Sluit [X]   
 

Soldaat Jordaan in 1913: overgegaan naar 22e Bataljon Landweer Infanterie 7e Regiment Infanterie, 22e...

© 1999-2021, René G.A. Ros
Laatst gewijzigd 11-7-2021

Nieuwsbrief

Nieuwsbrief 221

Nieuwsbrief Website Stelling van Amsterdam, nummer 221
(7de jaargang, 14 november 2005)

Een nieuwsbrief over de website Stelling van Amsterdam (StvA) van Stichting Militair Erfgoed Groot-Amsterdam (MEGA). Geschreven door René Ros tenzij anders aangegeven.
<https://www.stelling-amsterdam.nl/>

Deze nieuwsbrief is, met illustraties, ook te vinden op:
<https://www.stelling-amsterdam.nl/nieuwsbrief/>
Daar is ook informatie te vinden over deze nieuwsbrieven, het aanmelden en het archief.

Heb jij informatie die via deze nieuwsbrief aan geïnteresseerden gezonden kan worden? Stuur de informatie dan aan <e-mail adres vervangen door formulier>.

 

Inhoud

In deze nieuwsbrief:

Achter de artikelen in deze inhoudsopgave staat aangegeven, indien van toepassing, welke gemeente het betreft.

 

Voorwoord

Het weglaten van informatie wordt steeds gemakkelijker. Dat ik meer toe kom aan leuke veld- en archiefbezoeken helpt zeker. Toch denk ik dat deze nieuwsbrief weer leuke informatie bevat.

Allereerst een vooraankondiging over de dagexcursie 2006. Ook het bezoekerscentrum staat eindelijk weer op de kaart. Vorige week heb ik veel plezier beleeft aan het bezoeken van een Koude Oorlog voorziening onder het AMC. En kon ik een Duitse gevelsteen fotograferen. Als hekkesluiter een vermakelijk stukje over de vuursnelheden van het geschut.

Over tien dagen verschijnt dan eindelijk de super lange thema-nieuwsbrief over C.R.Th. baron van Kraijenhoff.

René Ros

 

Dagexcursie 2006

Noteer maar alvast in je agenda: op zaterdag 22 april 2006 zal de jaarlijks MEGA dagexcursie weer plaatsvinden! En deze keer naar de groepen Abcoude en Diemerbrug in de Sector Ouderkerk.

Busjes en toegang tot de forten zijn al in principe geregeld. Zodoende hebben we genoeg tijd om de route te verkennen en de rijtijden te bepalen zodat het programma helemaal af is als in januari de inschrijving begint. Was de winter maar alvast voorbij!

De werken die op het programma staan zijn: Fort bij Abcoude, Fort bij Nigtevecht, Fort Uitermeer, Vesting Weesp en de Kustbatterij bij Diemerdam. Ook voor gidsen van andere forten een mooie gelegenheid!

<https://www.stelling-amsterdam.nl/forten/abcoude/>
<https://www.stelling-amsterdam.nl/forten/nigtevecht/>
<https://www.stelling-amsterdam.nl/forten/uitermeer/>
<https://www.stelling-amsterdam.nl/forten/weesp/>
<https://www.stelling-amsterdam.nl/forten/diemerdam/>

 

Bezoekerscentrum

Deze weken worden er vele gesprekken gevoerd over het bezoekerscentrum Stelling van Amsterdam. In opdracht van de provincie Noord-Holland voert Leisure Result een haalbaarheidsstudie uit. Vier medewerkers voeren, in wisselende ploegen, 25 gesprekken met eigenaren, gebruikers en stake-holders.

Uw webmaster is betiteld als 'stake-holder' en kreeg met een zware delegatie van twee personen te maken. Waarvan er een druk was met aantekeningen maken. Mijn voorstel uit 2003 had ik al stilletjes van de website gehaald maar er blijkt dus toch nog belangstelling voor te zijn.

Het zal niemand verrassen dat ik onder andere heb gepleit voor een bezoekerscentrum (bzc) in een standaard model fort. Met aandacht voor geschiedenis en toekomst, museaal maar met voldoende moderne faciliteiten. Er moeten activiteiten geboden worden waardoor een breed publiek gelokt en uitgedaagd wordt zodat het verhaal van de Stelling met plezier overgebracht kan worden.

<http://www.leisureresult.nl/>

 

Noodhospitaal AMC

Na enkele jaren keerde ik terug naar het Academisch Medisch Centrum (AMC) te Amsterdam. Nu niet als patient maar om met twee medewerkers van het AMC het noodhospitaal te bezoeken. Het ligt aan de oostzijde van het ziekenhuis met een van de twee technische toegangen via gebouw F. De twee oorlogstoegangen met (brancard)sluizen zijn ook nog aanwezig maar niet te bezoeken. Een ervan is gemoderniseerd als decontaminatie ruimte voor ongevallen met chemicaliën e.d. De andere toegang is een oefenruimte voor de bedrijfshulpverlening. Eigenlijk dus nog in gebruik in de geest van de oorspronkelijke bestemming. In geval van een (beperkte) oorlog had het als ziekenhuis moeten fungeren, maar of het in de praktijk gewerkt zou hebben zullen we nooit weten.

In het langwerpige noodhospitaal zijn de oorlogstoegangen aan de uiteinden. In de directe nabijheid waren ook twee clusters van twee operatiekamers. Het merendeel van de tussenliggende ruimte bestaat uit ziekenzalen voor ongeveer 24 bedden per zaal. Deze zalen worden nu gebruikt als werkplaats, materieel opslag, archiefruimten en dergelijke.
Een van de operatiekamer-clusters met röntgenkamers, wasruimte e.d. kon bezocht worden. Ook hier diverse opslag en archiefkasten. Maar de intercom en telefoon hangt overal nog evenals ongeveer de helft van de deurbordjes met de functieaanduiding. In de keuken en de operatiekamers hangt de luchtafzuiging nog aan het plafond.

Tot zover was ik al zeer verbaasd over de omvang en de authenticiteit van het geheel en toen moesten de technische ruimten nog komen. Na een grote stalen deur kwamen we in een hal waar een verdieping lager luchtbehandelingsapparatuur stond en op een overloop een batterij grote koolfilters. Nog een deur verder en de twee grote dieselaggregaten waren niet te missen. De tanks eronder zitten nog vol met de diesel die er in 1999 vanwege het verwachtte Millenniumprobleem in gestopt is. Toen waren de aggregaten nog bedrijfsklaar, tegenwoordig zijn de stroomkabels doorgeknipt.

Een donkerdere verdieping lager liggen tussen de fundering van het ziekenhuis 10 betonnen drinkwaterreservoirs (ook in 1999 gevuld) en enkele vuilwatertanks. Twee drinkwaterreservoirs zijn nog in gebruik als breektanks. Al het drinkwater van het AMC komt hier in binnen en vormt een buffer voor piekafnames.

Zie een achttal foto's van het noodhospitaal:
<http://www.forten.info/index.htm?cgi-bin/fotoalbum/emAlbum.cgi?
c=show_thumbs;p=Koude_Oorlog/Amsterdam_-_Noodhospitaal_AMC_2005
>

 

Hoeve Wildenhorst

De Luchthaven Schiphol viert volgend jaar haar oprichting als militair vliegkamp, 90 jaar geleden. Maar dan is het 65 jaar geleden, in 1941, dat herr Rehfahrt een gevelsteen in hoeve Wildenhorst bij Badhoevedorp plaatste. Deze gevelsteen ligt nu in een berging in Nieuw-Vennep maar is een van de weinige objecten die herinnert aan Fliegerhorst Schiphol.

Kort voor de oorlog in Nederland begon was de los staande stal door brand verwoest en herbouwd. Het Nederlandse leger heeft de hoeve gebruikt en korte tijd later de Duitse bezetter. Eind 1940 of begin 1941 nam Rehfahrt zijn intrek in de hoeve. Hij was als 'Kommissar von Rijk' verantwoordelijk voor de 'Landwirtschaft', de agrarische activiteiten, op Schiphol.
In de hoeve zat al een gevelsteen die herinnert aan de in 1855 gelegde eerste steen. De Kommissar heeft er een tweede naast laten aanbrengen met de tekst: "Den zweiten Stein gelegt September 1941 Kommissar von Rijk". De boerderij is begin 2005 ten behoeve van Schiphol gesloopt (zie foto) maar de laatste bewoner heeft beide stenen meegenomen, in afwachting van een toepasselijke bestemming. Wellicht in de muur van de marechausseekazerne die er gebouwd zou gaan worden.

<https://www.stelling-amsterdam.nl/forten/schiphol-vliegkamp/>

 

Vuursnelheden

Door Hans Baas.
Foto batterijbouw Muiderberg: Legermuseum Delft / Jaap de Zee
Foto M107: Martin v.d. Werff, 1985.

Onlangs was ik voor het eerst in het Nationaal Archief en als een echte beginner zat ik te vaak de andere dossiers in de archief dozen te bekijken. Een daarvan ging over iets waar ik nog niet eerder over had gelezen: de vuursnelheden van het 8, 12 en 15 cm geschut dat tussen de forten zou worden opgesteld. Geschut zoals in de Positie van Muiderberg (zie foto).

Eerst ter vergelijking de vuursnelheden van het geschut in de forten:
6 cm Hefkoepel: 30-35 schoten per minuut
6 cm Kazemat: 8 schoten in snelvuur met narichten in 32 seconden

De vuursnelheid van het rijdend geschut was:
15 cm Lang/24 en 15 cm Kort: 1 schot per 3 minuten
12 cm Lang: 1 schot per 2 minuten
12 cm Kort en 10 cm: 1 schot per 1,5 minuut
8 cm Staal en Brons: 1 schot per 1 minuut

"Deze alleen haalbaar door een zeer geoefende bemanning, en dan hoogstens 30 minuten vol te houden". Anders werden de lopen te heet!

En dan lees je elders over het M107 veldgeschut (zie foto), dat van 1967 tot 1986 in gebruik was en waarbij de 93 kg zware granaat hydraulisch werd geladen:
"Een goed geoefende bemanning kon een vuursnelheid van 2 schoten per minuut halen. Dit kon echter niet te lang achter elkaar duren i.v.m. de warmte ontwikkeling."

<https://www.stelling-amsterdam.nl/forten/muiderberg-positie/>
<http://www.107afdva.com/>
<http://m107.jvdijk.com/>

 

Overig

- De nieuwste Lucht foto atlas Noord-Holland is verschenen. <http://www.12provincien.nl/la_noordholland.asp>

- De brochure 'Aardkundig-militair complex Stelling van Amsterdam' van de provincie Noord-Holland kan gedownload worden op: <http://www.noord-holland.nl/Images/65_80649.pdf>

 

Deze nieuwsbrief is een uitgave van het Documentatiecentrum Stelling van Amsterdam. De redacteurs en auteurs aanvaarden geen aansprakelijkheid, op welke wijze ontstaan, door het gebruik van de inhoud van de website, nieuwsbrief of andere publicatie, door welke persoon en voor welk doel dan ook. Bij gebruik als bron voor publicaties en andere uitingen is bronvermelding verplicht en tevens wordt deskundige begeleiding, door bijvoorbeeld de redacteur of auteur, aanbevolen. In de nieuwsbrieven weergegeven meningen zijn een deel van een column of strikt persoonlijk tenzij expliciet anders is aangegeven. 'Majoor Van Hall' en 'Soldaat Troelstra' zijn fictieve militairen uit het verleden die dienen als pseudoniemen voor verschillende personen. Activiteiten zoals rondleidingen worden mogelijk door andere partijen georganiseerd en de verantwoordelijkheid voor inhoud, uitvoering e.d. ligt geheel bij de betreffende partij. De inhoud van een nieuwsbrief wordt na publicatie niet meer gewijzigd en kan later onjuist zijn gebleken of niet meer van toepassing zijn. De auteursrechten berusten bij René G.A. Ros tenzij anders is aangegeven.

 

RSS Feed met nieuws over de Stelling Stelling van Amsterdam Twitter Stelling van Amsterdam op sociaal netwerk Facebook Doc.centrum Stelling van Amsterdam op LinkedIn
Stelling van Amsterdam op foto-site Instagram Stelling van Amsterdam op video netwerk YouTube

Deze website wordt verzorgd door particuliere experts en is geen website van een overheid.
Alle rechten voorbehouden, o.a. gebruik door commerciële partijen alleen met voorafgaande toestemming.
Stelling van Amsterdam. Een stadsmuur van water.
UNESCO Werelderfgoed sinds 1996
Onderzoek, studie en informatie met betrekking tot het erfgoed van de waterlinies in Nederland. (Advertentie)
 
 
 
Fort Resort Beemster herbergt een van de meest luxueuze wellnessresorts met hotel van Nederland. In de karakteristieke sfeer van het fort beleeft u wellness zoals u nog nooit heeft ervaren. (Advertentie)