Sluit [X]   
 

Kanonnier Tilburgs in 1916: overgeplaatst naar Detachement Artillerie buiten de forten te Abcoude

© 1999-2021, René G.A. Ros
Laatst gewijzigd 15-9-2021

Nieuwsbrief

Nieuwsbrief 148

Nieuwsbrief Website Stelling van Amsterdam, nummer 148
(6de jaargang, 24 mei 2004)

Een nieuwsbrief over de website Stelling van Amsterdam (StvA); een onafhankelijk particulier initiatief zonder winst-oogmerk.
<https://www.stelling-amsterdam.nl/>

Deze nieuwsbrief is, met meer verwijzingen en illustraties, ook te vinden op:
<https://www.stelling-amsterdam.nl/nieuwsbrief/>
Daar is ook informatie te vinden over deze nieuwsbrieven, het aanmelden en het archief.

Heb jij informatie die via deze nieuwsbrief aan geïnteresseerden gezonden kan worden? Stuur de informatie dan aan <e-mail adres vervangen door formulier>.

 

Inhoud

In deze nieuwsbrief:

 

Voorwoord

Hoe komt het toch dat er zoveel nieuwsbrieven verschijnen? Ten eerste omdat er veel te melden is. Diverse ontwikkelingen zijn gaande en ook het thema van Open Monumentendag draagt bij aan de drukte. Ik krijg ook meer bijdragen van anderen dan voorheen.
Een belangrijke tweede is dat ik al geruime tijd geleden heb besloten om kortere nieuwsbrieven te sturen zodat het gemakkelijker is om ze geheel te lezen. Met dezelfde hoeveelheid informatie betekent dat al gauw een verdubbeling van het aantal nieuwsbrieven...

Ook nu is er weer genoeg te melden.

 

Publieksopening Fort bij Spijkerboor

Je kon over de hoofden heen lopen. Binnen was het niet leuk meer, zeker niet voor kleine kinderen die door de vele benen nog minder licht tot zich kregen. De auto's stonden tot zover het oog kon zien langs de dijken geparkeerd, en de fietsen stonden aan weerszijden van de lange toegangsweg dubbeldik tegen het hek. In de gehele Droogmakerij de Beemster waren activiteiten onder de naam 'Open Dag Beemster'. Het weer was bovendien ook precies goed.
<http://www.hdc-i.nl/a.php?/Pagina/0,7106,15-1-4712--2001235-1322-723605-,00>

De soldaten in oud uniform kregen veel belangstelling. Ze stonden onder andere bij de mitrailleuropstelling middenvoor met enkele karabijnen en het Hemburg 95 geweer. Maar ook een echt Schwarzloze mitrailleur. Elk kwartier werd er met een klein kanonnetje geschoten maar de knal was er niet minder om.
Elk uur was er een theatrale rondleiding die elke keer helemaal vol was. Ik vermoed dat men de frequentie verhoogd heeft. De video over de restauratie was ook zeker de moeite waard. Dat de meeste gangen smal en doodlopend zijn is al niet handig, een andere gang was nu ook doodlopend vanwege het theaterspektakel.

Zelf ben ik er met het gezin van half twaalf tot half drie geweest. Vele bekenden gezien en gesproken. Mijn neef werd ook op het fort gesignaleerd, maar we hebben elkaar niet getroffen. En een gids die me nog wilde spreken, gebruikte de mobiele telefoon om me op te sporen. Zo druk was het dus.
De burgemeester van de Beemster en Natuurmonumenten regiodirecteur Albas openden het fort door de polders met een emmer water de inunderen. De polders op de in de vorige nieuwsbrief genoemde metalen reliëf-plattegrond van het gebied weliswaar.
H.N.G. Brinkman had een generaal-gids al verrast door uitermate geïnteresseerd een rondleiding te volgen. Na afloop bleek hij de burgemeester te zijn. Enkele uren na de opening zag ik de burgemeester nogsteeds rondlopen. Deze hoogwaardigheidsbekleders zijn meestal na de handeling weg en diverse mindere goden komen niet eens opdagen.
Ook mij wist hij aangenaam te verrassen: hij wist nog wie ik was, schudde me uitgebreidt de hand en complimenteerde me met mijn werkzaamheden! Hij was een van de toehoorders geweest van mijn lezing over de website tijdens een ICOMOS bijeenkomst in juni 2003 in het gemeentehuis in de Beemster.

Je kan aan mijn kinderen (4 en 6 jaar) zien dat hun vader fortofiel is. Zo klein als ze zijn sjouwen ze ieder met een flinke schijnwerper door de donkere gangen. Het ontlokte diverse reacties als 'wat slim' en 'kijk dat nou'. Toen de oudste onaangekondigd zijn eigen weg ging wist ik hem snel een verdieping en 10 lokalen verder terug te vinden. En wel door drie keer aan passanten, waaronder de burgemeester, te vragen of ze een jongetje met een schijnwerper hadden gezien!
Triester was dat de fortwachter-gids zijn hart kwam luchten. Een bezoeker bleef erbij dat wat wij deskundigen 'Fort benoorden Purmerend' noemen volgens hem 'Fort bij Kwadijk' is. Tot enige hilariteit van de andere toehoorders bleef hij de gids tegenspreken. De gids heeft de nodige psychische nazorg gekregen, hopelijk voldoende.

Toen we om half drie vertrokken was het nog voetje schuifelen op de toegangsweg en er kwamen nogsteeds mensen binnen. De teller stond toen al op 3.200 bezoekers. Enkele medewerkers van Natuurmonumenten stonden -terecht- helemaal te glimmen (zie foto) van het succes. Maar ja, vrij rondwandelen was toegestaan en ze hebben het fort bovendien ook goed als lokmiddel ingezet. En niet alleen als natuurgebied gepresenteerd!*
Uiteindelijk zijn er in zes uur 15 keer zoveel bezoekers geweest als dat er soldaten gelegerd konden worden: 4.500 bezoekers!

<https://www.stelling-amsterdam.nl/algemeen/fotoreportages/icomos2003/>

* Zie 'Natuur op monumenten' in Nieuwsbrief 135.

 

Wapenfeiten in Ruïne van Brederode

(Bron: Stichting Ons Bloemendaal)

‘Kennemerland in strijd en verdediging’ is het thema van kaarslichtlezingen en excursies op en rond de Ruïne van Brederode, 5 mei t.e.m. 12 september 2004. Cultuurhistorieproject HET BREDE RODE LINT wordt georganiseerd door Stichting Santpoort, Stichting Ons Bloemendaal, en de beheerders van de Ruïne van Brederode.

De onderstaande kaarslichtlezingen en excursies zijn het meest relevant wat betreft de Stelling van Amsterdam. Op 12 en 16 mei is er al een lezing en een excursie over de Stelling geweest, maar daar had niemand mij nog wat van verteld.

woensdagavond 23 juni, 20.00 uur, kaarslichtlezing
Stiltecirkel van natuur, de Stelling van Amsterdam als geheim natuurgebied, lezing door Johan Stuart, Landschap Noord-Holland.

zondagmiddag 27 juni, 14.00 uur, fietsexcursie
Forten als geheim natuurgebied, op bezoek bij normaal niet toegankelijke forten van de Stelling van Amsterdam, fietsexcursie onder leiding van Johan Stuart, Landschap Noord-Holland.

woensdagavond 14 juli, 20.00 uur, kaarslichtlezing
Atlantikwall in Europa, theorie en praktijk, lezing (onder voorbehoud) door Stichting Menno van Coehoorn.

zondagmiddag 18 juli, 14.00 uur, fietsexcursie
Op zoek naar de structuur van de Atlantikwall in onze omgeving, fietsexcursie.

Vooraanmelden gewenst; bel Lieke Baron, tel. 023 - 5382640 of de Ruïne van Brederode, tel. 023 - 5378763.
Locatie en startpunt is steeds de Ruïne van Brederode aan de Velserenderlaan 2 te Santpoort-Zuid.
Kaarslichtlezingen aanvang 20.00 uur. Fiets- en wandelexcursies aanvang 14.00 uur.
Kosten € 3,- p.p. inclusief toegang Ruïne met koffie en thee een half uur voor aanvang, tenzij anders vermeld.
Programmawijzigingen voorbehouden. Deelname op eigen risico.

Meer informatie:
Stichting Ons Bloemendaal
Joan Patijn, telefoon 023 – 5270190 / 06 - 27072966
patijn12@zonnet.nl

 

Bezoekerscentrum (B-watch)

Voorlopig in elke nieuwsbrief een stukje over het bezoekerscentrum. Ook als er niets te melden is...

De laatste Forten Info enquete heeft een verrassende uitslag. Een groot aantal respondenten willen geen aparte musea of bezoekerscentra voor de Stelling van Amsterdam en de Nieuwe Hollandse Waterlinie, maar één algemeen waterlinie museum. Een kleine minderheid vindt dat het huidige Vestingmuseum deze functie al heeft.
Toch is er een lichte meerderheid voor twee aparte musea/bezoekerscentra.
<http://www.forten.info/>

Je kan het hele voorstel lezen of downloaden op:
<https://www.stelling-amsterdam.nl/diversen/bezoekerscentrum/>

 

Overig

- Meer over de mislukte voorstel voor een museum in het Muizenfort te Muiden: <http://www.muideninfo.nl/desluiz/guus040515.html>

- Kees Bruins, de immer enthousiaste gids voor Fort bij Krommeniedijk en Fort Zuidwijkermeer heeft op zijn werk enthousiast zijn been gebroken. Vervanging voor zijn rondleiding op 21 mei was al geregeld. Inmiddels is er ook een vervangende gids voor een bus-excursie op 26 mei gevonden. Je kan Kees een passende wenskaart sturen via: <https://www.stelling-amsterdam.nl/algemeen/briefkaart/>

- KNSF Vastgoed heeft een website gelanceerd over de kruitfabriek in Muiden, die niemand meer 'De Krijgsman' noemt. Gebruiker Muiden Chemie International sluit de poort over drie dagen. <http://www.knsfmuiden.nl/>

- In de tweede week van juni vindt de jaarlijkse internationale bijeenkomst van Stichting Herstelling en haar partners plaats op het Fort bij Penningsveer. De ploegen zullen er diverse werkzaamheden gaan verrichten. <http://www.herstelling.nl/>

- De algehele organisatie van de Stellingmaand 2004 is wederom in handen van Broekmeulen's Projectbureau. Het programma is bijna rond, bijna alle deelnemers hebben hun programma ingeleverd. <http://www.broekmeulen.org/>

- Voor dezelfde Stellingmaand is uw webmaster ingehuurd om de website te verzorgen. Dit jaar is de website te vinden via de eigen domeinnaam stellingmaand.nl <http://www.reneros.biz/>

- Precies zoals berekend zal op 26 mei het 150.000ste bezoek gebracht worden aan de website!

- De e-mail software eens uit nieuwsgierigheid in het archief van 2004 laten tellen: rond de 1.000 uitgaande en 900 inkomende berichten (geen spam) met het e-mail adres dat bij stelling-amsterdam.nl hoort. Overigens is 75% van ALLE e-mail die ik ontvang spam. En 93% ervan wordt gelukkig correct door een spam-filter onderschept.

 

Deze nieuwsbrief is een uitgave van het Documentatiecentrum Stelling van Amsterdam. De redacteurs en auteurs aanvaarden geen aansprakelijkheid, op welke wijze ontstaan, door het gebruik van de inhoud van de website, nieuwsbrief of andere publicatie, door welke persoon en voor welk doel dan ook. Bij gebruik als bron voor publicaties en andere uitingen is bronvermelding verplicht en tevens wordt deskundige begeleiding, door bijvoorbeeld de redacteur of auteur, aanbevolen. In de nieuwsbrieven weergegeven meningen zijn een deel van een column of strikt persoonlijk tenzij expliciet anders is aangegeven. 'Majoor Van Hall' en 'Soldaat Troelstra' zijn fictieve militairen uit het verleden die dienen als pseudoniemen voor verschillende personen. Activiteiten zoals rondleidingen worden mogelijk door andere partijen georganiseerd en de verantwoordelijkheid voor inhoud, uitvoering e.d. ligt geheel bij de betreffende partij. De inhoud van een nieuwsbrief wordt na publicatie niet meer gewijzigd en kan later onjuist zijn gebleken of niet meer van toepassing zijn. De auteursrechten berusten bij René G.A. Ros tenzij anders is aangegeven.

 

 

RSS Feed met nieuws over de Stelling Stelling van Amsterdam Twitter Stelling van Amsterdam op sociaal netwerk Facebook Doc.centrum Stelling van Amsterdam op LinkedIn
Stelling van Amsterdam op foto-site Instagram Stelling van Amsterdam op video netwerk YouTube

Deze website wordt verzorgd door particuliere experts en is geen website van een overheid.
Alle rechten voorbehouden, o.a. gebruik door commerciële partijen alleen met voorafgaande toestemming.
Stelling van Amsterdam. Een stadsmuur van water.
UNESCO Werelderfgoed sinds 1996
'Kennismaken met de Stelling van Amsterdam' is een gratis interactief e-book over de Stelling. (Advertentie)
 
 
 
Maas+deNatris verrichten militair-historisch onderzoek op het snijvlak van defensie en samenleving en vertalen dat naar gedrukte en digitale media. (Advertentie)