Sluit [X]   
 

Fort bij Edam in 1945: tijdelijk Kamp van Bewaring

Donateur worden?

© 1999-2024, René G.A. Ros
Laatst gewijzigd 7-5-2024

Nieuwsbrief Stelling van Amsterdam

Nieuwsgierig? Lees deze nieuwsbrief maar!Nieuwsbrief 390

Nieuwsbrief Stelling van Amsterdam
14de jaargang, nummer 390, 7 maart 2012

Een nieuwsbrief van het Documentatiecentrum Stelling van Amsterdam met informatie over militair erfgoed in de regio Groot-Amsterdam.
https://www.stelling-amsterdam.nl/nieuwsbrief/

 

Inhoud

In deze nieuwsbrief:

 

Inleiding

Beste lezer,

Het is duidelijk dat de winterstop op haar einde loopt; er is een inundatie van berichten over activiteiten in de lente... Maar eerst over de tweede 'amovering' van een Stelling-object binnen een jaar; na het groepsdepot Halfweg nu de damsluis langs de A4.
Daarna over drie evenementen in de volgorde dat ze plaats vinden. Wederom wordt de polder rondom Fort bij Krommeniedijk geïnundeerd. Op Fort bij IJmuiden vind een groots re-eanctment weekeind plaats. En het Stellingseizoen wordt op tweede Paasdag geopend met een leuke recordpoging eieren verven op Fort bij Veldhuis.
Tenslotte bestond de behoefte om te laten weten dat er met de webserver veel is gebeurd, ook al merk je dat niet. Met dank aan veel mensen en organisaties.

Bekijk deze nieuwsbrief op: https://www.stelling-amsterdam.nl/nieuwsbrief/2012/nieuwsbrief-390/
Overig kort nieuws op het Stelling Forum: https://forum.stelling-amsterdam.nl/nieuw/
Reageren kan door het contact-formulier te gebruiken.

De volgende nieuwsbrief zal waarschijnlijk op 28 maart verschijnen. Bijdragen graag ruim van tevoren toezenden.

Veel leesplezier!
René Ros

Tip: houd de cursor boven elke afbeelding om een beschrijving te zien.

 

Dienstberichten

Op 13 februari jl. werd het 700.000ste bezoek aan deze website gebracht! In 11 maanden 100.000 bezoeken!
Tevens jubileert het Stelling Forum met de 200ste geregistreerde gebruiker.

Wie heeft er tijd en zin om de Bijzondere Bezettingsstaat 1913-1914 digitaal in te voeren? Er zijn foto's van de goed leesbare handgeschreven cijfers die overgetypt moeten worden in een database. Daarna kunnen er interessante optellingen e.d. gemaakt worden.

Fort in de Laander en Westbijlmerpolder in een montage van oude militaire kaart en een recentere topografische kaart.Door een foto van Ans van Dijk op Nu.nl werd gezocht naar 'fort bijlmer' met een meerdaagse piek in de bezoekcijfers als gevolg. En een nieuwsgierige reactie van een bedrijf dat nu bij die locatie is gevestigd.
Wie was Ans van Dijk en wat heeft 'fort bijlmer' ermee te maken? Zie:
Doodstraf voor Ans van Dijk
Sectorpark Ouderkerk, Afdeling Munitie / Fort in de Laander en Westbijlmerpolder
'Locatie Fort Bijlmer' op Stelling Forum
Bewaringskampen Politieke Delinquenten (i.v.m. bijzondere gerechtshoven)

Sergeant b.d. Wools heeft nog een aantal foto's van zijn diensttijd gevonden.
Foto's Diensttijd 1974-1975 Dick Wools
Thema-nieuwsbrief 'Sergeant Wools op patrouille'

In het artikel 'Terug naar de geschiedenis' werd gevraagd wat de afkorting 'CVP-Mba-1' betekent. Arrien Borst reageerde met de informatie dat CVP staat voor Commissie van Proefneming (natuurlijk!). En MBA staat voor 'Materieel Beproevings Afdeling' waarbij het cijfer 1 'Munitie en Wapens' betekent. Zoekend op die term kom je ook op de webpagina over het Algemeen Verdedigingspark want ook daar heeft die afdeling gezeten...
'Terug naar de geschiedenis' in Nieuwsbrief 388
Algemeen Verdedigingspark

Overigens, dat er nu bijna wekelijks nieuwsbrieven verschenen betekent niet dat er recent veel geschreven is. Aan de thema-nieuwsbrief 'Gas-gas-gas' werd in oktober 2011 begonnen en was half januari gereed en aan betrokkenen voorgelegd, een maand voor publicatie.

 

Bomvrije Damsluis in de Slotertocht

Foto: MNO Vervat.
Met dank aan: MNO Vervat en provincie Noord-Holland.

Ad perpetuam rei memoriam
"Ter eeuwige nagedachtenis"

Na vele jaren trouwe en eenzame dienst voor Koningin en Vaderland is na gedeeltelijke sloop en jarenlange verwaarlozing op 118-jarige leeftijd van ons heen gegaan:

Bomvrije Damsluis in de Slotertocht

Onderdeel van de Geniedijk Haarlemmermeer nabij Hoofddorp,
inundatiewerk van de Stelling van Amsterdam.

september 1893januari 2012

 

De damsluis is inmiddels in besloten kring gesloopt en begraven. Gelegenheid tot herdenken is elke dag mogelijk op de nieuwe oostelijke afrit van rijksweg A4 naar de provinciale weg N201. Enkele relikwieën zullen voorlopig tentoongesteld worden op Fort bij Uithoorn.

De sloop van de Damsluis in de Slotertocht.De Damsluis in de Slotertocht (alias damsluis A4) werd gesloopt vanwege de verbreding van de snelweg A4 en de aansluiting op de N201.
Het was een provinciaal monument Noord-Holland maar is van die lijst afgehaald. Dat lees je dan niet in een persbericht. En een monumentstatus blijkt makkelijker ingetrokken te kunnen worden dan toegekend. In dit geval sputterde alleen de PvdA Statenfractie nog openbaar tegen.
Het dak, de overkluizing, was al vele jaren geleden gesloopt. Inmiddels ligt er een zandpakket op de locatie en binnenkort asfalt.

Een schrale troost is dat de identieke Damsluis in de IJtocht nog geheel bestaat. In het gezamenlijke bouwbestek wordt eerst die damsluis beschreven en bij Slotertocht staat zo ongeveer 'zie IJtocht'.
Maar toch, het was een van de zeven bomvrije damsluizen van de Stelling. En de tweede die gesloopt is voor een snelweg. Een zwaar gemis voor de Geniedijk en de Stelling.

N.B. ReneRos.biz Monumentenadvies heeft bijgedragen met archiefonderzoek.

Damsluis in de Slotertocht
Damsluis in de IJtocht
Geniedijk Haarlemmermeer
'Geniepark' in Nieuwsbrief 265

 

Inundatie bij Fort Krommeniedijk trekt vogels en vogelaars

Tekst: persbericht Stichting Landschap Noord-Holland.
Met dank aan: Jaap van Harlingen (Vrijwilligerswerkgroep Fort bij Krommeniedijk).

Ganzen in de inundatie bij Fort bij Krommeniedijk.Het is al bijna een traditie. Landschap Noord-Holland zet half februari voor de vijfde keer een deel van de Uitgeesterbroekpolder onder water. De plas-drassituatie die daardoor ontstaat verschaft veel voedsel voor vogels op doortrek.
Steltlopers, ganzen en diverse soorten eenden komen elk jaar in flinke aantallen af op de ondiepe plassen. Met enig geluk zijn ook vogels als sneeuwgors en slechtvalk aanwezig.

Op 10 en 11 maart organiseert Landschap Noord-Holland in samenwerking met Vogelbeschermingswacht Zaanstreek een vogelkijkweekend op het fort bij Krommeniedijk. Vanaf deze bijzondere locatie hebben bezoekers een prachtig uitzicht over het drasland.

U kunt niet alleen terecht bij een van de vogelkijkers: u mag ook een kijkje nemen in het fort zelf. Nu de plannen voor restauratie en herbestemming van het fort in een vergevorderd stadium zijn, is dit misschien wel één van de laatste keren dat u het fort in zijn volledige omvang kunt bekijken.

De poort staat op 10 en 11 maart open van 10 tot 16 uur. Ook is dan koffie, thee en huisgemaakte soep verkrijgbaar. De toegang tot het terrein bedraagt € 2,- (kinderen tot 12 jaar gratis). Honden kunnen helaas niet worden toegelaten. U vindt het fort aan de Lagendijk 22 in de gemeente Uitgeest, vlakbij Krommeniedijk. Kijk voor meer informatie op de website van de Vrijwilligerswerkgroep Fort bij Krommeniedijk.

Vrijwilligersgroep Fort Krommeniedijk
Fort bij Krommeniedijk
Uitgeester- en Heemskerker Noordbroekpolder

 

Excursie Normandië tot IJmuiden

Tekst: nieuwsbericht Vrienden van Forteiland IJmuiden.

Jonge Duitse soldaten in mitrailleursnest op Fort bij IJmuiden.Zaterdag 31 maart en zondag 1 april zal op het Forteiland IJmuiden een re-enactmentweekend plaatsvinden. Dit is het zo waarheidsgetrouw mogelijk naspelen en uitbeelden van historische gebeurtenissen. Indien mogelijk op de plek waar deze plaats vonden. Het wordt gedaan door groepen deelnemers in historisch kostuum of uniform.

Dit jaar wordt het een groots opgezet spektakel, waarbij zowel het fort, de verdedigingswerken en het eiland zullen fungeren als historische achtergrond.

Het is de bedoeling dat bezoekers door middel van een uitgezette route een tijdreis maken van het begin van de Tweede Wereldoorlog tot aan de Bevrijdingsfeesten van 1945. Zo maak je kennis met Franse verzetsstrijders, Geallieerden en Nederlandse soldaten, de Duitse bezetters en alle aspecten van het Nederlands verzet. Op het westelijk strandje van het eiland zullen landingen worden uitgevoerd, die je terugbrengen naar de stranden van Normandië tijdens D-Day in 1944.

Nederlandse soldaat voor de Nederlandse vlag.Er worden Nederlandse en Duitse kampementen opgezet. Er zijn schietdemonstraties vanuit de museumbunker type 644 met een machinegeweer, aanvallen worden uitgevoerd en Binnenlandse Strijdkrachten arresteren Duitse bezetters. In het fort worden diverse vertrekken ingericht, zodat u een realistisch beeld krijgt van de tijden van weleer.

Het is raadzaam om vroegtijdig te reserveren voor dit grandioze evenement. Kaarten voor het evenement kosten 15 euro per persoon en zijn zoals altijd te boeken via IJmuidense Rondvaartmaatschappij en zijn vanaf nu te boeken. We hopen u graag te zien op 31 maart of 1 april.
We willen u nog wel even attenderen op het feit dat het Forteiland niet of slecht toegankelijk is voor minder-validen.

IJmuidense Rondvaartmaatschappij
Vrienden van Forteiland
Fort bij IJmuiden

 

Stellingseizoen 2012 trapt af met recordpoging

Tekst en foto's: persbericht Cultuurcompagnie Noord-Holland d.d. 15-2 jl.

Stelling-eieren.Iedereen is welkom op maandag 9 april op Fort bij Veldhuis in Heemskerk voor het officiële startsein van Stellingseizoen 2012.
Op deze Tweede Paasdag doet de Stelling van Amsterdam een poging het Paaseieren-verven-record te verbreken. Daar zijn 350 enthousiaste schilders tussen de 6 en 96 jaar voor nodig!

Vier Pasen eens op een prachtig fort van de Stelling. Families, scholen, scouting- en sportverenigingen zijn allen welkom om 12.30 uur op Fort bij Veldhuis. Tafels, banken, een grote tent voor slecht weer, stiften en gekookte eieren staan klaar.
Het oude record van 317 beschilderde eieren uit Amerika is verbroken als tegelijkertijd 350 kinderen en volwassen evenzoveel eieren binnen drie minuten beschilderen.

Op Tweede Paasdag is er naast de recordpoging nog veel meer te doen bij Fort bij Veldhuis. Er zijn rondleidingen en speurtochten in het Luchtoorlogmuseum. Deelnemers aan de recordpoging kunnen het museum gratis bekijken. Als speciale verrassing is er een dropping van producten aan parachuutjes van de Stelling van Amsterdam uit een vliegtuig boven het fort.
Verder is er live muziek, catering en een groot terras voor het publiek. De feestelijke dag markeert het begin van Stellingseizoen 2012. Het terrein is maandag 9 april open van 12 uur tot 17 uur.

Toegang van Fort bij Veldhuis.Veel forten van het Unesco Werelderfgoed de Stelling van Amsterdam openen vanaf maart/april weer hun deuren voor publiek. Gedurende het seizoen zijn er activiteiten als rondleidingen, tentoonstellingen en wijnproeverijen.
In het Pinksterweekend van 25 tot 28 mei zijn er tijdens festival Op de Bres bijzondere culturele activiteiten op de forten gelegen in de Beemster, ook een Werelderfgoed. De festivallocaties zijn Fort bij Spijkerboor, Fort aan de Jisperweg, Fort aan de Middenweg, Fort aan de Nekkerweg en Fort benoorden Purmerend.

Aanmelden voor deelname aan de Recordpoging Paaseierenverven op Fort bij Veldhuis kan via de website Stelling van Amsterdam Recreatie voor 1 april 2012.
Deelname is gratis, maar aanmelden is een vereiste. Kinderen (6+) zijn welkom met een volwassen begeleider. Het publiek hoeft zich niet aan te melden en is welkom bij Fort bij Veldhuis, Genieweg 1, 1967 PS in Heemskerk. Een aanvraag bij Guinness World Records loopt.

P.S. Wellicht is de seizoensopening niet interessant voor jezelf, maar stuur dan deze link door naar vrienden en bekenden: https://www.stelling-amsterdam.nl/nieuwsbrief/2012/nieuwsbrief-390/#PAASEIEREN

Cultuurcompagnie Noord-Holland
Stelling van Amsterdam Recreatie (aanmelden en informatie activiteiten)
Stichting Aircraft Recovery Group 1940-1945
Fort bij Veldhuis

 

Websites verhuisd zonder adreswijziging

Foto datacentrum: Host Europe GmbH.

Zoals in Nieuwsbrief 382 aangegeven, was de webserver aan het eind van haar werkzame leven. De Sun Fire X2200 computer was eind 2006 door stichting Mega aangeschaft en begin 2007 in gebruik genomen onder de naam 'Citadel'. Op dat moment was een eigen server de beste en goedkoopste oplossing.
De aanschaf was mogelijk door een bijdrage van de provincie Noord-Holland. En stichting Menno van Coehoorn droeg een bedrag bij dat later gebruikt is voor verlenging van het onderhoudscontract, om bij storing binnen 24 uur de server te laten repareren. De server werd, zonder plaatsingskosten, in een rek op de Vrije Universiteit Amsterdam (V.U.) geplaatst.

De oude server Citadel in het rek op de V.U.

Website hundertprozent CO2 neutral mit Host EuropeAnno 2012 moest er een goedkopere oplossing gevonden worden omdat een bijdrage van de provincie niet meer mogelijk is en de ontvangen donaties onvoldoende zijn. Bovendien kon de server door centralisatie en beleidswijzigingen niet langer op de V.U. blijven.
Tegenwoordig is zogenoemde virtuele hosting mogelijk. Een computer wordt gedeeld door meerdere 'eigenaren' maar elk ziet alleen zijn eigen deel en mag daarop doen en laten wat hij/zij wil: hoeveel websites, hoeveel gebruikers, welke software en instellingen. Terwijl het hostingbedrijf zorgt voor de computer, netwerk, stroom, onderhoud en beveiliging. En betaling per maand vraagt in plaats van een paar duizend euro ineens.
Nederlandse providers bieden een uitgebreider pakket maar dat is voor ons gebruik niet nodig en wenselijk. Zodoende is een server in gebruik genomen die in het datacentrum van Host Europe GmbH in Köln, Duitsland staat. Er is een eigen aansluiting op het internetknooppunt Amsterdam Internet Exchange (AMSIX). En bovendien CO2 neutraal door gebruik van groene stroom.

Medewerker in het datacentrum van Host Europe.Vanaf 17 januari werd de nieuwe server Citadel II ingericht. Remy Zandwijk heeft het besturingssysteem Linux en de serversoftware geïnstalleerd en ingericht, met veel aandacht voor de beveiliging.
Samen hebben we de zeventien websites stuk voor stuk verhuisd: bestanden overzetten, testen en instellingen aanpassen.

Tenslotte de Domain Name Server (D.N.S.) instellingen wijzigen zodat iedereen naar de nieuwe server gaat als ze het webadres invoeren. Hierdoor blijven de webadressen hetzelfde en heeft bijna niemand wat van de verhuizing gemerkt! De vorige nieuwsbrief werd al vanaf de nieuwe server verzonden.
Op 21 februari was de verhuizing voltooid en eind maart zal de oude server ceremonieel uit worden gezet.

In de eerste plaats heel veel dank aan systeembeheerder Remy Zandwijk, virtualisatie/storage specialist en all-round IT consultant aan de V.U. Het begon voor hem als technische hulp aan mij als zijn collega op de V.U. Maar ondertussen heeft ook hij het forten-virus en motiveert het onderwerp hem. Zonder zijn inzet, hoe gering hij dat zelf ook vindt, waren de websites zoals Stelling van Amsterdam en Forten Info helemaal niet mogelijk!
Mede namens stichting Mega dank ik Remy, de Vrije Universiteit, de provincie Noord-Holland en stichting Menno van Coehoorn voor hun medewerking in de afgelopen vijf jaar.
De komende jaren worden de kosten door mijzelf gedragen, deels uit de donatie-pot waarin hopelijk bijdragen blijven binnenkomen.

Webserver Citadel in Nieuwsbrief 271
'Doneren' in Nieuwsbrief 382
Host Europe GmbH
Amsterdam Internet Exchange
Citadel II

 

Deze nieuwsbrief is een uitgave van het Documentatiecentrum Stelling van Amsterdam. De redacteurs en auteurs aanvaarden geen aansprakelijkheid, op welke wijze ontstaan, door het gebruik van de inhoud van de website, nieuwsbrief of andere publicatie, door welke persoon en voor welk doel dan ook. Wij hebben ons best gedaan om alle rechthebbenden op deze website / nieuwsbrief te achterhalen. Eenieder die meent dat zijn/haar materiaal zonder voorafgaande toestemming hier is gebruikt, verzoeken wij om zich tot ons te wenden. Bij gebruik als bron voor publicaties en andere uitingen is bronvermelding verplicht en tevens wordt deskundige begeleiding, door bijvoorbeeld de redacteur of auteur, aanbevolen. In de nieuwsbrieven weergegeven meningen zijn een deel van een column of strikt persoonlijk tenzij expliciet anders is aangegeven. 'Majoor Van Hall' en 'Soldaat Troelstra' zijn fictieve militairen uit het verleden die dienen als pseudoniemen voor verschillende personen. Activiteiten zoals rondleidingen worden mogelijk door andere partijen georganiseerd en de verantwoordelijkheid voor inhoud, uitvoering e.d. ligt geheel bij de betreffende partij. De inhoud van een nieuwsbrief wordt na publicatie niet meer gewijzigd en kan later onjuist zijn gebleken of niet meer van toepassing zijn. De auteursrechten berusten bij René G.A. Ros tenzij anders is aangegeven.

 

Stelling van Amsterdam op Twitter Stelling van Amsterdam op Facebook Doc.centrum Stelling van Amsterdam op LinkedIn
Stelling van Amsterdam op foto-site Instagram Stelling van Amsterdam op video netwerk YouTube

Deze website wordt verzorgd door particuliere experts en is geen website van een overheid.
Alle rechten voorbehouden, o.a. gebruik door commerciële partijen alleen met voorafgaande toestemming.
Stelling van Amsterdam. Een stadsmuur van water.
UNESCO Werelderfgoed sinds 1996
'Kennismaken met de Stelling van Amsterdam' is een gratis interactief e-book over de Stelling. (Advertentie)
 
 
 
'Kennismaken met de Stelling van Amsterdam' is een gratis interactief e-book over de Stelling. (Advertentie)