langs de menselijke en onmenselijke kanten van oorlogs- en vredesgeweld.

Rood Zwart en Onwetend wordt gespeeld in een aantal forten die (behalve fort De Hel) als defensiewerk deel uitmaakten van de Stelling van Amsterdam en de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Beide waterlinies moesten bij oorlogsdreiging het land bescherming bieden door met onderwaterzetting van omliggende gebieden de doortocht van de vijand te beletten. De forten hebben vanwege de specifieke eisen van het landschap en de toenmalige oorlogstechnieken elk een unieke bouwstijl. Bezoekers krijgen een rondleiding aan de voorstelling vooraf. Men kan genieten van het Nederlands natuurlandschap, historie en cultuur.

Speellijst: 11, 12 en 13 augustus, Fort bij Krommeniedijk (première); 19 en 20 augustus, Fort de Hel; 26 en 27 augustus, 30 september en 1 oktober, Fort Altena; 2 en 3 september, Fort bij Uithoorn; 9 en 10 september, Fort bij Abcoude; 16 en 17 september, Fort bij Aalsmeer; 23 en 24 september, Fort Spijkerboor.

Theatergroep Pangaea, 'Rood Zwart en Onwetend': <http://www.theatergroeppangaea.nl/rzo.htm>

 

Tentoonstelling Stelling

Er zijn vijf grote posters over de Stelling van Amsterdam beschikbaar voor gebruik in tentoonstellingen. Fortgebruikers, bibliotheken en scholen kunnen deze tegen onkostenvergoeding lenen via Stichting Mega. De posters handelen over algemene aspecten van de Stelling.
Illustrator Lex Tempelman heeft deze posters (70x100 cm) gemaakt met inhoudelijke adviezen van Stichting Mega.
Onder andere deze posters worden momenteel geëxposeerd in het Vestingmuseum Naarden.

Meer informatie en een afbeelding van een poster: <http://www.stichting-mega.nl/tentoonstelling/>

 

Wandeling De Kwakel

Bron: weblog gedeputeerde Hans Schipper

Zondagmiddag [9 juli] naar fort de Kwakel in Uithoorn, start- en eindpunt van de 21ste Provinciale Wandeling. Met een groep van zo’n kleine vijftig personen wandelen we door het gebied van de Thamerpolder, een onderdeel van het strategisch groenproject AmstelGroen.
Onderweg wordt volop gediscussieerd over de ontwikkelingen in het gebied. Hoe breng je wonen, werken en recreëren in deze drukke regio op een goede manier met elkaar in balans. Dat is geen gemakkelijke opgave.
Tijdens de wandeling luchtten enkele boeren hun hart. Ze vinden dat er onvoldoende rekening wordt gehouden met hun belangen. Voor mij een duidelijk signaal om met de projectleider over door te praten. Ook met enkele vertegenwoordigers van de Veiling Aalsmeer bespreek ik de ruimtebehoefte van dit bedrijf. Ik druk ze op het hart ook nog eens goed te kijken naar intensivering van hun huidig ruimtegebruik op het veilingterrein zelf.
Tot mijn vreugde liepen ook twee statenleden mee, Casper Stevens (CDA) en Klaas Breunissen (GroenLinks). Uit de vele positieve reacties kon ik opnieuw opmaken, dat ook deze provinciale wandeling bij de deelnemers in de smaak is gevallen.

Noot redactie:
Ikzelf was uitgenodigd om als een van de vier deskundigen een toelichting te geven tijdens de wandeling. Namelijk bij de Linie Kudelstaart-Uithoorn als onderdeel van de Stelling van Amsterdam. Provocatief met een T-shirt van de Nieuwe Hollandse Waterlinie maar niemand pikte dat op. Alleen dat iemand me vroeg of het Fort bij De Kwakel tot de NHW behoort!
Linie Kudelstaart-Uithoorn: <https://www.stelling-amsterdam.nl/forten/thamer/>

 

Teksten in Fort benoorden Spaarndam

Foto: Jurgen Lamers

Jurgen Lamers vond tijdens een Stellingmaand-bezoek aan het zo heerlijk vervallen en spannende Fort benoorden Spaarndam een tweetal potloodteksten in het hoofdgebouw (zie foto).

"A.H. Mul
stbn 9838
17 mei 1940
G.P. Jans
stbn 5850
17 mei 1940
(Lange of Leenge) 28/5 - 45"

"Jongens van de gestamte pot"

Sinds die vondst hebben we pogingen gedaan om te achterhalen wie de personen zijn wiens gegevens op de muur staan. Probleem is dat we niet weten welke rang ze hadden en tot welk onderdeel ze behoorden. Mogelijk van 5 Depotbataljon (groep Haarlem) of 34 Reserve Grenscompagnie in het Westfront Vesting Holland; maar welk regiment? De 'order of battle' voor mei 1940 vermeldt een Groep Haarlem met 10 RGC (Infanterie Reserve Grens Compagnie) en 12 DCBT (Infanterie, Depot Compagnie Bewakingstroepen, Sectie).

Het Bureau Registratie en Informatie Ontslagen Personeel (BRIOP) van het Ministerie van Defensie (te Kerkrade) was zeer behulpzaam maar kon de informatie niet vinden. Zij hebben alleen personeelsdossiers van hen die in of na 1920 zijn geboren.
In het Nationaal Archief liggen dienststaten en stamboeken met informatie over personeel van voor 1920. Maar zonder onderdeel is dat zoeken naar een speld in een hooiberg. Daar is wel een poging toe gedaan maar veel heeft het niet opgeleverd. Het enige dat ik vond in de 'Stamboeken van Onderofficieren en minderen na 1813, 1813-1924' (toegang 2.13.09) was ene Hendricus Mul (nr. 24778) in de klapper 1913-1914 van het 10de Regiment Infanterie.

Voorlopig heb ik het na 10 maanden opgegeven. Wellicht dat een van de lezers de families bekend voorkomt?

Fort benoorden Spaarndam: <https://www.stelling-amsterdam.nl/forten/spaarndam-noord/>

 

Overig

- Intentieverklaring is getekend, Stichting Stelling van Amsterdam gaat per 1 januari 2007 op in Erfgoedhuis: <http://www.noord-holland.nl/thema/nieuws/persberichten/
Intentieverklaring_erfgoedhuis_ondertekend.asp
>

- Stichting Herstelling gaat door met werken op Fort bij Veldhuis: <http://www.herstelling.nl/algemeen/nieuws/2006/0719/>

- Restaurant La Chiboulette in Fort benoorden Purmerend is per 3 juli gesloten. Er wordt gezocht naar een nieuwe exploitant: <http://www.la-ciboulette.nl/nieuws.html>

- Stelling Koerier nr. 18 is verschenen en als PDF te downloaden: <http://www.stelling-van-amsterdam.nl/koerier/>

- Nieuwste schets Bloemendalerpolder gekraakt door gemeenten: <http://www.muider.nl/nieuws/nieuwsbericht.asp?Recid=1973>

- Persbericht van gemeente Amsterdam 'Amsterdam wil grachtengordel voordragen voor de lijst van het werelderfgoed van de UNESCO': <http://www.amsterdam.nl/gemeente/informatie/indexen/
persberichten/persberichten_2006/juli_2006/amsterdam_wil
>

 

Deze nieuwsbrief is een uitgave van het Documentatiecentrum Stelling van Amsterdam. De redacteurs en auteurs aanvaarden geen aansprakelijkheid, op welke wijze ontstaan, door het gebruik van de inhoud van de website, nieuwsbrief of andere publicatie, door welke persoon en voor welk doel dan ook. Bij gebruik als bron voor publicaties en andere uitingen is bronvermelding verplicht en tevens wordt deskundige begeleiding, door bijvoorbeeld de redacteur of auteur, aanbevolen. In de nieuwsbrieven weergegeven meningen zijn een deel van een column of strikt persoonlijk tenzij expliciet anders is aangegeven. 'Majoor Van Hall' en 'Soldaat Troelstra' zijn fictieve militairen uit het verleden die dienen als pseudoniemen voor verschillende personen. Activiteiten zoals rondleidingen worden mogelijk door andere partijen georganiseerd en de verantwoordelijkheid voor inhoud, uitvoering e.d. ligt geheel bij de betreffende partij. De inhoud van een nieuwsbrief wordt na publicatie niet meer gewijzigd en kan later onjuist zijn gebleken of niet meer van toepassing zijn. De auteursrechten berusten bij René G.A. Ros tenzij anders is aangegeven.

 

RSS Feed met nieuws over de Stelling Stelling van Amsterdam Twitter Stelling van Amsterdam op sociaal netwerk Facebook Doc.centrum Stelling van Amsterdam op LinkedIn
Stelling van Amsterdam op foto-site Instagram Stelling van Amsterdam op video netwerk YouTube

Deze website wordt verzorgd door particuliere experts en is geen website van een overheid.
Alle rechten voorbehouden, o.a. gebruik door commerciële partijen alleen met voorafgaande toestemming.
Stelling van Amsterdam. Een stadsmuur van water.
UNESCO Werelderfgoed sinds 1996
'Kennismaken met de Stelling van Amsterdam' is een gratis interactief e-book over de Stelling. (Advertentie)
 
 
 
Maas+deNatris verrichten militair-historisch onderzoek op het snijvlak van defensie en samenleving en vertalen dat naar gedrukte en digitale media. (Advertentie)