Sluit [X]   
 

Dirk Marinus Trampen in 1914: ingekwartierd te Zaandam, Noord-Holland

© 1999-2021, René G.A. Ros
Laatst gewijzigd 11-7-2021

Nieuwsbrief

Nieuwsbrief 176

Nieuwsbrief Website Stelling van Amsterdam, nummer 176
(6de jaargang, 18 november 2004)

Een nieuwsbrief over militair erfgoed in de regio Groot-Amsterdam.
<https://www.stelling-amsterdam.nl/>

Deze nieuwsbrief is, met meer verwijzingen en illustraties, ook te vinden op:
<https://www.stelling-amsterdam.nl/nieuwsbrief/>
Daar is ook informatie te vinden over deze nieuwsbrieven, het aanmelden en het archief.

Heb jij informatie die via deze nieuwsbrief aan geïnteresseerden gezonden kan worden? Stuur de informatie dan aan <e-mail adres vervangen door formulier>.

 

Inhoud

In deze nieuwsbrief:

 

Voorwoord

Het ziet er naar uit dat we nu voor de reguliere nieuwsbrieven op een frequentie van eens in de twee weken gaan komen...

Komende vrijdag en zaterdag lees ik geen e-mail. Ik zit met een groep bekenden, waaronder twee ex-militairen, in Duitsland om enkele Nederlandse NIKE-sites van de Groep Geleide Wapens van de Luchtmacht te bezoeken. Al vele jaren buiten gebruik.
<http://www.forten.info/catalogus/ko-luchtmacht/>

Volgende week dinsdag worden het Rijksmuseum en het Paleis van Justitie te Amsterdam bezocht. Een bezoek aan het Fort bij De Kwakel wordt voorbereid en een bezoek aan de oefenkazematten op het Artillerie Schietkamp Oldebroek is al geregeld.

 

Forten te koop 3

Lang geleden was er al sprake van dat Landschap Waterland interesse in het Fort aan de Nekkerweg had. Landschap Waterland is een samenwerkingsverband tussen tien gemeenten in Waterland en de provincie Noord-Holland.

Niets meer van gehoord. Maar het blijkt dat ze ondertussen een haalbaarheidsonderzoek naar een herbestemming van het fort hebben uitgevoerd. Half december wordt het aan het bestuur van het landschap voorgelegd en worden er beslissingen genomen.

Als de Tokkies het fort maar niet als onverwoestbaar huis betrekken. Zal de bewoner van de fortwachterswoning vast niet leuk vinden.

<http://www.landschapwaterland.nl/>

 

Reacties Koude Oorlog Thema

Uiteraard vind ik het leuk om reacties op nieuwsbrieven te krijgen. Immers, zonder terugkoppeling (eng. feedback) geen leerproces en verbetering. En via dit medium kan ik niet iemands reactie zoals gelaatsuitdrukking waarnemen zonder dat hij/zij dat actief laat weten.
Maar het kan ook heel bemoedigend en motiverend zijn voor de informant of potentiële informanten. De volgende reacties kwamen binnen op deel twee van 'De Stelling tijdens de Koude Oorlog':

Met verwondering en met nog meer bewondering heb ik de gegevens over de forten na 1922 gelezen. Het is goed om het te achterhalen. Er zijn steeds minder mensen die het nog meegemaakt hebben; bovendien was toentertijd alles "geheim" en daar hield men zich toen ook aan. Het is de vraag of alle "geheime" stukken nog beschikbaar zijn.
Een compliment dat je dit weer boven water hebt gebracht.
Gegroet Cor Wagemakers
[red.: vm. Provinciaal Militair Commandant Noord-Holland]

Het was erg interessant om nog zoveel informatie te lezen over de voornamelijk na-oorlogse (WO2) bestemming van de forten.
Zoals over die brug bij Muiden, daar ben ik vaak genoeg onderdoor gevaren, maar nooit geweten dat er "meer" was onder die brug.
Maar nu moet ik zeggen dat in de "gewone" nieuwsbrieven ook altijd vele nieuwtjes staan.
Juist omdat de forten allang hun functie hebben verloren en dat er dan vandaag de dag nog zoveel nieuws over verschijnt! Wat mij betreft, ga zo door, het is leuk om dat allemaal te weten.
Hans de Jong

Even de tijd genomen om deze nieuwsbrief aandachtig te lezen, wat een schat aan informatie!
Hans Baas

Tot zover de reacties. Overigens heeft de informant, Dhr. Grootegoed, me een verhaal van 21 kantjes gestuurd over de belevenissen tijdens de oorlog. Hij en zijn identieke tweelingbroer waren toen in de kwetsbare leeftijd van 17 tot 19 jaar - en niet vanwege hormonen. Een zeer bijzonder stuk dat helaas niets met de Stelling van Amsterdam heeft te maken.

 

Duitse Inundaties

Dank deze keer aan David Ross voor het toezenden van gescande pagina's uit het boek 'Van capitulatie tot capitulatie. Een beknopte historische en technische beschrijving van de militaire gebeurtenissen in Nederland tijdens de Duitse bezetting van mei 1940 tot mei 1945'. Gepubliceerd in 1949 en geschreven door generaal-majoor van de Generale Staf b.d. D.A. van Hilten.
Daarin ook aandacht voor de inundaties die de Duitse bezetter inrichtte.
In 1945 was maar liefst 160.000 hectare (6,8%) van de Nederlandse cultuurgrond door inundaties onbruikbaar. In Noord-Holland was het nog een slag erger. In voorjaar 1944 was 10.600 hectare bedekt met zoet water. Een jaar later was het 36.740 hectare oftewel 18,2% van de cultuurgrond in de provincie.
In het boek worden de polders genoemd welke geïnundeerd zouden worden en welke ook daadwerkelijk van een waterlaag zijn voorzien. De website is met deze gegevens aangevuld en daarbij bleek dat de gegevens in twee categorieën te verdelen waren.

Ten eerste de polders die bedoelt waren als inundatiegebied voor de Stelling (noord- en westfront) zijn vanaf 7 maart 1944 door de Duitse bezetter volgegooid met water. Niet altijd op de handigste manier en veelal zonder rekening te houden met bewoners. Een aantal noodwaterkeringen mochten aangelegd worden om volkstuinen, boerderijen en drinkwaterinstallatie droog te houden. Deze inundaties waren onderdeel van de Vordere Wasserstellung.
<https://www.stelling-amsterdam.nl/forten/inundaties/>
<http://www.forten.info/catalogus/duits-vorder/>

Ten tweede bleken ook polders dichterbij Amsterdam onder water gezet te zijn. Veelal lagen deze direct voor de verdedigingslijn van het Stadtverteidigungsbereich Amsterdam, de verdediging van bunkers en versperringen rond Amsterdam. Een aantal polders werden niet geïnundeerd maar de dijken ervan waren voorzien van springputten om een zogenoemde springcoupure te kunnen maken. Zoals de IJ-polders hetgeen later Havens-West is geworden.
Dus wederom een waterlinie rond Amsterdam, maar nog dichterbij dan de Posten van Kraijenhoff.
<https://www.stelling-amsterdam.nl/forten/duits/>

 

Lezing Nationaal Archief

Op 30 oktober had ik de twijfelachtige eer om een lezing in het Nationaal Archief te Den Haag te verzorgen. Een hele eer maar gepland was dat Anne Visser daar zou staan. Er ging een schok van verbazing door de 45 deelnemers toen die hoorden dat de oorspronkelijke spreker was overleden.
In twee weken tijd had ik een lezing over waterlinies in elkaar gezet. Met foto's en filmpjes vanaf de draagbare computer op het projectiescherm. Het publiek vond het geslaagd voor zover ik begreep maar ik was wat vlug klaar. Als noodvoorziening was de virtuele toer door Fort bij Spijkerboor bedacht en dat werd dan ook uitgevoerd. Excuses aan de gidsen op Spijk want er komen een paar mensen niet meer...

Voor de lezing had ik ook nog een paar archiefstukken uit de depots gehaald waaronder een fantastisch mooie kaart uit circa 1919-1922 van 80x90 cm. Alle polders met waterpeilen, alle forten, alle betonnen en aarden nevenbatterijen incl. aanduiding bewapening, alle stafkwartieren en alle depots. Zo eentje waarvoor je in het archief nooit voldoende tijd hebt om alles uit te pluizen.
De kaart bekijkend verzuchtte ik tegen de archiefmedewerkster dat ze die boekenbonnen of zelfs de fles wijn mocht laten voor wat ze waren, als ze me een reproductie kon bezorgen. Deze week ontving ik een 408 Mb scan op CD-ROM!
Hieronder (alleen op de website) een hele kleine versie ervan.
<http://www.nationaal-archief.nl/>

 

Bezoekerscentrum (B-watch)

Tot maart in elke nieuwsbrief een stukje over het bezoekerscentrum. Dan is het een jaar geleden dat ik een voorstel over het bezoekerscentrum deed. Ook als er weer niets te melden is...

Je kan het hele voorstel lezen of downloaden op:
<https://www.stelling-amsterdam.nl/diversen/bezoekerscentrum/>

 

Overig

- De afstammelingen van Fortwachter Van de Hoven hebben afgelopen september een familiefeest gehouden in 'hun' Fort bij De Kwakel. <https://www.stelling-amsterdam.nl/stelling/mensen/fortwachter-laat.htm>

- 'Vraagtekens bij veiligheid bedrijf DGM' <http://www.ijmuidercourant.nl/Pagina/0,7101,11-1-2039--2277549-1489--,00.html> (CS)

- 'Bunker prima voor opslag explosieven' <http://www.ijmuidercourant.nl/Pagina/0,7101,11-1-2039--2265852-1489--,00.html> (CS)

- 'Exploitatie Forteiland openbaar aanbesteed' <http://www.hdc-i.nl/a.php?/Pagina/0,7101,11-1-6520--2284532-1488--,00> (CS)

- De 'oorlog' gaat op details gevoerd worden: 'Fort Velsen is 'onherroepelijk' monument' <http://www.hdc-i.nl/a.php?/Pagina/0,7101,11-1-6520--2289873-1488--,00> (CS & SSVA)

- De nieuwe eigenaar van kringenwetboerderij Vechthoeve laat het pand helemaal opnieuw wit schilderen. <https://www.stelling-amsterdam.nl/forten/kleine-werken/kringenwet/>

Met nieuwsberichten gesignaleerd door Co Stronck (CS) en Stichting Stelling van Amsterdam (SSVA).

 

Deze nieuwsbrief is een uitgave van het Documentatiecentrum Stelling van Amsterdam. De redacteurs en auteurs aanvaarden geen aansprakelijkheid, op welke wijze ontstaan, door het gebruik van de inhoud van de website, nieuwsbrief of andere publicatie, door welke persoon en voor welk doel dan ook. Bij gebruik als bron voor publicaties en andere uitingen is bronvermelding verplicht en tevens wordt deskundige begeleiding, door bijvoorbeeld de redacteur of auteur, aanbevolen. In de nieuwsbrieven weergegeven meningen zijn een deel van een column of strikt persoonlijk tenzij expliciet anders is aangegeven. 'Majoor Van Hall' en 'Soldaat Troelstra' zijn fictieve militairen uit het verleden die dienen als pseudoniemen voor verschillende personen. Activiteiten zoals rondleidingen worden mogelijk door andere partijen georganiseerd en de verantwoordelijkheid voor inhoud, uitvoering e.d. ligt geheel bij de betreffende partij. De inhoud van een nieuwsbrief wordt na publicatie niet meer gewijzigd en kan later onjuist zijn gebleken of niet meer van toepassing zijn. De auteursrechten berusten bij René G.A. Ros tenzij anders is aangegeven.

 

RSS Feed met nieuws over de Stelling Stelling van Amsterdam Twitter Stelling van Amsterdam op sociaal netwerk Facebook Doc.centrum Stelling van Amsterdam op LinkedIn
Stelling van Amsterdam op foto-site Instagram Stelling van Amsterdam op video netwerk YouTube

Deze website wordt verzorgd door particuliere experts en is geen website van een overheid.
Alle rechten voorbehouden, o.a. gebruik door commerciële partijen alleen met voorafgaande toestemming.
Stelling van Amsterdam. Een stadsmuur van water.
UNESCO Werelderfgoed sinds 1996
FMTraining - Trainingen en cursussen voor gebruikers en ontwikkelaars van FileMaker (Advertentie)
 
 
 
Bureau Meerzijdig let op meerdere zijden bij support, mediation, procesbegeleiding en trainingen. (Advertentie)