Sluit [X]   
 

Kanonnier Couenberg in 1916: detachering voor opleidingen te 't Harde op Legerplaats bij Oldebroek

© 1999-2022, René G.A. Ros
Laatst gewijzigd 17-8-2022

Nieuwsbrief

Nieuwsbrief 223

Nieuwsbrief Website Stelling van Amsterdam, nummer 223
(7de jaargang, 28 november 2005)

Een nieuwsbrief over de website Stelling van Amsterdam (StvA) van Stichting Militair Erfgoed Groot-Amsterdam (MEGA). Geschreven door René Ros tenzij anders aangegeven.
<https://www.stelling-amsterdam.nl/>

Deze nieuwsbrief is, met illustraties, ook te vinden op:
<https://www.stelling-amsterdam.nl/nieuwsbrief/>
Daar is ook informatie te vinden over deze nieuwsbrieven, het aanmelden en het archief.

Heb jij informatie die via deze nieuwsbrief aan geïnteresseerden gezonden kan worden? Stuur de informatie dan aan <e-mail adres vervangen door formulier>.

 

Inhoud

In deze nieuwsbrief:

Achter de artikelen in deze inhoudsopgave staat aangegeven, indien van toepassing, welke gemeente het betreft.

 

Voorwoord

Op 14 november jl. werd de 400ste abonnee genoteerd. In een jaar tijd zijn er maar liefst 200 abonnees bijgekomen en de aanmeldingen blijven binnen komen!
Ook kwamen een tweetal uitgebreide complimenten binnen over de vorige nieuwsbrief, betreffende Kraijenhoff. Dank daarvoor!

Het openingsartikel van deze nieuwsbrief meldt dat via de website weer geografische beelden van de locaties te bekijken zijn. En een andere nieuwsbrief was de bron over een film en lesbrief over de Stelling. Tevens kwam er een aankondiging binnen voor een gespecialiseerde forten/bunkers boekenbeurs.
En de afgelopen twee weken doken er veel kleine overige zaken op.

René Ros

 

Luchtfoto's

Jaren terug was er voor elk fort, nevenbatterij etcetera een link om de topografische kaart te zien. Het bedrijf dat die gratis dienst aanbood is bij wijze van spreke bijna failliet gegaan aan de serverkosten voor die dienst. En al enkele jaren geleden zijn ze er mee gestopt. Zo nu en dan was er sprake dat die dienst toch weer terug kwam maar het is nutteloos afwachten geweest.

De enige alternatieven zijn routeplanners (te weinig detail) of luchtfoto's (te veel detail). Niet al die diensten kan je vanaf een andere website aanroepen. En ze werken niet met de Nederlandse RD-coordinaten hetgeen veel omrekenwerk zou betekenen.

De Nederlandse website Beeldportaal levert luchtfoto's die bovendien met RD-coordinaten aangeroepen kunnen worden. Alhoewel niet ideaal, toch de tijd genomen om de aanroep uit te pluizen zodat je nu weer de locatie links (icoontje met blauwe cirkel) op de website kan gebruiken!
Zelfs zoiets kleins als een nevenbatterij is vanuit de lucht goed te zien.

P.S. De catalogus op Forten Info is inmiddels aan dezelfde dienst gekoppeld. <http://www.forten.info/catalogus/>

 

Film over Stelling van Amsterdam

Bron: Nieuwsbrief 10 van Broekmeulen's Projectbureau

Door ons Bureau wordt gewerkt aan een nieuwe (promotie) film over de Stelling van Amsterdam. Belangrijk is dat de film een goede indruk geeft over het hoe en waarom van de Stelling en tevens ingaat op het huidig gebruik en mogelijkheden. In werkgroep verband met nauwe samenwerking met mensen van de provincie Noord-Holland wordt een eerste opzet gemaakt. Waarschijnlijk zullen er meerdere films worden gemaakt van informatief tot promotioneel. Naar verwachting een en ander in 2006 worden opgeleverd.

In het kader van de Stellingmaand 2005 is er gestart met het beschikbaar stellen van lesbrieven aan het Basisonderwijs over de Stelling van Amsterdam. De eerste lesbrief had als onderwerp Begrijpend lezen. Een rekenles is in voorbereiding. De eerste lesbrief kent reeds nu al zijn 2e oplage. Binnen 4 weken was de eerste oplage aangevraagd door de scholen.

<http://www.broekmeulen.org/>

 

Boekenbeurs IJmuiden

Persbericht WN2000

Op 17 december 2005, organiseert de stichting WN2000 in samenwerking met Fortress Books een spectaculaire boekenbeurs. De specialistische boekenwinkel Fortress Books presenteert u dan een breed scala boeken op het gebied van bunkers, verdedigingswerken, forten en wapens.

Mocht u op zoek zijn naar een bijzonder boek, neemt u dan eerst een kijkje op de site van Fortress Books. Reserveren van boeken is ook vast mogelijk, waarschijnlijk kunt u deze dan afhalen op de Boekenbeurs, informeert u voor de mogelijkheden bij Fortress Books.

Zaterdag 17 december bent u van harte welkom van 10.30 tot 12.00 en van 14.30 tot 16.00 in de kantine van de speeltuinvereniging De Veilige Haven, Heerenduinweg 6a, IJmuiden.
U vindt de speeltuinvereniging aan de Heerenduinweg achter zwembad De Heerenduinen.

<http://www.fortress-books.com/>
<http://www.wn2000.nl/>

 

Sportfeesten voor Land- en Zeemacht

Ter ontspanning van de gemobiliseerde troepen werden er in de periode 1914-1918 sportactiviteiten georganiseerd, met onderlinge wedstrijden. Een grote landelijke wedstrijd vond op zaterdag 11 en zondag 12 sept. 1915 plaats in het stadion te Amsterdam. Het programma boekje (uitslagen helaas niet ingevuld) wordt bewaard in de Koninklijke Bibliotheek te Den Haag en dient, bij deze, heden ten dage ter ontspanning onzerzijds.

De deelnemers waren afkomstig van alle legeronderdelen en vertegenwoordigden hun onderdeel: vier Divisies Veldleger, de verschillende linies en stellingen, de Marine. Maar ook 1 kapitein van het Oost-Indisch Leger. Elk onderdeel had een eigen kleur voor de rugnummers, oranje voor de Stelling van Amsterdam.
Zo was er bijvoorbeeld bij het Heeren-dubbelspel tennis een team van Fort bij Penningsveer. Ben benieuwd of de twee manschappen van de Vestingartillerie Purmerend ook hard konden knallen met tennisballen.

De prijzen zoals medailles, plaquettes en kunstvoorwerpen werden beschikbaar gesteld door notabelen maar ook door officieren van de forten. Zo werd de bronzen medaille voor de 5e plaats "Hardloopen 400 m" betaald door de officieren van Fort bij Penningsveer. En de officieren van het Fort benoorden Spaarndam zorgden voor een kunstvoorwerp voor de 5e plaats verspringen.

(De foto is van de 24-uursrit door Nederland voor wielrijders op 24-25 april 1915 welke gewonnen werd door het militaire team van Luitenant Mathon - 1e Luitenant Detachement Depot-Huzaren in de Kavalleriekazerne te Amsterdam.)

 

Overig

- Een medewerker van Zaans Industrieel Erfgoed is bezig een artikel te schrijven over de meelfabriek De Vrede in de Achtersluispolder in Zaandam. Volgens enkele bronnen zou deze fabriek voor de Stelling gebouwd zijn. Abonnees die publicaties of archiefstukken over deze meelfabriek kennen, worden verzocht contact op te nemen met de redacteur.

- 'Vrienden van de Hondsbossche' is een kring voor waterstaatsgeschiedenis die zich richt op de complete historie van de waterstaat in de regio benoorden het Noordzeekanaal. <http://www.zijpermuseum.nl/vh/>

- De door Kruitfabriek Krijgsman (KNSF) aangevraagde kapvergunning, voor een totale kap om niet geexplodeerde granaten op te sporen, is afgewezen. De voetbalvelden die gesloten waren omdat er granaten van het ongeluk in 1947 zouden kunnen liggen, gaan weer open. De relatie van bestuurders en burgerij zal hier ongetwijfeld door verbeteren. <http://www.muider.nl/nieuws/nieuwsbericht.asp?Recid=1661>

- Om de herinnering aan de hier boven genoemde ramp te verbeteren is in Muiden het 'Comite ter herdenking van de ramp te Muiden 17-1-47' opgericht. <http://www.muider.nl/nieuws/nieuwsbericht.asp?Recid=1671>

- Bij de grote Inlaatsluis Beemster (Zuiddijk) worden onbekende werkzaamheden verricht. Momenteel staat er rond het afvoerbed een hek met 'asbest'-bordjes...

- De naam van de Duitse verdedigingslinie rond Amsterdam was niet met zekerheid bekend. Met de nodige onzekerheid was de de naam 'Verteidigungsbereich Amsterdam' gebruikt. Met medewerking van deskundige Hans Sakkers is het meer aannemelijk dat het 'Stadtverteidigungsbereich Amsterdam' werd genoemd. <https://www.stelling-amsterdam.nl/bunkers/duits/>

- Onlangs bezocht ik kort het Waterlands Archief te Purmerend. Daarbij trof ik in het archief van de gemeente Beemster (1795-1969) een dossier aan over een hinderwetvergunning voor het Fort bij Spijkerboor. Op 16 mei 1957 werd aan de Genie een vergunning verleend om 2.000 gascilinders in de rechter bovenverdieping van het hoofdgebouw op te slaan. Alleen in de aanvraag wordt de inhoud van de cilinders genoemd: "onder andere zuurstof en lachgas" voor de Landmacht, vermoedelijk voor medisch gebruik. <https://www.stelling-amsterdam.nl/forten/spijkerboor/>

- In 1921 werd het Britse slagschip H.M.S. Prince George naar een sloperij in Duitsland gesleept. Onder verdachte, goed verzekerde, omstandigheden liep het op de Hondsbossche Zeewering. Het bovendeel is gesloopt, maar je kan het wrak heden ten dage nog zien liggen en het fungeert nu wel heel letterlijk als kustverdediging. Zie deze luchtfoto uit 1999: <http://www.rikz.nl/projecten/kustfoto/kustfoto-99/n-holland/html/nh-053.htm>

 

Deze nieuwsbrief is een uitgave van het Documentatiecentrum Stelling van Amsterdam. De redacteurs en auteurs aanvaarden geen aansprakelijkheid, op welke wijze ontstaan, door het gebruik van de inhoud van de website, nieuwsbrief of andere publicatie, door welke persoon en voor welk doel dan ook. Bij gebruik als bron voor publicaties en andere uitingen is bronvermelding verplicht en tevens wordt deskundige begeleiding, door bijvoorbeeld de redacteur of auteur, aanbevolen. In de nieuwsbrieven weergegeven meningen zijn een deel van een column of strikt persoonlijk tenzij expliciet anders is aangegeven. 'Majoor Van Hall' en 'Soldaat Troelstra' zijn fictieve militairen uit het verleden die dienen als pseudoniemen voor verschillende personen. Activiteiten zoals rondleidingen worden mogelijk door andere partijen georganiseerd en de verantwoordelijkheid voor inhoud, uitvoering e.d. ligt geheel bij de betreffende partij. De inhoud van een nieuwsbrief wordt na publicatie niet meer gewijzigd en kan later onjuist zijn gebleken of niet meer van toepassing zijn. De auteursrechten berusten bij René G.A. Ros tenzij anders is aangegeven.

 

Stelling van Amsterdam op Twitter Stelling van Amsterdam op Facebook Doc.centrum Stelling van Amsterdam op LinkedIn
Stelling van Amsterdam op foto-site Instagram Stelling van Amsterdam op video netwerk YouTube

Deze website wordt verzorgd door particuliere experts en is geen website van een overheid.
Alle rechten voorbehouden, o.a. gebruik door commerciële partijen alleen met voorafgaande toestemming.
Stelling van Amsterdam. Een stadsmuur van water.
UNESCO Werelderfgoed sinds 1996
Het Fort bij Edam kan een groot deel van het jaar bezocht worden. (Advertentie)
 
 
 
ReneRos.biz voor ontwikkeling, advies & expertise en opleidingen voor Filemaker database-toepassingen. (Advertentie)