Sluit [X]   
 

Dirk Marinus Trampen in 1912: herhalingsoefening

© 1999-2021, René G.A. Ros
Laatst gewijzigd 15-9-2021

Nieuwsbrief

Nieuwsbrief 16

E-Nieuwsbrief Website Stelling van Amsterdam, nummer 16
(10 April 2000)

Beste lezers,

Bij deze een nieuwe e-nieuwsbrief over de website Stelling van Amsterdam.

ALGEMEEN RIJKSARCHIEF
We hebben enige tijd geleden bij het Algemeen Rijksarchief (ARA) geïnformeerd naar de mogelijkheid om archiefmateriaal te publiceren op de website. Na rijp beraad ontvingen we onlangs toestemming om op bescheiden schaal (delen van) bouwtekeningen, kaarten uit het ARA te gebruiken. Op zeer bescheiden schaal hadden we dat al gedaan zoals de bouwtekeningen van de Geschutkamers Velserspoorbrug en de ontijzeringsinrichting (zie Waterzuivering).
In de toekomst zullen we meer bouwtekeningen opnemen, vooral van werken die inmiddels verdwenen zijn of nooit gebouwd.
<http://www.archief.nl/rad/ara/>
<https://www.stelling-amsterdam.nl/forten/velserbrug/>
<https://www.stelling-amsterdam.nl/stelling/extra/waterzuivering/>

MUZIEK???
In het Gemeentearchief Amsterdam vonden we de bladmuziek van de "Generaal Ophorst Marsch". In een krantenartikel in het Personalia archief wordt deze mars bij naam genoemd omdat het uitgevoerd werd bij de huldiging ter gelegenheid van zijn afscheid en pensionering in 1918. Generaal Ophorst was de Stellingcommandant van 1912 tot en met 1918 en dus tijdens de mobilisatie 1914-1919 mede waardoor hij een Amsterdamse beroemdheid werd.
Ondanks het feit dat beide auteurs zo a-musicaal zijn als mogelijk is, gaan we toch eens proberen om de noten in muziek om te zetten. Zijn er personen met meer kennis en ervaring in deze materie?

FOTO'S
Ook van John de Wolf uit Scherpenzeel kregen we, via medewerker Rijksgebouwendienst Herman van Zanten, foto's toegestuurd van Fort bij IJmuiden. Genomen tijdens een bezoek in 1999 geven deze een beeld van de verbouwing en een aantal foto's zijn vanaf een boot genomen. Hartelijk dank voor deze bijdrage aan het foto-archief!

MAGAZIJNEN
De magazijncomplexen waarin de munitie en uitrusting voor het gehele Nederlandse leger was opgeslagen lagen tot circa 1950 vrijwel allemaal binnen de Stelling en zeker achter de Nieuwe Hollandse Waterlinie.
De lijst van deze magazijncomplexen is uitgebreid met foto's die in de loop der tijd genomen zijn. Recent is het Magazijn "Amstelveen" in het veld teruggevonden: nabij de A9 en de Ringvaart in het Amsterdamse Bos. Hier zijn hoogstens twee woningen die mogelijk authentiek zijn. Ook "Varkenseiland" is gelokaliseerd maar helaas geheel gesloopt. Bij toeval kwam René "Bovenkerkerpolder" tegen aan de Nesserlaan bij Amstelveen. Een aantal gebouwen staan er nogsteeds.
Magazijn "Zevenhuizen" is echter grotendeels intact en ligt, met enkele modernere loodsen ertussen, langs de A12 nabij de afslag Waddinxveen.
De volgende magazijncomplexen zijn wel van naam bekend, maar de locatie niet: "De Krom", "Middenweg" (lijkt erop dat naast Fort aan de Middenweg nog een andere Middenweg wordt bedoeld), "Noorderpolder", "Polder VII", "Schoonhoven" en "Voorhout". Van "Velserweg", gebouwd tussen 1950 en 1958, weten we momenteel nog niet of er restanten zijn. Is het Wijkertunneltracé van de A9 hier overheen gelegd?
<https://www.stelling-amsterdam.nl/forten/magazijnen/>

WETTEN
Met behulp van een scanner en tekstherkennings-software zijn drie relevante wetten opgenomen op de website: Inundatiewet, Kringenwet en Vestingwet. De eerste is vrij lang, de andere twee zijn korter van stof. Door het oud-Nederlands is de tekst wat moeilijk te lezen maar dat heeft ook zijn charmes. In ieder geval handig om nou eens te kunnen lezen aan welke linies er volgens de Vestingweg gebouwd moesten worden of wat er wel en niet mocht in de Verboden Kringen.
Mogelijk komt ook de Oorlogswet (bevoegdheden van het leger tijdens de Staat van Oorlog en Staat van Beleg) er nog bij.
<https://www.stelling-amsterdam.nl/algemeen/wetten/>

WIJZIGINGEN
Ondertussen zijn versie 1.1.3 en 1.1.4 op de webserver geplaatst. De belangrijkste wijzigingen hiervan zijn:
- de lijst van magazijncomplexen is verbeterd, van foto's voorzien en heeft nu een plaats in de categorie "Centraal". <https://www.stelling-amsterdam.nl/forten/magazijnen/>
- nieuwe informatie over het Gemeentelijk Handelsentrepot en het Gemeentelijk Petroleum Entrepot.
- wetsteksten van de Kringenwet, Vestingwet en Inundatiewet zijn opgenomen. <https://www.stelling-amsterdam.nl/algemeen/wetten/>
- nieuwe foto's van de Graansilo Korthals Altes, Schietkatoenfabriek "De Oude Molen", Vliegkamp Schiphol en Fort Schiphol.
- tekening uit het Algemeen Rijksarchief opgenomen bij Drijvende Brug Zijkanaal C <https://www.stelling-amsterdam.nl/forten/zijkanaal-c/>
- afhankelijk van webbrowser en JavaScript ondersteuning krijgt de bezoeker nu grotere afbeeldingen bij binnenkomst op de kaft.
- in de satellietfoto van de Posten van Kraijenhoff zijn nu ook de inundatiegebieden aangegeven. Tevens zijn er enkele nieuwe foto's van Posten 6, 7 en 12 in het Westfront en Post 13 in het Zuidfront. <https://www.stelling-amsterdam.nl/forten/posten/>
- van de Nieuwe Hollandse Waterlinie zijn nu foto's opgenomen van Fort bij Nieuwersluis en Fort Vossegat (voorlopig).
- Ten slotte zijn er nieuwe verwijzingen opgenomen naar, Terminologie Verdedigingswerken, Kazemattenmuseum Kornwerderzand en Uitgeverij Eisma.
<https://www.stelling-amsterdam.nl/colofon/> (Wijzigingen)

TESTAMENT
Om de continuïteit van de website in geval dat de auteurs de website niet meer willen bijhouden of in geval van overlijden te waarborgen hebben we afspraken gemaakt met een geschikte partij. Vanwege de doelstelling van, de samenwerking met en het vertrouwen in de Stichting Menno van Coehoorn lijkt deze stichting de beste keus om het bestaan en herkenbaarheid van de website te garanderen. De stichting krijgt het eigendom over de website, het foto-archief en benodigde hulpbestanden indien de auteurs (of de Stichting bij overlijden van de auteurs) geen particuliere opvolgers voor de auteurs kunnen vinden.
In een tijd dat websites plotseling verdwijnen en niet gearchiveerd zijn is deze afspraak vrij uniek. Maar volgens ons net zo noodzakelijk als het dagelijks maken van back-ups van je harde schijf of een brandblusser in huis hebben...
Het "Herenakkoord" is op 8 april jl. door beide partijen getekend op het Fort bij Vechten tijdens de Voorjaarsstudiedag van de Stichting Menno van Coehoorn. De tekst is op verzoek verkrijgbaar bij de auteurs.
Op het Fort bij Vechten hebben we natuurlijk uitgebreid gefotografeerd en we moesten zelfs onverwacht de Stelling-website demonstreren voor de aanwezige medewerkers. En de pluimen zelf weer uit onze derrière trekken.
<http://www.coehoorn.nl/>

OVERIG
- De Stelling van Amsterdam wordt één van de architectuur onderwerpen in het Nederlandse paviljoen op de komende Wereldtentoonstelling in Hannover, Duitsland.

 

Heb jij informatie die via deze nieuwsbrief aan geïnteresseerden gezonden kan worden? Stuur de informatie dan aan <e-mail adres vervangen door formulier>.

Het archief van de nieuwsbrieven is te vinden op:
<https://www.stelling-amsterdam.nl/nieuwsbrief/>

Met vriendelijke groet,
Jurgen Lamers en René Ros

RSS Feed met nieuws over de Stelling Stelling van Amsterdam Twitter Stelling van Amsterdam op sociaal netwerk Facebook Doc.centrum Stelling van Amsterdam op LinkedIn
Stelling van Amsterdam op foto-site Instagram Stelling van Amsterdam op video netwerk YouTube

Deze website wordt verzorgd door particuliere experts en is geen website van een overheid.
Alle rechten voorbehouden, o.a. gebruik door commerciële partijen alleen met voorafgaande toestemming.
Stelling van Amsterdam. Een stadsmuur van water.
UNESCO Werelderfgoed sinds 1996
Bezoek Paviljoen Uit & Meer op Fort Uitermeer bij Weesp! (Advertentie)
 
 
 
Maas+deNatris verrichten militair-historisch onderzoek op het snijvlak van defensie en samenleving en vertalen dat naar gedrukte en digitale media. (Advertentie)