Sluit [X]   
 

Kanonnier Tilburgs in 1916: overgeplaatst naar Detachement Artillerie buiten de forten te Abcoude

© 1999-2021, René G.A. Ros
Laatst gewijzigd 15-9-2021

Nieuwsbrief

Nieuwsbrief 18

E-Nieuwsbrief Website Stelling van Amsterdam, nummer 18
(28 mei 2000)

Beste lezer,

Bij deze een nieuwe e-nieuwsbrief over de website Stelling van Amsterdam
<https://www.stelling-amsterdam.nl/>

ASSENDELVER ZEEDIJK
Er gaan geruchten dat het fundament van de verdwenen bergloods bij het kruitmagazijn Nieuwendijk aan de Assendelver Zeedijk opnieuw gebruikt gaat worden. Er schijnt een soort 'herbouwrecht' te bestaan waarbij een nog aanwezig fundament de mogelijkheid geeft tot herbouw. Wellicht dat er dus een moderne houten bergloods komt.
<https://www.stelling-amsterdam.nl/forten/assendelft-zeedijk/>

FORT BIJ VELSEN
Betrouwbaardere bronnen bij Rijkswaterstaat melden dat de brokstukken van het hoofdgebouw en poterne van het gedeeltelijk gesloopte Fort bij Velsen rond 1983 gebruikt zijn om tegen de Hemtunnel aan te storten. Mocht je met de trein door de tunnel gaan: links en rechts ligt het fort...
<https://www.stelling-amsterdam.nl/forten/velsen/>

SMALSPOOR FORT BENOORDEN SPAARDAM
In een persoverzicht over de Stelling, welke we in een inhaaloperatie van de Stichting Stelling van Amsterdam mochten ontvangen (zie hieronder), troffen we een interessant bericht uit het Haarlems Dagblad van 8 maart 1999 aan.
Daarin bekende IJmuidenaar Peter van Warmendam (77) dat hij, op en na Dolle Dinsdag 1944 een deel van het smalspoor op Fort benoorden Spaarndam heeft meegenomen. Voor 500 gulden / 227 euro heeft hij de 50 meter rails verkocht aan sigarenwinkelier Van Graas uit Haarlem die het gebruikte op zijn jachthaven bij Penningsveer (naast het fort aldaar?).
Echter, het is ons een raadsel om welke 50 meter het gaat. De rails van het fort over de brug lag er in 1950 nog, volgens een foto met Beambte Berkhof. Nu ligt er nog een stuk vanaf de brug in de richting van de steiger. En het stuk op de steiger naar het huidige restant is vast geen 50 meter...
<https://www.stelling-amsterdam.nl/forten/spaarndam-noord/>
<https://www.stelling-amsterdam.nl/forten/penningsveer/>
<https://www.stelling-amsterdam.nl/stelling/mensen/>

STICHTING STELLING VAN AMSTERDAM
We zullen jullie niet vervelen met de vervelende voorgeschiedenis van de contacten tussen de Stichting Stelling van Amsterdam en ons. Deze stichting ijvert voor het behoud van de Stelling door zich met de verschillende, provinciale, beleidsterreinen in te laten en ondersteunt de eigenaren en gebruikers van de forten. Mensen met vragen verwezen we regelmatig naar elkaar maar de directe contacten waren (vanwege cultuurverschillen?) minimaal en in o.a. de toegang tot de forten en foto's hebben we in de loop der tijd zelf kunnen voorzien.
Na een gesprek op 8 mei jl. zijn enkele zaken opgeklaard en hopen we dat we makkelijker contact met elkaar zullen hebben en meer informatie uit zullen wisselen over b.v. ontdekte maar onbeschermde onderdelen. Zodra de stichting per e-mail te bereiken is zullen de contacten vast sterk verbeteren en na een bombardement van e-mails krijgen ze vast spijt van hun e-mail bereikbaarheid.
Het adres en telefoonnummer van de stichting is te vinden op <https://www.stelling-amsterdam.nl/algemeen/> (Verwijzingen).

STICHTING MILITAIR ERFGOED
In het kader van, kuch, het "Stimuleringsfonds Verdedigingswerken op Internet" heeft René een eenvoudige website voor de Stichting Militair Erfgoed gemaakt. De doelstelling, wijze van werken, programma van excursies etc. zijn er te vinden. Iedereen is van harte welkom!
<http://www.rgaros.nl/sme/>

WIJZIGINGEN
Versie 1.1.5, 1.1.6 en 1.1.7 brachten diverse kleine wijzigingen. Er zijn enkele foto's van inundatiewerken en wegen toegevoegd. Tevens zijn er acht nieuwe verwijzingen naar de verschillende Defensie onderdelen maar ook naar enkele eigenaren en gebruikers van forten: het Recreatieschap Spaarnwoude, G. Kruk b.v., Scouting Pampus Muiden.
De belangrijkste wijziging is dat de eerder aangekondigde foto's van de Kustbatterij bij Durgerdam nu beschikbaar zijn.
Meer informatie op de Wijzigingen pagina via <https://www.stelling-amsterdam.nl/colofon/>
<https://www.stelling-amsterdam.nl/forten/durgerdam/>

OVERIG
- De jaarlijkse Vriendendag wordt op 15 juni gehouden op het, ook voor anderen toegankelijke, Fort aan het Pampus. (Stichting Stelling van Amsterdam, 023 - 534 03 63)
- Judith van Steen heeft een eerste deel van haar zwart-wit foto's van kazematten in binnen- en buitenland op Internet geplaatst. Daaronder zijn de Batterij aan de Sloterweg en de voorstelling in de Positie van Spaarndam. <http://go.to/kazemat/>
- Zoals eerder bericht heeft de Stelling van Amsterdam een plaatsje in het Nederlandse paviljoen op de EXPO 2000 in Hannover. De website is te vinden op <http://www.expo2000.nl/>
- via de diensten van XOIP <www.xoip.nl> zijn we al enige tijd behalve per fax ook per voice-mail bereikbaar op het telefoonnummer 020-883 82 11. Zeker makkelijk voor contacten tussen mensen die ondergetekende avond-hobbyisten tijdens hun werkdag willen bereiken. Het bericht komt als geluidsbestand per e-mail bij ons binnen, dus houdt het kort! :-)

 

Heb jij informatie die via deze nieuwsbrief aan geïnteresseerden gezonden kan worden? Stuur de informatie dan aan <e-mail adres vervangen door formulier>.

Het archief van de nieuwsbrieven is te vinden op:
<https://www.stelling-amsterdam.nl/nieuwsbrief/>

Met vriendelijke groet,
Jurgen Lamers en René Ros

RSS Feed met nieuws over de Stelling Stelling van Amsterdam Twitter Stelling van Amsterdam op sociaal netwerk Facebook Doc.centrum Stelling van Amsterdam op LinkedIn
Stelling van Amsterdam op foto-site Instagram Stelling van Amsterdam op video netwerk YouTube

Deze website wordt verzorgd door particuliere experts en is geen website van een overheid.
Alle rechten voorbehouden, o.a. gebruik door commerciële partijen alleen met voorafgaande toestemming.
Stelling van Amsterdam. Een stadsmuur van water.
UNESCO Werelderfgoed sinds 1996
Fort Resort Beemster herbergt een van de meest luxueuze wellnessresorts met hotel van Nederland. In de karakteristieke sfeer van het fort beleeft u wellness zoals u nog nooit heeft ervaren. (Advertentie)
 
 
 
'Kennismaken met de Stelling van Amsterdam' is een gratis interactief e-book over de Stelling. (Advertentie)