Sluit [X]   
 

Inundatiekade van de Nauernasche Vaart tot De Dam in 1898: opgeleverd te Uitgeest

© 1999-2021, René G.A. Ros
Laatst gewijzigd 9-1-2021

Nieuwsbrief

Nieuwsbrief 34

E-Nieuwsbrief Website Stelling van Amsterdam, nummer 34
(14 februari 2001)

Beste lezer,

Bij deze een nieuwe e-nieuwsbrief over de website Stelling van Amsterdam.
<https://www.stelling-amsterdam.nl/>

Heb jij informatie die via deze nieuwsbrief aan geïnteresseerden gezonden kan worden? Stuur de informatie dan aan <e-mail adres vervangen door formulier>.
Informatie over deze nieuwsbrief, het aanmelden en het archief van de nieuwsbrieven is te vinden op:
<https://www.stelling-amsterdam.nl/nieuwsbrief/>

MILITAIRE BOOMKWEKERIJ
Ja echt, geen geintje. Er heeft ook een Militaire Boomkwekerij bestaan. En wel achter het Fort bij Vijfhuizen in de Haarlemmermeerpolder. Het fort was, als een van de twee oudste Stelling-forten, de proeftuin voor de beplanting. De bron was een artikel van Landschapsbeheer over de beplanting van de forten. Van de auteur, Norbert Daemen, ontving ik een scan van een landkaart waarop de kwekerij stond aangegeven. Even later werd ik getipt over luchtfoto's (<http://www.aerophoto-schiphol.nl/>) en daar zit ook een luchtfoto uit 1994 van het fort en omgeving bij. Grote verbazing toen daarop het terrein van de kwekerij goed te herkennen bleek. Maar helaas, rond 1998 is begonnen met de aanleg van een vrije busbaan met viaduct en aquaduct en is het restant verdwenen...
<https://www.stelling-amsterdam.nl/forten/vijfhuizen-kwekerij/>

IJMUIDEN
In Het Parool van 3 februari jl. stond het volgende bericht over het Fort bij IJmuiden:

Eiland dicht door gevaarlijk zuur.

Het Forteiland in het Noordzeekanaaal bij IJmuiden is gisteren afgesloten na de vondst van een explosieve stof. Waarschijnlijk gaat het om picrinezuur, waarmee in de Tweede Wereldoorlog granaten werden gevuld. TNO onderzoekt de vondst, aldus een woordvoerder van de gemeente. Het Forteiland behoort tot de verdedigingswerken van de Stelling van Amsterdam. Op het eiland zijn regelmatig rondleidingen. (ANP)

KAZEMATTEN MUIDEN
Ik ben nog even een tweede keer sinds 1999 naar de mitrailleurkazemat Muiden West aan de Weesperweg in Muiden geweest. Deze kazemat staat er nogsteeds redelijk fraai bij. Maar aan de frontzijde bleken, tussen de gelijksoortige PTT palen, twee kleine betonnen grenspalen te staan: D2 en D4. Het verschil tussen een blokkerige O en een D is minimaal. Nou ben ik even kwijt wanneer de Departementen van Oorlog en Marine zijn opgegaan in het Departement van Defensie. Volgens mij is het na 1938 geweest. Paaltjes van na 1938 bij een kazemat uit 1931?

Ook deze keer kon ik geen code, b.v. 'G9' in het beton van de nabijgelegen Type G kazemat ontdekken. De erachtergelegen Type P groepsschuilplaats heeft de code M1, als ik het goed tussen de vele kale bramentakken en bomen heb gezien. Toen ik echter thuis de foto's nog eens zat te bekijken was er een foto van de keelzijde waarop de tekst G22 gedeeltelijk bovenaan te zien is! Als excuus moet ik aanvoeren dat direct achter de kazemat een sloot ligt en er een randje van 20 centimeter fundering onderuit steekt. De achterzijde is dus moeilijk te zien en twee foto's zijn uit de losse pols genomen door de camera boven de sloot te houden en af te drukken... Bovendien is de kazemat heel hoog, ca. 2,30 boven maaiveld, omdat deze over de kade van de Vecht heen moest schieten. In ieder geval wordt mijn gehele theorie over de nummering die ik in de vorige nieuwsbrief poneerde geheel onderuit gehaald. En nee, dat vind ik niet erg...
<https://www.stelling-amsterdam.nl/forten/muiden-kazemat/>

SECTORPARK SLOTEN TE HALFWEG
De Archiefdienst voor Kennemerland (sinds 2005 Noordhollands Archief) heeft zo'n 10.000 foto's uit een totale collectie van ca. 160.000 stuks op Internet toegankelijk gemaakt. Met het onderwerp "sectorpark sloten" zijn enkele foto's beschikbaar van een barakkenkamp bij Halfweg. De foto's dateren uit 1915 en tonen de verblijven van onder-officieren en manschappen met het "Opklapbaar Soldatenbed (Octrooi aangevraagd) van Vissers Landbouwkantoor, Amsterdam". Vanwege een aanstaande excursie moet ik eerst naar het Rijksarchief Noord-Holland in Haarlem, daarna ga ik naar de Archiefdienst voor Kennemerland. Indien daar meer informatie over de locatie en toestemming voor gebruik van de foto's is geregeld zal de site aangepast worden.
<http://www.haarlem.nl/fram0401.htm>
<https://www.stelling-amsterdam.nl/forten/halfweg/>

ONDERZOEK PROVINCIE NOORD-HOLLAND
Zoals eerder al genoemd heeft de Provincie Noord-Holland een onderzoek gestart naar de Stelling van Amsterdam. Hoe kan behoud en nieuwe ontwikkelingen samen gaan en wat is de betekenis van de Stelling voor de regio.
In vier fasen worden diverse onderzoeken en discussies gevoerd. Fase 1, literatuuronderzoek, is afgerond en in het kader van fase 2 is een nieuwsbrief verschenen. Hierin aandacht voor de vier denk- en verhaallijnen: cultuurhistorische, culturele, regionale en programmatische benaderingen.

De inhoud van de nieuwsbrief is ook op de website van de provincie geplaatst:
<http://www.noord-holland.nl/home/PROJECT/PROSTELLING-DEFA.HTM>

De projectleider is Caroline Smook en zij is per e-mail te bereiken voor meer informatie. Bij haar kan ook een exemplaar van de nieuwsbrief aangevraagd worden en plaatsing op de verzendlijst voor de volgende twee nieuwsbrieven geregeld worden. Op 9 en 10 april zijn er discussie-avonden waarover in de volgende nieuwsbrieven meer informatie zal worden gegeven.

WIJZIGINGEN
Sinds de laatste vermelding in deze nieuwsbrief zijn er weer enkele nieuwe versies gepubliceert. Zo zijn er geheel nieuwe pagina's over:

Van de Batterij aan de Sloterweg zijn twee foto's vervangen door betere.
Bovendien zijn er zeven nieuwe - en mooie - luchtfoto's van verschillende forten toegevoegd aan de Diashow Luchtfoto: <https://www.stelling-amsterdam.nl/forten/dia/luchtfoto/>
Ook zijn er wijzigingen gemaakt in de informatie over de Marechaussee Kazernes, Duitse werken en inundatiewerken. En er is een algemeen stukje over bewapening toegevoegd aan het hoofdstuk Bouw.

Ook de koppeling met de topografische kaarten is weer gewijzigd. Er zijn nu weer topografische kaarten maar omdat de Stelling-site de enige is die met kaartcoordinaten i.p.v. postcodes werkt is het niet allemaal 100%. Zo kan je niet de schaal wijzigen (wel door 'zoom=' in de URL de wijzigen) en een route samenstellen. Het bedrijf BriGIS die deze dienst levert meldde dat de topografische kaart mogelijk uit hun dienstenpakket verdwijnt maar dat de kans groot is dat de Topografische Dienst het op een andere manier via Internet beschikbaar stelt.

Daarnaast zijn er vele kleine wijzigingen aangebracht, foto's en verwijzingen toegevoegd. De volledige lijst met wijzigingen is te vinden op:
<https://www.stelling-amsterdam.nl/colofon/wijzigingen/>

SNEEUW
Er is boven verwachting vaak sneeuw gevallen en ik had redelijk wat gelegenheid om langs diverse forten te gaan. Zo zijn er dus sneeuw-foto's van: Abcoude, Ossenmarkt - Weesp, Uitermeer, Vijfhuizen, Nieuwe Meer, diversen in de Vesting Muiden en nog een paar kleine zaken zoals een damsluis.
Vanaf nu mag het wel weer mooi weer worden...

OVERIG
- Weet iemand meer over de Tulpkazerne in de Ferdinand Bolstraat te Amsterdam? Zo ja, neem a.u.b. even contact met me op.

Met vriendelijke groet,
René Ros

RSS Feed met nieuws over de Stelling Stelling van Amsterdam Twitter Stelling van Amsterdam op sociaal netwerk Facebook Doc.centrum Stelling van Amsterdam op LinkedIn
Stelling van Amsterdam op foto-site Instagram Stelling van Amsterdam op video netwerk YouTube

Deze website wordt verzorgd door particuliere experts en is geen website van een overheid.
Gebruik door commerciële partijen alleen met voorafgaande toestemming.
Stelling van Amsterdam. Een stadsmuur van water.
UNESCO Werelderfgoed sinds 1996
Forten Info over verdedigingswerken en militair erfgoed zoals forten en bunkers. (Advertentie)
 
 
 
Forten Info over verdedigingswerken en militair erfgoed zoals forten en bunkers. (Advertentie)