Sluit [X]   
 

Marinevliegkamp Schellingwoude in 1940: 3./906 Küstenfliegergruppe te Amsterdam

© 1999-2021, René G.A. Ros
Laatst gewijzigd 11-7-2021

Nieuwsbrief

Nieuwsbrief 298

Nieuwsbrief Stelling van Amsterdam
Nummer 298 (10de jaargang, 2 juli 2008)

Een nieuwsbrief over militair erfgoed in de regio Groot-Amsterdam.
https://www.stelling-amsterdam.nl/

Deze nieuwsbrief is, met illustraties, ook te vinden op:
https://www.stelling-amsterdam.nl/nieuwsbrief/

 

Inhoud

In deze nieuwsbrief:

Hierboven staat achter de artikelen, indien van toepassing, welke gemeente het betreft.

 

Inleiding

Beste lezer,

Traditioneel is de laatste nieuwsbrief voor het zomerreces een extra 'dik' zomer-nummer, met deze keer twaalf interessante artikelen. Een samenvatting blijft deze keer achterwege. Maar de artikelen varieren van complimenten tot teleurstellingen en van vroeger via heden tot toekomst; volgens uw redacteur voor ieder wat wils.
Dit zomer-nummer is bedoeld om wat te lezen te hebben gedurende de vakantietijd, probeer het dus niet in een keer uit te krijgen! Persoonlijk wordt de (welverdiende?) vakantie anders dan voorgaande jaren, omdat helaas mijn schoonvader afgelopen vrijdag na een lang ziekbed is overleden.

Tenslotte nog een oproepje uit nieuwsgierigheid: onlangs is uw veld-onderzoeker vier dagen op stap geweest in de Stelling, waarover later een verslag volgt. Tijdens een van die tochten zag iemand mij op 17 juni aan de andere kant van een vaart, toeterde en zwaaide maar was te ver weg om te herkennen. Wie was dat???

De volgende nieuwsbrief zal waarschijnlijk half augustus verschijnen. Prettige zomer!

René Ros

 

Dit mag ook eens gezegd worden

Directe betrokkenheid van het Rijk geniet de Stelling nogsteeds niet echt, in tegenstelling tot de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Was de Stelling de tijdsgeest te ver vooruit? De afgelopen jaren is er voor de Stelling wel het een en ander verbeterd.

Er is nog geen enkel bezoekerscentrum en uw redacteur is nog niet gerust op een goede uitkomst. Ook het verdwijnen van de Stichting Stelling van Amsterdam lijkt vooralsnog geen vooruitgang. Maar het behoud en de toegankelijkheid van de forten is nu vrijwel overal (bijna) gerealiseerd, zelfs zoveel dat je je druk moet gaan maken voor forten die geen gebruik krijgen maar natuur en verval als kernwaarde hebben.

Terugkomend op een controversieel artikel in een nieuwsbrief uit 2005, moet ook eens gezegd worden dat er wat betreft het programmabureau van de provincie Noord-Holland veel is verbeterd. En uw redacteur wil ook wel eens iets positiefs schrijven, op het gevaar af dat enkele lezers dit weer verkeerd opvatten.
Er zit nu een vrij omvangrijke groep van zeven personen, veelal in deeltijd gedetacheerd vanuit hun beleidssectoren, die inmiddels redelijk stabiel van samenstelling lijkt. Waarvan medewerkers niet na een half jaar denken de Stelling helemaal te kennen en kort daarna een andere uitdaging gaan zoeken. De huidige programma-manager zit er nu bijna twee jaar en heeft daarmee het duurrecord maar liefst verviervoudigd, sinds het vertrek van Caroline Smook in voorjaar 2004.

Hun betrokkenheid blijkt onder andere uit het buiten kantoortijden, zelfs in het weekeind, bezoeken van fort(activiteit)en. En beseffen dat ook zij niet alles te vertellen hebben en niet alles weten wat er te weten valt; dat samenwerking loont.
Voor Stichting Mega betekent het, dat de huidige samenwerking kan bijdragen aan historisch onderbouwd beleid en beslissingen. We verheugen ons op een voortgaande goede communicatie en prettige samenwerking.

Programmabureau Stelling van Amsterdam: http://www.noord-holland.nl/thema/welzijn_zorg_en_cultuur/Cultuurhistorie/Stelling_van_Amsterdam/index.asp
Nieuwsbrief 215 uit 2005: https://www.stelling-amsterdam.nl/200-224/nieuwsbrief-215.htm
Stichting Mega: http://www.stichting-mega.nl/

 

Feestje in aantocht

Foto: Hans Baas, Stichting Mega.

De website bestaat morgen 9,5 jaar en dat betekent dat we op 3 januari 2009 een 10-jarig jubileum vieren. Er zijn voor dat jaar een paar extra activiteiten in voorbereiding maar daarover later meer.

Een traditie is dat op 3 januari een speciale nieuwsbrief verschijnt. Vorige jaren met gastschrijvers die een terug- en vooruitblik betreffende de Stelling van Amsterdam gaven. Deze keer mag het over de website en haar functie en effecten gaan. Er zullen een aantal mensen uitgenodigd worden een bijdrage te leveren, maar als er iemand is die een artikel wil schrijven dan verneemt de redacteur dat graag van hem of haar voor 1 september.
Deze nieuwsbrief is geen reclameblaadje waarin een ideale wereld wordt voorgespiegeld, maar die een kritische spiegel wil voorhouden. Uw redacteur verwacht dan ook zeker de nodige kritische kanttekeningen waaruit hij zijn voordeel kan halen.

Er is inmiddels al een artikel ontvangen en een tweede is door gedeputeerde Kruisinga toegezegd. Ook is er met genoegen een onderscheiding ontvangen van de Stichting Pampus, namelijk een pasje met de tekst "Als trouwe ambassadeur van de Stelling van Amsterdam, verlenen wij René G.A. Ros gedurende het seizoen 2008 vrije toegang tot het Forteiland Pampus."
En de Koninklijke Bibliotheek heeft eervol besloten de website op te nemen in haar webarchivering "om een selectie van Nederlandse websites te bewaren voor toekomstig onderzoek".

'Archivering door de Koninklijke Bibliotheek' op Stelling Forum: https://forum.stelling-amsterdam.nl/viewtopic.php?f=9&t=399

 

Kompaßkompensierscheibe verscheen en verdween

Met dank aan: Alfred Bakker (Ingenieursbureau Amsterdam) en Michel van Best.

Zoals eerder gemeld is, laat het Ontwikkelingsbedrijf Gemeente Amsterdam het eiland Zeeburg bouwrijp maken voor een nieuwe woonwijk. Van dit voormalige militaire terrein resteren nog maar vier bouwwerken: drie Duitse bunkers en een Nederlandse dienstwoning.

Begin juni 2008 heeft de aannemer, die de noordwesthoek van het eiland bouwrijp maakt, een achthoekige fundering van ongewapend beton aangetroffen. Met een muurdikte van ongeveer drie meter en omgeven door houten damwanden (bekisting?). Pas bij een vergadering, weken later, werd dit aan het directievoerende Ingenieursbureau Amsterdam verteld. Toen bleek ook dat het om de Kompaßkompensierscheibe (kompascompenseerschijf) ging.

Deze Navigationdrehscheibe was door de Duitse bezetter aangelegd als onderdeel van het Fliegerhorst Schellingwoude, de grootste basis voor watervliegtuigen in Nederland.
Het had als functie om de kompassen van de watervliegtuigen te ijken. Om magnetische storingen uit te sluiten lag het een 100 meter van bebouwing. Een standaardmodel van het Reichsluftfahrtministerium toont een ronde betonnen bak met een doorsnede van twaalf meter en een hoogte van drie meter. Met daarin een draaibaar houten plateau waarop het vliegtuig (max. 30 ton) werd geplaatst. Rondom het plateau was de Duitse gradenverdeling (400 graden*) aangegeven. Zodoende kon de afwijking van het kompas in het metalen vliegtuig bepaald en gecorrigeerd worden.

Op 26 juni heeft uw redacteur met spoed, en met gevaar voor de eigen gezondheid, het terrein betreden. Ter plekke was alleen nog een gapend gat van vijftien meter doorsnede te zien, gevuld met water (zie foto). En met nog maar een paar brokken beton langs de rand (links op de foto). Het is onduidelijk of de gehele Navigationdrehscheibe was aangetroffen of dat de bovenste helft al in de jaren 1960 was gesloopt bij de aanleg van de Voorbij-betonfabriek.
Wel viel een paar meter smalspoor op, breedte 30 cm, van de kade naar de Navigationdrehscheibe. Mogelijk dat dit bij de Navigationdrehscheibe hoorde om de watervliegtuigen, die zelden van wielen waren voorzien, van en naar de waterkant te vervoeren.

* dezelfde verdeling heeft het bouwwerkje bovenop het Fort aan het Pampus.

Militair Terrein Zeeburg: https://www.stelling-amsterdam.nl/forten/zeeburg/
Fliegerhorst Schellingwoude: https://www.stelling-amsterdam.nl/forten/schellingwoude/

 

Opzichter van Fortificatiën Kamstra

Tekst: gebroeders Gerard Kamstra en Nico Kamstra jr.
Foto's: Gerard Kamstra
Dank aan: Edwin Edeling.

We waren nog klein, Gerard was 9 jaar en Nico 7 jaar. Herinneringen vervagen of verdwijnen, flarden blijven hangen. Ook over onze vader en zijn militaire loopbaan in de periode 1925-1940.

We weten nog dat vader bij de mobilisatie plots naar Spaarndam moest vertrekken, dit zorgde voor enige commotie thuis. Dat hij daar werd ingekwartierd bij de familie Koers(?), waar we vader later een paar keer bezochten.
Vader zagen we in een soort militair wachtlokaal in Spaarndam, waarin ook een rek met geweren tegen de muur stond. We werden toen door hem gewaarschuwd ze niet aan te raken.
Waarschijnlijk was het in het huis waar hij ingekwartierd was want buiten rondlopen konden we niet vanwege die agressieve en gemene ganzen, die op ons af stormden zodra we buiten kwamen en waar wij als kleine kinderen erg bang voor waren.
Bij de forten zijn wij toen nooit geweest. Het was militair terrein en daar mochten burgers absoluut niet komen: schildwachten.

Onze moeder ging regelmatig met trein en bus van Den Haag naar Spaarndam. Ze bleef dan vaak bij familie in Haarlem slapen. Tenslotte zie ik vader heel koud op een motorfiets, lange ijspegels hingen aan zijn bril.
Met plezier hebben we bijgedragen aan de militaire biografie over onze vader. Mogelijk kunnen mensen uit de omgeving van Spaarndam onze herinneringen nog aanvullen?

Biografie Opzichter van Fortificatiën Kamstra: https://www.stelling-amsterdam.nl/mensen/kamstra/

 

Ik sloopte in Muiden

Tekst en foto: Nico Kamstra jr. (Nieuw-Zeeland)
Luchtfoto: Guus Kroon, Historisch Archief Muiden
Dank aan: Edwin Edeling.

Net als mijn vader Nico Kamstra sr. ben ik beroeps-militair bij de Genie geweest. Op 5 oktober 1951 begon de eerste Onderofficierschool (OOS, later Koninklijke Militaire School KMS) cursus in Wezep. Na 1 jaar infanterie opleiding in Wezep/Weert en 1 jaar Genieschool in Soesterberg werd ik op 23 september 1953 als eerste bevorderd tot 'Sergeant-instructeur der Genie'. Ik heb dus de dubieuze eer om de eerste onderofficier* te zijn geweest, die ooit van de OOS lopende band afrolde.

In 1954 en 1955 zat ik met een detachement genisten in Muiden om de burger-aannemer uit Muiden, Dhr. Mol, bij te staan. Hij had de opdracht om de bunker en de twee oude ondergrondse Nederlandse vestingwerken op te blazen en het puin te ruimen, zodat de originele kruidentuin weer voor het slot kon worden aangelegd. Van deze werkzaamheden heb ik slechts een foto (zie foto rechts) die ik met plezier deel. Het Museum Muiderslot heeft nog meer foto's van de sloopwerkzaamheden.
Met twee dienstmakkers heb ik toen ook een avond bijgewoond van de heropgerichte Muiderkring, een cultureel genootschap.

De soldaten werden regelmatig afgelost en zelf heb ik daar twee maal gezeten als plaatsvervangend commandant. Uiteindelijk was ik de laatste commandant, na het vertrek van 2e Luitenant J. Schokker.
In 1955 heb ik het leger verlaten en ben naar Nieuw-Zeeland geëmigreerd om daar vele jaren voor Philips te werken.

* In ieder geval de eerste Genie-onderofficier.

Noot redactie: De twee oude Nederlandse vestingwerken betroffen twee bomvrije kazernes (gebouwen A en B) die sterk leken op de nog aanwezige kleine kazernes op bv. Fort bij Vuren en Batterij bij Brakel (Nieuwe Hollandse Waterlinie).
De onderstaande luchtfoto tijdens de sloopwerkzaamheden komt via Guus Kroon (zie foto onder) met links van het slot, de kazerne waarvan de gevelmuur al is gesloopt. Rechts is de kazerne al geheel verdwenen en een puinhoop te zien.
Overigens werd gelijktijdig, ook door de Genie, het Fort bij Uitmeer geëgaliseerd en gesloopt, zie Nieuwsbrief 293.

Vesting Muiden: https://www.stelling-amsterdam.nl/forten/muiden/
Tijdbalk Muiderslot: http://www.muiderslot.nl/tijdbalk.aspx
'Graven en opblazen op Fort Uitermeer' in Nieuwsbrief 293: https://www.stelling-amsterdam.nl/275-299/nieuwsbrief-293.htm
Historisch Archief Muiden: http://www.ham-muiden.nl/

 

Tussenstops in de Stelling

Al vele jaren is het Buskruitmagazijn bij de Steenen Paal regelmatig open voor bezoekers (echter niet de regelmaat van uw redacteur). Tegen een kleine vergoeding kan je in de vier lokalen een tentoonstelling over de luchtoorlog zien. Ja, dat zit in het nabijgelegen Fort bij Veldhuis maar in dit buskruitmagazijn werd de basis gelegd.
Dranken, versnaperingen en tosti's kan je er ook verkrijgen dus tijdens een wandel-, fiets- of autotocht kan je er binnen of buiten pauzeren. Het buskruitmagazijn is elke laatste zondag van de maanden mei t.e.m. september open, en bij mooi weer. Je kan het vinden in de Assendelverzeedijk ter hoogte van de Genieweg uit Assendelft (rechtsaf).

Geheel nieuw is het caféterras Fort Zuid in het Fort bezuiden Spaarndam, met uitzicht over de Mooie Nel (dat is een waterplas). Al zittend op het terras of binnen kan je kiezen uit een redelijke menukaart voor lunch en eenvoudig diner. Het café is elke dag van 11.00 tot 23.00 uur geopend. Goed bereikbaar voor pauzerende wandelaars en fietsers. Ook bruiloften, feestjes enzovoort kunnen er verzorgd worden.
Binnen wordt nog gewerkt aan uitbreidingen en komt ook informatie over de Stelling.

Bezoekinformatie en Agenda: https://www.stelling-amsterdam.nl/algemeen/bezoek/
Assendelver Zeedijk: https://www.stelling-amsterdam.nl/forten/assendelft-zeedijk/
Fort bezuiden Spaarndam: https://www.stelling-amsterdam.nl/forten/spaarndam-zuid/
Caféterras Fort Zuid: http://www.fort-zuid.nl/

 

Verbindingsweg tussen A8 en A9 tast Stelling zeker aan

"Een verbindingsweg tussen de A8 (Zaandam) en A9 (Heemskerk) is absoluut noodzakelijk om de verkeersproblemen op de N203 en N246 nu en in de toekomst op te lossen. Dit komt ook de leefbaarheid en de verkeersveiligheid in de omgeving ten goede."
"Alle oplossingsvarianten doorsnijden het bebouwingslint van Assendelft en het aangewezen grondgebied van de Stelling van Amsterdam. Geen enkele variant is gelegen over aanwezige elementen van de Stelling van Amsterdam (forten, dijken, wallen etc.). Wel liggen de Golfbaanvariant en de N203-variant nabij een fort, binnen de geluidszone van de 48 dB contour (400 meter aan weerszijden van de weg)." [Red.: resp. Fort bij Veldhuis en Fort aan Den Ham)

Een en ander staat te lezen in de Meerjarenprogramma Infrastructuur en Transport (MIT) Verkenning naar de verbindingsweg. Over de Stelling is een andere paragraaf letterlijk geknipt en geplakt van de bekende website.
In tegenstelling tot bovenstaand citaat gaat echter ELKE variant over een element van de Stelling. Immers, de hoofdverdedigingslijn wordt gevormd door een wal als inundatiekade en/of gedekte gemeenschapsweg: Inundatiekade van de Nauernasche Vaart tot De Dam, Liniewal beoosten het Fort bij Veldhuis en de St. Aagtendijk. Nog afgezien van het inundatiegebied.
De Heemskerk-variant gaat nog het meest klinisch door de Stellingzone, zeker op maaiveld-niveau of verdiept. Maar de N203-variant is de enige die geen extra acces veroorzaakt. De beste variant is geen enkele snelweg; we bouwen ons land alleen maar vol totdat niemand er meer wil wonen en snelwegen zullen er nooit genoeg zijn want ze vullen zichzelf (ja, uw redacteur staat ook wel eens in een file).

Inundatiekade van de Nauernasche Vaart tot De Dam: https://www.stelling-amsterdam.nl/forten/nauernaschevaart/
Liniewal beoosten het Fort bij Veldhuis: https://www.stelling-amsterdam.nl/forten/veldhuis-linie/
St. Aagtendijk: https://www.stelling-amsterdam.nl/forten/st-aagtendijk-linie/
'Verbindingsweg tussen A8 en A9 zeker nodig' op Stelling Forum: https://forum.stelling-amsterdam.nl/viewtopic.php?f=3&t=396

 

Zij spioneerden bij Spaarndam

Bron: HP/De Tijd, 21 maart 2008, week 12
Met dank aan: Mark Traa (HP/De Tijd)

In een artikel van de zesdelige serie 'De Russen komen! Geheimen uit de Koude Oorlog' in HP/De Tijd* werd als voorbeeld verhaal gedaan van de uitzetting van drie Sovjet-spionnen. De bron was een inmiddels openbaar dossier van de Binnenlandse Veiligheids Dienst (B.V.D.) waarin aangetoond werd dat ze te opzichtelijk informatie inwonnen over Defensie-zaken. De BVD had zicht op een deel van hun activiteiten maar was bang voor contacten in de tijd waarop ze geen zicht hadden op de medewerkers van de militaire afdeling van de ambassade van de Sovjet-Unie in Den Haag. Uiteindelijk werden drie ambassade-medewerkers eind januari 1958 het land uitgezet.

Een van hen was adjunct-luchtvaartattache Kolonel Leonid Ivanovitsj Chernov**, toen 42 jaar. In de B.V.D.-rapporten zit een overzicht van de reizen die medewerkers van de ambassade maakten***. Op een van de pagina's, afgebeeld bij het artikel, beweerde de B.V.D. dat Chernov, samen met A.G. Katalov, Yefimov en gezinsleden op zondag 8 april 1956 een bezoek brachten aan het Czaar Peterhuisje in Zaandam. In de kolom 'Strategische punten waaraan aandacht leek te worden besteed' staat "Fort Noord en Zuid" en "Mobilisatiecomplexen" genoemd. Met "Fort Noord en Zuid" wordt zonder twijfel Fort benoorden Spaarndam en Fort bezuiden Spaarndam bedoeld.

Het Fort benoorden Spaarndam was in die tijd in gebruik als munitiemagazijn van de Marine. Beambte Berkhof was een van de bewakers die bijvoorbeeld auto-kentekens van nieuwsgierigen moesten noteren. Hij heeft zijn agenda uit die tijd geraadpleegd, maar hij had die dag geen dienst.

* Met een boek in voorbereiding.
** destijds ook geschreven als 'Tsjernov'.
*** op 19 en 20 maart 1956 werd de IJssellinie door Chernov en Katalov bekeken.

HP/De Tijd: http://www.hpdetijd.nl/
Fort benoorden Spaarndam: https://www.stelling-amsterdam.nl/forten/spaarndam-noord/
Fort bezuiden Spaarndam: https://www.stelling-amsterdam.nl/forten/spaarndam-zuid/
Beambte Berkhof: https://www.stelling-amsterdam.nl/mensen/berkhof/

 

Uitkijkplatform Fort bij Abcoude

Een mooi, hooggelegen uitkijkplatform heeft het Fort bij Abcoude sinds kort. Met een authentiek hekwerk en een moderne roestijzeren trap. Om tijdens de rondleidingen over de Stelling te vertellen.
Noem uw redacteur een azijndrinker maar hoe moeilijk is het om de forten van de Stelling goed af te beelden? Bij opdrachtgever Natuurmonumenten, uitvoerder Herstelling en gidsenploeg Stichting Fort Abcoude moet toch een persoon zijn die weet waar de andere forten van de Stelling liggen? En anders is schrijver dezes voor een leuk uurtarief als adviseur in te huren.

Op de vloer van het uitkijkplatform (zie foto links) is namelijk de Stelling aangegeven met de forten als rode stippen. Het merendeel klopt binnen de artistieke vrijheid. Triest genoeg ontbreken Fort bij Aalsmeer, Fort bij Uithoorn, Fort Hinderdam, Vesting Weesp en Vesting Muiden. Het Fort bij Muiderberg is nauwelijks aanwezig maar wordt wel aangegeven. Fort Kijkuit en de Batterijen aan de Karnemelksloot staan aangegeven maar zijn onderdelen van de Nieuwe Hollandse Waterlinie.

Nog vreemder is dat op het eiland Marken een fort staat aangegeven. En uw redacteur mag toch hopen dat alle lezers weten dat daar geen fort is...

Inleiding Stelling van Amsterdam incl. luchtfoto met alle verdedigingswerken: https://www.stelling-amsterdam.nl/algemeen/inleiding.htm

 

De magazijnen bij Mijdrecht

Waarom het toen nog kleine dorp Mijdrecht in de Koude Oorlog bedeeld werd met maar liefst twee magazijncomplexen blijft een vraag. Op 20 km afstand van een atoombom op Amsterdam? Maar de twee magazijnen waren wellicht het begin van het industrieterrein dat ten oosten van het dorp is ontstaan. Over beide magazijnen is nu een aparte webpagina beschikbaar met enige informatie.

Het eerste magazijn is het MIBO-magazijn waarbij 'MIBO' staat voor 'Materieelvoorziening In Bijzondere Omstandigheden'. Het is een van de 30 magazijnen die in Nederland zijn gebouwd om grote voorraden verbandmiddelen, geneesmiddelen, bloedplasma, narcotica, noodbedden, brancards, materieel voor veldhospitalen maar ook noodvoedselpakketten, biscuits, babyvoedsel en water op te slaan. In geval van een ramp of oorlog zouden deze middelen gedistribueerd worden. In de regio Amsterdam is Fort bij Abcoude ook gebruikt (vandaar de damwand-tunnel) maar de andere magazijnen liggen in Hoogwoud, Alkmaar, Alphen aan de Rijn, Breukelen en Hilversum.
Het complex in Mijdrecht bestaat nogsteeds en heeft vijf grote bakstenen loodsen, zonder ramen maar met twee inrijdeuren. En een portiers- of wachtgebouw (zie foto rechts). Het ziet er verlaten maar onderhouden uit.

Het tweede magazijn is het mobilisatiecomplex Mijdrecht. De vele voertuigloodsen en een enkel munitiemagazijn zijn kenmerkend voor een mobilisatiecomplex. Hier kon een mobilisabele eenheid (helaas onbekend welke) bij opkomst al hun uitrusting ophalen: voertuigen, tenten, munitie, radioapparatuur enz. Volgens een vast schema werd al het materieel regelmatig gecontroleerd en onderhouden.
In 2000 werd begonnen het terrein om te vormen tot een onderdeel van het industrieterrein dat rond het magazijn was ontstaan. De zuidelijke helft is gesloopt en heeft de rondgaande Genieweg gekregen. De beide oorspronkelijke toegangen, het wachtgebouw, werkplaats en diverse voertuigloodsen zijn weg, wel zijn de twee bijbehorende dienstwoningen nog aanwezig.
De noordelijke helft heeft nieuwe toegangen, kantoorgebouw en hallen voor het bedrijf Jan van Schie BV; pontonverhuur, grondverzet en machineverhuur. Een munitiemagazijn is gesloopt maar vijf voertuigenloodsen zijn behouden gebleven en in gebruik voor grondverzetmachines en grondbank (zie foto links).

MIBO-magazijn Mijdrecht: https://www.stelling-amsterdam.nl/bunkers/mibo/mijdrecht/
Mobilisatiemagazijn Mijdrecht: https://www.stelling-amsterdam.nl/bunkers/legermagazijnen/mijdrecht/
Jan van Schie BV: http://www.janvanschie.nl/

 

Verwarring over twee partijen

Er is bij de lezers, zelfs bij fortbeheerders, nogal wat verwarring over twee partijen die zich met de Stelling bezig houden. Bij deze een poging dit te verhelpen.

Ten eerste is daar het programmabureau Stelling van Amsterdam van de provincie Noord-Holland. Dit bestaat sinds 2005 en heeft momenteel zeven medewerkers onder leiding van Peter Hoogervorst.
Zij stellen de beleidsstukken namens gedeputeerde Kruisinga op, die aan Gedeputeerde Staten worden voorgelegd. En zorgen er vervolgens voor dat dit beleid wordt uitgevoerd. E.e.a. heeft te maken met ruimtelijke ordening, subsidies, bezoekerscentra, toerisme.
De provincie is alleen van Fort Uitermeer eigenaar en heeft bij de andere forten nauwelijks sturende invloed op het hergebruik. Zij bepaald dus niet welke partijen er wel of niet in een fort zitten.

Een deel van dat provinciale beleid, namelijk toerisme en voorlichting, is middels contracten uitbesteed aan de Stichting Cultureel Erfgoed Noord-Holland (CENH alias Erfgoedhuis). Deze taak lag tot 1 januari 2007 bij de Stichting Stelling van Amsterdam. Peter Saal is bij CENH de deeltijd coördinator aangaande de Stelling.
CENH verzorgt de algemene folders, de Stellingmaand, de Stellingkoerier, fietsroutes enz. En ze organiseren eens per kwartaal de platformbijeenkomsten waarop met alle direct betrokkenen, provincie en fortbeheerders, wordt vergaderd.

Overigens is tussen deze twee partijen zelf ook nog wel eens het nodige misverstand. Zo kan het gebeuren dat zowel de provincie als CENH een persbericht over dezelfde activiteit in de Stelling verstuurd. En dat de CENH website een pagina over het programmabureau heeft, maakt het er ook niet duidelijker op.

programmabureau Stelling van Amsterdam: http://www.noord-holland.nl/thema/welzijn_zorg_en_cultuur/Cultuurhistorie/Stelling_van_Amsterdam/
Stichting Cultureel Erfgoed Noord-Holland: http://www.cultureelerfgoednh.nl/

 

Eerste schot op Oldebroek

Met dank aan: Raymond Gaveel

Toevalligerwijs viel het uw webmaster op dat op 2 juli 1877, vandaag precies 131 jaar geleden, het 1e Regiment Vestingartillerie uit de Oranje-Nassau Kazerne in Amsterdam de eerste schoten op de 'Oldebroeksche Heide' vuurde.

In 1906, 1910 en 1911 werden er drie verschillende oefenkazematten in gebruik genomen waarmee met scherp geoefend kon worden, waar dat in de forten niet kon.
In 1934 en 1935 zijn er wederom twee oefenkazematten gebouwd. Het enige dat die met de Stelling verbindt, is dat enkele kanonnen naar de oefen- en echte kazematten zijn overgebracht.

Legerplaats bij Oldebroek: https://www.stelling-amsterdam.nl/forten/oldebroek/
Oranje-Nassau Kazerne: https://www.stelling-amsterdam.nl/forten/adam-nassau/

 

Overig

Overig kort, en meestal actueel, nieuws verschijnt op het Stelling Forum:
https://forum.stelling-amsterdam.nl/nieuw/

Sinds januari 2008 wordt hier niet meer verwezen naar berichten op het Stelling Forum. Gebruik de link hierboven om de nieuwe berichten te zien.
Door je te registeren bij het Stelling Forum kan je eenvoudig zien welke onderwerpen zijn geplaatst sinds je vorige bezoek, krijg je een melding per e-mail als je je abonneert op een forum en kan je zelf berichten plaatsen.

 

Deze nieuwsbrief is een uitgave van het Documentatiecentrum Stelling van Amsterdam. De redacteurs en auteurs aanvaarden geen aansprakelijkheid, op welke wijze ontstaan, door het gebruik van de inhoud van de website, nieuwsbrief of andere publicatie, door welke persoon en voor welk doel dan ook. Bij gebruik als bron voor publicaties en andere uitingen is bronvermelding verplicht en tevens wordt deskundige begeleiding, door bijvoorbeeld de redacteur of auteur, aanbevolen. In de nieuwsbrieven weergegeven meningen zijn een deel van een column of strikt persoonlijk tenzij expliciet anders is aangegeven. 'Majoor Van Hall' en 'Soldaat Troelstra' zijn fictieve militairen uit het verleden die dienen als pseudoniemen voor verschillende personen. Activiteiten zoals rondleidingen worden mogelijk door andere partijen georganiseerd en de verantwoordelijkheid voor inhoud, uitvoering e.d. ligt geheel bij de betreffende partij. De inhoud van een nieuwsbrief wordt na publicatie niet meer gewijzigd en kan later onjuist zijn gebleken of niet meer van toepassing zijn. De auteursrechten berusten bij René G.A. Ros tenzij anders is aangegeven.

 

RSS Feed met nieuws over de Stelling Stelling van Amsterdam Twitter Stelling van Amsterdam op sociaal netwerk Facebook Doc.centrum Stelling van Amsterdam op LinkedIn
Stelling van Amsterdam op foto-site Instagram Stelling van Amsterdam op video netwerk YouTube

Deze website wordt verzorgd door particuliere experts en is geen website van een overheid.
Alle rechten voorbehouden, o.a. gebruik door commerciële partijen alleen met voorafgaande toestemming.
Stelling van Amsterdam. Een stadsmuur van water.
UNESCO Werelderfgoed sinds 1996
FMTraining - Trainingen en cursussen voor gebruikers en ontwikkelaars van FileMaker (Advertentie)
 
 
 
Maas+deNatris verrichten militair-historisch onderzoek op het snijvlak van defensie en samenleving en vertalen dat naar gedrukte en digitale media. (Advertentie)