Sluit [X]   
 

Fort bij Vijfhuizen in 2008: kort bezoek Prins Willem-Alexander te Vijfhuizen

© 1999-2021, René G.A. Ros
Laatst gewijzigd 12-5-2021

Nieuwsbrief

Nieuwsbrief 13

E-NIEUWSBRIEF WEBSITE STELLING VAN AMSTERDAM, nummer 13
(20 februari 2000)

Beste lezers,

Bij deze een nieuwe e-nieuwsbrief over de website Stelling van Amsterdam.

VERSIE 1.1.1
Er zijn enkele kleine correcties en aanvullingen op versie 1.1 gemaakt. Tevens zijn er enkele foto's van diverse objecten toegevoegd, zie hieronder.

NEKKERWEG
Vanwege de recente ontwikkelingen m.b.t. het smalspoorlijntje bij Fort aan de Nekkerweg is René onlangs met Frank van Drie ("Sectorcommandant Ilpendam") ter plekke gaan kijken.
Van het gehele traject is niets herkenbaar meer, noch bij het kanaal noch langs de Nekkerweg. Het terrein waar de lijn eindigde is nog steeds (gedeeltelijk) boomgaard zoals een kaart uit 1912 ook aangeeft. Wellicht dat daar de schotbalkenloods heeft gestaan of een aarden nevenbatterij (er is ons een foto bekend van een kanon in een boomgaard). Maar behalve een moderne woning is er niets bijzonders.
Het enige opmerkelijke aan de kruising Nekkerweg - Volgerweg is dat de hoek waar de stoomtram Purmerend - Alkmaar de bocht nam minder scherp is dan de andere drie hoeken.
De geheimzinnige loods blijft geheimzinnig. Het woonhuis is, volgens een gevelsteen, uit 1866 maar het lijkt alsof de loods er later tegenaan is gebouwd. Als dat na 1897 is gebeurd was de Kringenwet van toepassing en zou het toestaan van de bouw kunnen duiden op militair gebruik. Een schijnbaar nieuwere loods staat aan de westzijde tegen de oudere loods aan.
De oudste loods zelf heeft tenminste één grote deur die later toegevoegd/vervangen moet zijn omdat er een betonnen latei aanwezig is. De middelste deur gaat tot wel 3 meter, een hoogte die voor gebruik van een bovenleiding voor de elektrisch smalspoorlocomotief logisch zou zijn. En bovendien zijn het vouwdeuren die zijwaarts open gaan, handig voor de bovenleiding...
We hebben ook een wandeling op het fort zelf gemaakt. Het hek bleek van beveiligingsniveau nul...
Zie voor meer informatie, en een foto van de loods, de pagina van Fort aan de Nekkerweg:
https://www.stelling-amsterdam.nl/forten/nekkerweg/

INUNDATIEWERKEN
René en Frank van Drie hebben ook diverse Inundatiewerken opgezocht:
• Inlaatsluis van de Beemster
• Duiker in de Volgerweg - Jispersloot
• Inlaatsluis van de Starnmeerpolder
• Inlaatsluis van de Eilandspolder
• Schutsluizen te Schardam
• Hornsluis bij Lutje Schardam
Ook de Liniewal in de Starnmeerpolder is opgezocht maar daar bleek nog minder van over te zijn dan het Monumentregister noemt.
Ook heeft Frank een betonnen damsluis annex duiker nabij Oosthuizen gevonden, aan de provinciale weg naar Hoorn. De grote capaciteit en het overdekken met gewapend beton met ijzeren versterkingen duiden op een militaire functie maar ook op een recente bouw. Voorlopig hebben we het ingedeeld op de pagina met Duitse Werken.
https://www.stelling-amsterdam.nl/forten/werk-inundatie/
https://www.stelling-amsterdam.nl/forten/starnmeer/
https://www.stelling-amsterdam.nl/forten/duits/

FORT AAN DE DRECHT
Er bleek haast geboden om nog foto's van de originele toestand van het Fort aan de Drecht te maken; aannemer UBA en Stichting Herstelling zijn al begonnen met hakken voor de verbouwing.
Vandaar dat René er nog even snel is langsgegaan, in gezelschap van Hans Baas ("Groepscommandant De Nes"). Samen met de uitvoerder en enkele andere medewerkers hebben we een rondgang gemaakt door het fort. De uitwisseling van informatie bleek erg zinvol en de bouwers bleken steeds enthousiaster te worden over het gebouw en de achtergronden.
Veel vloeren zijn al weggehakt maar de opschriften op de deuren zijn nog aanwezig. De commandantskamer met ernaast de telegrafist waren eenvoudig te herkennen door het loketje tussen beide ruimten. De kantine van de officieren heeft nog een eigen waternis (normaal in de frontgang) en een ingebouwde houten kast voor het servies. De ontijzeringsinrichting staat er nog en zal er ook blijven staan.De enige keelkazemat wordt als expositieruimte ingericht met vitrines op de kanonaffuiten. In de frontwal bevinden zich twee kanonemplacementen zoals die op enkele andere forten ook voorkomen. De schuil-/munitieruimten zijn dichtgemetseld. Rechtsvoor is een unieke pantserkazemat met twee kanonaffuiten. Dit is de enige in de Stelling die als los onderdeel is uitgevoerd, het fort heeft dan ook geen frontgebouw. Het Fort bij Edam heeft ook een pantserkazemat maar deze is onderdeel van het frontgebouw.
Naast het restaurant dat al in het fort is gevestigd komen er enkele andere educatieve, culturele en commerciele activiteiten. Vergelijkbaar met het succesvolle gebruik van het Fort aan de Ossenmarkt in de Vesting Weesp dus.
http://www.rgaros.nl/herstelling/
https://www.stelling-amsterdam.nl/forten/drecht/ (dus nu met nieuwe foto's!)
https://www.stelling-amsterdam.nl/forten/weesp-fort/
https://www.stelling-amsterdam.nl/forten/weesp/
https://www.stelling-amsterdam.nl/forten/edam/

CD-ROM
Ruim 20% van de abonnees heeft een exemplaar van de éénmalige CD-ROM besteld en daarmee is onze verwachting overtroffen. Dank aan iedereen die besteld heeft!
Alles is getest, de materialen liggen klaar en vandaag wordt begonnen met het branden en versturen van de CD-ROMs. De helft van de betalingen zijn binnen en die CD-ROM's worden onmiddellijk toegestuurd. Van de anderen gebeurd dit zodra de betaling binnen is.
Uiteraard staat de laatste versie van de website op de CD-ROM maar ook enkele extra panorama en trucage foto's. Bovendien hebben we een voorbeeld van ons foto-archief toegevoegd door alle foto's die we van de Militaire Drinkwatervoorziening en de Kustbatterij bij Diemerdam hebben op de CD-ROM te plaatsen. Deze foto's zijn met elke webbrowser of grafisch programma dat het JPEG formaat ondersteunt te bekijken.
https://www.stelling-amsterdam.nl/forten/riekerpolder/
https://www.stelling-amsterdam.nl/forten/diemerdam/

FOTO'S
Zo af en toe krijgen we foto's van personen die vroeger met een fort te maken hebben gehad. Zoals bijvoorbeeld de foto's van Fort Zuidwijkermeer die we van Nel Bax kregen.
Recent ontvingen we van Herman van Zanten diverse rolletjes die hij genomen heeft als medewerker van de Rijksgebouwendienst. Hij bezocht o.a. Fort bij IJmuiden rond 1990 en de foto's laten dan ook het vervallen en overwoekerde fort zien zoals het tot voor kort was. Ook van Fort aan de Nieuwe Steeg, Fort bij Rijnauwen en Fort bij Vechten in de Nieuwe Hollandse Waterlinie (NHW) hebben we foto's ontvangen die we door zullen spelen naar het foto-archief van de Stichting Menno van Coehoorn.
Van het Fort bij Asperen vonden we foto's op een website en kregen we toestemming om er een foto van te gebruiken.
Dank aan allen die helpen om het ontbreken van een tijdmachine te verzachten!
https://www.stelling-amsterdam.nl/forten/zuidwijkermeer/
http://www.coehoorn.nl/

ZOEKEN
Om technische redenen kon de zoek-machine pas echt ingebouwd worden zodra versie 1.1 online kwam. Dat was verder een peulenschilletje en is nu dus beschikbaar. Uit de keuzes aan de linkerkant van het scherm kan nu ook "Zoek..." gekozen worden waarmee je kan zoeken naar woorden in de gehele website. Voer "spoor" in, en je krijgt een lijst van alle pagina's waarin dat woord voorkomt.
De Engelse versie zoekt alleen in de Engelse pagina's, de Nederlandse versie zoekt in alle pagina's.

ARCHIEF NIEUWSBRIEF
M.i.v. deze nieuwsbrief wordt de nieuwsbrief opgenomen op de website in het hoofdstuk Algemeen. Daarin zitten dan ook de links direct naar de genoemde pagina's in.
Ook de nieuwsbrieven 1 t.e.m. 12-Extra zijn opgenomen maar zonder de links.
https://www.stelling-amsterdam.nl/nieuwsbrief/

BEZOEKERS TELLER
De Engelse versie van de site heeft nu een eigen bezoekers teller. Daarvoor werden de bezoekers van beide versies door dezelfde teller geteld. Gelieve met deze wijziging rekening te houden bij het vergelijken van bezoekers. Ook zullen bezoekers die eerst op de Nederlandse versie komen, maar in de Engelse versie willen zijn, door beide tellers geteld worden (of andersom).
http://viewstat.nedstat.nl/cgi-bin/viewstat?name=inundaties
http://viewstat.nedstat.nl/cgi-bin/viewstat?name=inundations

UNESCO
Op de website van het World Heritage Comittee is een pagina met virtuele panorama's van werelderfgoed monumenten (Sites: Virtual Tours). Daar staat nu ook onze panorama van Fort bij Nigtevecht op, letterlijk naast de Verboden Stad in China, de Egyptische piramides en het Italiaanse Pompeï!
Tevens zijn de links met de individuele pagina's van de erfgoed objecten in samenwerking met UNESCO verbeterd.
http://www.unesco.org/whc/

TERMINOLOGIE VERDEDIGINGSWERKEN
[In Nieuwsbrief 12 werd gezegd dat voor 2,50 extra het boek per post wordt opgestuurd. Dat is vervallen, hierbij de verbeterde tekst.]
De Stichting Menno van Coehoorn heeft de lijst van vestingbouwkundige termen geheel herzien. Niet alleen de vestingbouw komt in deze versie aan bod, maar praktisch alles over "inrichting, aanval en verdediging" zoals de ondertitel aangeeft.
Tachtig pagina's met termen, woordenlijsten in vreemde talen en een index. Ruim voorzien van duidelijke tekeningen. Voor fl. 12,50 af te halen in Utrecht of wordt het per post toegezonden.
Natuurlijk kan je wachten totdat t.z.t. de lijst ook op hun website te vinden is, maar (we moeten bekennen) een boek is handiger als je bij de hoofdgracht van de Vesting Naarden naar de courtines, flanken, ravelijnen en bastions volgens het Nieuw-Nederlands stelsel staat te kijken!
Mariaplaats 51, 3511 LM Utrecht, tel. 030 - 231 22 30, fax. 030 - 231 20 30
http://www.coehoorn.nl/

RONDZENDLIJST VERDEDIGINGSWERKEN
Na overleg met diverse geïnteresseerden en gezien de antwoorden op de enquete op onze website, heeft René de Rondzendlijst Verdedigingswerken (Eng. mailing list) opgezet. Deze lijst is bedoeld voor iedereen met een interesse in Nederlandse verdedigingswerken voor informatie-uitwisseling, discussie, verslagen en andere nieuwtjes. Alhoewel nog niet echt actief, er moeten eerst een aantal abonnees zijn, kan je je wel al nader laten informeren over de lijst en erop abonneren. De rondzendlijst biedt o.a. ook de mogelijkheid om foto's uit te wisselen en een gezamenlijke evenementen agenda bij te houden waarbij je per e-mail een herinnering ontvangt.
Je zult naast deze nieuwsbrief ook een uitnodiging ontvangen om abonnee van de Rondzendlijst Verdedigingswerken met aanwijzingen om een abonnement te nemen.
De informatie pagina's zijn te vinden op:
http://www.rgaros.nl/verdedigingswerken/
https://www.stelling-amsterdam.nl/algemeen/vragen/

OVERIG
- De golfbreker van het Fort aan het Pampus is af maar boze tongen beweren dat 'ie alweer verzakt is door de golven van de snelle passagiersboten Amsterdam - Lelystad. Begin april wordt het seizoen weer geopend, mogelijk niet met een 'Pampus by Night'.
- Er zijn enkele wijzigingen in de tijden m.b.t. de openstelling van Fort bij Spijkerboor. Zie de Toeristische Tips pagina in het hoofdstuk Algemeen. In de toekomst zal het fort vaker open gesteld worden.

 

Heb jij informatie die via deze nieuwsbrief aan geïnteresseerden gegeven kan worden? Stuur de informatie dan aan <e-mail adres vervangen door formulier>.

Met vriendelijke groet,
Jurgen Lamers en René Ros

RSS Feed met nieuws over de Stelling Stelling van Amsterdam Twitter Stelling van Amsterdam op sociaal netwerk Facebook Doc.centrum Stelling van Amsterdam op LinkedIn
Stelling van Amsterdam op foto-site Instagram Stelling van Amsterdam op video netwerk YouTube

Deze website wordt verzorgd door particuliere experts en is geen website van een overheid.
Alle rechten voorbehouden, o.a. gebruik door commerciële partijen alleen met voorafgaande toestemming.
Stelling van Amsterdam. Een stadsmuur van water.
UNESCO Werelderfgoed sinds 1996
Forten Info over verdedigingswerken en militair erfgoed zoals forten en bunkers. (Advertentie)
 
 
 
Onderzoek, studie en informatie met betrekking tot het erfgoed van de waterlinies in Nederland. (Advertentie)