Sluit [X]   
 

Fort bij Spijkerboor in 1951: militaire stafgevangenis

Donateur worden?

© 1999-2024, René G.A. Ros
Laatst gewijzigd 7-6-2024

Nieuwsbrief Stelling van Amsterdam

Nieuwsgierig? Lees deze nieuwsbrief maar!Nieuwsbrief 524

Nieuwsbrief Stelling van Amsterdam
Een nieuwsbrief over militair erfgoed in de regio Groot-Amsterdam.
25ste jaargang, nummer 524, 21 maart 2023

 

Inhoud

In deze nieuwsbrief:

 

Inleiding

Het zijn drukke tijden, maar het is weer gelukt om een volle nieuwsbrief samen te stellen met best veel foto's. Veel over activiteiten, de lente is begonnen. Daarom in deze nieuwsbrief aankondigingen van een rondleiding op de Drinkwatervoorziening, de Kennisdag in Muiden en een herhaling voor de dagexcursie waar nog slechts drie plaatsen beschikbaar zijn. Dus...
Daar tussendoor historische informatie over de Voorstelling bij Vijfhuizen, de eerste in een serie korte artikelen naar aanleiding van een archiefbezoek. Een wat langer verslag van een veldtocht naar de IJssel-rivier en militaire bouwwerken aldaar. De vondst van een memoriebord en twee schilderijtjes met daarop een Landweer-militair roepen meer vragen op dan we antwoorden hebben. Tenslotte iets soortgelijks maar dan een speurtocht naar aanleiding van glaswerk, een kan en twee glazen met gegraveerde namen.

Lees deze nieuwsbrief op: https://www.stelling-amsterdam.nl/nieuwsbrief/2023/nieuwsbrief-524/
De volgende nieuwsbrief zal waarschijnlijk op 25 april verschijnen.

Tip: houd de cursor boven elke afbeelding om een beschrijving te zien.
Meer: Slechts een deel van de gevonden informatie kan worden gebruikt, neem contact op als je voor onderzoek meer informatie wenst.

 

Dienstberichten

- In 2014 interviewden we Hansje Buchel, die als 9-jarige met haar ouders als laatste bewoners de woning van Fort aan het Schiphol verliet. Volkomen terecht krijgen we ook over haar geen overlijdensbericht, en doen we soms een zoekactie of navraag. Mevrouw Buchel is in september 2019 overleden, 98 jaar oud.
Magazijnbeheerder Buchel

- Carel Willem Cattula was al een bekende naam, van de 1.004 militairen op de Beemster forten en gelegerd op Fort bij Spijkerboor. Erg leuk als er dan een zakboekje uit 1911 van hem opduikt, samen met een persoonsbewijs met foto uit 1941. Toch is het onbegonnen werk om hem in een van de vele groepsfoto's van Fort bij Spijkerboor te proberen te herkennen. Op 17 februari 1916 kreeg hij een verlofpas, na de watersnoodramp, hetgeen een mooi papieren bewijs is dat de manschappen in voorjaar 1916 met onbepaald verlof naar huis mochten. Er is nog onvoldoende informatie om een biografie over hem op te stellen.
Thema-nieuwsbrief 'Wie waren de 1.004 militairen in de Beemster?'

- "De omtrek van de Stelling is 135 km." wordt al sinds mensenheugenis overal over de Stelling van Amsterdam herhaald. 'De Geschiedenis van de Stelling van Amsterdam' uit 1908-1910 schrijft "voor zoveel zij eventueel door troepen zal worden bezet ... ongeveer 120 K.M., waarvan ongeveer 90 K.M. landfront".
Als je met Google Earth de hoofdverdedigingslijn van de stafkaart uit 1916-1920 vrij nauwkeurig volgt, dan kom je op 149,3 kilometer met 39 kilometer zeefront van Muiden tot Edam dus 110 km landfront. Historisch gezien lijkt 149 kilometer het meest nauwkeurig, maar de zeedijk valt niet onder het UNESCO Werelderfgoed dus tegenwoordig 110 kilometer? En die 135 km was ooit met een houten liniaal op een 1:100.000 papieren kaart gemeten?
Zeg het maar, hoe komen we aan zo veel verschillende getallen? En wat vind jij het betrouwbaarste en best bruikbare getal? Als je het zelf gaat opmeten, laat ons alsjeblieft weten hoe je het gemeten hebt en waar jij op uitkomt!

 

Rondleiding Drinkwatervoorziening

Tekst: René Ros.
Foto: Hans Baas.

Nee, het is geen grapje maar het komt nu eenmaal zo uit om op zaterdag 1 april een rondleiding te organiseren. En wel naar de Militaire Drinkwatervoorziening bij Amsterdam-Sloten. Geen kazematten maar reinwaterkelders. Wie gaat er mee?

Rondleiding op de Militaire Drinkwatervoorziening in 2008.Om in geval van een beleg voldoende drinkwater binnen de Stelling te kunnen produceren is er van 1900 tot 1908 gebouwd aan de Militaire Drinkwatervoorziening, ook wel Militair Bronwaterinstituut genoemd. Het is een uniek en 100% exclusief voor de Stelling van Amsterdam gebouwd complex dat grotendeels nog aanwezig is. Het is een tastbaar relict van de logistiek binnen de Stelling.

Het complex bestaat tegenwoordig uit een deel dat door Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) wordt gebruikt en een deel 'Rijkshemelvaartdienst' dat gekraakt is en bewoond wordt. Bij de 'Rijkshemelvaartdienst' zijn we van harte welkom voor een rondleiding. Het deel van LVNL kan niet worden bezocht, maar is wel goed vanachter het hek te bekijken.

René Ros heeft zich ook in dit complex verdiept en er al vaker rondleidingen verzorgd. Een aantal maal als onderdeel van de jaarlijkse dagexcursie, maar door de afwijkende ligging is dit en enkele andere objecten niet praktisch. Dit jaar is de Militaire Drinkwatervoorziening aan de beurt.

Op zaterdag 1 april om 14.00 uur begint de rondwandeling die ongeveer 45 minuten zal duren. Deelnemen is gratis maar vanwege een maximum aantal deelnemers moet je je van tevoren aanmelden via onderstaande link. Mocht er veel belangstelling zijn, dan zal om 15.00 uur een tweede rondwandeling plaatsvinden. Als je liever om 15.00 uur deelneemt dan kan je dit bij de opmerkingen vermelden en kan daar eventueel rekening mee gehouden worden. Na aanmelden ontvang je informatie over bereikbaarheid en het verzamelpunt. Leuk als je meegaat!

Militaire Drinkwatervoorziening
Aanmelden Rondleiding Drinkwatervoorziening

 

Voorstelling bij Vijfhuizen

Tekst en foto: René Ros.
Met dank aan: provincie Noord-Holland.

De verlanglijst voor het Nationaal Archief was door allerlei interessante vragen en toevallige vermeldingen van archiefstukken weer erg lang geworden. Op 23 februari jl. zijn 42 dossiers in zes archieven aangevraagd en doorgenomen. Dit artikel gaat over een van de onderwerpen waarover interessante informatie werd gevonden.

Jan van Houwelingen bij zijn woning.Van de Voorstelling bij Vijfhuizen zijn heel weinig documenten en bouwtekeningen bekend. Een lang openstaande vraag kon daarom maar moeilijk beantwoord worden: was het gebouw aan de Haarlemmermeerringdijk een boerderij of een wachterswoning?

In 1995-1997 is het gebouw geheel gesloopt en opnieuw opgetrokken in ongeveer dezelfde vorm met een aanbouw. Hoe het kan dat zowel deze kringenwetboerderij op huisnummer 120 als die op 113 gesloopt kunnen zijn terwijl ze al provinciaal monument waren is mij nog een raadsel.
De staatssecretaris van Defensie (1981-1982) en burgemeester van de Haarlemmermeer (1994-2003) Van Houwelingen heeft er tot zijn dood in 2013 gewoond. Ik heb hem daar in 2010 ontmoet en gesproken.

Uit foto's van begin jaren 1980 (collectie Rob Schimmel) is aan de raamluiken te zien dat er een woongedeelte en een opslag- of stalgedeelte is geweest. Er is verder geen wachterswoning bekend, zodoende de vraag of dit wellicht de wachterswoning annex bergloods was, die verkeerd herkend en beschreven is als kringenwetboerderij?

Het enig bekende dossier gaat over nieuwe en versterkte schuilplaatsen. De bijbehorende kaart laat een indrukwekkend uitgebreid stelsel van loopgraven zien met ijzerdraadversperring, commandopost en latrines. Alleen de schuilplaatsen in het tegenwoordige golfterrein resteren daar nog van. Op de kaart staat het perceel apart aangegeven als "boerderij met erf". Dus geen wachterswoning...

Voorstelling bij Vijfhuizen

 

Ben jij erbij? Kennisdag Nederlandse Waterlinies op 21 april

Tekst: Kenniscentrum Waterlinies, Stichting Oude Hollandse Waterlinie, Alliantie Zuiderwaterlinie.
Foto: Martin van Lokven.

De bomvrije kazerne te Muiden.Hoe maak je waterlinies zichtbaar en beleefbaar voor een breed publiek? Die vraag staat centraal tijdens de jaarlijkse Kennisdag Nederlandse Waterlinies op 21 april in de Bomvrije Kazerne in Muiden. Denk en praat mee, en leer van anderen!

Waterlinies beslaan, behalve eeuwen aan historie, tegenwoordig enorme erfgoedgebieden met zichtbare sporen als vestingsteden, forten en landschappen. Samen gaan we tijdens presentaties en break-out sessies met elkaar in gesprek over welke middelen en perspectieven we kunnen inzetten om deze uitgestrekte gebieden beleefbaar te maken en houden voor het publiek.

De Kennisdag wordt geopend door de burgemeester Han ter Heegde van de gemeente Gooise Meren. Militair historicus dr. Wim Klinkert zal spreken over het thema Kennis. Over inzetten van verhalen spreekt Ondrej Mitas (onderzoeker toerisme BUAS). En Iris Lökken (gebiedsmarketing Tussen Lek & Linge) over toerisme langs de linies. Daarna volgen een rondwandeling door Muiden en deelname aan een van drie break-out sessies om over de drie thema's Kennis, Storytelling en Recreatie te discussiëren. We sluiten af met een caféborrel om elkaar uitgebreid te kunnen spreken.

Deze keer vindt de Kennisdag plaats in de Bomvrije Kazerne in Muiden, inloop begint om 9.45, aanvang 10.15 en de afsluitende borrel eindigt om 16.00 uur. De mooie vestingstad Muiden is goed per auto te bereiken en er zijn twee gratis parkeerplaatsen buiten het centrum. Vanaf diverse richtingen ook goed per bus bereikbaar en vanaf station Weesp met bus 110 of OV-fiets.

Het Kenniscentrum Waterlinies (historische kennis NHWL en StvA), stichting Oude Hollandse Waterlinie en de Alliantie Zuiderwaterlinie organiseren de Kennisdag. Aan deelname zijn geen kosten verbonden, maar er is een maximum aantal plaatsen beschikbaar en je moet je voor 13 april as. aanmelden via onderstaande link.

Kenniscentrum Waterlinies
Stichting Oude Hollandse Waterlinie
Alliantie Zuiderwaterlinie
Aanmelden via webformulier

 

Nog een onbekende schilder

Tekst: René Ros.
Afbeeldingen: collectie Documentatiecentrum Stelling van Amsterdam.

In 2021 verwierven we een beschilderd bord van een militair met kepi, sloffend langs een grenspaal, met de tekst "Grenswacht". Onlangs konden we twee schilderijtjes, op hout in gouden lijsten, toevoegen. De stijl is vrijwel hetzelfde, maar vooral het handschrift van de teksten onderaan elk werkje duidt op dezelfde maker. Welke andere schilderijtjes zijn er bekend? Wie weet meer?

 Memoriebord "Grenswacht" Schilderijtje "Als je groot bent mag je ook mee"  Schilderijtje "Als de Landweer huis toe gaat"

Alle drie werkjes hebben de tekst "Mobilisatie 1914" en de schilderijtjes "Als je groot bent mag je ook mee" en "Als de Landweer huis toe gaat". Ook zijn ze genummerd op de achterzijde, respectievelijk 13, 35 en 43. Er lijkt een leertraject te zien te zijn, het schilderijtje met het hoogste nummer ziet er het beste uit. Mogelijk wat leuke (militaire) huisvlijt?

Dus naast de eerste schilder van Fort benoorden Spaarndam, zoeken we nog een andere schilder. Van geen van deze drie memorabilia is iets bekend over de maker of de eerste eigenaar. Ergens moet er een werkje uit deze serie van dezelfde maker zijn, waar wel enige historische informatie bij behouden is gebleven. En misschien blijkt dan dat er een relatie met Amsterdam is? Tips zijn van harte welkom.

Vragen en Reacties

 

Veldtocht IJssel

Tekst: René Ros.
Foto's: Marcel Anthonijsz en René Ros.
Met dank aan: Marcel Anthonijsz.

Wat hebben Fort bij Spijkerboor, Fort bij Uithoorn en Fort bij Nigtevecht met de IJssellinie te maken? Op een nog winterse zaterdag wilden we een veldtocht langs enkele historische collecties op de Veluwe maken. Maar die zaten allemaal nog in de wintersluiting, zodat we over de Veluwe naar Olst doorreden. Je moet jezelf immers niet opsluiten in die cirkel rond Amsterdam en ook ergens anders met je poten in het water staan, nietwaar?

Op de rand van de Veluwe en de IJsselvallei gingen we eerst even bij Huize de Kroon kijken. De villa die door de Stay Behind organisatie Operaties in de jaren 1950 gebruikt moet zijn, bij het begraven van caches in het hele land. Het was stil en verlaten op deze zaterdag bij de villa, die nu gebruikt wordt door het Studiecentrum voor Publieke Veiligheid. (Zie Beste Nederlanders voor meer informatie.)

Rene Ros tot aan zijn enkels in de militaire geschiedenis van de IJssel.Even ten zuiden van Welsum parkeerden we bij een boerenschuur. In werkelijkheid is het de bunker voor het Light Anti Aircraft Control Center (LAACC) van de stuwlocatie Olst. Dit was een van de drie stuwen van de zogenoemde Plannen C+D, om tijdens de Koude Oorlog de NAVO verdediging aan de Rijn via de IJssel door te trekken, zodat West-Nederland ook tegen 'de Russen' verdedigd zou worden.
Wijlen mijn vader heeft tijdens zijn diensttijd begin jaren 1960 als verbindelaar (Verbindingsdienst) in de LAACC deelgenomen aan een oefening. In 2007 is hij mee terug naar de locatie geweest.

Op en achter de winterdijken zijn diverse bouwwerken behouden gebleven, maar binnendijks wilde Rijkswaterstaat alles weg hebben. Alleen de betonvloeren van de twee doorlaatsluizen zijn nog aanwezig en één betonnen muur waar de drijvende stuw afgemeerd zou worden. En later is het terrein door Defensie gebruikt om te oefenen met het oversteken van de rivier met voertuigen, waarvan hellingen en klinkerwegen getuigen. Het is dus vooral een kwestie van een boek lezen en ter plekke je fantasie gebruiken. Alhoewel de vele informatiebordjes wel helpen. Het mooie is dat voor de Deltawerken kennis en technieken zijn gebruikt, die voor het eerst toegepast zijn bij Olst (Deventer), Arnhem en Nijmegen.

Via een autoveer staken we de rivier over, waar we net rond lunchtijd héél toevallig een pannenkoekenrestaurant in Olst geopend aantroffen. Daarna aan de oostzijde van de IJssel een paar locaties langs, waar ingebetonneerde (in beton gestorte) tanks - soms nog met koepel - te vinden zijn. Bij een aantal zijn geocaches te vinden, waar reisgenoot Marcel een soort parallelle veldtocht mee doormaakte.

Gids met deelnemers bij de Bataljonscommandopost bij Olst.Korte tijd later meldden we ons bij de pin-automaat van Stichting De IJssellinie, die dit jaar 20 jaar bestaat. Mijn eerste van vijf bezoeken was in mei 1999, nog vóór hun oprichting. De twee bunkers in het bos bij landgoed De Haere waren toen nog leeg en niet opengesteld, maar stomtoevallig was er een medewerker van het IJssellandschap die de zware deuren even open deed.

Nu zijn de Bataljonscommandopost en de unieke Geneeskundige Hulppost ingericht alsof de militairen het zo hebben achtergelaten. De rondleiding met een gids was goed doordacht en niet overladen met informatie. De lezer zal begrijpen dat we een bezoek zeer aanmoedigen!
Alhoewel de voeten pijn begonnen te doen, zijn we de stuwlocatie aan de oostzijde nog heen en weer gelopen en twee opstellingen voor luchtafweergeschut bezocht.

En nu het moment om te verklappen wat de genoemde forten met de twee bunkers bij Olst te maken hebben. Op een lijst van de Stay Behind organisatie 'Inlichtingen' staat "Deventer, 2 bunkers" zodat ze mogelijk gebruikt zijn voor opslag en/of training. Dus in werkelijkheid hadden we een clandestiene tocht naar Stay Behind locaties gemaakt.

Van ons oorspronkelijke plan voor een tocht op de Veluwe waren nog twee onderdelen overgebleven. De eerste was een bezoek aan het graf van Adjudant van Linden Tol in Otterlo. En ten tweede het, een onzer al bekende, chinees restaurant Golden Dynasty in Harskamp. Met een prima maaltijd warmden we op en met een goed gesprek sloten we de dag af. In een warmer jaargetijde doen we onze oorspronkelijke veldtocht alsnog.

Beste Nederlanders
Adjudant van Linden Tol
Stichting de IJssellinie
Golden Dynasty

 

Dagexcursie Stelling van Amsterdam 2023 (H)

Tekst: René Ros.
Foto: Otto Bodemeijer.

Lunch op Fort aan de Middenweg in 2019.Met een uitstel van 1.092 dagen gaan we dan eindelijk weer op een dagexcursie! Op zaterdag 13 mei as. zal voor het negentiende jaar de geheel verzorgde, unieke dagexcursie naar een deel van de Stelling van Amsterdam plaatsvinden. We bezoeken een zestal forten in de Sector Ouderkerk met een rondrit door het gebied.

We beginnen met koffie en thee bij Abcoude en wandelen daarna op Fort aan de Winkel. Vervolgens brengen we een bezoek aan Fort Waver-Amstel met haar zeer originele reinigingslokalen.
Daarna rijden we naar het nog verlaten en authentieke Fort bij Uithoorn, dat de laatste jaren zelden open was. Wij mogen het bezoeken en gebruiken er de lunch.

Na de lunch rijden we naar de inlaatsluis bij Kudelstaart, om via de Linie Kudelstaart - Uithoorn, naar Fort bij De Kwakel te rijden voor een bezoek en de middagborrel. Tenslotte bezoeken we het Fort aan de Drecht om naar Amsterdam-Zuidoost terug te rijden. Eventueel ga je ook mee dineren.

De dag begint om 9.45 uur en duurt tot ongeveer 17.15 uur. Alle kosten zijn inbegrepen in de deelnameprijs en onze donateurs krijgen korting. Het aantal deelnemers is beperkt en door voorinschrijving door donateurs is een deel van de plaatsen al geboekt.

Meer informatie is te vinden op de webpagina over de dagexcursie en daar kunt u zich ook aanmelden.
U bent van harte welkom om deel te nemen en u kunt zich vanaf heden aanmelden! En neem gerust een familielid, kennis of collega mee.

Dagexcursie Stelling van Amsterdam

 

Transparante herinneringen

Tekst en foto: René Ros.
Foto's: René Ros, collectie Marja van Luin.
Met dank aan: Marja van Luin, Greetje Witte-Rang.

Dirk Barends werd op Ameland geboren, maar enkele aardse bezittingen moest ik 144 jaar later nabij Rotterdam ophalen. Dan kan je raden dat scheepvaart een rol in zijn leven moet hebben gespeeld. Zijn nagelaten bezittingen gaan over de mobilisatie en zijn op zich bijzonder, maar er werd ook een relatie met Amsterdam gevonden.

Waterkan en twee glazen met gegraveerde bloemenpatronen en namen.Die aardse bezittingen zijn een waterkan en twee glazen met gegraveerde bloemenpatronen. Het geeft een ping als je ertegen tikt, hetgeen op kristal zou wijzen? In de bovenrand van de kan is de tekst "Ter herinnering aan de Mobilisatie 1914" gegraveerd. En op elk van de twee glazen "D.Barends 1914" en "Y.Visser 1914".
De namen blijken - bevestigd door een familielid - te verwijzen naar het echtpaar Dirk Barends (1879-1962) en Ymme Visser (1881-1952). Zij zijn in 1908 met elkaar getrouwd en in 1909 werd hun eerste kind geboren.

Uit het bevolkingsregister van Amsterdam blijkt dat het gezin van september 1912 tot juni 1913 op een aantal adressen in de Indische Buurt van Amsterdam heeft gewoond. Daarna terug naar Ameland, om van oktober 1913 tot oktober 1917 weer in Amsterdam te wonen. Zijn beroep was toen stuurman. Was hij een vierjarig contract aangegaan?
Als zeevarende zou hij bij de Marine in Amsterdam kunnen hebben gediend, maar hij is niet te vinden in de online stamboeken van de Marine. Dus gedurende de mobilisatie bij een scheepvaartmaatschappij? Ook op een schip van een neutraal land was dat geen eenvoudige kwestie met de nodige gevaren. Waren dat herinneringen die het waard was om met gegraveerd glaswerk te herinneren?

De Maritiem-Historische Databank geeft ook enige informatie over hem. In 1899 wordt hij genoemd als matroos op de Jantje van Terschelling. Daarna tot 1905 als tweede stuurman op de Alide, met reizen naar vooral de Oostzee maar ook Spanje en Engeland. De monsterrollen zullen nog niet allemaal gedigitaliseerd zijn - wat een klus!
In de Delpher-kranten wordt hij in 1925 genoemd omdat hij een onderscheiding van Finland ontving, omdat hij als kapitein van s.s. Agnetapark de bemanning van de Finse schoener Venus redde. In 1928 werd stormschade onderzocht aan de Calandplein tijdens zijn eerste reis naar Canada met het schip. En in 1937 is hij de kapitein van s.s. Emmaplein dat als 500e schip door het marine-schip Johan van Maurits door de Straat van Gibraltar geëscorteerd werd. Maar dus geen informatie over de periode 1905 tot 1925.

Het echtpaar Dirk Barends en Ymme Visser.Is glaswerk met je naam erin gegraveerd, eerder iets dat je van een ander krijgt dan dat je het voor jezelf koopt? Of hebben ze het zichzelf cadeau gedaan bij hun 10-jarig huwelijk in 1918? Met ook een herinnering aan zware tijden gedurende de mobilisatie? Hun kinderen waren nog te jong om het aan pa en ma gegeven te hebben. Maar als het een cadeau van een werkgever zou zijn, bijvoorbeeld een scheepvaartmaatschappij, zou je alleen zijn naam verwachten en niet ook die van zijn vrouw. Hier gaan we niet uitkomen... De nu bekende gegevens komen niet verder dan versierd glaswerk van mensen die tijdens de mobilisatie in Amsterdam woonden. Het maakt het glaswerk niet minder mooi en memorabel.

De oplettende lezer zal bij de naam Ameland een lichtje zijn gaan branden. Dirk Barends bleek dezelfde ouders te hebben als de ons al bekende Hans Barends (1868-1930). Deze broer Hans komt in de geschreven herinneringen van, de ook op Ameland geboren, Luitenant Lolke Rang voor. Het is zijn aangetrouwde oom, van zijn tante (van moeders kant) Tietje de Vries en nichtje Tjitske. De gedachte heeft nog even gespeeld of Lolke het glaswerk aan hen heeft geschonken, maar waarschijnlijk kende hij hen niet goed genoeg en bovenal had hij er vrijwel zeker het geld niet voor.

Luitenant Rang
Thema-nieuwsbrief 'Herinneringen van Reserve-Luitenant Rang'
Mobilisatie-herinneringen
Maritiem-Historische Databank

 

Deze nieuwsbrief is een uitgave van het Documentatiecentrum Stelling van Amsterdam. De redacteurs en auteurs aanvaarden geen aansprakelijkheid, op welke wijze ontstaan, door het gebruik van de inhoud van de website, nieuwsbrief of andere publicatie, door welke persoon en voor welk doel dan ook. Wij hebben ons best gedaan om alle rechthebbenden op deze website / nieuwsbrief te achterhalen. Eenieder die meent dat zijn/haar materiaal zonder voorafgaande toestemming hier is gebruikt, verzoeken wij om zich tot ons te wenden. Bij gebruik als bron voor publicaties en andere uitingen is bronvermelding verplicht en tevens wordt deskundige begeleiding, door bijvoorbeeld de redacteur of auteur, aanbevolen. In de nieuwsbrieven weergegeven meningen zijn een deel van een column of strikt persoonlijk tenzij expliciet anders is aangegeven. 'Majoor Van Hall' en 'Soldaat Troelstra' zijn fictieve militairen uit het verleden die dienen als pseudoniemen voor verschillende personen. Activiteiten zoals rondleidingen worden mogelijk door andere partijen georganiseerd en de verantwoordelijkheid voor inhoud, uitvoering e.d. ligt geheel bij de betreffende partij. De inhoud van een nieuwsbrief wordt na publicatie niet meer gewijzigd en kan later onjuist zijn gebleken of niet meer van toepassing zijn. De auteursrechten berusten bij René G.A. Ros tenzij anders is aangegeven.

 

Stelling van Amsterdam op Twitter Stelling van Amsterdam op Facebook Doc.centrum Stelling van Amsterdam op LinkedIn
Stelling van Amsterdam op foto-site Instagram Stelling van Amsterdam op video netwerk YouTube

Deze website wordt verzorgd door particuliere experts en is geen website van een overheid.
Alle rechten voorbehouden, o.a. gebruik door commerciële partijen alleen met voorafgaande toestemming.
Stelling van Amsterdam. Een stadsmuur van water.
UNESCO Werelderfgoed sinds 1996
ReneRos.biz voor ontwikkeling, advies & expertise en opleidingen voor Filemaker database-toepassingen. (Advertentie)
 
 
 
FMTraining - Trainingen en cursussen voor gebruikers en ontwikkelaars van FileMaker (Advertentie)