Sluit [X]   
 

Fort bij Spijkerboor in 1958: 550 Signals Unit, detachement Tweede Engelse Tactische Luchtmacht voor Gee-H...

© 1999-2021, René G.A. Ros
Laatst gewijzigd 9-1-2021

Nieuwsbrief

Nieuwsbrief 38

E-Nieuwsbrief Website Stelling van Amsterdam, nummer 38
(12 april 2001)

Beste lezer,

Bij deze een nieuwe e-nieuwsbrief over de website Stelling van Amsterdam.
<https://www.stelling-amsterdam.nl/>

Heb jij informatie die via deze nieuwsbrief aan geïnteresseerden gezonden kan worden? Stuur de informatie dan aan <e-mail adres vervangen door formulier>.
Deze nieuwsbrief is, met meer verwijzingen, te vinden op:
<https://www.stelling-amsterdam.nl/nieuwsbrief/>
Daar is ook meer informatie over deze nieuwsbrieven, het aanmelden en het archief te vinden.

STUDIEDAG STELLING VAN AMSTERDAM
Op donderdag 5 april jl. was er in de Meervaart (Amsterdam-Osdorp) een studiedag over het onderzoek naar de Stelling van Amsterdam. Op een grote steenworp afstand, de kruising Tussenmeer - Baden Powellweg, lag postnummer 11 in het Westfront van de Posten van Kraijenhoff. Aan deze zijde van Amsterdam werd een landing via het Haarlemmermeer gevreesd. In 1787 kwamen de Pruisen inderdaad via het meer maar landden in de omgeving van de huidige Vrije Universiteit.

Na een begin met het onvermijdelijke bakkie koffie was er 's ochtends een plenaire sessie waarin de onderzoekers van de vier onderzoeksrichtingen een verslag van hun bevindingen deden. Na de lunch waren er enkele workshops over de onderwerpen. Daarin kon gediscussieerd worden aan de hand van enkele stellingen. In de daarop volgende plenaire sessie werd verslag gedaan van de workshops en was er nog gelegenheid tot het stellen van vragen - die er nauwelijk waren.
Afsluitend was er een voordacht "Naar een open stelling" door Max van den Berg, hoogleraar sociale geografie aan de UvA. En gedeputeerde voor ruimtelijke ordening Henry Meijdam sloot de dag echt af.

Op de inhoud zal te zijner tijd vast door de Provincie uitgebreid verslag gedaan worden. En inmiddels zijn er al enkele artikelen over schenen in het Noord-Hollands Dagblad, Witte Weekblad en De Kennemer.
Een paar hoofdgedachten die mij bijbleven waren dat de Stelling zeker behouden zal blijven en dat ingrepen in het gebied ook een verbetering kunnen zijn omdat deze de Stelling zichtbaarder maken. Over het niet toegankelijk zijn van de forten, en dus geen bestemming voor de recreant, was grote overeenstemming. Ook werd de gedachte ge-uit dat er een centrale instantie moet komen die een regie voor de gehele Stelling kan voeren om een afgewogen samenhang te garanderen: niet in elk fort een museum en op regelmatige afstand b.v. overnachtings-gelegenheid. Verder werd er veel ambtenarentaal gebruikt waarvoor deze observeerder niet voldoende wilskracht had om dat in de bovenkamer steeds te vertalen.

In de centrale hal, bij de bar, had ik twee computers met de website geïnstalleerd. Op twee tafels lag wat documentatie materiaal en daarvan trokken vooral de topografische kaarten uit 1912 belangstelling. Ik heb diverse mensen kunnen spreken. Oude bekenden, mensen die ik alleen per e-mail kende en nieuwe mensen - zoals de professor en zijn student die archiefonderzoek naar de inundaties en wateraanvoer doen.
De website zelf had bij de deelnemers al een aardige bekendheid. In de presentaties bleek ook dat de website gebruikt was maar soms in onvoldoende mate met als dieptepunten het verkeerde fort benoemen op een kaart en een niet volledig afgebouwde groepsschuilplaats een geschutsopstelling noemen.
Een trap in de onderbuik kwam van de journalist die in de praktijk had bekeken wat die Stelling eigenlijk voorstelt. Hij had gelijk met zijn conclusie "niets, want je kan nergens op". Maar tegen lacherige uitspraken als "websites gevuld door jongetjes die geen strijd kennen" ben ik nog niet bestand. Het was een citaat uit een essay dat uit gaat komen.
Dan was het leuker om mijn satellietfoto van de Stelling groot op het projectie-scherm te zien. Weliswaar in andermans presentatie zonder dat ik er van wist, maar toch... voor deze keer.

De bijeenkomt in gebouw Mercurius (Wormer) op 9 april kon ik door ziekte helaas niet bijwonen. Maar ik begreep dat de bijeenkomst geslaagd was en er een levendige discussie was geweest. Dat was ook een dag later het geval toen er een bijeenkomst in de raadzaal in de Bomvrije Kazerne in Muiden. Na een inleiding over het onderzoek en de vier onderzoeksgebieden waren er mini-workshops. Bij panelen over het betreffende onderwerp was - als praatpaal - een deskundige aanwezig en werd er gediscussieerd en ideeën aangedragen. Deze werden op een flip-over bord opgeschreven. Afsluitend werden deze punten samengevat aan het gehele gezelschap.

Een kleine selectie van foto's die tijdens de drie bijeenkomsten zijn gemaakt, is te zien op de website.

<http://www.noord-holland.nl/home/PROJECT/PROSTELLING-DEFA.HTM>
<https://www.stelling-amsterdam.nl/algemeen/fotoreportages/>

DRINKWATERVOORZIENING
Op weg naar de hierboven genoemde conferentie van 5 april ben ik even bij de afslag Sloten (A4) een rondje gaan rijden. Op het laatste hoekje van het terrein waar de bronpijpen van de Militaire Drinkwatervoorziening in de grond zaten wordt nu een McDonalds restaurant gebouwd (ja, ook daar al). Moet je daar eens een flesje bronwater bestellen en dan even stilstaan bij de bronpijpen onder je voeten!
Even de uitvoerder aangesproken want ik was natuurlijk benieuwd of ze nog restanten van de bronpijpen waren tegen gekomen. Jurgen Lamers had er al eens met een metaaldetector gezocht en toen was de conclusie dat er meer metaal zat dan in een normaal weiland. Maar voor de bouw van het "restaurant" gaan ze de bodem niet in, er is een meter zand bovenop gelegd.
<https://www.stelling-amsterdam.nl/forten/riekerpolder/>

EVENEMENTEN
De afgelopen weken waren er twee evenementen met drie bijeenkomsten waarbij ik de website heb kunnen demonstreren. De belangstelling was relatief gering in vergelijking met soortgelijke presentaties in Fort Zuidwijkermeer (1999) en Fort aan de Drecht (2000). Maar de opgedane contacten lijken zinvol en diverse malen heb ik de aandacht kunnen vestigen op de bouwwerken binnen de Stelling.
Doordat er een onkostenvergoeding was voor beide evenementen kon ik het geheel "budget-neutraal" houden. Het kostte me alleen twee vrije dagen en dat was voorlopig wel weer even genoeg.
Tijdens de bijeenkomst in Muiden werd ik benadert door filmproductie-maatschappij Fauna Film die in opdracht van de Wereldomroep werkt aan een serie over Wereld Erfgoed monumenten. Het duurt twee jaar voordat ze klaar zijn met filmen, dus programmeer nog maar even niet je video. Ze willen o.a. mij interviewen en filmen in verband met de website.
Het zou onder andere daarom leuk zijn om eind dit jaar, b.v. Open Monumentendag, op een fort de website te kunnen presenteren. Als iemand een fort weet waar een groot publieks-evenement gaat plaats vinden, dan wil ik dat graag weten.
<https://www.stelling-amsterdam.nl/algemeen/fotoreportages/landschap1999/>
<https://www.stelling-amsterdam.nl/algemeen/fotoreportages/drecht2000/>
<http://www.faunafilm.com/worldheritagesites/index.htm>

TULPKAZERNE
In Nieuwsbrief 34 vroeg ik om informatie over de Tulpkazerne. Deze was aan de Ferdinand Bolstraat in Amsterdam en blijkt een scholen/kloostercomplex te zijn. Iemand die er op de kleuterschool heeft gezeten - Co Stronck, nu 60 jaar - informeerde me hierover. De Duitse bezetter heeft het aan het begin van de oorlog als kazerne in gebruik genomen. En na de oorlog heeft de Marechaussee en de politie er kort in gezeten.
Nadere informatie zal ik inwinnen bij de Vredeskerk. De gebouwen schijnen nog te bestaan.

CRUQUIUSDIJK 113
Al eerder had ik me afgevraagd waarom ik de houten kringenwetwoning aan de Cruquiusdijk 113 niet zag. Tijdens een verkenningsrit voor de komende excursie heb ik iets rustiger kunnen kijken en kom ik tot een negatieve conclusie: hij is weg!
Alhoewel de boerderij in het concept-monument register Stelling van Amsterdam wordt beschreven is deze blijkbaar geen monument geworden. In een nogal gedateerd overzicht van provinciale monumenten ontbreekt deze woning. Een andere, nr. 120, komt wel in dat overzicht voor en staat er nog...
Ik kwam bij Fort bij Aalsmeer wel een andere, voor mij nieuwe, houten woning tegen.
<https://www.stelling-amsterdam.nl/forten/kringenwet/>

JACOB OLIE
In de bibliotheek eens een fotoboek van Jacob Olie meegenomen. Daarin een foto van het vertrek van artillerie naar Oldebroek vanaf het Weesperpoortstation in Amsterdam. Dit station bestaat niet meer maar lag nabij de Sarphatistraat met daaraan o.a. de Oranje Nassau-kazerne. De foto is van 3 juni 1900. In de diashow "Jacob Olie" op de website is een foto van schietoefeningen in Oldebroek op 5 juni.
Iets minder leuk was de kaart van Amsterdam in hetzelfde boek. Daarin staat het Militair Logement aangegeven op een ietwat andere locatie dan het gebouw dat ik ervoor gefotografeerd heb. De foto's zijn dus verwijdert totdat ik het juiste gebouw heb gefotografeerd, indien het nog bestaat.
<https://www.stelling-amsterdam.nl/forten/dia/olie/>
<https://www.stelling-amsterdam.nl/forten/adam-logement/>

TROUWEN
B&W van de Gemeente Uithoorn willen de gemeenteraad als experiment voorstellen "Fort aan de Drecht aan te wijzen als 'huis der gemeente' voor het voltrekken van maximaal drie burgerlijke huwelijken en registratie van partnerschappen in 2001; voorwaarde is dat het Fort dan uitsluitend per boot, paardentractie of pendelbus wordt benaderd." In november 2001 wordt het experiment dan geëvalueerd.
<http://www.uithoorn.nl/>
<https://www.stelling-amsterdam.nl/forten/drecht/>

SUBSIDIE PROVINCIE UTRECHT
(Uit Rijn en Gouwe, met dank aan Hans Baas)
"De voorgenomen restauraties van onder meer fort Amstelhoek [Fort bij Uithoorn], de toren van de hervormde kerk in Wilnis en molen De Valk in Montfoort lopen minstens een jaar vertraging op. De Provincie Utrecht heeft verzoeken om subsidie afgewezen.
Voor fort Amstelhoek was bijna twee miljoen aangevraagd. Het beschikbare budget van de provincie is zo krap dat zij geen kans ziet hier geld in te steken."
<https://www.stelling-amsterdam.nl/forten/uithoorn/>

HERINRICHTING VAN DE VECHTSTREEK
De Dienst Landelijk Gebied heeft een Landinrichtingscommissie ingesteld en deze stelt de komende tijd het Raamplan voor het gebied voor. O.a. met twee telefonische spreekuren die vanwege de MKZ-crisis de twee inloopavonden in Kortenhoef (11-4) en Weesp (17-4) vervangen. De folder schrijft onder het kopje "Cultuurhistorie: Behoud van de cultuurhistorische waarden" het volgende:
"Oude vestingsteden, zoals Naarden, en de verdedigingswerken van de Nieuwe Hollandse Waterlinie en de Stelling van Amsterdam, zullen beter zichtbaar en herkenbaar gemaakt worden."
Van de vijf foto's in de folder zijn er maar liefst twee met militaire objecten: luchtfoto van Fort Uitermeer en een gewone foto van de draaibrug bij hetzelfde fort langs de Vecht.
En nee, geen website beschikbaar. Bijdragen aan het Raamplan mogen alleen per post opgestuurd worden.

BEZOEKERS
Er zijn dit jaar al 5800 bezoekers op de website geweest. In heel 1999 waren dat er 5400 dus daar zijn we al overheen. In 2000 waren er ca. 21.000 bezoekers. De laatste weken zit er een dip in de bezoekers-aantallen. Voorheen waren er tussen de 60-70 bezoekers per dag, nu blijft het regelmatig rond de 50 hangen. Wie weet de oorzaak? Nog suggesties ter verbetering van de site? Of is de site 'af'?

ZOEKEN
Elke week en elke maand ontvang ik een overzicht van FreeFind, de zoekmachine die in de Stelling-site wordt gebruikt. In maart werd er door de bezoekers 72 keer in de Nederlandse en 26 keer in de Engelse versie gezocht. Opvallend daaraan is dat er vaak typefouten in de zoektermen voorkomen, te veel woorden gebruikt worden of termen die helemaal niets met de Stelling te maken hebben. Enkele voorbeelden? Nou b.v.: 'albert cuip', 'fort kudelstaart', 'stormvloedkering nieuwe waterweg', 'zwolle', 'frans duise oorlog'. Dus let op de spelling en begin met zo weinig mogelijk woorden.
Soms wordt er ook gezocht op een persoonsnaam, vermoedelijk door die persoon of zijn/haar naaste. Ga vooral je gang, ik kan niet zien wie het echt is! :-)

OVERIG
(o.a. uit de knipselkrant van Stichting Stelling van Amsterdam)
- Er zijn uitgewerkte plannen voor het conserveren van de ruineuze torenfort van Fort Uitermeer.
- De aanleg van de fietsbrug in de Geniedijk door de Haarlemmermeer, over snelweg A4, heeft vertraging opgelopen.
- Bij Fort bij Nigtevecht komt zeer waarschijnlijk een tuibrug over het Amsterdam-Rijnkanaal, kosten 14 miljoen gulden / 6.35 miljoen euro.
- Op het Fort bij IJmuiden zat tot voor kort een vossen-paartje. Het verdwijnen van een strekdam en de daarop overnachtende meeuwen nooptte hen om naar het vasteland te zwemmen. Er zijn nu vijf gesteriliseerde katten op het eiland uitgezet om een rattenplaag te voorkomen.
- Mijn oude digitale camera heb ik verpatst aan een collega. Het was een emotioneel afscheid... :-(
- Op mijn Apple Macintosh PowerBook G3, mijn hoofdcomputer, ben ik overgestapt van Max OS 9.1 naar Mac OS X. Dat is een geheel nieuw, op UNIX BSD gebaseerd, besturingssysteem voor normale computers. Daarbij ben ik ook overgestapt op de e-mail software die daar bijhoort. Tot nu toe nog verbazingwekkend weinig problemen tegengekomen. Maar wellicht gaat er iets verkeerd tijdens het rondsturen van deze nieuwsbrief? Vandaar deze mededeling/waarschuwing...

Met vriendelijke groet,
René Ros

RSS Feed met nieuws over de Stelling Stelling van Amsterdam Twitter Stelling van Amsterdam op sociaal netwerk Facebook Doc.centrum Stelling van Amsterdam op LinkedIn
Stelling van Amsterdam op foto-site Instagram Stelling van Amsterdam op video netwerk YouTube

Deze website wordt verzorgd door particuliere experts en is geen website van een overheid.
Gebruik door commerciële partijen alleen met voorafgaande toestemming.
Stelling van Amsterdam. Een stadsmuur van water.
UNESCO Werelderfgoed sinds 1996
Het Fort bij Edam kan een groot deel van het jaar bezocht worden. (Advertentie)
 
 
 
FMTraining - Trainingen en cursussen voor gebruikers en ontwikkelaars van FileMaker (Advertentie)