Sluit [X]   
 

Ripperda Kazerne in 1922: vestiging van Schoolcompagnie van Korps Motordienst naar cavaleriekazerne te Haarlem

© 1999-2021, René G.A. Ros
Laatst gewijzigd 8-5-2019

Nieuwsbrief

Nieuwsbrief 292

Nieuwsbrief Stelling van Amsterdam
Nummer 292 (10de jaargang, 1 april 2008)

Een nieuwsbrief over militair erfgoed in de regio Groot-Amsterdam. Tekst en foto's door René Ros tenzij anders aangegeven.
https://www.stelling-amsterdam.nl/

Deze nieuwsbrief is, met illustraties, ook te vinden op:
https://www.stelling-amsterdam.nl/nieuwsbrief/

Heb jij informatie die in deze nieuwsbrief opgenomen moet worden? Stuur de informatie dan aan <e-mail adres vervangen door formulier>.

 

Inhoud

In deze nieuwsbrief:

Hierboven staat achter de artikelen, indien van toepassing, welke gemeente het betreft.

 

Inleiding

Beste lezer,

Deze nieuwsbrief begint met een bijzonder bericht over bijzondere nieuwbouwplannen in de Stelling, zeker het lezen waard!
Na een korte herinnering voor de bijna volgeboekte dagexcursie aandacht voor de plannen voor het gebied dat we dan gaan bezoeken: de Geniedijk in de Haarlemmermeer.
'De Groene Stelling', de nieuwe seizoensopening met aandacht voor natuur en fietsen, werd afgelopen zaterdag feestelijk afgetrapt. Enkele forten hebben andere openingstijden gekregen waarover het vijfde artikel gaat. Tenslotte nog hoopvol nieuws voor de schietvereniging in Hoofddorp.
Het was weer hard werken maar volgens mij is deze nieuwsbrief weer het lezen waard. Lees zeker nu meteen het eerste artikel!

De volgende nieuwsbrief zal waarschijnlijk op 16 of 23 april verschijnen.

René Ros

 

Fort aan de Fuikvaart in 2011

*** DIT WAS EEN 1 APRIL GRAP (BEGIN) ***

Afgelopen zaterdag, bij de seizoensopening van 'de Groene Stelling' (zie hieronder) sprak uw verslaggever met enkele aanwezigen en vernam enkele stukjes informatie die bij elkaar een opzienbarend beeld geven.

Zo sprak Edward Neering, directeur Stichting Herstelling, zijn zorgen uit over het voortbestaan van zijn stichting. De forten waarop de deelnemers met een grote afstand tot de arbeidsmarkt hun werkritme en eenvoudige werkzaamheden leren, raken langzaam op. De forten waar slechts beperkt onderhoud gepleegd mag worden zijn onvoldoende om deelnemers te kunnen opleiden. "We hebben omvangrijkere projecten zoals restauraties en reconstructies nodig" aldus Edward Neering. "Bovendien missen we naast groenvoorziening en onderhoud het leren werken met beton. En ook die vaklieden heeft onze maatschappij hard nodig, kijk maar naar de Zuidas in Amsterdam en de ACT bij Hoofddorp."

Anderzijds was Stella van Heezik van Stadsherstel Amsterdam geïnteresseerd in forten waarvan de bomvrije gebouwen nooit zijn voltooid of zijn gesloopt. Fort bij Velsen lag voor de hand maar had toch niet de eerste interesse. Ze dacht meer aan Fort bij Kwadijk, Fort in de Botshol, Fort aan de Winkel en het Fort bij Muiderberg. Het Fort aan de Fuikvaart is zelfs niet als aardwerk aangelegd maar de ligging bij de provinciale hoofdstad Haarlem klonk haar aantrekkelijk. De vraag naar de reden van de interesse deed ze af met "we zijn wat aan het brainstormen".

Een anonieme ondernemer was teleurgesteld dat na de promotie van de provincie om meer ondernemers in de Stelling te interesseren, hem bleek dat er eigenlijk geen enkel fort meer beschikbaar is voor economisch hergebruik. Maartje van de Ven van de provincie (economische benutting) bevestigde dit en gaf aan dat de krachtige uitstraling van de forten veel ondernemers uit horeca, IT, wijnhandel en waardetransport aantrekt. "Misschien moeten we eens gaan nadenken over de bouw van nieuwe gebouwen, aangepast aan het beoogde gebruik."

De wel-ingelichte ex-directeur van Stichting Herstelling, Albert van der Lugt, is normaal weloverwogen in zijn uitspraken maar sprak vrijelijk over vergevorderde plannen voor de nieuwbouw van twee forten. Het geschut blijft vooralsnog achterwege, tenzij de metaalbewerking bij Herstelling uitgebreid moet worden, maar de vormen worden wel aangehouden.
De eigenaar van de grond en loodsen op het terrein van Fort aan de Fuikvaart (zie tekening links) is al benaderd. In 2011 hoopt men als pilot-project het redelijk kleine fort, dat volgens een plan van precies 100 jaar eerder voor 140 manschappen bestemd was, volledig nieuw op te leveren. Voor 4,6 miljoen euro worden zowel de aardwerken als bomvrije gebouwen aangelegd, grotendeels met inzet van deelnemers van Stichting Herstelling. "Een schitterend project waar we maatschappelijk veel nut van zullen hebben" aldus Albert. Het nieuwe fort zou door de provincie gebruikt moeten worden als vergadercentrum omdat de vergaderruimten in het provinciekantoor bijna dagelijks onvoldoende blijken. Eigenlijk staat alleen de dakdikte nog ter discussie: moet het een noodfunctie krijgen met daken van 1,70 meter dik en gelegenheid tot overnachten? Of wordt het dak slechts 10 cm dik?

Op iets langere termijn wil men het Fort bij Muiderberg voor 7,6 miljoen euro gaan bouwen. Dit fort was in 1910 ontworpen voor maar liefst 256 manschappen die een drietal pantserkoepels, twee hefkoepels en twee kazematten moesten bemannen. Volgens Maartje van de Ven is dit fort, praktisch aan de snelweg A6 gelegen, ideaal om meerdere ondernemers te kunnen huisvesten. Een groot probleem hierbij is echter dat er een 40-tal woningen op het terrein staan.
Door een blunder van de webmaster van Herstelling is het webadres te raden van hun gereedstaande nieuwsbericht, met schetsen van de plannen:
http://www.herstelling.nl/algemeen/nieuws/2008/0401/

Fort bij Velsen: https://www.stelling-amsterdam.nl/forten/velsen/
Fort bij Kwadijk: https://www.stelling-amsterdam.nl/forten/kwadijk/
Fort aan de Fuikvaart: https://www.stelling-amsterdam.nl/forten/fuikvaart/
Fort in de Botshol: https://www.stelling-amsterdam.nl/forten/botshol/
Fort aan de Winkel: https://www.stelling-amsterdam.nl/forten/winkel/
Fort bij Muiderberg: https://www.stelling-amsterdam.nl/forten/muiderberg/

*** DIT WAS EEN 1 APRIL GRAP (EINDE) ***

 

Ook tweede dagexcursie bijna volgeboekt

Inmiddels is ook de tweede excursie-dag voor 60% volgeboekt en dat betekent dat er nog slechts 16 personen zich kunnen aanmelden.

Goed weer is besteld en het wordt, net als vorige jaren, ongetwijfeld een gezellige dag. Waarin het niet om feiten en jaartallen gaat. Maar om het zien en beleven van gebouwen en het landschap, een soort praktijkles.
Er kan nog tot 10 mei ingeschreven worden maar de verwachting is dat voor die datum de tweede excursie ook is volgeboekt. Dus, zodra je weet dat er in je werk- of gezinsrooster op 17 mei ruimte is... weest welkom!

Veel meer informatie en online aanmelden: https://doccentrum.stelling-amsterdam.nl/activiteiten/dagexcursie/

 

Werkstad A4 is nu ACT

De naam 'Werkstad A4' is verlaten en sinds november 2007 is de afkorting 'ACT' gangbaar. Blijkbaar weet iedereen al wat die afkorting betekent want je moet lang zoeken naar de betekenis: 'Amsterdam Connecting Trade'.
Het Geniepark en de 2x32 meter verbreding van de snelweg A4 zijn nogsteeds onderdeel van de plannen maar er is nu ook sprake van een - verbaas je over de verhullende terminologie - Ongestoorde Logistieke Verbinding (OLV); gewoon een weg maar voor vrachtverkeer als verbinding door het Geniepark met Geniedijk.

Recent zijn de plannen in de gemeenteraad van de Haarlemmermeer aan bod gekomen en hebben ruime instemming gekregen. De gemeenteraad vindt dat bebouwing op ruime afstand van de Geniedijk moet blijven. Diverse organisaties zoals de Dorpsraad Rijsenhout, Werkgroep Geniedijk Oost en de Stichting Menno van Coehoorn vinden de momenteel geplande 100 meter zuidelijk en 50 meter noordelijk van de dijk veel te weinig. De gemeenteraad is het wel geheel met die organisaties eens dat de weg voor het vrachtverkeer onder de Geniedijk door moet.
Dat geeft nog hoop voor het laatste stuk open Geniedijk in de Haarlemmermeer. De Geniedijk tussen Vijfhuizen en de spoorweg bij Hoofddorp is het voorbeeld zoals het in ieder geval niet moet worden...

Nieuwe slogan Werkstad A4: http://www.haarlemmermeer.nl/content.jsp?objectid=32669
Geniepark in Nieuwsbrief 265: https://www.stelling-amsterdam.nl/250-274/nieuwsbrief-265.htm
Onderwerp op Stelling Forum: https://forum.stelling-amsterdam.nl/viewtopic.php?f=2&t=342

 

Groene Stelling

Op zaterdag 29 maart was er een dubbel-evenement bij de Akermolen in Amsterdam-West. Uw verslaggever woonde 18 jaar in de buurt en kent het gebied nog als tuinbouwgebied maar tegenwoordig is de gehele Akerpolder een woonwijk.
In een feesttent begon een medewerker van Stichting de Oude Molen met een presentatie over de molen; 10 minuten voor de eerste dia en dan 10 dia's in 2 minuten. Vervolgens toespraken van Noord-Hollands gedeputeerde Kruisinga, Amsterdamse wethouder Marijke Vos en directeur Stadsherstel Amsterdam Onno Meerstadt* werd de restauratie van de molenstomp gestart. Maar tegelijkertijd het Stelling-seizoen met rondleidingen op diverse forten en maandelijks een nieuwe fietsroute. De symbolische handeling bestond uit het hijsen van de vlaggen door de drie sprekers.

Heeft de Akermolen met de Stelling van Amsterdam te maken? Nee, hoogstens de polder vanwege een experiment met turf. Meer met de voorloper, de Posten van Kraijenhoff waarvan twee/drie posten aan de oostrand van de polder lagen. Er lag geen post op de locatie van de molen, zoals de nieuwe Stelling-fietsroute schrijft, maar bij de ombouw van de molen in 1896 is de goot voor het scheprad als inlaatmiddel behouden, meer niet.
Rond 2000-2001 ontmoette ik dezelfde medewerker van Stichting de Oude Molen in het Noordhollands Archief die een verband tussen de molenstomp en de Stelling van Amsterdam zocht; op weg naar publiciteit, monumentstatus en geld. Dat lijkt onterecht aardig gelukt.
En voor iemand die door officiële partijen is verweten van alles onterecht bij de Stelling te betrekken, is het vreemd om op het bord 'Stadsherstel herstelt ook hier De Stelling van Amsterdam' te lezen.

's-Avonds zag ik het ineens positief en bedacht wat een fantastische precedent-werking het heeft dat de gedeputeerde bij dat bord stond (zie foto links). Want het wordt nu heel gemakkelijk om objecten tot de Stelling van Amsterdam te laten behoren.
En er zijn zelfs nog heel wat grote objecten zoals de Militaire Drinkwatervoorziening (de logistieke Stelling) die miskend worden. En er is nog nooit een systematische inventarisatie geweest van de militaire aanpassingen aan civiele waterwerken.

Veenderij Akerpolder: https://www.stelling-amsterdam.nl/forten/akerpolder/
Posten van Kraijenhoff: https://www.stelling-amsterdam.nl/bunkers/krayenhoff/
Stichting de Oude Molen: http://www.akermolen.nl/
'De Groene Stelling' op Stelling Forum: https://forum.stelling-amsterdam.nl/viewtopic.php?f=1&t=325
'Molenstomp moet Amsterdammers naar Stelling lokken' op Stelling Forum: https://forum.stelling-amsterdam.nl/viewtopic.php?f=1&t=335

* Onno Meerstadt maakte ook bekend dat Stadsherstel gaat werken aan de herbestemming van het Fort bij Krommeniedijk voor stichting Roads die er een ’pitstophotel’ wil vestigen voor mensen met psychische en psychiatrische problemen.
Zie ook 'Hotel in Fort bij Krommeniedijk' op Stelling Forum: https://forum.stelling-amsterdam.nl/viewtopic.php?f=4&t=350

 

Forten bezoeken in 2008

Op de website staat een overzicht 'Bezoekinformatie' met de reguliere bezoekmogelijkheden aan Stelling-objecten. Die pagina is in geheel 2007 maar liefst 5.000 keer bekeken. Alhoewel deze pagina al negen jaar officieel niet tot het takenpakket van ondergetekende behoort, blijft deze pagina behouden totdat een beter alternatief zich aandient. Dus ook voor het nieuwe seizoen 2008 maar nu zonder de informatie over wandel- en fietsroutes. Aan de fortbeheerders is gevraagd de informatie over hun fort na te kijken en een aantal hebben wijzigingen doorgegeven.

Fort bij Edam heeft andere openingsdagen, -tijden en prijsjes gekregen. Nieuw is de speciale kinderdag met puzzeltocht op de tweede zondag van de maand. Ook nieuw is dat er op de andere zondagen van de maand vrij op het fort gewandeld kan worden.
Fort bij Spijkerboor heeft het komend seizoen gidsenrondleidingen die wisselen tussen de laatste zaterdag en laatste zondag en ochtend en middag. Dus goed plannen maar ze zijn altijd een paar keer open op een weekeinddeel waarop jij kan! Net als vorig jaar is het glacis vrij te bewandelen.
Ook het Fort bij IJmuiden meldde enkele wijzigingen. Op de eerste maand van de maand kan je met een boot mee voor een rondleiding met een gids of vrij rondwandelen. Er zijn ook nog vele andere activiteiten op het eiland dus, net als voor elk ander fort, raadpleeg de website van de fortbeheerder voor meer informatie.

Fortbeheerders die nog wijzigingen voor de bezoekinformatie willen doorgeven kunnen dat alsnog per e-mail doen. Actuele berichten over bijzondere activiteiten kunnen zij ook altijd op het Stelling Forum plaatsen.

Bezoekinformatie & Agenda: https://www.stelling-amsterdam.nl/algemeen/bezoek/
Openstellingen en excursies op Stelling Forum: https://forum.stelling-amsterdam.nl/viewforum.php?f=5
Stichting Fort bij Edam: http://www.fortedam.nl/
Vrijwilligersgroep Fort bij Spijkerboor: http://www.fortspijkerboor.nl/
Forteiland IJmuiden: http://www.fortijmuiden.nl/

 

Schietvereniging blijft in Fort bij Hoofddorp

Bron: Haarlems Dagblad, 4 maart 2008 (bewerkte samenvatting)

Schietvereniging Buitenveldert blijft in elk geval de komende vijf jaar nog gehuisvest in het Fort bij Hoofddorp. Binnenkort hoopt voorzitter Paul Hof het nieuwe huurcontract te ondertekenen. Daarmee komt voorlopig een einde aan een jarenlange periode van onzekerheid.

De toekomst van de ongeveer 170 leden tellende schietvereniging was onzeker geworden omdat de gemeente bij de verlenging van het huurcontract veel meer geld wilde hebben. Wethouder Jeroen Nobel ging op verzoek van de gemeenteraad nog een keer met de club praten. Begin dit jaar bleek dat overeenstemming er toch niet in zat. Eind januari liet de vereniging weten niet op het eindbod van de gemeente in te gaan, waarop de gemeente liet weten dat SSV Buitenveldert dan per 1 april het fort diende te ontruimen.
De schietvereniging ging uiteindelijk toch akkoord met een nieuw huurcontract dat geldt voor de komende vijf jaar. Ook de gemeente is positief over het nu bereikte akkoord.
Of de vereniging op termijn toch gaat of moet omkijken naar een andere plaats, is volgens voorzitter Paul Hof een zaak die nog verder bekeken wordt.

Fort bij Hoofddorp: https://www.stelling-amsterdam.nl/forten/hoofddorp/
'Schutters blijven toch in het fort' op Stelling Forum: https://forum.stelling-amsterdam.nl/viewtopic.php?f=4&t=346

 

Overig

Overig kort, en meestal actueel, nieuws verschijnt op het Stelling Forum. Door je te registeren bij het forum kan je eenvoudig zien welke onderwerpen zijn geplaatst sinds je vorige bezoek en kan je zelf berichten plaatsen.
https://forum.stelling-amsterdam.nl/nieuw/

Vanaf januari 2008 wordt hier niet meer verwezen naar berichten op het Stelling Forum. Gebruik de link hierboven om de nieuwe berichten te zien.

 

Deze nieuwsbrief is een uitgave van het Documentatiecentrum Stelling van Amsterdam. De redacteurs en auteurs aanvaarden geen aansprakelijkheid, op welke wijze ontstaan, door het gebruik van de inhoud van de website, nieuwsbrief of andere publicatie, door welke persoon en voor welk doel dan ook. Bij gebruik als bron voor publicaties en andere uitingen is bronvermelding verplicht en tevens wordt deskundige begeleiding, door bijvoorbeeld de redacteur of auteur, aanbevolen. In de nieuwsbrieven weergegeven meningen zijn een deel van een column of strikt persoonlijk tenzij expliciet anders is aangegeven. 'Majoor Van Hall' en 'Soldaat Troelstra' zijn fictieve militairen uit het verleden die dienen als pseudoniemen voor verschillende personen. Activiteiten zoals rondleidingen worden mogelijk door andere partijen georganiseerd en de verantwoordelijkheid voor inhoud, uitvoering e.d. ligt geheel bij de betreffende partij. De inhoud van een nieuwsbrief wordt na publicatie niet meer gewijzigd en kan later onjuist zijn gebleken of niet meer van toepassing zijn. De auteursrechten berusten bij René G.A. Ros tenzij anders is aangegeven.

 

RSS Feed met nieuws over de Stelling Stelling van Amsterdam Twitter Stelling van Amsterdam op sociaal netwerk Facebook Doc.centrum Stelling van Amsterdam op LinkedIn
Stelling van Amsterdam op foto-site Instagram Stelling van Amsterdam op video netwerk YouTube

Deze website wordt verzorgd door particuliere experts en is geen website van een overheid.
Alle rechten voorbehouden, o.a. gebruik door commerciële partijen alleen met voorafgaande toestemming.
Stelling van Amsterdam. Een stadsmuur van water.
UNESCO Werelderfgoed sinds 1996
'Kennismaken met de Stelling van Amsterdam' is een gratis interactief e-book over de Stelling. (Advertentie)
 
 
 
Fort Resort Beemster herbergt een van de meest luxueuze wellnessresorts met hotel van Nederland. In de karakteristieke sfeer van het fort beleeft u wellness zoals u nog nooit heeft ervaren. (Advertentie)