Sluit [X]   
 

Milicien de Waart in 1912: ingelijfd bij 10e Regiment Infanterie (4CIIIB) 3e Bataljon

© 1999-2021, René G.A. Ros
Laatst gewijzigd 9-1-2021

Nieuwsbrief

Nieuwsbrief 214

Nieuwsbrief Website Stelling van Amsterdam, nummer 214
(7de jaargang, 29 augustus 2005)

Een nieuwsbrief over militair erfgoed in de regio Groot-Amsterdam.
<https://www.stelling-amsterdam.nl/>

Deze nieuwsbrief is, met meer verwijzingen en illustraties, ook te vinden op:
<https://www.stelling-amsterdam.nl/nieuwsbrief/>
Daar is ook informatie te vinden over deze nieuwsbrieven, het aanmelden en het archief.

Heb jij informatie die via deze nieuwsbrief aan geïnteresseerden gezonden kan worden? Stuur de informatie dan aan <e-mail adres vervangen door formulier>.

 

Inhoud

In deze nieuwsbrief:

Achter elk artikel in deze inhoudsopgave staat aangegeven welke gemeente het betreft.

 

Voorwoord

Door ongeplande inundaties moest er een deltaplan rond de tent uitgevoerd worden en zijn we een week eerder van vakantie teruggekeerd. Rust heb ik weinig gekregen en weinig kunnen nadenken over deze 'hobby'. De maatregelen die tot werkverlichting moeten leiden zullen binnen onze stichting besproken gaan worden.

Wel zullen de lezers al meteen iets gaan merken aan de nieuwsbrieven: minder nieuwsbrieven met kortere berichten. Alhoewel je mogelijk pas na de Stellingmaand minder nieuwsbrieven zult gaan ontvangen.
Berichten over activiteiten van anderen worden alleen nog opgenomen als ze van belang zijn voor de gehele Stelling. Alleen berichten die rechtstreeks aan de redactie worden gericht en kant en klaar worden aangeleverd maken een kans.

René Ros
redacteur

 

Stellingmaand

Komende vrijdagmiddag is op het Fort aan het Pampus de officiële opening van de Stellingmaand. Wij zullen daarbij aanwezig zijn en later (kort) verslag doen.
Net als vorige jaren zijn bezoekverslagen aan de diverse Stelling activiteiten welkom voor opname in deze nieuwsbrief. Maar verslagen worden alleen opgenomen als het niet meer dan 200 woorden bevat en maximaal 1 afbeelding van 240 x 180 pixels wordt bijgeleverd.
In tegenstelling tot vorige jaren worden dit jaar geen fotoreportages van de opening of bezoeken gemaakt. Dus toezending van foto's daarvoor is niet zinvol.
<https://www.stelling-amsterdam.nl/algemeen/fotoreportages/>

René is op 3 september een van de twee gidsen op het Fort Hinderdam. Op 17 september zijn er meer van ons op het Fort benoorden Purmerend. Onze collectie is tijdens de openstelling van Fort bij Uithoorn op 10 september te zien.
<http://www.stichting-mega.nl/collectie/>

<http://www.stellingmaand.nl/>

 

Gezien tijdens redactiereces

Tijdens een bezoek aan Kampen zag uw redacteur de brugkazemat Kampen Noord, waarnaar een 6cm kanon van Fort bezuiden Spaarndam is gegaan, maar bovenal de kazerne van het Instructiebatallion dat in 1916 een Bivak in Bennebroek hield.
<http://www.forten.info/index.htm?catalogus/ijssel/lijst-1.htm>
<https://www.stelling-amsterdam.nl/stelling/extra/bennebroek/>

In het nieuwe bezoekerscentrum van Natuurmonumenten in het Waterloopbos in de Noordoostpolder bleek dat ook de havenmond van IJmuiden, inclusief forteiland, op schaal in het bos ligt. Is hier door het Waterloopkundig Laboratorium vastgesteld dat het forteiland een goede golfbreker is en werd daarmee het voortbestaan van het Fort bij IJmuiden verzekerd ???
<http://www.natuurmonumenten.nl/natuurgebieden.jsp?n=73795>

 

Kraijenhoff

In november zal door ons aandacht geschonken worden aan C.R.Th. Kraijenhoff, bekend van de Posten van Kraijenhoff. Deze Nijmegenaar heeft zowel in de Franse Tijd als onder Koning Willem I een belangrijke rol in de verdediging van Amsterdam gespeeld.

Er verschijnt op 24 november een biografie, weergaven van krantenartikelen over zijn (her)begrafenis in 1840 en 1914 en een nieuw overzicht van zijn Linie van Noord-Holland (Monnickendam-Knollendam) uit 1799.
Eenieder die hier wat aan zou kunnen bijdragen wordt van harte uitgenodigd contact met de redactie op te nemen.

 

Wijzigingen aan website

De biografieën op de website zijn een niveau omhoog gepromoveerd en nu beter zichtbaar.
<https://www.stelling-amsterdam.nl/mensen/>

En de overzichten van voormalige militaire bouwwerken die niet tot de Stelling van Amsterdam behoren, zijn nu apart genomen in een, beter zichtbaar, hoofdstuk 'Lunetten, bunkers en crisisbeheersing'.
<https://www.stelling-amsterdam.nl/bunkers/>

De evenementen zijn hernoemd tot Fotoreportages en nu (weer) rechts in het venster te vinden.
<https://www.stelling-amsterdam.nl/algemeen/fotoreportages/>

Tevens diverse andere wijzigingen die niet direct zichtbaar zijn. Bijvoorbeeld om de pagina's over de forten beter vindbaar te maken voor zoekmachines.

 

Week van de Geschiedenis

In het kader van de Week van de Geschiedenis stelt Stichting Mega het Fort bij Uithoorn open voor rondleidingen.
Op zaterdag 29 oktober kan iedereen mee met een wandeling door dit fort met 44 lokalen waarvan het lijkt alsof de soldaten gisteren pas zijn vertrokken. Aanmelden is gewenst.
<http://www.stichting-mega.nl/weekvandegeschiedenis/>

 

Nieuwe websites

- De Stichting Krayenhoff, die zich inzet voor behoud en openstelling in de Positie van Spaarndam, heeft een eigen website: <http://www.stichting-krayenhoff.nl/>

- De Stichting Vakantie Faciliteiten Militairen (VaFaMil), van jachthaven Fort bij Kudelstaart en camping Fort aan de Winkel, blijkt inmiddels ook (een begin van) een website te hebben. <http://www.vafamil.nl/>

- De website Hollandse Waterlinie (van dat andere projectbureau) is vernieuwd met nu onder andere een jaloersmakende, zoekbare activiteiten kalender.<http://www.hollandsewaterlinie.nl/>

 

Fortenwaaier

De Fortenwaaier is gedrukt en wordt al online verkocht. Schroef het los en je kan een leuk spel doen, zoals de forten weer in de goede volgorde leggen. In alle andere gevallen de schroef goed aandraaien!

Navraag bij de provincie over de in de Fortenwaaier genoemde brochure en rapport over 'aardkundig monument' bracht aan het licht dat deze op 8 september officieel aan de gedeputeerde worden overhandigd. Pas daarna is de brochure en het rapport verkrijgbaar.
Wat zal men bedoelen met 'aardkundig monument Stelling van Amsterdam'? Uw redacteur heeft werkelijk geen idee en dat terwijl hem wel eens verweten wordt van alles en nog wat bij de Stelling te betrekken...

<http://www.stellingmaand.nl/fortenwaaier.html>

 

Atlas Noord-Holland

De 'Atlas Historische vestingwerken in Nederland' is een boekje van 50 pagina's, getypt en met enkele zwart-wit afbeeldingen achterin. In een bronvermelding elders bleek de atlas uit 1955 te komen! De atlas is nogsteeds te koop bij de Stichting Menno van Coehoorn.

Inmiddels is men met een tweede serie atlassen begonnen. Moderne publicaties over - tot nu toe - drie provincies: Limburg, Noord-Brabant en Zeeland.
Hopelijk zal men binnen niet te lange tijd beginnen aan Noord-Holland. Immers een gebied met veel verschillende verdedigingswerken, veel ontwikkelingen en met een hoge bevolkingsdruk. Een alles omvattende publicatie zou zeker bijdragen aan meer begrip en bekendheid!

<http://www.coehoorn.nl/documentatie/structuur/menudocumentatie.html>

 

Bezoekerscentrum

Tot januari 2006 in elke nieuwsbrief een stukje over het bezoekerscentrum. Ook als er weer niets te melden is...

Je kan mijn voorstel over het bezoekerscentrum uit 2003/2004 lezen of downloaden op:
<https://www.stelling-amsterdam.nl/diversen/bezoekerscentrum/>

 

Overig

- De observatiehut op groepsschuilplaats U21, Veldstelling Uitermeer, bij het Fort Uitermeer is weggehaald. Reden onbekend.
<https://www.stelling-amsterdam.nl/forten/uitermeer-veld/>

- Heel mooi en leuk, zo'n modelbouwpakket van een Wurzburg-Riese radarantenne zoals ook op Seeadler stond. Uw redacteur heeft voor dat gepriegel te dikke vingers maar is op 22 september jarig!
<http://www.lindenhillimports.com/extratech.htm>

- Stadsherstel heeft bouwaanvraag voor herbouw van de Amsterdamse Haringpakkerstoren ingediend. <http://www.stadsherstel.nl/content/ned/actualiteiten/Toren/Toren.htm>

- Het aantal abonnees op deze nieuwsbrief is inmiddels de 350 (!) gepasseerd! Er vertrekken wel eens abonnees maar netto groeit de lijst nogsteeds.

 

Deze nieuwsbrief is een uitgave van het Documentatiecentrum Stelling van Amsterdam. De redacteurs en auteurs aanvaarden geen aansprakelijkheid, op welke wijze ontstaan, door het gebruik van de inhoud van de website, nieuwsbrief of andere publicatie, door welke persoon en voor welk doel dan ook. Bij gebruik als bron voor publicaties en andere uitingen is bronvermelding verplicht en tevens wordt deskundige begeleiding, door bijvoorbeeld de redacteur of auteur, aanbevolen. In de nieuwsbrieven weergegeven meningen zijn een deel van een column of strikt persoonlijk tenzij expliciet anders is aangegeven. 'Majoor Van Hall' en 'Soldaat Troelstra' zijn fictieve militairen uit het verleden die dienen als pseudoniemen voor verschillende personen. Activiteiten zoals rondleidingen worden mogelijk door andere partijen georganiseerd en de verantwoordelijkheid voor inhoud, uitvoering e.d. ligt geheel bij de betreffende partij. De inhoud van een nieuwsbrief wordt na publicatie niet meer gewijzigd en kan later onjuist zijn gebleken of niet meer van toepassing zijn. De auteursrechten berusten bij René G.A. Ros tenzij anders is aangegeven. Zie ook de privacy verklaring.

 

RSS Feed met nieuws over de Stelling Stelling van Amsterdam Twitter Stelling van Amsterdam op sociaal netwerk Facebook Doc.centrum Stelling van Amsterdam op LinkedIn
Stelling van Amsterdam op foto-site Instagram Stelling van Amsterdam op video netwerk YouTube

Deze website wordt verzorgd door particuliere experts en is geen website van een overheid.
Gebruik door commerciële partijen alleen met voorafgaande toestemming.
Stelling van Amsterdam. Een stadsmuur van water.
UNESCO Werelderfgoed sinds 1996
Beleef het zelf: kom ook naar de forten en waterlinies in Nederland! (Advertentie)
 
 
 
'Kennismaken met de Stelling van Amsterdam' is een gratis interactief e-book over de Stelling. (Advertentie)